Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – D


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daily high

Daily high je nejvyšší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily high může být dosaženo kdykoli v rámci jedné obchodní seance. Daily high je obchodníky využíváno jako důležitá S/R úroveň. Opakem Daily high je Daily low.
Detail

Daily low

Daily low je nejnižší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily low může být dosaženo kdykoli během obchodní seance. Daily low využívají tradeři jako důležitou S/R úroveň. Opakem Daily low je Daily high.
Detail

Daň

Daň je povinná platba do rozpočtu státu, kterou je oprávněn vymáhat.
Detail

DAX - DE30 – GER30

Hlavní německý burzovní index, zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností obchodovaných na německé burze ve Frankfurtu. Hodnota indexu je vyjádřena cenovými pohyby 30 nejvýznamnějších německých společností, tzv. blue-chips. Mezi vybrané společnosti patří např.: Adidas, Bayer, BMW, E.ON, Lufthansa nebo RWE. Index DAX se počítá do roku 1987.
Detail

DAX 100

DAX 100 je cenově vážený index 100 nejznámějších a nejvíce obchodovaných akcií na německé burze. Jedná se o tzv. blue-chip akcie obchodované na frankfurtské burze.
Detail

Decline

Decline je anglický výraz pro pokles.
Detail

Deficit

Deficit značí určitý nedostatek, něco někde chybí. Deficit ve finančním sektoru značí například zápornou bilanci rozpočtu (výdaje jsou větší než příjmy).
Detail

Deflace

Deflace je pokles cenové hladiny. Zvýšení hodnoty peněz. Opakem Deflace je Inflace.
Detail

Delta

Delta je rozdíl mezi nákupní a prodejní aktivitou obchodníků. Delta je také jedním z řeckých písmen, tzv. „greeks“, které se využívají při opčním obchodování.
Detail

Demo

Obchodování s virtuálními penězi za účelem zisku prvních zkušeností s tradingem a se seznámením s obchodní platformou. Demo účet lze dnes zřídit již u většiny brokerských společností zdarma a na neomezenou dobu.
Detail

Denní rozpětí

Denní rozpětí značí vzdálenost mezi low a high daného dne. Jedná se o cenovou oblast, kde se trh v rámci daného dne pohyboval. Denní rozpětí může být pro obchodníky užitečné nejen pro hledání vstupů do obchodů, ale také k určení správné velikosti stop lossu. S denním rozpětím pracuje také řada technických indikátorů.
Detail

Deposit

Deposit značí v traiding terminologii vklad. Vložení finančních prostředků na obchodní/investiční účet za účelem jejich zhodnocení. Pro možnost otevření reálného obchodu (na Ostrém účtu) musí trader provést deposit. Někteří obchodníci vkládají finanční prostředky na účet z jiného důvodu než pro možnost obchodování, a to např. pro kurzovní spekulace nebo pro možnost zúčastnit se nějaké akce, kde je podmínkou deposit.
Detail

Derivát

Derivát je cenný papír nebo instrument (finanční instrument), který se pohybuje na základě svého podkladového aktiva. Derivát je instrument odvozen od jiného nástroje (podkladového aktiva). Akciový derivát je finanční instrument, jehož podkladové aktivum je akciový nástroj (akcie). Finanční deriváty jsou mezi obchodníky velice oblíbené pro jejich nižší finanční náročnost. Zároveň u nich lze využít pákového efektu.
Detail

Devalvace

Devalvace znamená znehodnocení. Na forexu a ve světě financí se devalvací myslí znehodnocení měny, a to vůči ostatním měnám. V ekonomii se devalvací stávají dovážené produkty dražší a vyvážené levnější. Cizí měny jsou pro obyčejného člověka dražší, tedy v České republice by se zdražil nákup např. EUR nebo USD. Před lety, kdy ještě měna byla krytá, znamenala devalvace snížení zlatého obsahu.
Detail

Devizový trh

Definice Devizového trhu je: „Místo, kde se střetává poptávka po devizách s nabídkou a stanovuje se cena cizí měny – tzv. devizový kurs. Devizový trh je tedy jako každý jiný trh místo, kde se střetávají nakupující a prodejci a stanovují cenu dané komodity, zde měny.
Detail

