Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – F


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

f.o.b. (free on board) FOB

Zkratka f.o.b. znamená, že dodavatel suroviny platí dopravu a pojištění do přístavu, kde jej odebere kupující, který platí přepravu po moři. Při dodání zboží jsou důležité některé charakteristiky, jako je čas, místo a nepoškozenost produktů. Přeprava produktů je vždy spojena s rizikem, s náklady na přepravu a pojištěním. Ve finále pak FOB jasně říká, kdo je za případného poškození produktů zodpovědný.
Detail

Fake news

Fake news je označení pro falešné zprávy, nepravdivé či lživé informace. Fake news mají za cíl zmást své čtenáře či posluchače a ovlivnit jejich myšlení smyšlenými zprávami. Mezi Fake news řadíme poplašné zprávy, dezinformace či tzv. hoaxy. Pojem Fake news používá s velikou oblibou americký prezident Donald Trump.
Detail

False break

Situace, při níž trh naznačí průraz důležité cenové úrovně, aby svůj pohyb vzápětí negoval. Falešné průrazy se velmi často objevují při chopových situacích. Trh si v nich chodí mimo rovnovážnou oblast doplnit likviditu a najít protistranu. Formou false breaku si trh chodí také vybrat stop lossy dalších účastníků trhu, které se na okrajích rovnovážné oblasti hojně vyskytují.
Detail

FCA

Britský regulátor Financial Conduct Authority, založen v roce 2013.
Detail

FCM – Futures Commision Merchant

FCM je označení osobního investičního účtu, který si můžeme otevřít u licencovaného obchodníka s futures. Licencovaný obchodník poté přijímá finance a objednávky, spravuje účet, potvrzuje obchody a dohlíží na správné fungování účtu a případně hlídá nedostatek peněz pro potřebnou marži. V případě potřeby zajišťuje FCM dodání fyzického zboží při expiraci podkladového aktiva. FCM může být organizace nebo jednotlivec, který se stará kromě futures kontraktů také o opční pozice nebo swapy. FCM je regulovaný skrze CFTC. FCM musí být registrován u NFA (National Futures Association). Výjimku tvoří případy, kdy zpracovává příkazy pouze pro sebe, pro svou firmu nebo pro přidružení podniky.
Detail

FDA – Food and Drug Administration

FDA překládáme jako Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) a jedná se o vládní agenturu Spojených států. Akcioví investoři ale i komoditní obchodníci se setkávají s nenadálými tržními situacemi například z důvodu, kdy FDA stáhne z trhu léčivo nebo potravinu, díky kterým je následně ovlivněn cenový vývoj určitých finančních instrumentů. V roce 1969 FDA zakázalo používat látku „cyklamát“, která je až 50x sladší než cukr a využívala se právě jako jeho náhražka. Poté, co se zjistil negativní účinek na lidské zdraví, byl produkt z trhu odebrán, což způsobilo opětovné zvýšení poptávky po cukru.
Detail

FED

Federální rezervní systém, obdoba České národní banky v USA. Federal Reserve Systém (Federální rezervní systém) = FED FED je centrální bankovní systém Spojených států amerických. FED není nikým vlastněn, a tak se jedná spíše o nezávislou, neziskovou státní instituci. Vznik Fedu se datuje k 23. prosinci 1913. Hlavním úkolem Fedu jako banky je udržovat stabilitu finančního systému a regulovat finanční trhy. Nynější nejvýznamnější postavou FED je Jerome Powell.
Detail

Férová cena

Férová cena je cena, která odpovídá momentálnímu nacenění (společnosti, komodity) v aktuálních podmínkách. Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu. Férová cena není obchodníky vnímána jako nejlepší tržní příležitost. Mnohem raději vyhledávají podhodnocený nebo nadhodnocený trh, kde je větší potenciál pro zisk. Trh nacházející se na férové ceně se pohybuje v chopu a lze danou oblast pojmenovat vyvážená oblast či rovnovážná oblast. S férovou cenou pracují především opční obchodníci při výpisu opcí. Férová cena se stanoví obvykle pomocí Market Profile.
Detail

Fiat měna

Tzv. zákonná měna, měna s nuceným oběhem. Jedná se o zákonné platidlo obecně přijaté, jako např.: EUR, USD, CZK ad.
Detail

Fibonacci

Italský matematik Leonardo Pisano Fibonacci, který proslul svou řadou posloupnosti. Fibonacciho řada byla později aplikována i na finanční trhy v podobě Fibonacciho hodnot. V technické analýze využíváme Fibonacciho retracement, časové zóny, vějíř, oblouky či expanze. To vše lze nazvat Fibonacciho indikátory.
Detail

