Napište nám zprávu
Začni měsíc s Patreonem!
PŘIDEJ SE K +300 INVESTORŮM
Začni měsíc s Patreonem!
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – P


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

p.a., per annum

Zkratka p.a., per annum, pochází z latiny a označuje časové období s délkou jednoho roku. S označením p. a. se setkáme většinou ve finančním sektoru, kde se udávají roční úroky.
Detail

P/B

Price to Book = P/B Ukazatel P/B patří spolu s P/E k základním ukazatelům, které využívají akcioví investoři. Jedná se o poměr ceny akcie a účetní hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii. P/B je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

P/B - co je Price to Book

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi cenou akcie a účetní hodnotou vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii. Price to Book lze přeložit jako poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti. P/B je zkráceně Price to Book Value či Price to Book Ratio. Tento ukazatel je nejvolatilnějším ze všech ukazatelů závislých na ceně akcie, protože se jeho hodnota vypočítává z účetní závěrky, provedené v posledním uzavřené čtvrtletí. Price to Book informuje investory o tom, kolik zaplatí za jeden (obvykle dolar) čistého majetku společnosti. Pro praktické využití se doporučuje tento ukazatel kombinovat i s výsledky ukazatele P/E. Investor tak získá ucelenější pohled na akciový titul. Vhodné až nutné je samozřejmě provést analýzu konkurenčních společností, porovnat výsledky a až následně vybrat ten nejvhodnější titul k investování.
Detail

P/C – Co je Price to Cash ratio, Price to Cash Flow

Price to Cash Flow je poměr tržní ceny akcie k Cash Flow na akcii, a to za posledních 12 měsíců. To, co nám ukazatel předává, je porovnání tržní hodnoty společnosti s provozním peněžním tokem, nebo ceny akcie s provozním peněžním tokem na akcii. Price to Cash se naopak snaží ocenit akcii ve vztahu k hotovosti, kterou vlastní. V praxi se jedná o cenu akcie vydělenou hotovostí společnosti. Kromě P/C se můžete setkat s ukazatelem označovaným jako CPS (cash per share). Tento ukazatel je vypočítáván jako poměr celkové hotovosti společnosti děleno počtem akcií v oběhu. Obecně se celková hotovost udává až po odečtení krátkodobých investic společnosti.
Detail

P/E

Price Earnings ratio = P/E P/E je ukazatel ceny akcie společnosti v poměru k výnosu na akcii. Ukazatel P/E patří spolu s P/B k základním ukazatelům, které využívají akcioví investoři
Detail

P/FCF - Co je Price to Free Cash Flow

Co je ukazatel P/FCF? Tato metrika oceňování akciových společností porovnává tržní cenu společnosti s částkou volného peněžního toku. Velkou výhodou této metriky je to, že využívá volný peněžní tok, který odečítá všechny kapitálové výdaje od provozního peněžního toku společnosti (OCF). Tento ukazatel se využívá především v okamžicích, kdy společnost uvažuje o svém rozvoji nebo plánuje rozšířit svá aktiva.
Detail

P/S – Co je Price to Sales

Price to Sales je jeden ze základních ukazatelů oceňující akcie. Jedná se o poměr ceny akcie a tržeb společnosti připadající na jednu akcii. Hodnota tržeb je zde udávána za čtyři uzavřená čtvrtletí. Specifikem tohoto ukazatele je to, že se využívá hlavně k porovnávání akciových společností v rámci jednoho odvětví, kdy jsou porovnávány tržní kapitalizace společností s jejich tržbami. Ukazatel P/S lze také pochopit jako „kolik je investor ochoten zaplatit za 1 dolar tržeb společnosti“. Pozor! Ne zisku, ale tržeb. Jelikož nám ukazatel P/S udává, kolik platíme za 1 dolar tržeb, platí zde pravidlo čím méně tím lépe.
Detail

