Napište nám zprávu
Inspirujte se

Tržní analýza 14. 10. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – F


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Finanční páka

Je mechanismus, díky kterému může většina obchodníků vůbec začít obchodovat. Díky finanční páce můžeme ovládat mnohem větší pozice, než na jaké bychom měli s naším účtem (kapitálem) nárok. Páky jsou od různých brokerů nabízeny velmi podobně, od 1:1 do 1:1 000. Nejužívanější variantou je páka 1:100, v praxi to znamená, že s účtem 500 USD ovládáme 50 000 USD (500 x 100). Tento mechanismus pak zapříčiní řádově vyšší zisky/ztráty a velmi úzce souvisí s Marginem a Lotem (objemem pozice). V námi uvedeném příkladu bychom při nákupu 0,1 lotu EURUSD (10 000 EUR) při páce 1:100 měli zablokovaných 100 USD jako margin. Kdybychom neměli finanční páku k dispozici, potřebovali bychom k otevření obchodu účet o velikosti minimálně 10 000 USD.
Detail

Forex

Foreign Exchange – jedná se o největší trh na světě, kde dochází k vypořádání obchodů, konkrétně ke směně jedné měny za druhou. Na forexu spekulují obchodníci na pohybech měnových párů, jako např. EURUSD (euro vs. americký dolar), USDJPY (americký dolar vs. japoský yen) ad.
Detail

Fundament

Fundamentální analýza finančních trhů na základě makroekonomických zpráv, ekonomických a geopolitických indikátorů. Fundamentální zprávy (viz. Makra).
Detail

Finanční nástroj

Typ tržního produktu finančního prostředí (měny, akcie, futures, opce ad.).
Detail

Flat

Období, kdy se trh pohybuje v úzkém cenovém rozpětí a nejeví známky růstu ani poklesu (viz. CHOP).
Detail

Fibonacci

Italský matematik Leonardo Pisano Fibonacci, který proslul svou řadou posloupnosti. Fibonacciho řada byla později aplikována i na finanční trhy v podobě Fibonacciho hodnot. V technické analýze využíváme Fibonacciho retracement, časové zóny, vějíř, oblouky či expanze.
Detail

FOMO

Zkratka pro „Fear Of Missing Out“ , což znamená „strach z promeškání“, například zajímavé tržní příležitosti.
Detail

Fiat měna

Tzv. zákonná měna, měna s nuceným oběhem. Jedná se tedy o zákonné platidlo, obecně přijaté, jako např.: EUR, USD, CZK ad.
Detail

FED

Federální rezervní systém, obdoba České národní banky v USA. Federal Reserve Systém (Federální rezervní systém) = FED FED je centrální bankovní systém Spojených států amerických. FED není nikým vlastněn, a tak se jedná spíše o nezávislou, neziskovou státní instituci. Vznik Fedu se datuje k 23. prosinci 1913. Hlavním úkolem Fedu jako banky je udržovat stabilitu finančního systému a regulovat finanční trhy. Nynější nejvýznamnější postavou FED je Jerome Powell.
Detail

Footprint

Jiné označení pro Order Flow, tedy indikátor a zobrazení grafu pro sledování toku objednávek do trhu. Místo klasických svíček vidíme hloubku trhu, tedy kolik bylo (a na jaké ceně) zobchodováno kontraktů za bid x ask cenu.
Detail

Filtr

V traderském prostředí znamená filtr něco jako potvrzení pro vstup do obchodu. Pakliže máme svůj obchodní přístup, ale generuje nám příliš signálů pro vstupy do obchodů, potřebujeme tzv. filtr, který by nám měl ony méně platné signály odstranit. Za filtr se obvykle používají základní techniky price action a indikátory. Filtr je možné nazvat „podmínkou“, která musí být splněna, aby byl vstup do obchodu potvrzen. Tyto podmínky pomáhají mnohým traderům k uskutečnění obchodu a k omezení subjektivního vnímání trhu.
Detail

Futures

Futures kontrakty, nebo zkráceně futures, představují jakési smlouvy (kontrakt) s budoucím dodáním (futures). Komodity se na světové burze obchodují právě pomocí futures s předem známou expirací. Na světové burze lze obchodovat i více futures naráz, například nakoupit květnový kontrakt a prodat srpnový kontrakt té samé komodity.
Detail

FinViz

Akciový screener pro investory a obchodníky. Webový portál pro podrobné statistiky a charakteristiky akcií a indexů. Insider informace i technická analýza akciového trhu. Odkaz na FinViz.com
Detail

False break

Situace, při níž trh naznačí průraz důležité cenové úrovně, aby svůj pohyb vzápětí negoval. Falešné průrazy se velmi často objevují při chopových situacích. Trh si v nich chodí mimo rovnovážnou oblast doplnit likviditu a najít protistranu. Formou false breaku si trh chodí také vybrat stop lossy dalších účastníků trhu, které se na okrajích rovnovážné oblasti hojně vyskytují.
Detail

