Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – A


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Admiral Markets

Admiral Markets je forex a CFD broker. Web: https://admiralmarkets.cz/
Detail

ADP report

ADP report je jedním z fundamentů, které řadíme mezi ty z trhu práce. ADP report je investory a analytiky vnímán jako silný prediktor, vychází totiž před jedním z nejsledovanějších fundamentů vůbec, před NFP reportem. V době zveřejnění ADP reportu lze očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s americkým dolarem a na akciových indexech. Report je někdy znám pod označením „předstihový ADP report“, který vypovídá o americké zaměstnanosti. Do reportu je zahrnuto více než 400 000 amerických firem, které vykazují menší počet než 49 zaměstnanců.
Detail

ADX (Average Directional Movement Index)

Trendový indikátor, s jehož pomoci se obchodníci snaží zjistit začátky a konce trendu. ADX zároveň měří sílu panujícího trendu.
Detail

After-market

After-market (After market, Aftermarket) je časová fáze na trhu po zavření trhu. Jedná se o časový úsek, který začíná po oficiálním konci obchodní seance. Americký trh (NY burza) zavírá ve 22:00 SEČ, časový úsek po této hodině se nazývá After-market. V After marketu může dojít k významným pohybům, které mohou pokračovat v Pre-marketu a projevit se gapem při otevření burzy a začátku obchodní seance.
Detail

Agresivní trader / investor

Agresivní obchodník nemusí v žádném případě znamenat ztrátový! Agresivní obchodník má vyšší míru tolerance k riziku a nevadí mu být vystaven stresu. Obvykle se snaží vychytat co největší trendy, nejlépe u jejich cenových vrcholů či den. Nečeká na pullbacky, otestování, či potvrzení, spíše vstupuje do obchodu již při prvním náznaku možnosti vstupu. Agresivní obchodník je benevolentnější v řízení rizika a pozice. Nevadí mu využít tzv. Mentální stop loss. Opakem je Konzervativní trader / investor.
Detail

Akcie

Akcie patří mezi cenné papíry. Pokud držíme akcie nějaké společnosti, máme určitá práva, jako např. právo podílet se na řízení společnosti nebo právo na část ze zisku společnosti. Akcií je celá řada, ale obvykle se jedná o část firmy, která je tzv. „v oběhu“ (nemělo by se stát, abyste si díky akciím mohli zakoupit celou společnost). Akcie lze obchodovat krátkodobě (spekulovat) i nakupovat s delším plánovaným časovým horizontem (roky) a vydělávat na tzv. dividendách (investovat).
Detail

Akciová společnost

Akciová společnost je organizace či korporace, jejíž majetek je složen převážně z akcií (cenné papíry). Vlastníci akcií se nazývají akcionáři, mohou se podílet na řízení společnosti a mají právo na dividendy. Akciová společnost je v České republice vedena jako právnická osoba, kterou zastupuje volené představenstvo. Představenstvo je tzv. statutárním orgánem, který řídí společnost mezi valnými hromadami (schůze všech akcionářů). V celém systému figuruje ještě dozorčí rada volená valnou hromadou, aby kontrolovala působnost představenstva. Každá akciová společnost musí mít v názvu zkratku a.s. Základní kapitál akciové společnosti činí minimálně 2 000 000 Kč. Setkat se můžeme s pojmem akciový fond, což je fond, který investuje minimálně 66 % kapitálu do akcií.
Detail

Akciové trhy

Akciové trhy jsou jednou z částí velikého kapitálového trhu. Na akciových trzích se obchoduje s akciemi firem, obchodovatelnými na burze. Akcie lze nakupovat a prodávat do doby, kdy je firma burzovně obchodovatelná a nedojde k zániku nebo ke sloučení s jinou společností. Počet akcií i hodnota akcií jedné společnosti se v čase mění a nese s sebou investiční rizika. Kromě akciových trhů známe také Komoditní trhy nebo Forex. Co je to Akcie.
Detail

Akciový index

Někdy též burzovní index, je ukazatel vývoje trhu (ekonomiky) jako celku. Mezi nejznámější indexy patří: SP500, NASDAQ , DAX nebo DJIA. Akciové indexy slouží také jako indikátory celosvětové stability a progresu.
Detail

Aktivum

Aktivum je označení pro majetek. Majetek může být finanční nebo hmotný. Můžeme například vlastnit peníze, akcie, dluhopisy a další cenné papíry, nebo můžeme vlastnit hmotná aktiva, jako pozemky, domy či lesy. V trading světě míníme pod pojmem aktivum držení určitého finančního nástroje, který nakupujeme či prodáváme za účelem budoucího výnosu, tedy zhodnocení investovaného majetku.
Detail

Akumulace (kumulace)