P2P

Zkratka pro Peer-to-Peer využívaný v oblasti IT, ve světě burzovních trhů a investic především u kryptoměn. Systém pracuje tak, že jsou si všichni uživatelé rovni, neexistuje žádná centrála, žádný centrální server (princip decentralizace u kryptoměn).
Detail

Pákový efekt

Pákový efekt je věc využívaná s velikou oblibou u začínajících traderů s tíhnutím k vyššímu riziku s vidinou rychlých zisků. Pákový efekt zapříčiňuje, že obchodník pracuje s větším kapitálem, než jaký ve skutečnosti vlastní na obchodním účtu. Díky pákovému efektu tak pohyb akcie o 1 % může vést ke změně balance obchodního účtu i o několik desítek %. Pákový efekt souvisí s využitím Finanční páky.
Detail

Paper trading

Paper trading je jiné označení pro obchodování na Demo účtu. V minulosti, když ještě nebylo běžné, aby většina brokerských společností nabízely Demo účty s reálnými podmínkami, musel obchodník sledovat reálná data na reálném účtu a poznamenat si případné vstupy a výstupy na papír. Jako Paper trading lze označit i dnešní testování a analyzování v programech jako Excel.
Detail

Parabolic SAR

Indikátor Parabolic SAR řadíme mezi tzv. trendové indikátory. Zkratka SAR znamená „Stop and Reverse“ tedy stát a otočit. Indikátor je v obchodní platformě MT4 obvykle značen formou tečky nad nebo pod svíčkou a svou polohou naznačuje sílu a změnu trendu. Obchodník může tečky v grafu využít pro vstupy do pozice, výstupy z pozice nebo pro umístění stop lossu. Podívejte se na další indikátory.
Detail

Parabolický systém

Parabolický systém je obchodní systém z roku 1976, který popsal jistý J. Welles Wilder. Dnes jej obchodníci znají pod označení Parabolic SAR.
Detail

Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo je známé také jako „Pravidlo 80/20“. Italský ekonom Vilfred Paret vypozoroval, že 80 % výsledku vychází pouze z 20 % práce. Příkladem může být podnik, pro který představuje 20 % jeho produktů 80 % příjem. V burzovním světě by tak mohlo platit, že 80 % příjmu brokerské společnosti pochází od 20 % jejích klientů.
Detail

Parket

Pod pojmem Parket míníme v trading terminologii tzv. Burzovní parket. Burzovní parket je určité místo, obvykle otevřený prostor, kde se scházejí parketoví obchodníci a obchodují zde s akciemi a obligacemi. Nejznámějším Parketem je ten v New Yorku, v NYSE s rozlohou přes 11 000 m2. Parketoví obchodníci nemusejí používat nejmodernější hardware a software. Na Parketu se používají předem známá slova a gesta, s jejichž pomocí se provádí nákupy a prodeje. Parketové burzy jsou dnes spíše raritou a nahrazují je plně elektronické burzy jako NASDAQ.
Detail

Password

Password je anglický výraz pro heslo. Password je spolu s Loginem (přihlašovací jméno) jedním ze dvou údajů potřebných k přihlášení do obchodní platfromy Meta Trader 4 nebo ke svému účtu u brokerské společnosti.
Detail

Pattern

Někdy se můžeme setkat s pojmem settup, který znamená obdobnou věc. Jedná se o stále se opakující jev, ať už je to svíčková formace nebo kombinace technických ukazatelů. Trader se v trzích snaží patterny detekovat a zobchodovat je na základě statistické pravděpodobnosti úspěchu.
Detail

Pattern 123

Tržní formace 123 se řadí mezi tzv. reverzní, tedy obratové formace. Nalezneme ji obvykle na konci trendu, kde trh při klesajícím trendu vytvoří dno (1. na obr.), následuje swing high (2. na obr.) a jako 3. swing low, které je výše než dno (1. na obr.). Po překonání swing high dochází k obratu klesajícího trendu na rostoucí.
Detail

