Napište nám zprávu
WEBINÁŘ 1. 10. 2020

MP, COT a živá analýza
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – M


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Jeden z nejpoužívanějších indikátorů postavený na klouzavých průměrech. MACD pracuje nejlépe v trendovém období, tradeři si nejvíce cení signálů ve formě divergence mezi cenou a indikátorem.
Detail

Maintenance margin

Maintenance margin znamená v překladu tzv. „udržovací marže“. Jedná se o minimální finanční částku, kterou musí mít investor na svém účtu pro udržení otevřených obchodů. Kromě udržovací marže známe také Initial margin. Maržové účty jsou v oblibě u investorů, kteří využívají potenciál finanční páky pro co nejvyšší možné zhodnocení kapitálu. V případě, že volné prostředky obchodníka klesnou pod potřebnou udržovací marži, je obchodník makléřem upozorněn na potřebu zvýšení svého kapitálu na obchodním účtu. Pakliže tak neučiní, může broker obchodníkovi zavřít nejztrátovější pozice. Udržovací marže funguje pro brokera jako pojistka před nenadálými tržními situacemi, kdy by se otevřené pozice obchodníka začaly vyvíjet nepříznivě.
Detail

Majors

Hlavní měnové páry (viz. Hlavní měnové páry).
Detail

Makra

Čili makroekonomické zprávy (fundamenty). Jsou to zprávy, které mohou silně ovlivnit cenu aktiv na trzích. Maker známe několik druhů a s měnící se silou (rozuměj vlivem) na trh.
Detail

MAM/PAMM

MAM – Multi Account Manager. Typy účtů určených pro multisprávu manažery. Manažer obchoduje jménem jiných investorů a spravují více účtů najednou. Broker IC Markets nabízí MAM / PAMM
Detail

Manufacturing PMI

Manufacturing PMI – Index výrobních nákupních manažerů (PMI) měří úroveň činnosti nákupních manažerů ve výrobním sektoru. Důležitá je pro index hodnota 50. V případě, že index dosahuje hodnoty nad 50, označuje expanzi v daném sektoru. V případě, že index dosahuje hodnoty pod úrovní 50, značí to kontrakci v daném sektoru. Index výrobních nákupních manažerů (PMI) je investory bedlivě sledován, neboť je jedním z hlavních ukazatelů celkové ekonomické výkonnosti.
Detail

Margin

Blokovaná, zadržená, půjčená finanční částka z našeho obchodního účtu. Pro otevření obchodu je brokerem stanovena částka, která nám bude po dobu obchodu blokována. Tato částka slouží jako záloha pokrytí případných ztrát. Výše částky závisí na zvoleném trhu a úzce souvisí se zvolenou finanční pákou našeho obchodního účtu (viz Finanční páka).
Detail

Margin Call

Upozornění, které obchodník obdrží od brokera, pokud výška jeho marže (margin) klesne pod předem stanovenou úroveň (obvykle 70 %). Výzva upozorňuje obchodníka na případný Stop Out, tedy automatické uzavírání nejztrátovějších pozic. Margin Call využívá většina traderů pro doplnění finančních prostředků na obchodní účet, aby zabránili ukončení otevřených ztrátových pozic. S vyšší finanční pákou na obchodním účtu obdrží trader Margin Call později. Díky vyšší páce totiž trader nemusí dávat tak vysoký kapitál do marginu, jako zálohu na otevření obchodu. Více o Stop Out a Finanční páka
Detail

Market

Market (Trh) je místo, kde se střetávají nakupující a prodejci, emitenti a investoři, poptávka a nabídka. Výsledkem je cena finančního instrumentu. Pokud poptávka po dané komoditě, akcii, měnovém páru atd. roste, zvyšuje se její cena. Pokud zájem o daný instrument klesá, klesá také její cena. Pokles je na trzích obecně doprovázen větším strachem a je proto obvykle rychlejší a silnější. Přečtěte si o burze.
Detail

Market chameleon

Webový investiční portál zaměřující se na informace ze světa finančních trhů, především futures a opcí. Obchodníci a investoři jej využívají jako Screener, informační portál, sledují zde období Earnings a Dividend.
Detail