Kumulace neboli akumulace je fáze trhu, ve které se trh pohybuje do strany. Za pojem kumulace někdy zaměňujeme slovo konsolidace nebo chop. Jedná se o vyváženou (rovnovážnou) oblast, kterou můžeme znát také z obchodní metody Market Profile. Akumulace je oblast, kde velcí hráči akumulují své objednávky. Akumulace se vyznačuje zvýšeným volume, je to místo, kde spolu soupeří býci a medvědi. Z oblasti akumulace trh obvykle vyráží spikovým pohybem nebo dlouhou svící a vytváří skryté gapy. Obvykle tradeři čekají na vyjetí z rovnovážné oblasti (akumulace), následuje pullback zpátky k rotaci a pokračování v nastoleném pohybu. Akumulaci lze v trzích nalézt především za snížené volatility, nebo při čekání na důležitý fundament. Z pohledu technické analýzy lze akumulaci zakreslit pomocí trendových čar nebo obdélníků. Speciální akumulací může být situace Inside Bar, tato situace může přejít k tvorbě nižších high a vyšších low a k tvorbě formace Triangle.
Detail

Alert

Alert je zvukové nebo jiné upozornění na blížící se důležitou událost. V tradingu myslíme alertem především upozornění na blížící se trh k našemu levelu (cenové úrovni), na což chceme být upozorněni. Upozornění využíváme pro kontrolu situace a případný vstup nebo management pozice. Obchodník může být upozorněn obchodní platformou, např. MetaTrader 4 nebo Ninja Trader, nebo speciálními nástroji, jako je např. Watchman. Upozornění může být zvukové, vyskakovacím oknem, e-mailem či SMS. Watchman dokáže obchodníka upozornit zvukem i vyskakovacím oknem v platformě MT4, případně e-mailem. Watchman hlídá zanesené levely a obchodníka upozorní na blížící se trh na dvou Alert úrovních. A to jak zvukově, tak i vizuálně.
Detail

Alexander Elder

Dr. Alexander Elder je autorem jedné z nejznámějších knih o tradingu „Trading for a Living“, přeloženo jako Tradingem k bohatství, vydáno v roce 1993. Dr. Elder je profesionální trader z New Yorku. A. E. vystudoval medicínu a věnoval se psychiatrii, což později využil pro zvládnutí tradingu po psychické stránce.
Detail

Algotrading

Obchodní styl založený na využití obchodních robotů (AOS). Algotrader věnuje více času tvorbě a kontrole svých automatických obchodních systémů než přímé exekuci a řízení obchodů.
Detail

All time high

Anglický výraz pro nejvyšší hodnotu sledovaného finančního instrumentu v historii. Většinou se pojem All time high (ATH) používá u akcií a akciových indexů.
Detail

Alokace

Alokace znamená rozdělení finančních prostředků do různých aktiv. Alokací je tedy myšlen objem finančních prostředků použitých na konkrétní investici. Slouží pro diversifikaci prostředků a tím i rizik, kterým bychom se jinak vystavili při příliš jednostranném zaměření. Alokace se velmi silně váže na míru rizika, které je ochoten a schopen konkrétní obchodník ustát. Kapitál alokujeme na různých trzích i do různých aktiv (cenných papírů) podle zkušeností a podle osobních preferencí. Nelze říci, že by existovala všemi uznávaná míra alokace, za nejprosazovanější lze zmínit hodnotu 2 % z investičního účtu na jeden obchod. Diversifikovat lze podle druhu cenných papírů, objemu peněz, míry rizika nebo sektorů. Alokace se mění v závislosti na typu obchodu a na obchodovaném instrumentu. Rozdíly lze vidět například u Daytradera a investora, jejichž investiční horizont je diametrálně odlišný.
Detail

Altcoin

Altcoin je pojem nejvíce skloňován v letech 2017 a 2018. Altcoin je zkratkou pro Alternativní Coin, tedy alternativní měnu. Altcoin je tedy každá kryptoměna, kromě Bitcoinu. Altcoin má totiž znamenat také něco jako napodobeninu Bitcoinu. Altcoiny vznikají z nejrůznějších důvodů, většina se snaží porazit Bitcoin ve vedení a v tržní kapitalizaci. Snaží se vylepšit to, co považují u Bitcoinu za zastaralé a nevhodné a mají nápad, jak to udělat. Některé Altcoiny vznikají pouze z důvodu nalákání investorů do nového projektu s cílem finančně se obohatit. Údajně prvním Altcoinem se stal Litecoin.
Detail

Americká seance

Americká seance neboli New York obchodní seance začíná ve 14:00 (resp. v 15:30) a končí ve 22:00 SEČ.
Detail

Americko-evropská seance

Americko-evropská seance je označení pro překryv americké a evropské obchodní seance mezi 8:00 – 12:00 EST. EST 8:00 – 14:00 je v Praze 14:00 – 20:00 (GMT +1). V daném časovém horizontu bývá zrealizován největší počet obchodních pokynů.
Detail

AMEX

Americká burza cenných papírů (American Stock Exchange) = AMEX AMEX je po burze NYSE druhou největší burzou v USA. U této americké dvojky nacházejí útočiště menší společnosti, které se nedostanou na burzu NYSE. Od roku 1998 je AMEX součástí burzy NASDAQ.
Detail