Peak

Vizuálně vyšší hodnota, než je okolní průměr.
Detail

Pes s blechami

Pes s blechami, v originále „A Dog With Fleas“, je označení pro nedostatečně výkonný cenný papír (akcie ad.). Slovní obrat „Pes s blechami“ se objevil ve filmu Wall Street z roku 1987, v přesném znění \"It\'s a dog with fleas, kid.\"
Detail

Peter Lynch

Peter Lynch je jedním z nejslavnějších investorů. Jméno Peter Lynch je spojováno především s fondem Megellan ve Fidelity Investments, jehož jmění během poměrně krátké doby zmnohonásobil. Také díky tomu mohl ve 47 letech odejít do důchodu. Peter Lynch a jeho neotřelá metoda dokázala zhodnotit majetek investorů o necelých 30 % za rok.
Detail

PinBar

Svíčka se specifickým tvarem značící možný obrat trhu. PinBar se řadí mezi svíčkové formace, i když ho tvoří pouze jediná svíčka. Svíčka má oproti knotu krátké tělo, které je viditelně blíže k high nebo low svíčky, není tedy uprostřed. PinBar hledáme na silných support / resistance úrovních, které dávají této formaci větší význam a větší pravděpodobnost obratu.
Detail

Pip/bod

Základní jednotky minimálního pohybu ceny. Graf se v základu skládá z ceny a času. Čas neovlivníme, ten se pohybuje stále stejně. Cena se však může pohnout o 10 pipů za minutu, hodinu i vteřinu. Příklad změny ceny na měnovém páru EURUSD. EURUSD je aktuálně na ceně 1.18576. Hodnota pipu je na 4. desetinném místě (tedy 7), hodnota bodu je na 5. desetinném místě (tedy 6). Při koupi 1 lot EURUSD na zmíněné ceně při pohybu o 1 pip naším směrem, tedy na 1.18586 (změna ze 7 na 8), vydělá trader 10 USD. Na ceně 1.18587 vydělá trader 11 USD (pohyb o 1 pip a 1 bod = 11 bodů).
Detail

Pips

Pips je pojem, který nahrazuje české pipy, které by měly označovat množné číslo od pipu. Pojem Pip jsme popsali ZDE.
Detail

Pivot

Zkrácenina známého indikátoru technické analýzy Pivot Point. Pivoty jsou v grafu zobrazeny jako support a resistence linie, automaticky vykreslené na základě hodnot z předešlého obchodního dne.
Detail

Plunge

Výrazem plunge se označuje značný cenový pokles trhu.
Detail

Plus500 broker

Broker Plus500 je CFD broker, který kromě forexu nabízí také obchodování komodit, akcií a kryptoměn.
Detail

PMI

Index nákupních manažerů, který slouží ke sledování nálady. Investoři (analytici) hodnotí bodově konkrétní sektory. Nejdůležitější PMI jsou: Manufacturing PMI Construction PMI Composite PMI Services PMI
Detail

Podíl

Podíl je číslo, které dostaneme dělením dvou čísel. V byznysu ale slovem podíl myslíme obchodní podíl, což představuje účast společníka ve firmě. Účastí ve společnosti získává určitá práva a povinnosti. Výše účasti společníka závisí na výši jeho vkladu do společnosti, resp. výši jeho investice (např. počet držených akcií).
Detail

Podlaha

Jako podlahu označujeme cenovou úroveň, kde trh našel své dno. Dno, či podlahu bychom tak mohli nazvat jako support. Přečtěte si vše o supportu a co je to strop.
Detail

Pohledávka

Pohledávka je určité právo, které má věřitel, jenž poskytl dlužníkovi peněžitou nebo nepeněžitou pomoc. Věřitel tak může po dlužníkovi požadovat plnění svých závazků, na které má věřitel právo. Dlužník má povinnost splnit své závazky a nutí ho k tomu právě pohledávka.
Detail

Point Of Control (POC)

