Napište nám zprávu
Inspirujte se

Tržní analýza 14. 10. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – K


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Komodity

Jsou všude kolem nás. Dělí se do několika skupin: kovy (zlato, stříbro), energie (ropa, zemní plyn), zemědělské produkty (kukuřice, pšenice), maso (hovězí), vyčlenit můžeme i tzv. Softies, kam řadíme kávu, kakao, cukr aj. V našem světě obchodování se opět nesetkáme přímo s danou komoditou (pokud si nekoupíte např. fyzické zlato jako investici), ale s tzv. futures, tedy komoditními kontrakty. Díky nim jsme schopni nakupovat i prodávat komodity dle našich představ o možném budoucím vývoji ceny. Protože se i v běžném životě setkáváme s několika druhy cukrů, kávy, masa… je přesně určena kvalita a cena za množství dané komodity tak, aby ji bylo možné obchodovat na trzích po celém světě.
Detail

Krátká pozice

Jako krátkou pozici označujeme prodej instrumentu. Pokud vstoupíme do shortu, tedy pokud prodáme, jsme tzv. v krátké pozici a spekulujeme na pokles daného instrumentu.
Detail

Kiwi (NZD)

Slangový výraz pro novozélandský dolar a měnový pár NZDUSD, a to podle symbolu Nového Zélandu, ptáka kiwi.
Detail

Kótovaná měna

Měna, která je druhá v měnovém páru. Cena základní měny se odráží s pomocí této měny (viz. Základní měna).
Detail

Křížové měnové páry

Měnové páry, které nezahrnují USD. Například EUR / GBP.
Detail

Kontrarián

Označení pro tradera, který má odlišný pohled na věc než většina ostatních obchodníků. Trader, který jde proti proudu.
Detail

Kryptoměna

Alternativní měna (virtuální) či komodita vzniklá v roce 2009. Její specifikací je decentralizace pomocí P2P sítě, využití šifrování pomocí kryptografie a metoda blockchain.
Detail

Kryptografie

Pojem přesně znamená nauku o šifrování. Ve světe investic a obchodování se s kryptografií setkáme především u kryptoměn, které od kryptografie převzaly svůj název.
Detail

Kvantitativní uvolňování

Trader se obvykle setká s označením QE (Quantitative easing). Jde o monetární politiku, kterou používají centrální banky jako stimul ekonomiky. V zásadě se jedná o pumpování peněz do ekonomiky = tisk peněz.
Detail

Kotace a forex

Aktuální kurz obchodovaného finančního instrumentu. Stanovení ceny bid x ask, tedy ceny nákupu a prodeje investičního nástroje. V rámci forex obchodování je kótující měna napravo od lomítka. U měnového páru EUR/USD je kótující měnou USD. Abychom totiž vyjádřili hodnotu určité měny, potřebujeme ji s něčím srovnat, proto obchodujeme měny v párech.
Detail

Keltner channels

Keltnerovy kanály jsou mnohdy chybně zaměňovány za Bollingerova pásma, protože v grafu vypadají velmi podobně. Keltnerovy kanály jsou v grafu vizualizovány jako tři křivky. Složeny jsou z exponenciálního klouzavého průměru a ATR indikátoru. Logikou je tedy přičtení volatility (ATR) k průměrné ceně za sledované období. Tradeři pak mohou tyto pohyblivé support / resistence oblasti využít k vlastnímu obchodování, např. k rozpoznání trendu nebo k odrazům od krajních linek indikátoru.
Detail

KNF

Polský finanční regulátor: „Komisja Nadzoru Finansowego“, založen v roce 2006.
Detail

Korelace – korelační strategie

Někteří obchodníci, fundamentální i techničtí, využívají korelační analýzy pro vstupy i řízení svých obchodů. Využít lze korelační tabulku, ze které vyčteme aktuální i historické míry korelace jednotlivých finančních instrumentů mezi sebou. Pokud se například pohyby dvou instrumentů začnou výrazně lišit, přičemž spolu mají historicky téměř 100 % korelaci, lze předpokládat, že se jejich pohyby v brzké době znovu sladí.
Detail

Kumulace (akumulace)