Market Maker

Tvůrce trhu, jehož povinností je kotovat cenu a zabezpečit dostatečnou likviditu na trzích. Market Maker je kdykoli ochoten nakoupit nebo prodat finanční instrument za předem stanovenou cenu.
Detail

Market Profile (MP)

Jeden z velmi oblíbených nástrojů používaných pro hloubkovou analýzu trhů. Market Profile počítá, na které ceně se trh v rámci celého dne/týdne/měsíce zdržoval častěji a na které méně často. Zkušený obchodník se pak snaží takovéto informace využít pro vstupy a výstupy svých obchodů. Profil zobrazí oblasti vysokého a nízkého zájmu obchodníků. Jedná se o jedny z nejsilnějších support / resistance oblastí. MP se obvykle skládá z: profilu, value area, VAH, VAL, POC.
Detail

Market value

Market value je tržní hodnota společnosti, akcie, komodity či jiného podkladového aktiva. Tržní hodnota je určena investory a obchodníky a odráží aktuální situace na trhu a ve světě.
Detail

Market Vane

Market Vane je jedním z psychologických indikátorů (podobně jako Investors Intelligence). Market Vane zkoumá vyšší desítky bulletinů (věstník, úřední zpráva) a zkoumá u každého publicisty stupeň býčího přesvědčení. Stejně jako u Investors Intelligence i zde lze při vyhrocených procentech očekávat obraty trhu. Jakmile procento býčí shody dosáhne hranice 80 %, je zde veliká pravděpodobnost obratu trhu směrem dolů. Naopak, pokud je mezi publicisty obecně převládající medvědí smýšlení a býčímu trhu věří jen cca 20 %, objevuje se před námi s velkou pravděpodobností nákupní příležitost.
Detail

Market vstup

Vstup do obchodu (otevření obchodní pozice) za aktuální nejlepší cenu na trhu (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Market/Limit/Stop

Při otevírání obchodů se setkáme s pojmem Market (cena, příkaz). Jedná se o cenu, za kterou můžeme okamžitě dané aktivum koupit/prodat. Na likvidních trzích je to obvykle cena stejná nebo velmi blízká ceně, na které se v daný moment trh nachází. V méně likvidních trzích či při zvýšené volatilitě se může market cena výrazně lišit a trader dostává horší plnění (nakoupíme/prodáme za horší cenu). Limit cenu obvykle trader použije u příkazů typu Sell Limit nebo Buy Limit, což jsou příkazy pro uskutečnění prodeje či nákupu daného aktiva za předem stanovenou cenu. U takových příkazů si můžeme nastavit také velikost skluzu, tedy maximální možnou odchylku při plnění příkazu. V MT4 využíváme Sell Limit pro situace, kdy očekáváme nárůst trhu na určitou hladinu (kde máme Sell Limit), kde se cena zastaví a změní svůj směr. Na příkazu Sell Limit prodáváme. Opačně pro Buy Limit. Buy Stop a Sell Stop jsou příkazy, které se opět používají při určité predikci trhu a následného pokračování trhu v daném směru. U příkazu Buy Stop uvažujeme, že dané aktivum posílí, tedy bude růst na určitou hladinu (kde máme Buy Stop) a od této hladiny bude dále posilovat. Na příkazu Buy Stop nakupujeme. Opačně pro Sell Stop.
Detail

Martingale

Obchodní systém založený na zdvojnásobení investice po přijaté ztrátě. Martingale se do tradingu dostal z casin a jiných gamblerských prostředí.
Detail

Marže

Objem finančních prostředků (majetek) na investičním účtu, zadržený brokerem na otevření pozice (viz Margin).
Detail

Medvěd, medvědí trh

Medvěd je zvíře, které útočí svými tlapami směrem dolů. Proto se klesající trh označuje jako medvědí. Opakem je Býčí trh.
Detail

Mega Cap

Mega Cap je označení používané pro společnosti s tržní kapitalizací větší než 200 miliard amerických dolarů. Mezi takové společnosti patří např.: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Visa ad. Kromě Mega Cap známe také Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

Měna

Zákonné platidlo určité země a v určité ekonomice. Měnou se nejčastěji myslí tzv. Fiat měna, jako je EUR, USD, CZK. Samostatnou kapitolou jsou kryptoměny. Více v Currency
Detail