Cenu, na které bylo zobchodováno nejvíce kontraktů (volume POC), nebo kde se trh zdržel nejdelší dobu, nazýváme POC. POC vychází z tzv. teorie aukce a z metody Market Profile. Denní POC pak představuje cenu (oblast), kde se trh daný den zdržel co nejdelší dobu. Tuto cenovou úroveň vnímali býci i medvědi jako důležitou a s největší pravděpodobností zde bylo spárováno také nejvíce objednávek. POC vnímají tradeři jako silnou support / resistence úroveň, ale i jako oblast, která bude trh přitahovat jako magnet. Více o Market Profile
Detail

Poplatek

Za poplatek se v burzovním světě považuje komise nebo spread, který zaplatí obchodník svému brokerovi. Poplatky, stejně jako v bance, se od brokerských společností velice liší.
Detail

Poptávková cena

Ask Price neboli tzv. poptávková cena je cena, za kterou se obchodník snaží vstoupit do dlouhé pozice. Za Ask cenu trader nakupuje. Opakem je nabídková cena, za kterou se obchodník snaží vstoupit do krátké pozice. Viz Nabídka. Pokud jde o limitní příkazy, je traderům obchod otevřen za poptávkovou cenu při spekulaci na pokles.
Detail

Power Candle

Svíčka, která svými vlastnostmi dává najevo sílu jedné převažující strany. Power Candle je dlouhá svíčka, která nedisponuje většími knoty, případně je naprosto bez knotů. Dlouhé tělo svíčky značí sílu býků či medvědů a předpovídá další pokračování v nastoleném trendu. Při tvorbě Power Candle vzniká většinou pattern Skrytý Gap (123Gap, Single).
Detail

Pozice

Pozice může být v tradingu otevřená či uzavřená. Neotevřená pozice se nazývá objednávka. Pozici, tedy obchod, lze otevřít za market cenu nebo limitní cenu. Pozice může být ztrátová, pokud obchodník nakoupí, ale trh jde dolů, nebo pokud obchodník prodá (spekuluje na pokles trhu), ale trh jde nahoru. Pozice může být zisková, pokud trader nakoupí a trh se vydá vzhůru, nebo pokud trader prodá a trh se vydá dolů. Pozici lze uzavřít za market cenu nebo pomocí příkazů Stop loss či Profit Target, případně pomocí telefonických pokynů brokerské společnosti.
Detail

PPI – Index výrobních cen

PPI neboli Production Price Index (Index cen výrobců) řadíme mezi základní fundamenty, především na forexu. Index pracuje stejně jako Index spotřebitelských cen a je brán jako předstihový ukazatel následného vývoje CPI. Index je vlastně takovým košem, který obsahuje určité výrobky a služby. Index, a tedy i koše mohou být specifikovány pro konkrétní odvětví (zemědělské, stavební ad.).
Detail

Prase - Pig

Prasata jsou všichni obchodníci a investoři, kteří jsou chamtiví a nerespektují hlavní zásady burzy. Přesně sem se hodí jedno známé pořekadlo \"Bulls make money, bears make money and pigs get slaughtered\", které lze volně přeložit jako: „Býci vydělávají peníze, medvědi vydělávají peníze a prasata jdou na porážku\". Investor „prase“ nepovažuje 50 % zhodnocení kapitálu za rok za dostačující, nepřizná chybu a nepřijme ztrátu, ale ani profity, protože čeká větší zisky a přeci nebude brát jen drobné. Prase se chová unáhleně, nakupuje, když jsou akcie na vrcholu, jen aby mu něco neuteklo. Prase si neváhá na investování půjčit.
Detail

Pravidlo 10 %

Pravidlo 10 % spočívá v tom, že by obchodník neměl na jeden obchod riskovat více než 10 % svého investičního kapitálu. Pravidlo je poměrně známé a uznávané, i když většina obchodníků a investorů preferuje riskování menšího procentuálního podílu.
Detail

