Napište nám zprávu
Inspirujte se

Tržní analýza 14. 10. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – O


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opce

Jedna velká samostatná kapitola. Držením opce (což je opční termínovaný kontrakt) máme právo, ale ne povinnost, za předem určenou cenu v předem určeném čase nakoupit určité podkladové aktivum (call opce). V praxi: můžeme se například s jiným obchodníkem vsadit, že cena ropy neklesne do konce března 2018 pod 50 USD za 100 barrelů. Ten někdo nám zaplatí – dá nám provizi (např. 1 000 USD), pokud budeme mít pravdu, získáme 1 000 USD, pokud ne, můžeme přijít o 100, 500, 1 000 ale klidně i 2 000 USD. U opcí můžeme kontrolovat riziko na 100 %, nebo také riskovat neomezeně velkou částku…
Detail

OTC

„Over the Counter“ je označení pro decentralizovaný trh a mimoburzovní obchodování.
Detail

Objednávka

Čekající pokyn (viz. Čekající pokyn). Trader nevstupuje do trhu za market cenu.
Detail

Order Flow

Tok objednávek můžeme sledovat v reálném čase právě díky Order Flow. Někdy se můžeme setkat s označením Footprint. Order Flow je způsob zobrazení grafu, ve kterém lze sledovat, na jaké ceně byly zrealizované konkrétní objemy obchodů. Pro zobrazení Order Flow se obvykle využívá obchodní platforma Ninja Trader nebo Sierra Chart.
Detail

Outside Bar

Svíčková formace složena ze dvou svíček, kdy druhá svíčka v pořadí je tzv. Outside Bar = vně předchozí svíčky. Outside Bar je každý svíčka, která má vyšší high a nižší low než předchozí svíčka. Někdy se za Outside Bar svíčku považuje pouze taková svíčka, která má vyšší open a nižší close než high a low předchozí svíčky.
Detail

Obchodní hodiny – Časové zóny

Každý trh i obchodní instrument má své oficiální obchodní hodiny, tedy čas, ve kterém lze daný instrument nakoupit nebo prodat. Indexy, akcie a komodity je většinou možné obchodovat až při otevření NY burzy. Na forexu jsou obchodní hodiny spuštěny 24/5. Otevírají v neděli ve 23:00 našeho času a zavírají až v pátek ve 22:00. Kryptoměny lze v závislosti od brokera či tzv. směnárny obchodovat 24/7. Během dne rozlišujeme tzv. časové zóny, oblasti, ve kterých lze očekávat zvýšenou volatilitu a likviditu. Trhy otevírají nejprve na burze v Sydney, dále se připojí Tokyo, Londýn a v odpoledních hodinách New York.
Detail

Obligace

Obligace neboli Dluhopis je typ cenného papíru, který dává právo jeho majiteli požadovat vyplácení úroků. Investor obvykle nakoupí obligace s vidinou, že mu v předem daném datu pravidelně chodí výnosové úroky a po expiraci cenného papíru dostane svou investovanou částku zpět. Případně mu není počas investice vypláceno nic a po uplynutí doby je mu navrácena investovaná částka spolu s úroky. Vlastník obligace není akcionář, nemá ve společnosti, od které obligace nakoupil, žádná práva.
Detail

Open

Open je v trading terminologii míněno otevření obchodu. Open může být na BUY i na SELL, především díky obchodování s CFD kontrakty. Vstup do obchodu může být proveden za market cenu nebo pomocí čekajících objednávek. Opakem Open je Close.
Detail

Otevřená pozice

Pozici lze v tradingu otevřít několika způsoby a míní se tím vstup do obchodu, obvykle po provedené analýze. Pozice trader otevírá s cílem zhodnocení kapitálu. Trader do obchodu vstupuje buďto za Market cenu nebo pomocí Čekajícího pokynu. Otevřená pozice může být chráněna Stop Lossem přímo v platformě, zanést může obchodník do své platformy i svůj profit target. Otevřená pozice je uzavřena buďto obchodníkem (za Market cenu, nebo pomocí Čekajícího pokynu), nebo brokerem (pomocí Čekajícího pokynu nebo Stop Out).
Detail

Oversold

Oversold neboli přeprodanost je situace, kdy se trh nachází na nízkých hodnotách vzhledem k minulosti a očekává se, že by se jeho cena mohla zvýšit. Přeprodanost zjišťují obchodníci obvykle pomocí oscilačních indikátorů, jako je Stochastic nebo RSI. Opakem Oversold je Overbought, čili překoupenost.
Detail

Overbought

Overbought neboli překoupenost je situace, kdy se trh nachází na vysokých hodnotách oproti předchozím pohybům. Obchodníci očekávají, že se trh bude z překoupené oblasti snažit dostat dolů a spekulují tak na short. Překoupenost zjišťují tradeři obvykle pomocí oscilátorů, jako je RSI nebo Stochastic. Opakem Overbought je Oversold, čili přeprodanost.
Detail

OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) = OPEC OPEC je mezivládní organizace, která sdružuje země vyvážející ropu. Momentálně je v OPEC celkem 14 států: Alžírsko, Angola, Kongo, Ekvádor, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. V roce 2019 vystoupil z OPEC stát Katar, který byl jeho členem od roku 1961. OPEC byl založen 14. 9. 1960, jeho sídlo je v Rakousku ve Vídni. OPEC se snaží koordinovat objem produkce ropy a tím i cenu ropy. Snaží se předejít nadbytku nebo nedostatku ropy, která by mohla vést k devastaci ekonomik a k panice na finančních trzích. OPEC se snaží stabilizovat trh, jednat s ropnými společnostmi a sjednocovat politiku ropného průmyslu v členských zemích.
Detail

