Napište nám zprávu
Naučte se trhy číst

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – D


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dividenda

Dividenda je výnos vyplácený akciovou společností svým akcionářům za držení jejich akcií. Dividendy se vyplácejí v přesně daný čas v předem určený výši, která se však může v čase měnit. Vyplácení dividend není závislé na zisku společnosti. Dividendu mohou vyplácet i společnosti, které momentálně nebo dlouhodobě nedosáhnou na zisk. S vyplácením dividend jsou spojeny některé pojmy: In-dividend date je datum, do kdy musíme koupit akcii, abychom měli právo na zisk dividendy. Ex-dividend date je první den, kdy již nemáme právo na zisk dividendy. Payment date je datum, kdy jsou akcionářům vyplaceny dividendy. Spekulanti, kteří by rádi nakoupili akcie společností vyplácející dividendu v In-dividend date a následně ji prodali pro zisk dividendy, naráží na technický problém. Cena akcie se v rámci poklesu technicky sníží o výši vyplácené dividendy. Přečtěte si více o dividendových akciích.
Detail

Dlouhá pozice

Jako dlouhou pozici označujeme nákup instrumentu. Pokud vstoupíme do longu, tedy pokud nakoupíme, jsme tzv. v dlouhé pozici a spekulujeme na růst daného instrumentu.
Detail

Diverzifikace

Strategie, obchodní či investiční přístup, který má za cíl snížit potenciální riziko rozdělením investic do různých aktiv z různých finančních sektorů.
Detail

Dluhopis

Jedná se typ cenného papíru, který zavazuje emitenta vůči věřiteli. V praxi to znamená, že Emitent prodá věřiteli cenný papír za předem stanovenou částku, s předem dohodnutým úročením k dohodnutému datu.
Detail

Divergence

Pod tímto pojmem je v trading světě obecně myšlen rozdíl mezi pohybem trhu a indikátoru. Indikátorem může být jak některý z oscilátorů (MACD, Stochastic ad.), tak i vizualizace poptávky a nabídky, či sezonalita určité komodity.
Detail

DAX - DE30 – GER30

Hlavní německý burzovní index, zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností obchodovaných na německé burze ve Frankfurtu. Hodnota indexu je vyjádřena cenovými pohyby 30 nejvýznamnějších německých společností, tzv. blue-chips. Mezi vybrané společnosti patří např.: Adidas, Bayer, BMW, E.ON, Lufthansa nebo RWE. Index DAX se počítá do roku 1987.
Detail

Dow Jones - DJIA - US30

Hlavní index společnosti Dow Jones & Company, patřící mezi nejsledovanější indexy v burzovním světě. V indexu je zahrnuto 30 největších a nejobchodovanějších amerických společností, které se nazývají blue-chips. Investoři používají index DJIA jako ukazatel vývoje amerického akciového trhu. DJIA je počítán od roku 1896, mezi sledované společnosti patří např.: Apple, Boeing, IBM, McDonald´s, Nike nebo Walt Disney. Pro výpočet je využíván cenově vážený průměr, čili akciím s vyšší cenou je přidělena vyšší váha.
Detail

Demo

Obchodování s virtuálními penězi za účelem zisku prvních zkušeností s tradingem a se seznámením s obchodní platformou. Demo účet lze dnes zřídit již u většiny brokerských společností zdarma a na neomezenou dobu.
Detail

Doji

Svíčka typická svým krátkým tělem oproti dlouhým knotům. Tělo svíčky je obvykle uprostřed, svíčka má tedy knoty na obě dvě strany. Doji řadíme mezi svíčkové formace tvořené pouze jednou svíčkou. Malé tělo značí určitou nerozhodnost trhu a možné prudší vyražení z dočasné klidové zóny.
Detail

Drawdown (DD)

Jedna ze statistik obchodní historie, která dokáže odhalit míru podstupovaného rizika. Drawdown je maximální pokles kapitálu, a to od nejvyšší dosažené hodnoty, až po konec ztrátového období. V rámci našeho obchodního účtu, případně naší strategie, se jedná o nejvyšší pokles v historii. Sledujte statistiky v našem Powerful Trader klubu.
Detail

Dvojité dno pattern

Tržní formace tvořena několika svíčkami (desítkami), přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si trader v grafu označí, neboť se jedná o silnou support úroveň, která může být v budoucnu opět respektována. Dvojité dno je tedy pattern související s reakcí trhu dvakrát na stejném místě – supportu. Čtěte více v Technické analýze.
Detail

Dvojitý vrchol pattern

Tržní formace tvořena několika svíčkami (desítkami), přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si trader v grafu označí, neboť se jedná o silnou resistance úroveň, která může být v budoucnu opět respektována. Dvojitý vrchol je tedy pattern související s reakcí trhu dvakrát na stejném místě – resistanci. Čtěte více v Technické analýze.
Detail

Deflace

Deflace je pokles cenové hladiny. Zvýšení hodnoty peněz. Opakem Deflace je Inflace.
Detail

Delta

Delta je rozdíl mezi nákupní a prodejní aktivitou obchodníků. Delta je také jedním z řeckých písmen, tzv. „greeks“, které se využívají při opčním obchodování.
Detail

Derivát

Derivát je cenný papír nebo instrument (finanční instrument), který se pohybuje na základě svého podkladového aktiva. Derivát je instrument odvozen od jiného nástroje (podkladového aktiva). Akciový derivát je finanční instrument, jehož podkladové aktivum je akciový nástroj (akcie). Finanční deriváty jsou mezi obchodníky velice oblíbené pro jejich nižší finanční náročnost. Zároveň u nich lze využít pákového efektu.
Detail