Měnové riziko

Riziko vznikající držením cizí měny. Viz Kurzovní riziko.
Detail

Měnový pár

Spojení dvou měn do jednoho obchodovatelného instrumentu. Dvě měny tvořící směnný kurz, např. EURUSD, USDCAD, EURJPY atd. Měnové páry obvykle řadíme do tzv. FOREXu.
Detail

Mentalita davu

Mentalita davu byla popsána v Psychologie davu.
Detail

Mentální stop loss

Mentální stop loss je hodnota, na které chce trader zavírat otevřenou pozici ve ztrátě. Pro zavření však nepoužije příkazu zaneseného v obchodní platformě. Obchodník si většinou na danou hladinu nastaví alert a pozici uzavře ručně za Market cenu. Výhodou mentálního stop lossu je předejití vybrání zaneseného stop lossu v obchodní platformě market makery. Nevýhodou je nižší ochrana, až žádná, před nenadálými tržními situacemi. Trader se vystavuje riziku obdržení mnohanásobně větších ztrát, než které původně plánoval. Podívejte se na stop loss zanesen v obchodní platformě.
Detail

MetaTrader 4 (MT4)

Je obchodní platforma, díky které jsme schopni tradovat (obchodovat) na kapitálových trzích. Nejpoužívanější platformou je MT4, dnes je k dispozici již novější MT5. Jedná se o software, který si od svého brokera nainstalujeme na svém PC a můžeme obchodovat (otevírat, zavírat a řídit obchody, tvořit analýzy, číst trhy atd.). V dnešní době se také rozmáhá tzv. cTrader, což je vlastně MT4 na internetu, tedy bez nutnosti instalace software do našeho PC.
Detail

MetaTrader 5 (MT5)

Obchodní platforma MetaTrader 5 je nástupcem prozatím nejpoužívanější obchodní platformy MetaTrader 4. MT5 přináší některé výhody oproti MT4, jako je rychlejší platforma nebo zobrazení hloubky trhu. Další výhodou, které MT5 přináší, je i možnost nastavení menších grafů v hlavním okně (grafu) MT5. Více o MT4 a MT5 v TradeŠkole
Detail

MFI (Money Flow Index)

Indikátor znázorňující toky peněz. Investor se na základě jeho síly snaží přesněji určit, kam tečou peníze, tedy kam by se měl trh spíše vydat.
Detail

Micro Cap

Micro Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje od 50 do 300 milionů amerických dolarů. Mezi Micro Cap patří například: Camtek Ltd., Catasys Inc. Nebo Morgan Stanley India Investment Fund Inc. Kromě Micro Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap a Nano Cap
Detail

Mid

Mid je označení pro střední hodnotu. Mid cena je střední cena mezi BID a ASK, kterou může obchodník získat.
Detail

Mid Cap

Mid Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje od 2 do 10 miliard amerických dolarů. Mezi Mid Cap patří například: Aegon N.V., PTC Inc., Dropbox nebo Zendesk. Kromě Mid Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Small Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

MiFID

Zkratka pro The Markets in Financial Instruments Directive – neboli směrnice o trzích finančních instrumentů. Směrnice má za úkol podpořit evropskou integraci a efektivitu evropských finančních trhů. Za cíl má snížení rizik a větší ochranu investorů.
Detail

Mikrolot

Mikrolot je objem obchodu rovnající se setině celého lotu. Desetina lotu se nazývá Minilot. Mikrolot je 0,01 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 EUR, při držení 0,01 lotu ovládáme 1 000 EUR. Obchodníci využívají mikroloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, resp. s menším požadavkem na margin a velikost Stop Lossu. Tradeři musí dodržovat správný money management a díky minilotům či mikrolotům mohou riskovat požadovaná procenta z obchodního účtu a neriskovat více, než jejich účet a psychika vydrží.
Detail

Minilot

Minilot je objem obchodu rovnající se desetině celého lotu. Minilot je 0,1 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 eur, při držení 0,1 lotu ovládáme 10 000 eur. Obchodníci využívají miniloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, menším požadavkem na marži a s možností nastavení menšího Stop Lossu. Tradeři musí dodržovat správný money management a díky minilotům či mikrolotům mohou riskovat požadovaná procenta z obchodního účtu a neriskovat více, než jejich účet a psychika vydrží.
Detail

