Napište nám zprávu
Začni měsíc s Patreonem!
PŘIDEJ SE K +300 INVESTORŮM
Začni měsíc s Patreonem!
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – E


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Earnings

Pod pojmem earnings se míní kvartální výsledky největších amerických a evropských firem, tahounů burzovních indexů a světové ekonomiky. Earnings sezóna (výsledková sezóna) probíhá kvartálně, tedy 4x do roka a bývá doprovázena zvýšenou volatilitou na trzích.
Detail

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes = EBIT EBIT je zisk před zdaněním a úroky. EBIT je v podstatě hrubý zisk + neuhrazené úroky. EBIT je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = EBITDA Česky „Zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA se vypočítá jako výnosy – náklady (před započtením úroků, daní a odpisů). EBITDA je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

ECB

Zkratka pro Evropskou centrální banku sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Úkolem ECB je řídit měnovou politiku EU a udržet stabilitu cen v zemích používající euro.
Detail

ECN broker

Typ brokera, který umožňuje přístup na „opravdový“ trh. ECN je zkratkou pro Electronic Communications Network. Broker je místem střetu poptávky a nabídky reálných obchodníků, bank, institucí a jiných brokerů. Dalšími typy brokerských společností jsou MM a STP.
Detail

ECU – European Currency Unit

ECU (European Currency Unit) Evropská měnová jednotka (ECU) byla v době fungování EMS (Evropského měnového systému) oficiální měnovou jednotkou, která byla později nahrazena eurem. ECU lze označit jako uměle vytvořenou měnu na koši 12 měn členských zemí EU. Mezi 12 měnami byly: belgický frank, německá marka, dánská koruna, španělská peseta, francouzský frank, britská libra, řecká drachma, irská libra, italská lira, lucemburský frank, nizozemská guilda a portugalské escudo.
Detail

EFSA

Estonský úřad pro finanční dohled „The Estonian Financial Supervision Authority“, založen v roce 2001. Co je to regulátor.
Detail

EIA

Úřad pro energetické informace (Energy Information Administration) = EIA Někdy též The U.S. Energy Information Administration (EIA) – Americká energetická informační správa. Vládní agentura založena v roce 1977 s ústředím ve Washington, D.C., v USA. Agentura je odpovědná za shromažďování, analýzu a šíření informací o energiích. Především o: ropě, uhlí, zemním plynu, elektřině, jaderné energii a obnovitelných zdrojích. EIA je součástí amerického ministerstva energetiky.
Detail

Ekonomické zprávy

Ekonomické zprávy neboli fundamenty či makra (makroekonomické zprávy) jsou pravidelně zveřejňovaná data napříč sektory i světovými ekonomikami. Mezi nejznámější fundamenty patří: Inflace, NFP (Nonfarm Payrolls), GDP (hrubý domácí produkt – HDP), Maloobchodní prodeje (Retail sales), FED a FOMC, PMI
Detail

Elder-Ray

Elder-Ray je technický indikátor od autora Dr. Alexandera Eldera z roku 1989. Ray je přidáno z důvodu podobnosti s rentgenovými paprsky X-ray. Podle samotného Eldera je podobnost v tom, že pomocí nástroje Elder-Ray mohou obchodníci zkoumat sílu býků a medvědů pod povrchem trhu. Hlavní myšlenka nástroje je v souladu s učením TradeCZ, kde zkoumáme hloubku trhu a převládající sílu, která aktuálně na trhu panuje a ke které bychom se měli přidat. Nástroj je sestaven z exponenciálních klouzavých průměrů.
Detail

Elliottovy vlny

Trhy se podle teorie Ralpha Elliotta (Elliottova teorie) pohybují ve vlnách. Elliott na burze vypozoroval, že trhy mají tendenci pohybovat se ve vlnách. Vlny lze rozdělit na dvě skupiny, a to na vlny impulzivní a vlny korektivní. Díky specifickým nástrojům lze zjistit, kde by na základě předchozích pohybů mohl trh korigovat. Na základě predikce těchto vln se Elliott a dnes jeho následovníci snaží predikovat budoucí pohyb trhu. Elliottovy vlny řadíme do technické analýzy, velmi blízko má k Fibonacciho posloupnosti.
Detail