Fill

Fill se v burzovním světě využívá pro označení vypořádání obchodu. Setkat se můžeme také s fill price, což nám označuje cenu, za kterou byl obchod vypořádán. V českém jazyce se můžete dočíst, nebo od mnoha burzovních guru uslyšíte, že byl jejich obchod vyplněn.
Detail

Fill or Kill (FOK)

Fill or Kill řadíme mezi tzv. inteligentní pokyny makléři, aby zadaný příkaz vyplnil úplně a okamžitě, nebo vůbec. Příkaz FOK využívají především denní aktivní obchodníci, kteří potřebují dostat přesné plnění za požadovanou cenu.
Detail

Filtr

V traderském prostředí znamená filtr něco jako potvrzení pro vstup do obchodu. Pakliže máme svůj obchodní přístup, ale generuje nám příliš signálů pro vstupy do obchodů, potřebujeme tzv. filtr, který by nám měl ony méně platné signály odstranit. Za filtr se obvykle používají základní techniky price action a indikátory. Filtr je možné nazvat „podmínkou“, která musí být splněna, aby byl vstup do obchodu potvrzen. Tyto podmínky pomáhají mnohým traderům k uskutečnění obchodu a k omezení subjektivního vnímání trhu.
Detail

Finanční krize

Finanční krize je silně spojena s datem 24. října roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze a počátku jedné z největších krizí s názvem „Velká hospodářská krize“. Světová krize obvykle začíná silným propadem finančních trhů s následným kolapsem ekonomik na celém světě. Krize lze rozdělit na: - Měnová krize - Bankovní krize - Ekonomická krize (celosvětová nebo lokální) - Investiční bublina větších rozměrů Přečtěte si více o tzv. Černém pátku.
Detail

Finanční nástroj

Typ tržního produktu finančního prostředí (měny, akcie, futures, opce ad.).
Detail

Finanční páka

Je mechanismus, díky kterému může většina obchodníků vůbec začít obchodovat. Díky finanční páce můžeme ovládat mnohem větší pozice, než na jaké bychom měli s naším účtem (kapitálem) nárok. Páky jsou od různých brokerů nabízeny velmi podobně, od 1:1 do 1:1 000. Nejužívanější variantou je páka 1:100, v praxi to znamená, že s účtem 500 USD ovládáme 50 000 USD (500 x 100). Tento mechanismus pak zapříčiní řádově vyšší zisky/ztráty a velmi úzce souvisí s Marginem a Lotem (objemem pozice). V námi uvedeném příkladu bychom při nákupu 0,1 lotu EURUSD (10 000 EUR) při páce 1:100 měli zablokovaných 100 USD jako margin. Kdybychom neměli finanční páku k dispozici, potřebovali bychom k otevření obchodu účet o velikosti minimálně 10 000 USD.
Detail

FINMA – švýcarský regulátor finančního sektoru

FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) je švýcarský vládní orgán pro dohled nad finančními trhy a jejich regulaci.
Detail

FinViz

Akciový screener pro investory a obchodníky. Webový portál pro podrobné statistiky a charakteristiky akcií a indexů. Insider informace i technická analýza akciového trhu. Odkaz na FinViz.com
Detail

First Notice Day

First Notice Day (FND) je den, kdy obchodník obdrží od svého brokera upozornění, že vlastní nakoupený futures kontrakt a může být brzy vyzván k jeho fyzickému převzetí. Pokud obchodník nechce nakoupenou komoditu skutečně vlastnit, měl by se daného kontraktu co nejdříve zbavit. V některých případech nemusí být obchodník touto formou upozorněn a na to je třeba dávat si veliký pozor. Obchodníci by se měli vždy snažit uzavřít nebo přerolovat držený kontrakt na jiný, s pozdější dobou expirace, a to minimálně dva dny před FND. Kontrakty, u kterých se blíží expirace, jsou více volatilní a méně likvidní. Konzervativní obchodníci by neměli řídit pozici až v poslední možný den. Podle posledních údajů dochází k fyzickému dodání komodity u méně než 1 % případů. Někteří brokeři nepodporují fyzické dodání komodit a obchod je vždy vypořádán hotovostně (In Cash). Dalším dnem (datem), které je nutné hlídat, je tzv. Last Trading Day (LTD), což je poslední den, kdy je možné daný kontrakt obchodovat.
Detail

Flag

Flag je cizojazyčný výraz pro pattern vlajka, který je popsán ZDE. Flag se obvykle využívá jako pattern pro pokračování trendu. V rámci formace Flag se trh pohybuje v určité range, kde dochází k akumulaci objednávek.
Detail

Flat

Období, kdy se trh pohybuje v úzkém cenovém rozpětí a nejeví známky růstu ani poklesu (viz. CHOP).
Detail

