Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – O


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obálka strategie

Základem obchodní strategie jsou dva klouzavé exponenciální průměry s periodou 50 (jeden s high, druhý s low). Vytvořená obálka funguje v tržním prostředí jako plovoucí support a resistence.
Detail

Obchodní hodiny – Časové zóny

Každý trh i obchodní instrument má své oficiální obchodní hodiny, tedy čas, ve kterém lze daný instrument nakoupit nebo prodat. Indexy, akcie a komodity je většinou možné obchodovat až při otevření NY burzy. Na forexu jsou obchodní hodiny spuštěny 24/5. Otevírají v neděli ve 23:00 našeho času a zavírají až v pátek ve 22:00. Kryptoměny lze v závislosti od brokera či tzv. směnárny obchodovat 24/7. Během dne rozlišujeme tzv. časové zóny, oblasti, ve kterých lze očekávat zvýšenou volatilitu a likviditu. Trhy otevírají nejprve na burze v Sydney, dále se připojí Tokyo, Londýn a v odpoledních hodinách New York.
Detail

Obchodní strategie

Obchodní strategie se častokrát zaměňují za obchodní patterny nebo obchodní metody. Strategie jsou komplexnější než patterny, které představují pouze část strategie, obvykle signál ke vstupu nebo k tvorbě silné support resistence oblasti. Obchodní metody jsou na rozdíl od strategií obecnější, popisující více pohledů na danou metodu (např. Market Profile, Fibonacci nebo Price Action). Seznam obchodních strategií naleznete v sekci Strategie.
Detail

Obchodní systém

Obchodní systém je kompletní seznam činností, kterými se trader řídí a obchoduje podle nich. Součástí obchodního systému je: Signál pro vstup do pozice, Signál pro výstup z pozice, Řízení pozice a money management, Psychologie obchodování, Technická a fundamentální analýza. Pouze kompletní obchodní systém může vést ke zvládnutí problematiky tradingu a k dlouhodobé profitabilitě. Obchodní systém se obvykle dělí na: Strategii, Money Management a Psychologii.
Detail

Objednávka

Čekající pokyn (viz. Čekající pokyn). Trader nevstupuje do trhu za market cenu.
Detail

Obligace

Obligace neboli dluhopis je typ cenného papíru, který dává právo jeho majiteli požadovat vyplácení úroků. Investor obvykle nakoupí obligace s vidinou, že mu v předem daném datu pravidelně chodí výnosové úroky a po expiraci cenného papíru dostane svou investovanou částku zpět. Případně mu není po čas investice vypláceno nic a po uplynutí doby je mu navrácena investovaná částka spolu s úroky. Vlastník obligace není akcionář, nemá ve společnosti, od které obligace nakoupil, žádná práva.
Detail

Obrat

V trading terminologii myslíme obratem změnu pohybu trhu v nastoleném trendu. Obrat může na trzích přijít při klesajícím trendu směrem do longu, nebo při rostoucím trendu směrem do shortu. Při obratu trhu se využívají obratové formace a obchodníci se pomocí nich snaží nastoupit do možného začátku nového trendu. Obvykle však vstupují do obchodu proti silnému trendu a proti zlatému pravidlu „Trend is your friend“. Obrat může nastat i jako reakce na fundamentální zprávu, například ze zasedání FED a FOMC. Obrat trhu nemusí nutně znamenat změnu dlouhodobého trendu, ale jen nádech před dalším pokračování trhu.
Detail

Obratové formace

Obratové formace jsou obchodníky využívány pro vstup do obchodu proti aktuálnímu trendu. Namísto obratové se můžete setkat s označením reverzní formace. Obratové formace řadíme mezi rizikovější, nedržíme se totiž pravidla „Trend is your friend“. Mezi nejznámější obratové formace patří Formace 123 nebo Head and Shoulders. Obchodníci se snaží nalézt obratové formace především z hamižného důvodu, aby zachytili nově začínající trend co nejdříve. Často jsou lapeni do pasti Market Makerům, kteří naznačí možný obrat trhu (trendu), ale rychle se vrátí zpět.
Detail

Odd-lott

Odd-lott je označení pro obchodníky, kteří obchodují s méně než 100 akciemi najednou. Odd-lott se někdy překládá jako zvláštní suma, či zvláštní částka. Za normální počet akcií v jednom nákupu se považuje 100 kusů akcií. Cokoliv je méně, je považováno za zvláštní. Pojem je zažitý z dob dřívějších, kdy bylo normální nakupovat ve větším, tedy alespoň 100 akcií najednou. Nakoupit méně akcií bylo tehdy o mnoho nákladnější. Mezi Odd-lott obchodníky spadá většina účastníků trhu. Setkat se můžeme častěji s označením Retail obchodník.
Detail