Fáze na trhu, kde jsou spokojeny obě dvě strany, býci a medvědi. V oblasti kumulace dochází ke kumulaci objednávek a je to významný prvek v grafu. Viz. Akumulace
Detail

Kapitalizace

Tržní kapitalizace je celková hodnota společnosti. Tržní hodnota akciové společnosti, která je dána hodnotou vydaných akcií společnosti (počet akcií v oběhu vynásobených aktuální cenou za akcii). Kapitalizace u kryptoměn se počítá jako hodnota všech vydaných mincí (coinů).
Detail

Konsolidace

Konsolidace znamená pohyb trhu do strany (chop / flat). Konsolidace je jednou ze tří fází trhu, kromě konsolidace známe také růstový trend a klesající trend. Trh, který konsoliduje, se pohybuje v určitém cenovém rozpětí po určitou dobu nahoru a dolů mezi supportem a resistencí. Zkonsolidovaný trh je ustálený trh. Trh, který našel balanci mezi zájmem nakupujících a prodávajících. Ve fázi konsolidace dochází na trhu ke spokojenosti býků i medvědů. Dochází také k akumulaci množství objednávek, které vyúsťují do trendového období, longové nebo shortové. Kromě pojmu konsolidace můžeme použít pojmy jako: rovnovážná oblast, vyvážená oblast, či oblast hodnoty, které známe z teorie aukce Market Profile. Konsolidace zakreslují techničtí obchodníci pomocí linek a objektů, může být ale vizualizována automaticky díky některým nástrojům, např. Breakout Range nebo Market Profile. Ke konsolidaci trhu dochází také těsně před zveřejněním důležitých fundamentů. V tomto případě účastníci trhů vyčkávají na cenotvorné informace.
Detail

Kontrakt (contract)

Kontrakt je smlouva či dohoda většinou mezi dvěma stranami. Smlouva zavazuje, ukládá určité povinnosti, ale garantuje i práva. V trading světě se setkáme s tzv. Futures contract, nebo jen Futures, což znamená to samé. Jedná se o smlouvu mezi kupcem a prodejcem kontraktu. Kupec je povinen do určitého data (datum expirace) od prodejce odkoupit domluvené aktivum. U Futures kontraktu je pevně dané standardizované množství a kvalita, se kterou se na burze obchoduje. Na burze se tak setkávají pěstitelé (producenti), zpracovatelé a velcí či menší spekulanti. Futures kontrakty lze najít nejen na komoditní burze, ale i u akciových indexů nebo měn. Pro jednu komoditu neexistuje pouze jeden Futures kontrakt, ale celá řada, a to s rozdílnými expiracemi a cenami.
Detail

Kanál (channel)

Jako kanál se v trading terminologii označují obvykle plovoucí supporty a resistence, které se nacházejí nad i pod aktuální cenou. Kanál vytváří cenové rozpětí, kde se trh bude s nejvyšší pravděpodobností pohybovat. Častokrát je kanál spojován se standardní odchylkou, jako v indikátoru Bollinger Bands. Dalšími indikátory, které je možné využít pro tvorbu kanálu jsou: Moving Average (klouzavé průměry), Keltner channel nebo VWAP. Kanály jsou ale i statické, tvořeny trendovými liniemi. V takovém případě hovoříme o trendovém kanálu, který je tvořen dvěma trendovými liniemi směřujícími stejným směrem a spojujícími swing high´s a swing low´s. Pokud je trendový kanál tvořen horizontálními liniemi, nazýváme jej spíše CHOP (Flat, Kumulace..)
Detail

Kapitálový trh

Kapitálový trh je jednou z částí (jedním z druhů) finančního trhu. Kapitálový trh je místo střetu emitenta s investorem. Dochází zde k prodeji a nákupům různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Dále se zde vyskytují vlastníci cenných papírů a samozřejmě poskytovatelé nejrůznějších služeb. Emitenti se snaží získat kapitál na rozvoj svého podnikání. Investoři se na burze snaží svůj kapitál zhodnotit dobře zvolenou investicí do správného instrumentu ve správný čas. Kapitálový trh se v zásadě dělí na primární a sekundární nebo na dluhový a akciový.
Detail