FCA

Britský regulátor Financial Conduct Authority, založen v roce 2013.
Detail

Flag

Flag je cizojazyčný výraz pro pattern vlajka, který je popsán ZDE. Flag se obvykle využívá jako pattern pro pokračování trendu. V rámci formace Flag se trh pohybuje v určité range, kde dochází k akumulaci objednávek.
Detail

Floating

Floating značí česky „plovoucí“. Plovoucí může být v trading terminologii například support nebo resistence, jako je indikátor Moving Average.
Detail

Fluktuace

Fluktuace neboli kolísání je v traiding terminologii označována jako pohyb trhu kolem nějaké cenové úrovně. Pokud trh fluktuuje, vytváří rovnovážnou oblast (chop), ve které se párují objednávky nakupujících a prodávajících. Více v akumulaci.
Detail

Fond

Fond je zjednodušeně řečeno jakási instituce, které shromažďuje a později určitým způsobem nakládá s finančními prostředky. Finance proudí do fondu většinou od investorů. Fondy se zaměřují na investice do různých oborů a jejich cílem je zhodnocení majetku. Investoři očekávají, že fond jejich vložené finanční prostředky zhodnotí. Obvykle si investor koupí podíl fondu, tím dá fondu své finanční prostředky a může bazírovat na jeho zisku. Fondů je celá řada, např.: - Investiční fond - Pozemkový fond - Komoditní fond - Nadační fond - Penzijní fond - Podílový fond - Hedgeový fond
Detail

Finanční krize

Finanční krize je silně spojena s datem 24. října roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze a počátku jedné z největších krizí s názvem „Velká hospodářská krize“. Světová krize obvykle začíná silným propadem finančních trhů s následným kolapsem ekonomik na celém světě. Krize lze rozdělit na: - Měnová krize - Bankovní krize - Ekonomická krize (celosvětová nebo lokální) - Investiční bublina větších rozměrů Přečtěte si více o tzv. Černém pátku.
Detail

Fyzický gap

Fyzický gap je mezera v trhu, která vzniká zpravidla kvůli obchodním hodinám, které na mnoha instrumentech nejsou 24/7. Fyzické gapy na forexu vznikají většinou v pondělí ráno (v neděli v noci), když trh otevírá po zavření v pátek večer. Na komoditách a indexech vznikají fyzické gapy kvůli obchodním hodinám, které nejsou 24/5, ale trhy (burzy) během týdne opakovaně otevírají a zavírají. Fyzické gapy jsou součástí běžného tržního pohybu, vyskytnout se mohou i v případě, kdy trh zasáhne nečekaná zpráva či silný fundament. Nástroj Marcus hledá v trhu fyzické gapy.
Detail

Fork

Fork je anglické označení pro vidličku, či rozcestí. V trading světě je pojem Fork nejvíce skloňován v oblasti kryptoměn, kde označuje rozdělení jedné kryptoměny na dva proudy. K rozdělení dochází z důvodu nesouladu komunity o dalším vývoji a směřování dané virtuální měny. Obvykle se uživatelé rozdělí na dva tábory, pro které je nejlepším řešení celý projekt rozdělit na dva. Nejznámějším Forkem je rozdělení první kryptoměny Bitcoin na „Bitcoin“ a „Bitcoin Cash“
Detail

Férová cena

Férová cena je cena, která odpovídá momentálnímu nacenění (společnosti, komodity) v aktuálních podmínkách. Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu. Férová cena není obchodníky vnímána jako nejlepší tržní příležitost. Mnohem raději vyhledávají podhodnocený nebo nadhodnocený trh, kde je větší potenciál pro zisk. Trh nacházející se na férové ceně se pohybuje v chopu a lze danou oblast pojmenovat vyvážená oblast či rovnovážná oblast. S férovou cenou pracují především opční obchodníci při výpisu opcí. Férová cena se stanoví obvykle pomocí Market Profile.
Detail

FOMC

Federal Open Market Committee = FOMC FOMC bychom mohli volně přeložit jako Federální výbor pro otevřený trh, který je součástí Federálního rezervního systému (FED). FOMC dohlíží na operace na volném trhu a mimo jiné rozhoduje o úrokových sazbách USA. FOMC je hlavním orgánem národní měnové politiky Spojených států amerických. FOMC se jako orgán FEDu schází 8x ročně a jeho stanoviska ohledně úrokových sazeb jsou sledována všemi účastníky trhu.
Detail

Fúze

Fúze znamená spojení či splynutí. V investičním prostředí je pojem fúze používán při spojení dvou a více společností v jednu.
Detail

FWB - Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurtská akciová burza pod zkratkou FWB (Frankfurter Wertpapierbörse) se sídlem ve Frankfurtu, Německo. FWB byla založena v roce 1585, měnou je euro a hlavním indexem DAX.
Detail

Fake news

Fake news je označení pro falešné zprávy, nepravdivé či lživé informace. Fake news mají za cíl zmást své čtenáře či posluchače a ovlivnit jejich myšlení smyšlenými zprávami. Mezi Fake news řadíme poplašné zprávy, dezinformace či tzv. hoaxy. Pojem Fake news používá s velikou oblibou americký prezident Donald Trump.
Detail