Diamant formace

Diamant je tržní formace nebo pattern, který svým vzhledem připomíná diamant. Diamant je tvořen dvěma trojúhelníky. První trojúhelník je rozšiřující, druhý je normální (zužující se).
Detail

Divergence

Pod tímto pojmem je v trading světě obecně myšlen rozdíl mezi pohybem trhu a indikátoru. Indikátorem může být jak některý z oscilátorů (MACD, Stochastic ad.), tak i vizualizace poptávky a nabídky, či sezonalita určité komodity. Kompletní popis obchodní metody DIVERGENCE.
Detail

Diverzifikace

Strategie, obchodní či investiční přístup, který má za cíl snížit potenciální riziko rozdělením investic do různých aktiv z různých finančních sektorů.
Detail

Dividenda

Dividenda je výnos vyplácený akciovou společností svým akcionářům za držení jejich akcií. Dividendy se vyplácejí v přesně daný čas v předem určený výši, která se však může v čase měnit. Vyplácení dividend není závislé na zisku společnosti. Dividendu mohou vyplácet i společnosti, které momentálně nebo dlouhodobě nedosáhnou na zisk. S vyplácením dividend jsou spojeny některé pojmy: In-dividend date je datum, do kdy musíme koupit akcii, abychom měli právo na zisk dividendy. Ex-dividend date je první den, kdy již nemáme právo na zisk dividendy. Payment date je datum, kdy jsou akcionářům vyplaceny dividendy. Spekulanti, kteří by rádi nakoupili akcie společností vyplácející dividendu v In-dividend date a následně ji prodali pro zisk dividendy, naráží na technický problém. Cena akcie se v rámci poklesu technicky sníží o výši vyplácené dividendy. Přečtěte si více o dividendových akciích.
Detail

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou takové akcie, které svým akcionářům vyplácejí dividendy. Dividenda je podíl na zisku společnosti. Dividendové akcie (společnosti) jsou považovány za aktiva s menším rizikem, ale najdou se i takové dividendové akcie, které své vyšší riziko investice vyrovnávají právě nabídkou vysoké dividendy. Mezi dividendové akcie patří např.: Shell, Daimler, Apple, Cisco nebo Coca-Cola. Od dividendových akcií neočekávají investoři růst ceny akcie, ale spíše stabilitu a pravidelné výnosy právě z dividend.
Detail

Dlouhá pozice

Jako dlouhou pozici označujeme nákup instrumentu. Pokud vstoupíme do longu, tedy pokud nakoupíme, jsme tzv. v dlouhé pozici a spekulujeme na růst daného instrumentu.
Detail

Dluhopis

Jedná se typ cenného papíru, který zavazuje emitenta vůči věřiteli. V praxi to znamená, že Emitent prodá věřiteli cenný papír za předem stanovenou částku, s předem dohodnutým úročením k dohodnutému datu.
Detail

Doji

Svíčka typická svým krátkým tělem oproti dlouhým knotům. Tělo svíčky je obvykle uprostřed, svíčka má tedy knoty na obě dvě strany. Doji řadíme mezi svíčkové formace tvořené pouze jednou svíčkou. Malé tělo značí určitou nerozhodnost trhu a možné prudší vyražení z dočasné klidové zóny.
Detail

Doktor měď

Na Wall Street, mezi obchodníky a analytiky, se vžil pojem \\\"Doktor Měď\\\" (Dr. Copper), podobně třeba jak „Odraz mrtvé kočky“. Pokud chceme získat představu o zdraví světové ekonomiky a potenciálu ekonomického růstu, vyplatí se sledovat cenový vývoj mědi. Měď je velmi důležitá (potřebná) průmyslová komodita a v případě zvýšené poptávky po mědi můžeme usuzovat, že podnikům ve světě se daří a že konzumenti mají chuť utrácet. V takovém případě lze hovořit o hospodářském růstu, resp. o nacházení se v ekonomickém cyklu ve fázi růstu. Asi polovinu celosvětové produkce mědi spotřebuje Čína! Dalo by se tím pádem hovořit o zdraví čínské ekonomiky. Průmyslová produkce v Číně silně ovlivňuje cenový vývoj mědi a celosvětový hospodářský růst. Na níže vloženém obrázku lze vidět propad ceny mědi při poslední finanční krizi v roce 2008.
Detail