Pražská burza

Viz Burza cenných papírů Praha (BCPP)
Detail

Pre-market

Pre-market (Pre market, Premarket) je před-obchodní fáze na trhu. Je to ta část obchodní seance, která začíná před otevřením burzy a před začátkem řádné obchodní seance. Americký trh (NY burza) otevírá v 15:30 SEČ, časový úsek před touto hodinou je právě Pre-market. V Pre marketu může dojít k významným pohybům a při otevření trhů (např. v 15:30 SEČ) vznikají gapy.
Detail

Překoupenost

Překoupenost se označuje situace, kdy je indikátor překoupenosti na vyšších hodnotách. Indikátorem pro sledování překoupenosti může být RSI, ATR, Stochastic nebo %R. Jedná se o tzv. oscilátory. Trh, který se nachází v oblasti překoupenosti, je na vyšších hodnotách a obchodníci očekávají následný pokles. Opakem překoupenosti je přeprodanost.
Detail

Prémie – opce

Prémie – opce Při opčním obchodování se setkáme s pojmem „prémie“, která v dané souvislosti značí konkrétní částku, kterou platí nakupující prodávajícímu. Prémie je cena opce (konkrétního podkladového aktiva, množství, expirace). Pro obchodníka, který zaplatí prémii, činí tato částka maximální možnou ztrátu.
Detail

Přeobchodování

Přeobchodování, v anglické literatuře bychom narazili na pojem overtrading, značí stav, kdy obchodník nedodržuje svůj plán z důvodu přílišného obchodování na úkor koncentrace. Plánem máme na mysli obchodní systém a řízení peněz. Důvodem může být přílišné zaujetí a snaha dosáhnout co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Výsledkem jsou pak obvykle ztrátové obchody a nechuť k dalšímu studiu a sebevzdělání. Předejít overtradingu lze jen disciplínou.
Detail

Přeprodanost

Přeprodanost se označuje situace, kdy je indikátor přeprodanosti na nižších hodnotách. Indikátorem pro sledování přeprodanosti může být RSI, ATR, Stochastic nebo %R. Jedná se o tzv. oscilátory. Trh, který se nachází v oblasti přeprodanosti, je na nižších hodnotách a obchodníci očekávají následný růst. Opakem přeprodanosti je překoupenost.
Detail

Price Action (PA)

Je metoda čtení trhu za pomocí čistého grafu, tedy bez indikátorů.
Detail

Price Action tvary – obdélník a trojúhelník

V obchodní a analytickém software MetaTrader je možné provádět analýzu prostřednictvím základních tvarů, mezi které patří především obdélník a trojúhelník. Tvary se využívají pro zakreslení důležitých oblastí v grafu, které trh svým pohybem vytvořil.
Detail

Price to Earnings - co je P/E

Hodnotový ukazatel pro oceňování akcií P/E patří mezi investory mezi ty nejsledovanější. Akademická definice hovoří o poměru mezi cenou akcie a ziskem na akcii za určité časové období. P/E ukazatel je vhodné zařadit jako prvek technicko-fundamentální analýzy akciové společnosti v rámci investičního rozhodování. Jako ukazatel pro krátkodobé nebo střednědobé obchody moc vhodný není, a to kvůli časovému horizontu potřebného k jeho výpočtu (obvykle 12 měsíců). Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozšířený ukazatel, lze jej dohledat u každého dobrého brokera, v akciových screenerech, případně lze nahlédnout do výroční zprávy dané akciové společnosti, kde je zveřejňován buď v kvartálních, nebo celoročních výkazech.
Detail

Prioritní akcie

Držitelům prioritní akcie je přednostně vyplácena dividenda. Viz kmenová akcie
Detail