Obrat

V trading terminologii myslíme obratem změnu pohybu trhu v nastoleném trendu. Obrat může na trzích přijít při klesajícím trendu směrem do longu, nebo při rostoucím trendu směrem do shortu. Při obratu trhu se využívají obratové formace a obchodníci se pomocí nich snaží nastoupit do možného začátku nového trendu. Obvykle však vstupují do obchodu proti silnému trendu a proti zlatému pravidlu „Trend is your friend“. Obrat může nastat i jako reakce na fundamentální zprávu, například ze zasedání FED a FOMC. Obrat trhu nemusí nutně znamenat změnu dlouhodobého trendu, ale jen nádech před dalším pokračování trhu.
Detail

Overtrading

Overtrading značí tzv. přeobchodování, tedy stav, kdy trader vstupuje do více obchodů, než by měl. Důvodem může být počáteční nadšení ze zcela nového světa tradingu, nebo se obchodník snaží dohnat předešlé ztráty tím, že v trzích hledá příležitosti, které tam ani nejsou. Výsledkem je obvykle zhoršení výkonnosti, nedodržování obchodního systému, až ztráta investičního kapitálu. Více v Přeobchodování
Detail

Offshore

Offshore má více významů, ale v tradingu se s ním setkáme u fondů a společností, které jsou založeny v tzv. daňovém ráji. Offshore fondy a Offshore brokerské společnosti jsou zakládány v tzv. daňovém ráji. Touto cestou se společnosti obvykle snaží zajistit anonymitu vlastnictví. Nejvíce Offshore brokerských společností je zakládáno na Kypru. U brokerských společností se sídlem na Kypru by měl být obchodník ve střehu.
Detail

Otevření trhu

Otevřením trhu je nejčastěji myšleno otevření jedné z hlavních světových burz. Akcioví obchodníci čekají na otevření US trhu v 15:30 (resp. ve 14:00), kdy otevírá NY burza a retail může obchodovat. Forex trhy otevírají obvykle jen jednou týdně, a to v pondělí ráno (neděle v noci). Komoditní trhy jsou známé širokou škálou otevíracích hodin pro různé druhy komodit.
Detail

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) = OECD Mezivládní organizace ekonomicky velmi rozvinutých zemí, které přijaly a respektují principy demokracie a tržní ekonomiky. Počet členů je 36, mimo jiné: Rakousko, Belgie, Německo, USA, Česko, Izrael. OECD byla založena v roce 1961. Cílem je organizovat ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci vyspělých zemí.
Detail

OSN

Organizace spojených národů = OSN Anglické označení „United Nations“ = UN OSN je mezinárodní organizace sdružující všechny státy světa, aktuálně 193. OSN je předchůdce „Společnosti národů“, vznikla na základě Charty OSN v roce 1945 a má sídlo v New York, USA. Úředními jazyky jsou: angličtina, francouzština, arabština, čínština, ruština, španělština a italština. Hlavním cílem OSN je zachování světového míru, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Dalšími cíli jsou: - Boj s HIV - Environmentální udržitelnost - Zlepšení zdraví matek a snížit dětskou úmrtnost - Snížit chudobu a sociální vyloučení
Detail

Obratové formace

Obratové formace jsou obchodníky využívány pro vstup do obchodu proti aktuálnímu trendu. Obratové formace řadíme mezi rizikovější, nedržíme se totiž pravidla „Trend is your friend“. Mezi nejznámější obratové formace patří Formace 123 nebo Head and Shoulders. Obchodníci se snaží nalézt obratové formace především z hamižného důvodu, aby zachytili nově začínající trend co nejdříve. Často jsou lapeni do pasti Market Makerům, kteří naznačí možný obrat trhu (trendu), ale rychle se vrátí zpět.
Detail

Obálka strategie

Základem obchodní strategie jsou dva klouzavé exponenciální průměry s periodou 50 (jeden s high, druhý s low). Vytvořená obálka funguje v tržním prostředí jako plovoucí support a resistence.
Detail

Obchodní systém

Obchodní systém je kompletní seznam činností, kterými se trader řídí a obchoduje podle nich. Součástí obchodního systému je: - Signál pro vstup do pozice - Signál pro výstup z pozice - Řízení pozice a money management - Psychologie obchodování - Technická a fundamentální analýza Pouze kompletní obchodní systém může vést ke zvládnutí problematiky tradingu a k dlouhodobé profitabilitě. Obchodní systém se obvykle dělí na: Strategii, Money Management a Psychologii.
Detail

Obchodní strategie

Obchodní strategie se častokrát zaměňují za obchodní patterny nebo obchodní metody. Strategie jsou komplexnější než patterny, které představují pouze část strategie, obvykle signál ke vstupu nebo k tvorbě silné support resistence oblasti. Obchodní metody jsou na rozdíl od strategií obecnější, popisující více pohledů na danou metodu (např. Market Profile, Fibonacci nebo Price Action). Seznam obchodních strategií naleznete v sekci Strategie.
Detail

Opening Bell

Opening Bell je označení pro začátek obchodování, resp. začátek obchodní seance na burze.
Detail

Ostrý účet

Ostrý účet znamená v trading terminologii reálný, či živý obchodní účet. Jedná se o obchodní účet nafundovaný reálnými penězi. Od Demo účtu se liší tím, že na Demu jsou finanční prostředky virtuální, kdežto na Ostrém účtu jsou reálné. Obchodníci vkládají na Ostrý účet své finanční prostředky obvykle bankovním převodem. Před založením Ostrého účtu trénují obchodníci na Demo účtu, získají tak potřebné technické dovednosti k ovládání obchodní platformy. Demo účet, oproti Ostrému, zároveň slouží pro testování nových strategií, nástrojů a obchodních přístupů.
Detail