Odraz mrtvé kočky (Dead Cat Bounce)

Co je to odraz mrtvé kočky? Odraz mrtvé kočky, v angličtině Dead Cat Bounce, znamená růstovou korekci trhu v downtrendu či v medvědím trhu. Hned na začátku je nutné si uvědomit, že pokud probíhá odraz mrtvé kočky, většinou se o něm příliš nehovoří. Až zpětně lze s jistotou říci, že se jednalo o situaci Dead Cat Bounce! Jak poznat odraz mrtvé kočky? Jak již bylo řečeno, s jistotou lze mrtvou kočku pojmenovat až zpětně. V grafu vypadá jako růstová korekce nebo pullback trhu. Obvykle k růstu dochází v době mimo obchodní hodiny, kdy je zveřejněna nečekaná důležitá zpráva nebo pozitivní výsledek. Trh otevře fyzickým gapem výše, než kde před close trhu zavíral. Gap je později zaplněn a trh pokračuje níže. Kde se vzalo označení Dead Cat Bounce? Výraz je žargonem obchodníků na Wall Street a má mít základ v předpokladu, že i mrtvá kočka, která spadne z velké výšky, se odrazí. Počet použití výrazu stoupá v medvědím trhu nebo v období recese, kdy jsou trhy nastaveny jasně na short a sentiment je silně negativní. V takovém tržním prostředí se daný trh zmůže pouze na mírnou růstovou korekci, po které následuje další propad ceny. Mrtvá kočka a FOMO. Za růstem trhu v jasném downtrendu může stát několik faktorů: investoři zavírají krátké pozice a vybírají zisky; investoři otevírají dlouhé pozice a spekulují na obrat trhu; investoři se potřebují zbavit spekulativních krátkých pozic nakoupením dlouhých pozic. Krátkodobý růst trhu v bear marketu je také způsobený tzv. FOMO, tedy strachem z promeškané příležitosti. Obchodování mrtvé kočky: Pro zobchodování nám postačí základní technická analýza a Price Action. Identifikace odrazu mrtvé kočky není v daném okamžiku nic jednoduchého. Obchodníci proto sledují fundamentální analýzu a s pomocí Fibonacciho nástrojů nebo díky trendovým liniím naskakují do dlouhodobého trendu. Růstová korekce není obvykle podporována objemem, který je pro obrat trhu zapotřebí. Nízký objem v růstové korekci naznačuje slabost býků a pravděpodonost otočení trhu zpět dolů.
Detail

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) = OECD Mezivládní organizace ekonomicky velmi rozvinutých zemí, které přijaly a respektují principy demokracie a tržní ekonomiky. Počet členů je 36, mimo jiné: Rakousko, Belgie, Německo, USA, Česko, Izrael. OECD byla založena v roce 1961. Cílem je organizovat ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci vyspělých zemí.
Detail

OECD index

OECD je index parity kupní síly, podobně jako Big Mac index (jen formálnější). OECD je využívám pro zjištění, zda jsou měny nadhodnoceny nebo podhodnoceny vůči americkému dolaru.
Detail

Offshore

Offshore má více významů, ale v tradingu se s ním setkáme u fondů a společností, které jsou založeny v tzv. daňovém ráji. Offshore fondy a Offshore brokerské společnosti jsou zakládány v tzv. daňovém ráji. Touto cestou se společnosti obvykle snaží zajistit anonymitu vlastnictví. Nejvíce Offshore brokerských společností je zakládáno na Kypru. U brokerských společností se sídlem na Kypru by měl být obchodník ve střehu.
Detail

On-Balance Volume

On-Balance Volume (OBV) je indikátor, který údajně sestavil Joseph Granville. On-Balance Volume řadíme mezi tzv. leading indikátory.
Detail

One year limit

One year limit se využívá při obchodování pomocí tzv. CFD kontraktů. One year limit upozorňuje na základní vlastnost CFD kontraktů a sice na maximální dobu držení kontraktu 1 rok.
Detail