Floating

Floating značí česky „plovoucí“. Plovoucí může být v trading terminologii například support nebo resistence, jako je indikátor Moving Average.
Detail

Floor

Floor má v burzovním světě více významů, v překladu znamená „podlaha“, a tak jej lze užít ve více příležitostech. Nejznámější definicí je však burzovní parket na fyzické burze, kde se schází parketoví obchodníci, tzv. Floor traders. Tento typ burzy je však nahrazován plně elektronickými burzami. Plně elektronická burza je také pražská burza (BCPP).
Detail

Floor trader

Floor trader Floor trader je označení člena burzy, obchodujícího na parketu (Floor). Kvůli přechodu fyzických burz na plně elektronické také ubývají parketoví obchodníci.
Detail

Fluktuace

Fluktuace neboli kolísání je v traiding terminologii označována jako pohyb trhu kolem nějaké cenové úrovně. Pokud trh fluktuuje, vytváří rovnovážnou oblast (chop), ve které se párují objednávky nakupujících a prodávajících. Více v akumulaci.
Detail

FOMC

Federal Open Market Committee = FOMC FOMC bychom mohli volně přeložit jako Federální výbor pro otevřený trh, který je součástí Federálního rezervního systému (FED). FOMC dohlíží na operace na volném trhu a mimo jiné rozhoduje o úrokových sazbách USA. FOMC je hlavním orgánem národní měnové politiky Spojených států amerických. FOMC se jako orgán FEDu schází 8x ročně a jeho stanoviska ohledně úrokových sazeb jsou sledována všemi účastníky trhu.
Detail

FOMO

Zkratka pro „Fear Of Missing Out“ , což znamená „strach z promeškání“, například zajímavé tržní příležitosti. Typickým příkladem FOMO může být například neřízený růst ceny bitcoinu v roce 2017, podporován především investory, kteří nechtějí přijít o jedinečnou investiční příležitost. Díky FOMO se obvykle daný finanční derivát dostane na nová historická maxima, aby vzápětí jako bublina splasknul. Konzervativní obchodníci by měli dávat pozor před veškerými náznaky FOMO, tedy růst cen akcií, indexů, kryptoměn, komodit a dalších instrumentů, bez jasné fundamentální podpory.
Detail

Fond

Fond je zjednodušeně řečeno jakási instituce, které shromažďuje a později určitým způsobem nakládá s finančními prostředky. Finance proudí do fondu většinou od investorů. Fondy se zaměřují na investice do různých oborů a jejich cílem je zhodnocení majetku. Investoři očekávají, že fond jejich vložené finanční prostředky zhodnotí. Obvykle si investor koupí podíl fondu, tím dá fondu své finanční prostředky a může bazírovat na jeho zisku. Fondů je celá řada, např. - Investiční fond - Pozemkový fond - Komoditní fond - Nadační fond - Penzijní fond - Podílový fond - Hedgeový fond
Detail

Footprint

Jiné označení pro Order Flow, tedy indikátor a zobrazení grafu pro sledování toku objednávek do trhu. Místo klasických svíček vidíme hloubku trhu, tedy kolik bylo (a na jaké ceně) zobchodováno kontraktů za bid x ask cenu.
Detail

Forex

Foreign Exchange – jedná se o největší trh na světě, kde dochází k vypořádání obchodů, konkrétně ke směně jedné měny za druhou. Na forexu spekulují obchodníci na pohybech měnových párů, jako např. EURUSD (euro vs. americký dolar), USDJPY (americký dolar vs. japoský yen) ad.
Detail

Forex Factory

Forex Factory je zahraniční burzovní portál, jehož cílem je propojit obchodníky s trhy a mezi sebou. Obchodníci by měli z načerpaných znalostí dosahovat lepších a stabilnějších výsledků v tradingu. Na Farex Factory je velmi populární forum, kde mohou účastníci trhu hodnotit, informovat a recenzovat brokery i finanční guru nebo jiné portály, se kterými jsou spokojeni, nebo naopak, které obchodníky pouze klamou. Kromě fora jsou zde k dispozici zprávy ze světa finančních trhů a makrokalendář. Více na Forexfactory.com
Detail

Fork

Fork je anglické označení pro vidličku, či rozcestí. V trading světě je pojem Fork nejvíce skloňován v oblasti kryptoměn, kde označuje rozdělení jedné kryptoměny na dva proudy. K rozdělení dochází z důvodu nesouladu komunity o dalším vývoji a směřování dané virtuální měny. Obvykle se uživatelé rozdělí na dva tábory, pro které je nejlepším řešení celý projekt rozdělit na dva. Nejznámějším Forkem je rozdělení první kryptoměny Bitcoin na „Bitcoin“ a „Bitcoin Cash“
Detail