Dow Jones - DJIA - US30

Hlavní index společnosti Dow Jones & Company, patřící mezi nejsledovanější indexy v burzovním světě. V indexu je zahrnuto 30 největších a nejobchodovanějších amerických společností, které se nazývají blue-chips. Investoři používají index DJIA jako ukazatel vývoje amerického akciového trhu. DJIA je počítán od roku 1896, mezi sledované společnosti patří např.: Apple, Boeing, IBM, McDonald´s, Nike nebo Walt Disney. Pro výpočet je využíván cenově vážený průměr, čili akciím s vyšší cenou je přidělena vyšší váha.
Detail

Downgrade

Downgrade je označení pro negativní změnu v hodnocení daného cenného papíru. Analytici hodnotící stabilitu a vyhlídky firem stanovují cílové ceny a hodnotu či potenciál dané společnosti. Pakliže u společnosti dojde k zásadním negativním změnám nebo ke špatným výsledkům (Earnings), může se hodnocení společnosti či jakéhokoliv cenného papíru snížit. Analytici mohou hodnocením doporučit nebo vyvrátit nákupy akcií firem. Downgrade informuje účastníky trhu o negativní vyhlídce. Hodnocením se dnes zabývají různé ratingové agentury, mezi nejznámější patří S&P a Moody\\\'s.
Detail

Drahý trh

Drahý trh či drahý instrument je situace, kdy je cena výš než je hodnota daného instrumentu. Obchodníci a investoři vnímají trh jako přehodnocený, předražený. K hodnocení trhu se využívají hodnotové indikátory. Opakem je Levný trh.
Detail

Drawdown (DD)

Jedna ze statistik obchodní historie, která dokáže odhalit míru podstupovaného rizika. Drawdown je maximální pokles kapitálu, a to od nejvyšší dosažené hodnoty, až po konec ztrátového období. V rámci našeho obchodního účtu, případně naší strategie, se jedná o nejvyšší pokles v historii. Sledujte statistiky v našem Powerful Trader klubu.
Detail

DTC – Depository Trust Company

DTC je jedním z největších světových depozitářů cenných papírů. Společnost DTC byla založena v New Yorku v roce 1973.
Detail

Dumping

Dumping je jev, se kterým se většinou setkáme při nadvýrobě. Dumping může vypadat například tak, že společnost prodává za hranicemi státu daný produkt levněji než v zemi, kde ho vyrábí. Dumping také značí prodej pod výrobní cenou, tedy snahu prodat zboží tzv. za každou cenu. Někdy však dochází k tomu, že ve státě, kde se produkt vyrábí, je prodáván dráž než v zahraničí. Domácí spotřebitel je tak využíván pro náhradu uniklých zisků kvůli vývozu a prodeji pod cenou v zahraničí.
Detail