AML

Praní špinavých peněz (Money Laundering) = AML, tedy Anti Money Laundering Praní špinavých peněz lze vyjádřit i jako „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Pokud člověk nabyde peněz z trestné činnosti, snaží se tyto peníze tzv. vyprat, tedy udělat z nich peníze čisté. Pachatel se snaží vzbudit před státními orgány dojem, že peníze získal legální cestou. Činí tak především proto, aby si mohl peníze získané z trestné činnosti užívat.
Detail

AOS

Automatický obchodní systém. Nástroj (software), který dle naprogramovaných pokynů dokáže otevírat, zavírat a řídit obchody zcela sám, automaticky, bez pomoci člověka (tradera).
Detail

Arbitráž

Způsob výdělku na finančních trzích bez nutnosti odhadu budoucího pohybu trhu, využitím rozdílných kotací mezi dealery. Arbitrážní obchodník se snaží využít rozdílných cen na různých trzích u jednoho instrumentu. Na forexu se arbitráž provádí nákupem měny na levnějším trhu a prodejem na dražším trhu.
Detail

ASIC

Australský regulátor ASIC (Australian Securities and Investments Commission).
Detail

Asijská seance

Asijská obchodní seance začíná v 1:00 a končí v 9:00 SEČ, kdy otevírá Londýnská burza.
Detail

Asijsko-evropská seance

Asijsko-evropská seance je označení pro překryv asijské a evropské obchodní seance mezi 2:00 – 4:00 EST. EST 2:00 – 4:00 je v Praze 8:00 – 10:00 (GMT +1).
Detail

Ask

Tzv. poptávková cena instrumentu. Pokud se trader rozhodne vstoupit do dlouhé pozice (nakoupit), dostane právě tuto cenu. Opakem pro Ask je cena Bid.
Detail

Asset

Asset neboli Aktivum Více v Aktivum
Detail

Asset management

Asset management znamená správu peněz a investování cizích prostředků. Pokud tedy nemá movitý občan nebo některá společnost čas a znalosti pro analýzu trhů a investování (řízení peněz atd.), je tu pro ně asset manager. Asset management znamená v překladu správa aktiv a od Investičního managementu se liší tím, že se tento pojem využívá spíše pro kolektivní investování. Manager pracuje s cennými papíry a dalšími aktivy, jako např. nemovitosti, a snaží se splnit investiční cíle svých klientů. Takový manager musí brát v potaz investiční cíle svého klienta, investiční horizont nebo míru rizika, které je investor ochoten podstoupit. Pokud se investor rozhodne svěřit své prostředky do rukou profesionálního asset managera, měl by mu důvěřovat a do jeho rozhodování nijak nezasahovat.
Detail

ATR (Average True Range)

Indikátor volatility a oscilátor, díky kterému se účastníci trhu snaží definovat trendové a netrendové období. Hodnota ATR je vypočtena jako průměr zvolené range předešlých svíček.
Detail

Aukce

Aukce je proces, při kterém je vystavené zboží (služba, produkt..) nabídnuto od prodávajícího nakupujícím. U předmětu není při aukčním procesu stanovena cena, za kterou by se měl prodat. Nakupující tzv. přihazují a nakonec vyhrajete ten s nejvyšší nabídkou. Nakupující, který nabídl za vystavený předmět nejvyšší částku, získává právo a povinnost za předmět odklepnutou částku zaplatit. Na mnoha aukcích je stanovena tzv. vyvolávací cena, což je cena, od které mohou začít nakupující přihazovat. Pokud nenabídne žádný nakupující alespoň cenu vyvolávací, předmět se neprodá. Aukce je dobrovolná, vystavené předměty se nemusí prodat a nakupující je nemusí koupit (pokud již nepřihodil).
Detail

AUS200

AUS200 (ASX 200) je index, jenž zahrnuje akcie obchodované na australské burze (Australian Stock Exchange). Index je vážený podle tržní kapitalizace firem, jejichž počet není vždy přesně 200. Index je každé čtvrtletí přehodnocován.
Detail

Aussie (AUD)

Slangový výraz pro australský dolar a měnový pár AUDUSD.
Detail

Automatický obchodní systém

Zkráceně AOS, v zahraničních článcích se setkáme se zkratkou EA (Expert Advisors). Nástroj (software) pro automatické pokyny v obchodní platformě (viz. AOS).
Detail

Autotrade

Obchodní styl založený na kopírování jiného obchodního účtu. Obchodní účet může být řízen obchodníkem nebo AOS.
Detail

Averze k riziku

Averze značí určitou antipatii či nechuť, odpor. Averze k riziku na finančních trzích (na burze) lze přeložit jako velmi slabé zvládání stresových situací. Obchodník s averzí k riziku je velmi široký pojem. Někteří obchodníci psychicky nezvládají skalping a daytrading kvůli velikému tlaku a potřeby neustálého soustředění. Jiní obchodníci naopak nezvládají držet otevřené pozice přes noc nebo několik týdnů. Každý obchodník by si měl nejprve ověřit, jaký typ obchodníka je, co mu sedí, a v tom se dál zdokonalovat.
Detail