Profesionální obchodník

Profesionální obchodník může mít v dnešní době více významů a stojí za tím nařízení ESMA. Profesionální obchodník byl v minulosti obchodník, který se tradingem a investováním zabýval na profesionální úrovni. Měl vyšší kapitál, zkušenosti, dlouhodobou úspěšnost a obvykle to byl také full-time trader. Kvůli nařízení ESMA musela většina brokerských společností rozdělit obchodníky na retail a profesionály. Profesionálním obchodníkům pak mohla být nabídnuta vyšší finanční páka (1:100), zatímco retailu musí stačit páka 1:30 (u forex majors). Profesionální obchodník přitom musí splnit dvě ze tří podmínek: 1. Trader pracuje nebo pracoval ve finančním sektoru po dobu nejméně 1 roku. 2. Hodnota portfolia finančních nástrojů (finance „fyzicky“ na účtu i zainvestovaný) obchodníka dosahuje alespoň výše 500 000 EUR. 3. Obchodník uzavřel v posledních 4 kvartálech za sebou (v posledním roce) transakce ve výši minimálně 50 000 EUR (hodnota jednotlivé transakce), a to alespoň 1 transakci v každém čtvrtletí a celkově minimálně 40. Tohle jsou ale spíše takoví papíroví profesionální tradeři ?
Detail

Profit factor

Profit factor je jedním z ukazatelů našich zavřených obchodů. Na tento ukazatel se zaměřují jak diskreční, tak mechaničtí obchodníci využívající AOS. Profit factor nám ale ve finále neřekne nic jiné, než jaké máme zisky ku ztrátám. Příkladem může být situace, kdy na obchodním účtu zavřeme celkem (suma) 20 000 Kč zisk a 10 000 Kč ztrátu. Profit factor by v tomto případě činil 2,0.
Detail

Profit Target

Také „Take Profit“ (TP) – je námi stanovená cena, na které chceme realizovat zisk.
Detail

Protistrana

Protistranou je v burzovním světě míněn subjekt, jenž stojí za vypořádáním našeho obchodu. Pakliže na burze někdo vstoupí do longu, jiný musí prodat. Protistranou může být jiný obchodník, broker, banka atd. Více v naší Trade Škole.
Detail

Protitrendové patterny

Protitrendové patterny jsou obchodníky využívány buďto pro menší profity na základě očekávání výběru profitů vedoucí skupiny obchodníků, nebo se záměrem odhadnout obrat trhu a obrat celého trendu. Součástí protitrendových patternů jsou i mnohé indikátory, většinou oscilační indikátory, jako např.: ATR, CCI nebo RSI.
Detail

Protitrendové strategie

Protitrendové strategie využívají obchodníci obvykle pro menší profity. Hlavní logikou je výběr zisků velkých hráčů, kteří se drží v dlouhodobém trendu a svůj výběr profitu plánují na silné support resistentní úrovni. Tradeři využívají protitrendové patterny, formace a indikátory. Protitrendové obvykle znamená s vyšší mírou rizika, neboť vždy by se měli obchodníci držet pravidla „Trend is your friend“. Mezi protitrendové strategie můžeme zařadit strategii využívající Fibonacciho nástroje posloupnosti.
Detail

Pštros - Ostrich

Pštros je označení pro investora a obchodníka, který před problémy tzv. schovává hlavu do písku. Pštrosi se většinou objevují při medvědím trhu, kdy dochází ke stresovým situacím a investoři by měli na nové skutečnosti (leckdy nepříjemné) okamžitě reagovat. Právě při výprodejích nebo jen poklesech trhu akcioví investoři jako pštrosi schovávají hlavu do písku a doufají v lepší zítřky. Stejně tak před důležitým vyhlašováním, ať už jde o kvartální výsledky firmy, změny ve vedení společnosti nebo se chystá dlouho očekávaný fundament FED. Investor, který ví, že by mohl přijít problém a že by měl jednat, ale nečiní tak, je pštros. Jen pro zajímavost, pštrosi ve skutečnosti hlavu do písku nestrkají!
Detail