Daň

Daň je povinná platba do rozpočtu státu, kterou je oprávněn vymáhat.
Detail

Drahý trh

Drahý trh či drahý instrument je situace, kdy je cena výš než je hodnota daného instrumentu. Obchodníci a investoři vnímají trh jako přehodnocený, předražený. K hodnocení trhu se využívají hodnotové indikátory. Opakem je Levný trh.
Detail

Daily low

Daily low je nejnižší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily low může být dosaženo kdykoli během obchodní seance. Daily low využívají tradeři jako důležitou S/R úroveň. Opakem Daily low je Daily high.
Detail

Daily high

Daily high je nejvyšší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily high může být dosaženo kdykoli v rámci jedné obchodní seance. Daily high je obchodníky využíváno jako důležitá S/R úroveň. Opakem Daily high je Daily low.
Detail

Devalvace

Devalvace znamená znehodnocení. Na forexu a ve světě financí se devalvací myslí znehodnocení měny, a to vůči ostatním měnám. V ekonomii se devalvací stávají dovážené produkty dražší a vyvážené levnější. Cizí měny jsou pro obyčejného člověka dražší, tedy v České republice by se zdražil nákup např. EUR nebo USD. Před lety, kdy ještě měna byla krytá, znamenala devalvace snížení zlatého obsahu.
Detail

Devizový trh

Definice Devizového trhu je: „Místo, kde se střetává poptávka po devizách s nabídkou a stanovuje se cena cizí měny – tzv. devizový kurs. Devizový trh je tedy jako každý jiný trh místo, kde se střetávají nakupující a prodejci a stanovují cenu dané komodity, zde měny.
Detail

Dumping

Dumping je jev, se kterým se většinou setkáme při nadvýrobě. Dumping může vypadat například tak, že společnost prodává za hranicemi státu daný produkt levněji než v zemi, kde ho vyrábí. Dumping také značí prodej pod výrobní cenou, tedy snahu prodat zboží tzv. za každou cenu. Někdy však dochází k tomu, že ve státě, kde se produkt vyrábí, je prodáván dráž než v zahraničí. Domácí spotřebitel je tak využíván pro náhradu uniklých zisků kvůli vývozu a prodeji pod cenou v zahraničí.
Detail

Deposit

Deposit značí v traiding terminologii vklad. Vložení finančních prostředků na obchodní/investiční účet za účelem jejich zhodnocení. Pro možnost otevření reálného obchodu (na Ostrém účtu) musí trader provést deposit. Někteří obchodníci vkládají finanční prostředky na účet z jiného důvodu než pro možnost obchodování, a to např. pro kurzovní spekulace nebo pro možnost zúčastnit se nějaké akce, kde je podmínkou deposit.
Detail

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou takové akcie, které svým akcionářům vyplácejí dividendy. Dividenda je podíl na zisku společnosti. Dividendové akcie (společnosti) jsou považovány za aktiva s menším rizikem, ale najdou se i takové dividendové akcie, které své vyšší riziko investice vyrovnávají právě nabídkou vysoké dividendy. Mezi dividendové akcie patří např.: Shell, Daimler, Apple, Cisco nebo Coca-Cola. Od dividendových akcií neočekávají investoři růst ceny akcie, ale spíše stabilitu a pravidelné výnosy právě z dividend.
Detail

Diamant formace

Diamant je tržní formace nebo pattern, který svým vzhledem připomíná diamant. Diamant je tvořen dvěma trojúhelníky. První trojúhelník je rozšiřující, druhý je normální (zužující se).
Detail

Downgrade

Downgrade je označení pro negativní změnu v hodnocení daného cenného papíru. Analytici hodnotící stabilitu a vyhlídky firem stanovují cílové ceny a hodnotu či potenciál dané společnosti. Pakliže u společnosti dojde k zásadním negativním změnám nebo ke špatným výsledkům (Earnings), může se hodnocení společnosti či jakéhokoliv cenného papíru snížit. Analytici mohou hodnocením doporučit nebo vyvrátit nákupy akcií firem. Downgrade informuje účastníky trhu o negativní vyhlídce. Hodnocením se dnes zabývají různé ratingové agentury, mezi nejznámější patří S&P a Moody\\\'s.
Detail

DAX 100

DAX 100 je cenově vážený index 100 nejznámějších a nejvíce obchodovaných akcií na německé burze. Jedná se o tzv. blue-chip akcie obchodované na frankfurtské burze.
Detail

Denní rozpětí

Denní rozpětí značí vzdálenost mezi low a high daného dne. Jedná se o cenovou oblast, kde se trh v rámci daného dne pohyboval. Denní rozpětí může být pro obchodníky užitečné nejen pro hledání vstupů do obchodů, ale také k určení správné velikosti stop lossu. S denním rozpětím pracuje také řada technických indikátorů.
Detail

Decline

Decline je anglický výraz pro pokles.
Detail

DTC – Depository Trust Company

DTC je jedním z největších světových depozitářů cenných papírů. Společnost DTC byla založena v New Yorku v roce 1973.
Detail

Deficit

Deficit značí určitý nedostatek, něco někde chybí. Deficit ve finančním sektoru značí například zápornou bilanci rozpočtu (výdaje jsou větší než příjmy).
Detail