Opce

Jedna velká samostatná kapitola. Držením opce,což je opční termínovaný kontrakt, máme právo, ale ne povinnost za předem určenou cenu v předem určeném čase nakoupit určité podkladové aktivum (call opce). V praxi se můžeme například s jiným obchodníkem vsadit, že cena ropy neklesne do konce března 2018 pod 50 USD za 100 barrelů. Protějšek nám zaplatí – dá nám provizi (např. 1 000 USD), pokud budeme mít pravdu, získáme 1 000 USD, pokud ne, můžeme přijít o 100, 500, 1 000 ale klidně i o 2 000 USD. U opcí můžeme kontrolovat riziko na 100 %, nebo také riskovat neomezeně velkou částku…
Detail

OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) = OPEC OPEC je mezivládní organizace, která sdružuje země vyvážející ropu. Momentálně je v OPEC celkem 14 států: Alžírsko, Angola, Kongo, Ekvádor, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. V roce 2019 vystoupil z OPEC stát Katar, který byl jeho členem od roku 1961. OPEC byl založen 14. 9. 1960, jeho sídlo je v Rakousku ve Vídni. OPEC se snaží koordinovat objem produkce ropy a tím i cenu ropy. Snaží se předejít nadbytku nebo nedostatku ropy, která by mohla vést k devastaci ekonomik a k panice na finančních trzích. OPEC se snaží stabilizovat trh, jednat s ropnými společnostmi a sjednocovat politiku ropného průmyslu v členských zemích.
Detail

Open

Open je v trading terminologii míněno otevření obchodu. Open může být na BUY i na SELL, především díky obchodování s CFD kontrakty. Vstup do obchodu může být proveden za market cenu nebo pomocí čekajících objednávek. Opakem Open je Close.
Detail

Open interest

Open interest je ukazatel, který vyjadřuje počet otevřených futures kontraktů nebo opcí na daném finančním instrumentu. Pro open interest se využívá zkratka OI. OI je vyjádřen buďto číselně, nebo graficky (jako indikátor). Hodnoty, které OI uvádí, jsou většinou vztaženy k jedné obchodní seanci, ale může se jednat i o konkrétní expiraci nebo strike ceny. Open interest se využívá především při futures a opčním obchodování. U futures obchodování nám OI říká, kolik je v daný moment na daném instrumentu (např. na ropě) a na daném futures (expirace) celkem otevřeno kontraktů. U opčního tradingu nám OI říká totéž, plus se OI může vztahovat pro konkrétní strike cenu. OI s hodnotou 1 znamená 1 otevřený long a 1 otevřený short kontrakt. Příklad: Pokud indikátor open interest ukazuje hodnotu 10 000, znamená to, že je v tomto případě otevřeno celkem 10 000 kontraktů - právě v tento moment! Je třeba odlišit OI od Volume, který nám říká celkový objem zobchodovaných kontraktů. OI může v průběhu dne růst i klesat, tak jak se mění počet právě otevřených kontraktů/opcí. Volume může během dne pouze růst! Na začátku dne začíná opět od 0. Praktické využití open interest: OI nás informuje především o likviditě. Větší OI značí vyšší likviditu, tedy i zájem o daný instrument, případně o danou expiraci a strike cenu. Vyšší likvidita může pro obchodníka znamenat lepší plnění obchodních příkazů, ale i užší bid x ask spread. OI nás u opčního obchodování informuje o zájmu obchodníků o konkrétní ceny. Vyšší OI funguje v trhu jako silná support a resistence oblast. Futures obchodníci pomocí OI zjišťují vhodnou dobu pro přesun na jiný, likvidnější kontrakt. OI se většinou využívá v kombinaci se zmíněným Volume. V případě zvýšeného zájmu obchodníků (rostoucí OI) a zvýšeného objemu (Volume) je potvrzen panující trend na trhu.
Detail

Opening Bell

Opening Bell je označení pro začátek obchodování, resp. začátek obchodní seance na burze.
Detail

Optimalizace

Optimalizace je pojem využívaný především při stavbě automatických obchodních systémů (AOS). Optimalizací je myšlena úprava obchodního systému, např. pro specifické tržní podmínky nebo pro zvýšení robustnosti software.
Detail

Orderflow

Tok objednávek můžeme sledovat v reálném čase právě díky Order Flow. Někdy se můžeme setkat s označením Footprint. Order Flow je způsob zobrazení grafu, ve kterém lze sledovat, na jaké ceně byly zrealizované konkrétní objemy obchodů. Pro zobrazení Order Flow se obvykle využívá obchodní platforma Ninja Trader nebo Sierra Chart.
Detail