Embargo

Embargo je obecný zákaz vývozu nějakého produktu do určitého státu, případně zákaz s nějakým státem pro určité důvody obchodovat. Vyhlásit embargo může jednotlivý stát nebo organizace, jako je např. OSN. Embargo s oblibou využívá prezident USA Donald Trump jako nátlak na jiný stát, který podle něj rozhoduje v rozporu se zásadami. Příkladem může být embargo na íránskou ropu. Vyhlášení embarga má zpravidla hospodářský význam s jistými politickými úmysly. Česká republika vyhlásila zbrojní embargo vůči Turecku v říjnu roku 2019, když Turecko zahájilo vojenské operace na severu Sýrie, které měly za následek přinejmenším desítky civilních obětí.
Detail

Emise

Emise akcií společnosti patří mezi nejpoužívanější další (mnohdy finální) krok pro zisk nových finančních prostředků (finanční injekce). Společnosti je potřebují pro udržení na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti nebo pro rozvoj společnosti a na následnou expanzi. Investoři, kteří nakupují emise, se nazývají akcionáři a stávají se podílníky/spoluvlastníky firmy.
Detail

EMS – European Monetary System

EMS (European Monetary System) Evropský měnový systém (EMS) vznikl v roce 1979 v zemích Evropského hospodářského společenství, který měl udržet stabilní kurzy mezi měnami jednotlivých zemí ve společenství. EMS byl v roce 1999 nahrazen ERM II.
Detail

EMU

Economic and Monetary Union = EMU. Česky „Ekonomická a monetární unie“. Někdy též „Evropská hospodářská a měnová unie“ nebo „Evropská měnová unie“.
Detail

Engulfing

Svíčková formace tvořena dvěma svíčkami, kdy druhá svíčka pohltí svým tělem svíčku předchozí. Engulfing hledáme obvykle na konci trendu, kdy může značit jeho obrat. Mnozí obchodníci považují pattern Englufing za platný pouze v tom případě, kdy druhá svíčka v pořadí zavře celou předchozí svíčku, tedy nejen její tělo, ale i knot.
Detail

EOD – End Of Day

EOD je zkratka pro End Of Day, kterou např. používá brokerská společnost nebo jakýkoliv jiný poskytovatel dat k označení, že je počítáno z denních close cen.
Detail

EOS

EOS je kryptoměna se zakódovanou přesnou mírou inflace. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

EPS

Earning Per Share = EPS. Výnos na akcii nebo zisk na akcii vyjadřuje ukazatel EPS. Jedná se o zisk společnosti na akcii po zdanění. EPS je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

EPS - co je Earnings Per Share

Jedná se o finanční ukazatel, který slouží především jako jedna ze vstupních proměnných pro výpočet oblíbeného P/E (Price to Earnings) ukazatele. EPS ovšem není pouze vstupní hodnota pro výpočet jiného ukazatele, ale také nese svojí specifickou informaci, kterou mohou investoři při hodnocení akcií společnosti využít. Hodnota EPS informuje investora o velikosti zisku na jednu akcii. Čím vyšší je EPS společnosti, tím je považována za ziskovější. Tento ukazatel lze velmi dobře využít k porovnávání výkonnosti akcií mezi jednotlivými akciovými společnostmi. Výstupem z této komparační analýzy je informace, která nám napoví, jaká akcie společnosti přináší největší finanční zhodnocení.
Detail

Equity

Ukazatel, který charakterizuje současný stav účtu obchodníka. Spočítá se takto: Equity = zůstatek + pohyblivý zisk - pohyblivá ztráta.
Detail

Equity (Majetek)

Equity značí v obchodní platformě MetaTrader 4 tzv. majetek. Jedná se o výši finančních prostředků na účtu se započtením zisků a ztrát. Při pohybu finančního instrumentu, na kterém máme otevřen obchod, dochází také ke změně majetku na investičním účtu. Equity se v trading světě používá také na pojmenování křivky pohybu zůstatku na investičním účtu v čase.
Detail

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA – European Securities and Market Authority). Jedná se o regulatorní orgán EU, který má přispět ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů a k ochraně investorů.
Detail

ETF

Exchange Traded Funds – jedná se o fondy obchodovatelné na burze. Díky ETF jsme schopni obchodovat i velmi drahé akcie. Neobchodujeme pak přímo dané akcie (akcie dané společnosti), ale fond, který je z těchto akcií tvořen a velmi věrohodně kopíruje průběh ceny samotných akcií. Ve výsledku pak nemusíme mít účet 10 000 USD, ale jen 1 000 USD.
Detail

Ethereum (ETH)