Mining

Výraz pro těžbu virtuálních měn (kryptoměn). Mining v praxi znamená ověřování transakcí v P2P síti. Těžba kryptoměn probíhá skrze specializované hardwary a softwary, některé kryptoměny lze těžit i na běžném PC.
Detail

Mirror Trading

Mirror Trading nazýváme kopírování obchodů jiného obchodníka pomocí speciálních software nebo obchodních platforem. Trader si může zvolit nejen koho chce kopírovat, ale i jakou část svého investičního kapitálu chce použít. Kopírovat může jak tradera, tak automatický obchodní systém. Bohužel se v těchto prostředích objevuje mnoho podvodníků používajících obchodní systémy bez stop lossů, obvykle s využitím metody Martingale se zavíráním menších zisků a necháváním otevřených ztrát.
Detail

MM (Market Maker)

Typ brokera, jemuž se říká tvůrce trhu (Market Maker). Broker typu MM je povinen prodat nebo odkoupit podkladové aktivum a zajišťovat tak likviditu na trzích. MM obvykle zajišťuje obchody u velkých bank a hedguje se proti nenadálým situacím a velkým klientům.
Detail

Mobile trading

Mobile tradingem nazýváme ovládání obchodní platformy pomocí mobilního (chytrého) telefonu. Do označení Mobile trading lze zařadit také obchodování na tabletu, které své vlastní pojmenování nemá. Právě pro možnost obchodování na PC, mobilu či tabletu lze použít označení on-line trading a trading na cestách. Mobile trading = svobodný byznys Obchodování na chytrém telefonu není možné brát jako profesionální přístup k byznysu. Na chytrém telefonu nejsme schopni provést podrobnou analýzu trhu. Mobile trading by měl sloužit pro kontrolu a řízení již otevřených pozic, nebo k jejich zavření.
Detail

MoM

MoM můžeme nalézt v makrokalendáři v závorce u fundamentu. MoM poté značí měsíčně či měsíční.
Detail

MOM (Momentum indikátor)

Indikátor Momentum řadíme mezi tzv. prediktivní oscilátory. Z jeho postavení lze vyčíst síla trendu a směr pravděpodobného pohybu trhu. Vyšší hodnoty Momenta jsou interpretovány vyšším zájmem investorů pokračovat v nastoleném pohybu.
Detail

Momentum

Obecné značení síly trendu a sentimentu na finančních trzích.
Detail

Money Management (MM)

MM je jednou z podstatných složek obchodování, česky bychom řekli řízení peněz. Jedná se o způsob a styl řízení peněz, kterého chceme dosáhnout a který se snažíme dodržovat. Do řízení peněz patří např. velikost otevřené pozice, velikost riskované maximální částky na jeden obchod; velikost celkového marginu na našem obchodním účtu; případně i pravidlo vstupu, výstupu a řízení pozice, které se může řadit spíše do obchodního stylu.
Detail

Movement

Movement je anglický výraz pro „pohyb“. V trading světě tím míníme pohyb ceny v čase či změnu tržní hodnoty.
Detail

Moving Average (MA)

Jeden ze základních trendových indikátorů, v českém jazyce zvaný klouzavý průměr. MA je v grafu zobrazen formou linií, které představují průměr ceny (jednoduchý či vážený) za určité stanovené období. Pozice ceny nad nebo pod klouzavým průměrem obvykle značí, o jaký typ trhu se jedná (trend long, trend short nebo chop).
Detail

MQL

Zkratka pro MetaQuotes Language, programovací jazyk pro obchodní platformu MetaTrader.
Detail

Multichart

Způsob tržní analýzy, při které trader využívá více grafů v jednom okně. Obvykle má trader k dispozici jeden větší graf a řadu menších grafů, buďto se stejným instrumentem, ale s jinými časovými rámci, nebo s jinými instrumenty a se stejnými časovými rámci. Jedním ze způsobů Multichart zobrazení je např. nástroj Extender.
Detail

MultiTimeFrame

MultiTimeFrame je jedním ze způsobů analýzy trhu, a to za pomocí analýzy více časových rámců. Obchodník analyzuje od vyšších po nižší časové rámce. Vyšší časové rámce obvykle slouží k posouzení dlouhodobého trendu a převládajícího sentimentu. Na nižších časových rámcích hledá patterny a settupy pro vstup do obchodu a řízení pozice.
Detail