OSN

Organizace spojených národů = OSN. Anglické označení „United Nations“ = UN. OSN je mezinárodní organizace sdružující téměř všechny státy světa, aktuálně 193. OSN je předchůdce „Společnosti národů“, vznikla na základě Charty OSN v roce 1945 a má sídlo v New Yorku, USA. Úředními jazyky jsou: angličtina, francouzština, arabština, čínština, ruština, španělština a italština. Hlavním cílem OSN je zachování světového míru, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Dalšími cíli jsou: - Boj s HIV - Environmentální udržitelnost - Zlepšit zdraví matek a snížit dětskou úmrtnost - Snížit chudobu a sociální vyloučení
Detail

Ostrý účet

Ostrý účet znamená v trading terminologii reálný, či živý obchodní účet. Jedná se o obchodní účet nafundovaný reálnými penězi. Od Demo účtu se liší tím, že na Demu jsou finanční prostředky virtuální, kdežto na Ostrém účtu jsou reálné. Obchodníci vkládají na Ostrý účet své finanční prostředky obvykle bankovním převodem. Před založením Ostrého účtu trénují obchodníci na Demo účtu, získají tak potřebné technické dovednosti k ovládání obchodní platformy. Demo účet, oproti Ostrému, zároveň slouží pro testování nových strategií, nástrojů a obchodních přístupů.
Detail

OTC

„Over the Counter“ je označení pro decentralizovaný trh a mimoburzovní obchodování.
Detail

Otevřená pozice

Pozici lze v tradingu otevřít několika způsoby a míní se tím vstup do obchodu, obvykle po provedené analýze. Pozice trader otevírá s cílem zhodnocení kapitálu. Trader do obchodu vstupuje buďto za Market cenu, nebo pomocí Čekajícího pokynu. Otevřená pozice může být chráněna Stop Lossem přímo v platformě, zanést může obchodník do své platformy i svůj profit target. Otevřená pozice je uzavřena buďto obchodníkem (za Market cenu, nebo pomocí Čekajícího pokynu), nebo brokerem (pomocí Čekajícího pokynu nebo Stop Out).
Detail

Otevření trhu

Otevřením trhu je nejčastěji myšleno otevření jedné z hlavních světových burz. Akcioví obchodníci čekají na otevření US trhu v 15:30 (resp. ve 14:00), kdy otevírá NY burza a retail může obchodovat. Forex trhy otevírají obvykle jen jednou týdně, a to v pondělí ráno (neděle v noci). Komoditní trhy jsou známé širokou škálou otevíracích hodin pro různé druhy komodit.
Detail

Outside Bar

Svíčková formace složena ze dvou svíček, kdy druhá svíčka v pořadí je tzv. Outside Bar = vně předchozí svíčky. Outside Bar je každá svíčka, která má vyšší high a nižší low než předchozí svíčka. Někdy se za Outside Bar svíčku považuje pouze taková, která má vyšší open a nižší close než high a low předchozí svíčky.
Detail

Ovce - Sheep

Ovce je jedním ze zvířecích výrazů, se kterým se můžeme ve společnosti investorů setkat. Ovce se vyznačuje silnou potřebou následovat dav a naslouchat ostatním. Ovce je ideální kandidát na kopírování druhých obchodníků a využívání finančních poradců. Ovce mohou být sežrány jak býkem, tak medvědem. Často se nechají nachytat do nákupů na vrcholu a prodávají na dně.
Detail

Overbought

Overbought neboli překoupenost je situace, kdy se trh nachází na vysokých hodnotách oproti předchozím pohybům. Obchodníci očekávají, že se trh bude z překoupené oblasti snažit dostat dolů a spekulují tak na short. Překoupenost zjišťují tradeři obvykle pomocí oscilátorů, jako je RSI nebo Stochastic. Opakem Overbought je Oversold, čili přeprodanost.
Detail

Oversold

Oversold neboli přeprodanost je situace, kdy se trh nachází na nízkých hodnotách vzhledem k minulosti a očekává se, že by se jeho cena mohla zvýšit. Přeprodanost zjišťují obchodníci obvykle pomocí oscilačních indikátorů, jako je Stochastic nebo RSI. Opakem Oversold je Overbought, čili překoupenost.
Detail

Overtrading

Overtrading značí tzv. přeobchodování, tedy stav, kdy trader vstupuje do více obchodů, než by měl. Důvodem může být počáteční nadšení ze zcela nového světa tradingu, nebo se obchodník snaží dohnat předešlé ztráty tím, že v trzích hledá příležitosti, které tam ani nejsou. Výsledkem je obvykle zhoršení výkonnosti, nedodržování obchodního systému, až ztráta investičního kapitálu. Více v Přeobchodování
Detail