Ethereum je jedna z top kryptoměn současnosti (2019). Předností oproti Bitcoinu je rychlost ověřování transakcí a využití tzv. chytrých kontraktů. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

eToro broker

Broker eToro je světovou brokerskou společností, která se ve větší míře zaměřuje na možnost kopírování jiných obchodníků.
Detail

EUR – Euro

Euro má dle ISO 4217 zkratku EUR a symbol €. Jedno euro se dále dělí na 100 centů. Euro je oficiální platidlo eurozóny a spolu s americkým dolarem je nejdůležitější ve světovém měnovém systému. Evropská centrální banka provádí měnovou politiku eurozóny, centrem dění je Frankfurt nad Mohanem. Euro není oficiálním platidlem ve všech členských zemí eurozóny, aktuálně je oficiálním platidlem v 19 z 28 zemí. Euro začalo platit od 1. 1. 1999.
Detail

EURO STOXX 50 – EU50

Akciový index obchodován na německé derivátové burze Eurex. Obsahuje 50 nejlikvidnějších a největších společností eurozóny z 12 členských států EU. EU50 byl zaveden v roce 1998 společností STOXX. Mezi obchodované společnosti patří např.: Adidas, Allianz, BMW, Nokia nebo Philips.
Detail

Euronext

Euronext N.V. je evropská akciová burza se sídlem v Paříži. Euronext byl založen v roce 2000. V roce 2007 se sloučil s americkou burzou NYSE.
Detail

EUROSTOXX600 – EU600

Evropský akciový index vypočtený na základě pohybu 600 velkých, středních a malých firem v 17 evropských zemích.
Detail

Evropská seance

Evropská obchodní seance začíná v 9:00 a končí v 17:00 SEČ.
Detail

Evropská unie (EU)

Politická a ekonomická unie s pravomocemi mezinárodní organizace i jednotného státu. EU se skládá z několika členských států Evropy (aktuálně 28), předsedou Evropské rady je Donald Tusk, ústředí se nachází v Belgii v Bruselu. Evropská unie byla založena 1. 11. 1993 v Nizozemsku.
Detail

Exercise – přiřazení

S pojmem Exercise (přiřazení) se setkávají především opční obchodníci a značí právo držitele koupit nebo prodat držené podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu.
Detail

Existing Home Sales

Existing Home Sales je jeden z nejdůležitějších US fundamentů trhu s bydlením. Přeložit by se dal jako „Prodej stávajících domů“. Fundament měří změnu anualizovaného počtu stávajících bytových domů, které byly prodány v předchozím měsíci. Data jsou investory a analytiky vnímána jako klíčový ukazatel síly celkové ekonomiky. V případě, že nová data dosáhnou vyšších hodnot než analytici předpokládali, jedná se o býčí signál a americký dolar spolu s akciovými trhy může mít tendenci k růstu.
Detail

Exotické měnové páry - Exotics

Jako tzv. „EXOTY“ pojmenováváme ve forexovém prostředí měnové páry, které jsou mezi tradery méně populární, obsahují totiž nepříliš známé nebo méně obchodované měny. Mezi exoty řadíme např. USD/TRY (turecká lira) nebo USD/MXN (mexické peso).
Detail

Expert Advisor (EA)

Anglické označení pro AOS, tedy automatický obchodní systém. Jedná se o program schopný provádět v obchodním terminálu operace bez přímého zapojení obchodníka. EA pracuje s předem nadefinovanými (naprogramovanými) úkony, v MT4 v jazyce MQL4. EA se od scriptů liší především tím, že může vykonat více činností naráz a opakovaně.
Detail

Expirace

Expirace znamená ve volném překladu něco jako vypršení. Expirace je obvykle udávána jako přesné datum a čas, kdy končí určitá událost. Expirovat může například placené měsíční členství klubu PWFT. Po expiraci bychom již nebyli členy PWFT klubu. Expirace se udává také na potravinách a na lécích, do kdy jsou pro člověka nezávadné a do kdy výrobce zaručuje kvalitu svého produktu. Expiration date označuje v burzovním světě přesný čas a cenu vypořádání obchodu. Majitel podkladového aktiva je pak nucen obchod vypořádat (koupit či prodat aktivum za smluvenou cenu).
Detail

Exports fundament

Exports – Jedná se o číslo vývozu, které udává celkovou částku vývozu zboží v amerických dolarech (při Exports ve Spojených státech). Kladně se hodnotí vyšší číslo.
Detail