Forward P/E - co je Forward Price to Earnings

Jedná se o obdobu klasického ukazatele P/E s jedním podstatným rozdílem. Forward P/E je totiž predikční ukazatel, který informuje investory o budoucím odhadovaném zisku na akcii. Slovo „odhadovaném“ je v kontextu tohoto ukazatele velmi důležité, protože se jedná o odhad analytiků akciové společnosti nebo soukromých analytiků, což s sebou přináší mnoho rizik. Jedním z podstatných rizik je to, že se může jednat o odhad příliš pozitivní, který je analytiky vytvořen například s cílem přilákat nové investory, přičemž jejich odhad nereflektuje skutečný stav akciové společnosti.
Detail

Forwardový kontrakt

Forwardový kontrakt je dohoda (smlouva) mezi dvěma stranami o koupi či prodeji určitého aktiva. Obchod je uzavřen mimo burzu mezi kupcem a prodejcem. K dodání aktiva dochází v budoucnosti, přičemž cena za aktivum se stanovuje v současnosti. Kromě forwardového kontraktu známe také futures kontrakt, který je mezi obchodníky skloňován mnohem častěji. Mezi forwardovým a futures kontraktem jsou tyto rozdíly: - forwardový kontrakt je unikátní, není standardizovaný jako futures kontrakt, - forwardový je vždy OTC, neobchoduje se na burze, neboť každá dohoda (transakce) je jiná. Společnou vlastností forwardového a futures kontraktu je jejich využití pro spekulaci nebo zajištění (hedgingu) svého byznysu mimo burzu. Forwardový kontrakt má jednu obrovskou nevýhodu a sice nedostatečnou ochranu obou dvou stran obchodu. Ve své podstatě neexistuje páka a důvod, aby jedna strana dodržela svůj slib a za smluvenou částku dodala své zboží, když je to pro ni nevýhodné. Pro tyto účely se s forwardovými kontrakty používá ještě margin, tedy záloha, kterou smluvní strany složí, aby byly motivovány pro dodržení slibu. V případě nedodržení slibu nebo krachu jedné strany je margin přesunut na účet protistrany.
Detail

Freedom

Freedom je anglický výraz, který bychom mohli přeložit jako volnost či svoboda. Freedom je to, čeho se snaží většina obchodníků na burze dosáhnout a je to hlavní důvod, proč s tradingem a investováním začali. Dosáhnout svobody znamená být pánem svého času a odpoutat se od zažitých zvyklostí.
Detail

FullTime trader

Fulltime trader neboli Full-Time trader je obchodník, kterého živí pouze trading. Full-Time trader se nerovná profesionální obchoník. Full-Time tradery v ČR a SR živí více než trading jejich placené kurzy. Viz Guru.
Detail

Fundament

Fundamentální analýza finančních trhů na základě makroekonomických zpráv, ekonomických a geopolitických indikátorů. Fundamentální zprávy (viz. Makra).
Detail

Futures

Futures kontrakty, nebo zkráceně futures, představují jakési smlouvy (kontrakt) s budoucím dodáním (futures). Komodity se na světové burze obchodují právě pomocí futures s různou cenou, v závislosti na předem danou expiraci. Na světové burze lze obchodovat i více futures naráz, například nakoupit květnový kontrakt a prodat srpnový kontrakt té samé komodity. Kromě komodit (ropa, kukuřice ad.) lze pomocí futures kontraktů obchodovat také indexy, měny nebo krypto.
Detail

Fúze

Fúze znamená spojení či splynutí. V investičním prostředí je pojem fúze používán při spojení dvou a více společností v jednu.
Detail

FWB - Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurtská akciová burza pod zkratkou FWB (Frankfurter Wertpapierbörse) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo. FWB byla založena v roce 1585, měnou je euro a hlavním indexem DAX.
Detail

FXCM

FXCM je přední poskytovatel online devizového (FX) obchodování, CFD obchodování a dalších služeb (broker). Více na FXCM.com
Detail

Fyzický gap

Fyzický gap je mezera v trhu, která vzniká zpravidla kvůli obchodním hodinám, které na mnoha instrumentech nejsou 24/7. Fyzické gapy na forexu vznikají většinou v pondělí ráno (v neděli v noci), když trh otevírá po zavření v pátek večer. Na komoditách a indexech vznikají fyzické gapy kvůli obchodním hodinám, které nejsou 24/5, ale trhy (burzy) během týdne opakovaně otevírají a zavírají. Fyzické gapy jsou součástí běžného tržního pohybu, vyskytnout se mohou i v případě, kdy trh zasáhne nečekaná zpráva či silný fundament. Nástroj Marcus hledá v trhu fyzické gapy.
Detail