Kurz

Kurz je cena jedné měny vyjádřena cenou druhé měny. Cena jedné měny je vyjádřena v jednotkách druhé měny. Pokud je kurz na USD 25 a pohybujeme se v České republice, znamená to automaticky kurz pro měnu USD vyjádřen v českých korunách (CZK). V takovém případě se používá označení USD/CZK, což není matematický poměr, ale zažitá forma zápisu. Na forexu se setkáme s tzv. měnovými páry, kde nalezneme instrument s označením např. USD/CZK a s hodnotou 22.775, což je hodnota jednoho amerického dolaru vyjádřena v českých korunách. Díky CFD kontraktům pak můžeme spekulovat na růst nebo pokles daného instrumentu. Přečtěte si vše důležité o Forexu.
Detail

Kurzovní riziko

Kurzovní riziko, nebo též Měnové riziko, je typ rizika, které vzniká držením a pracováním s více měnami. Vlivem změny kurzu vůči jiné měně vzniká kurzovní riziko. Společnosti obchodující se zahraničím drží obvykle kapitál ve více měnách (CZK, EUR, USD) a vystavují se měnovému riziku. Proti tomuto typu rizika se však lze pojistit.
Detail

Kapitalismus

Podle ekonomické definice je kapitalismus takový ekonomický systém, ve kterém jsou výrobní prostředky (společnosti) ve vlastnictví soukromníků, provozovány v ekonomickém tržním prostředí za účelem dosažení zisku. Pojem kapitalismus má svůj základ ve slově kapitál, který je provozem společnosti získáván a později reinvestován se záměrem navýšit celkový kapitál společnosti. Kapitalismus není anarchie, ani mimo zákon a stát se jej snaží regulovat. Kapitalismus a kapitalisti vznikli honbou za soukromým vlastnictvím a ziskem.
Detail

Kapitál

Kapitál je pojem užívaný pro označení zůstatku na investičním účtu. Jedná se o objem finančních prostředků, kterými trader disponuje a které se snaží zhodnotit. V MetaTrader se místo kapitálu používá slovo zůstatek nebo balance.
Detail

Klín pattern

Klín patří mezi patterny technické analýzy a základy price action. Klíny jsou tvořeny tržní formací, kterou lze ohraničit dvěma trendovými čárami. Klín se od Triangle liší tím, že trendové čáry směřují jedním směrem, tedy buďto obě dvě rostou nebo klesají. Podívejte se na přehled známých burzovních patternů.
Detail

Konzervativní trader / investor

Konzervativní znamená opatrný s tendencí co nejvíce zmírnit riziko. Konzervativní obchodníci nevstupují do obchodu, ve kterém nemají pravděpodobnost na své straně, dodržují money management a využívají co nejvyšší možnou ochranu kapitálu. Trader obvykle vstupuje do obchodu až na základě potvrzení. Nesnaží se v grafu chytat cenové vrcholy a dna. Opakem je Agresivní trader / investor.
Detail

Korekce

Korekce je tržní pohyb menších rozměrů, oproti dlouhodobějšímu panujícímu trendu. Korekce vznikají slábnoucí tendencí jedné skupiny obchodníků a zesilující tendencí druhé skupiny obchodníků. Růstová korekce vzniká v klesajícím trendu, kdy medvědi ztrácí sílu, vybírají své profity a naopak býci se krátkodobě ujímají vedení a trh roste. Tento růstový pohyb je obvykle rychle negován opětovným nástupem dlouhodobě silnější strany a trh se vydává na nižší hodnoty. Poklesová korekce vzniká v růstovém trendu, kdy býci ztrácí sílu, vybírají své profity a naopak medvědi se krátkodobě ujímají vedení a trh klesá. Tento poklesový pohyb je obvykle rychle negován opětovným nástupem dlouhodobě silnější strany a trh se opět vydává na vyšší hodnoty. Za poklesem může stát vybírání zisků velkých traderů, silná S/R úroveň a slabší nástup druhé skupiny obchodníků, fundamentální zpráva, neoficiální zpráva (twitter) nebo přírodní pohroma. Korekce bývají mnoha obchodníky využívány pro vstup do dlouhodobějšího trendu za lepší cenu. Drží se totiž hesla „Trend is your friend“.
Detail