Dvojité dno pattern

Dvojité dno je tržní neboli svíčková formace v grafu, přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si většinou trader v grafu vyznačí, neboť se jedná o silnou supportní oblast, která může být v budoucnu trhem opět respektována. Logika formace dvojité dno: Reakce trhu na podobné cenové oblasti očím zkušeného obchodníka nesmí uniknout. Touto opětovnou růstovou reakcí na podobné ceně trh prozrazuje silnou podporu (support). Na supportu buďto vstupují do trhu mnohem agresivnější nakupující než prodávající, nebo prodávající již jednoduše nemají zájem o takto nízké ceny. Přímo v grafu pak formace dvojité dno vypadá jako tržní swing low. Při detekci dvojitého dna se bavíme o cenové oblasti, ne o jednobodové linii. V trzích se neustále mění počet účastníků i s jejich investičními záměry, a proto nehledáme učebnicové případy a reakce tzv. na pip přesně. Proč trh vytváří dvojité dno? Už je nám jasné, že se v dané oblasti musí nacházet silný support. Právě tato podpora nedovolí trhu pokračovat na nižší hodnoty. Support může tvořit např.: Skrytý gap neboli Single, Oblast nízkého nebo vysokého objemu z Volume Profile, Bod kontroly (POC) z Market Profile, Nebo silný Price Action pattern z vyššího časového rámce. Dvojité dno a sentiment trhu: Formaci dvojité dno díky znalosti Techniky COT nemusíme vyhledávat jen na svíčkovém grafu v MetaTraderu, ale lze jej vysledovat i na pozicích velkých spekulantů nebo hedgers a analyzovat tak sentiment trhu. Tím se nám kromě analýzy forexu, kryptoměn, akcií a indexů otevírá i podrobná analýza komodit. Dvojité dno a Stochastic oscilátor. Pro detekci dvojitého dna využívají obchodníci většinou také různé indikátory a oscilátory. Jedním z nich je Stochastic oscillator, který nás informuje o překoupenosti a přeprodanosti trhu. Dalším velmi užívaným oscilátorem je MACD, který je oblíben díky detekci divergencí mezi cenovým vývojem a oscilátorem. Praktické využití MACD je popsáno v patternu Dvojitý vrchol. Nastudujte více patternů v Technické analýze.
Detail

Dvojitý vrchol pattern

Dvojitý vrchol je tržní neboli svíčková formace v grafu, přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si obchodník v grafu vyznačí, neboť se jedná o silnou resistentní úroveň, která může být v budoucnu trhem opět respektována. Logika formace dvojitý vrchol: Opětovná reakce trhu na podobné cenové úrovni je odjakživa mezi tradery velmi oblíbená a široce využívaná. Trh, který reaguje poklesem při dosažení podobné úrovně jako v minulosti, má pro tento pohyb důvod. V dané cenové oblasti se nachází silný odpor prodávajících, nebo se trh nemůže dostat výše z důvodu nezájmu nakupujících o vyšší ceny. Pomocí této jednoduché Price Action formace prozradí velcí hráči důležitou resistentní úroveň. Tato resistence může mít základ v dalších patternech, jako: Zavření skrytého gapu, Oblast POC, HVN nebo LVN z metody Market Profile, Limitní pozice velkých spekulantů ad. Dvojitý vrchol na sentimentu. Formaci dvojitý vrchol nemusíme hledat jen na svíčkovém grafu na forexu, u komodit, indexů, akcií a kryptoměn, ale lze jej vysledovat i na pozicích velkých spekulantů nebo hedgers a analyzovat tak sentiment trhu. Pokud pozice Large Traders dosáhnou předchozích extrémů (limitů), lze předpokládat, že se blíží korekce na námi sledovaném trhu. Dvojitý vrchol s indikátorem MACD. Mnohem častěji se ovšem setkáme s využitím různých oscilátorů, a to jak pro detekci dvojitého vrcholu, tak pro samotné zobchodování. Mým oblíbeným oscilátorem je v tomto případě MACD, na kterém lze vysledovat divergence mezi cenou a samotným oscilátorem. Na obrázku výše je v grafu znázorněn dvojitý vrchol, který mohl být obchodníkem detekován např. s pomocí oscilátoru MACD. Indikátor naznačoval divergenci, v tomto případě slabost trhu a vyšší pravděpodobnost, že trh vytvoří dvojitý vchol spíše, než že prorazí na vyšší ceny. Důležitá pravidla patternu. Nehledejme v grafu učebnicové případy. Při zvážení algotraderů a vysokofrekvenčního tradingu je dokonalý dvojitý vrchol dnes zázrakem. Na trzích je každou sekundu jiný soubor traderů. Nebavíme se nikdy o ceně, ale o cenové úrovni. Vždy se jedná o nějakou oblast, spíše, než že by trh reagoval přesně na konkrétní číslo. Trh nedá nic zadarmo. Při tvorbě vrcholu bude naznačovat break - pozor na false break. Opakem Dvojitého vrcholu je Dvojité dno. Nastudujte více patternů v Technické analýze.
Detail