Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – G


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G10

G10 je označení pro G7 + další tři země: Nizozemsko, Belgie a Švédsko. Více o G7
Detail

G20

G20 (G-20) je označení pro skupinu největších ekonomik světa. Skupina je tvořena ministry financí a guvernéry centrálních bank. Vznik skupiny G-20 se datuje do roku 1999. Členy G20 jsou např.: USA, Mexiko, Čína, Japonsko, Rusko, Německo, ale i EU. Skupina se schází a „pouze diskutuje“. Jejím cílem je stabilizovat světový finanční systém a předcházet finančním a měnovým krizím. Přečtěte si také o skupině G7.
Detail

G7 / G8

Anglicky Group of Seven nebo Group of Eight. Jedná se o sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa, mezi které patří: Německo, Japonsko, Itálie, Kanada, Francie, Spojené království, USA a EU (zastoupeno předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise). Členem, který je i není součástí uskupení, je Rusko. Momentálně je mu členství pozastaveno. Každý rok se mění země v předsednictví, která organizuje setkání, především pak červnový výroční summit. Probíranými tématy jsou: obchod, terorismus, životní prostředí, energetika, práce, zdraví ad. Přečtěte si také o skupině G20.
Detail

Gann

Gann je obchodní technika, kterou řadíme do technické analýzy. Obvykle se používá pojem Gann Theory, což značí celkový koncept. Gann je zkrácenina celého jména známého obchodníka, jímž je William Delbert Gann. W. D. Gann byl americký obchodník zabývající se technickou analýzou, který pro posouzení trhu využíval své metody. Dnes tak známe Gannovy čáry, mřížky nebo vějíře.
Detail

Gap

Jako Gap označujeme mezeru v trhu. Gap může být fyzický nebo skrytý (viz. Single). Gap vzniká buďto otevřením trhu na jiné ceně, než na které zavřel, nebo při prudkém iniciačním pohybu trhu.
Detail

Gapy podle Eldera

Gap, neboli skrytá mezera, 123Gap, Single je nevyplněný prostor v grafu. Podrobný popis gapu. Elder však tyto gapy rozlišuje na několik podskupin: - Běžné gapy (Common gaps): Vytváří se na klidných nevolatilních trzích a jsou brzy vyplněny. - Odtržené gapy (Breakaway gaps): Gapy vznikají prudkým pohybem trhu z dlouhodobé kumulace. Trh vytváří nová dlouhodobá high či low a zaplnění těchto gapů trvá déle. - Pokračující gapy (Continuation gaps): Tyto mezery vznikají v trendu, mohou signalizovat vstup dalšího většího hráče. Po tvorbě gapu trh pokračuje v trendu dál a mezera není ihned zavírána. Gap je podobný Odtrženému gapu, ale spatříme jej spíše uprostřed trendu. - Vyčerpané gapy (Exhaustion gaps): Jak název napovídá, mezery jsou spatřeny obvykle na konci trendu u vyčerpaného trhu. Po vytvoření gapu se nevytváří vyšší high´s nebo nižší low´s, ale gapy jsou rychle zavírány.
Detail

Gasoline

Gasoline - benzín
Detail

Gaussova křivka

V tradingu se setkáme s Gaussovou křivkou při práci s Market Profilem v tzv. teorii aukce. Zde využíváme první standardní odchylku k určení value area, tedy rovnovážné oblasti. Více o Market Profile.
Detail

GDP – Gross Domestic Product

GDP je v Česku známo spíše pod zkratkou HDP – Hrubý Domácí Produkt. GDP je považován za nejširší meřítko hospodářské činnosti. Analytici a investoři nahlíží na GDP jako na klíčový ukazatel celkového ekonomického zdraví. GDP se nejčastěji publikuje jako čtvrtletní (kvartální) výsledek ukazující tempo růstu ekonomiky.
Detail

George Soros

George Soros je jedno z nejznámějších jmen na forexu. George Soros je znám jako „Muž, který porazil Bank of England“. Ve zkratce, George Soros prodal libry v hodnotě asi 10 miliard USD díky pákovému efektu a způsobil 16. září 1992 bankrot Bank of England.
Detail

Good Till Cancelled (GTC)

GTC je obchodní příkaz, který obchodník zadává do obchodní platformy pro brokera a dává jím najevo, že má daný příkaz nechat aktivní do doby, než jej sám obchodník zruší. Přečtěte si o dalších obchodních příkazech.
Detail

Graf

Graf je základní pomůckou pro technickou analýzu. Grafy dělíme na tři základní vzhledy: čárové, svíčkové a sloupcové. Graf se v prostředí MetaTrader skládá z ceny a času, které jsou vizualizovány právě jedním ze tří objektů (čára, svíčka, sloupec). Speciálním typem grafu je Profilace trhu.
Detail

Gray box

Gray box je podobně jako Black box určitý software, který generuje signály na základě zabudovaného vzorce. Ten je na rozdíl od Black boxu uživateli více přístupný. U Gray boxu je obvykle znám obecný vzorec chování a obchodník může některé parametry sám přenastavovat, např. na základě aktuálních tržních podmínek. Čtěte více o Black boxu.
Detail

GTC

Pokyn k nákupu či prodeji za předem stanovenou cenu až do zrušení objednávky. Good ´Til Canceled (GTC) se řadí mezi limitní objednávky a z platformy je vymazán pouze pokud je naplněn, nebo pokud ho trader sám nezruší.
Detail

Guru

Investiční guru není v dnešní době označení, kterého bychom chtěli dosáhnout. Guru je osoba, která se snaží své okolí přesvědčit, že vlastní know-how, kterým dokáže porazit Wall Street. Guru má buďto ojedinělý přístup, black box AOS nebo zaručenou strategii, kterou za úplatu předává zájemcům o obchodování.
Detail