Psychologické indikátory

Psychologické indikátory jsou články, indexy, žurnály či ratingové agentury, které sdílí své názory na finanční trhy. Někdy se místo psychologické používá také indikátory sentimentu. Mezi psychologické indikátory patří např. TRIN, Investors Intelligence nebo Market Vane. Jedním z nejpoužívanějších indikátorů je VIX. VIX je index strachu, volatility a nervozity na trzích. Dalším nástrojem zkoumání sentimentu na trzích je tzv. ukazatel Put/Call ratio, který poměřuje počet otevřených put a call opcí.
Detail

Psychologie davu

Psychologie davu je dnes uznávanou vědeckou teorií, která říká, že jedinec, který se stane součástí davu, je dokonce o několik stádií civilizačního vývoje níže. Psychologií davu se zabýval například Gustave Le Bon, francouzský sociolog 19. století, který napsal knihu „Psychologie davu“. Z traderského prostředí bychom mohli jmenovat alespoň Marka Douglase, který napsal hned několik knih, v nichž se snaží posunout tradery o kus dál, především zvládnutím psychiky (Disciplinovaný trader a Trading in the zone). Účastníci trhu mají tendenci jít s davem a přehlížet očividné signály i tvrdá data. Dav se chová iracionálně, ale to v žádném případě neznamená, že bychom měli jít proti němu. Trhem hýbe právě dav, který dokáže vyhnat ceny nesmyslně vysoko nebo je srazit příliš nízko. Trader má za úkol zjistit, co si myslí dav a nejít zbrkle proti němu, ani se jím nenechat strhnout. Profesionální trader jde obvykle proti davu. Rozhodující je ovšem správné načasování. Existuje několik indexů nebo měřiče sentimentu na trhu, díky kterým lze zjistit, jaká strana účastníků trhu má převahu. Za jeden z nejznámějších indexů považuji VIX. Jedná se spíše o indikátor volatility a strachu na trzích, ale dokáže krásně odhalit extrémní situace, kdy je většina lidí naprosto v klidu (až příliš) a kdy je na trzích pro změnu přehnaná panika. Ne nadarmo se říká, že úspěšného od neúspěšného obchodníka dělí právě psychika a zvládání vlastních emocí. Trhy jsou nastaveny tak, aby na nich člověk neuspěl (kvůli lidskému uvažování), proto drtivá většina účastníků trhů prodělává.
Detail

Pullback

Co je to pullback? Vyjití z vyvážené oblasti a návrat trhu zpět, kdy dojde k otestování důležité cenové úrovně z druhé strany, označujeme jako pullback. Pokud má trh tendenci určitou cenovou úroveň respektovat a dojde-li k jejímu proražení, pak stál za pohybem pravděpodobně velký hráč. Silná cenová úroveň bude fungovat i při testování trhu z druhé strany. Pullback nazýváme někdy jako tzv. retest. Tedy ověření trhu, zda se na daných cenách skutečně nenajde protistrana. Známým případem je v akciovém prostředí proražení all time high (nejvyšší ceny v historii) a následný návrat (pullback) k otestování reálného zájmu investorů. Při obchodování pullbacku hovoříme o změně supportu na resistenci a obráceně. Trendová linie, na kterou trh reaguje jako na support i jako na resistenci se označuje jako zvratová linie. Pullbacky vznikají také z důvodu doplnění objemu na cenách, kterými trh rychle projel. Tímto přístupem obchodujeme např. pattern Single. Více si přečtěte v obchodní metodě Market Profile. Pullback patří mezi základní techniky Price Action a samotné technické analýzy. Znají ho obchodníci, kteří se věnuji obchodování na forexu, komoditní burze, akciích, opcích, indexech nebo kryptoměnách. Na obchodování pullbacků se zaměřují především začínající obchodníci a konzervativní tradeři. Pullback plní roli potvrzení obratu trendu i pokračování v nastoleném trendu, podle toho, kde k pullbacku dochází.
Detail

Purple trading broker

Purple trading je jedním z brokerů působících v České republice (s českou podporou).
Detail