Napište nám zprávu
🛑 FED SE OPĚT MÝLIL - TRHY PADAJÍ
Burzovní výhled TradeCZ
🛑 FED SE OPĚT MÝLIL - TRHY PADAJÍ
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – R


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rally

Rally neboli Rallye je označení pro silný pohyb trhu vzhůru. Za rally mohou stát spekulativní obchodníci nebo makroekonomické ukazatele a zveřejnění dobrých výsledků (firem, ekonomiky státu ad.). Rally je tedy jiné označení pro uptrend a nese s sebou známku silného býčího sentimentu, bez větších korekcí trhu.
Detail

Range

Range je cenová oblast, kde se trh pohybuje nějakou dobu ve vymezeném prostoru nahoru a dolů. Trh se dostane mezi support a resistanci a odráží se od jedné linie ke druhé. Range můžeme někdy zaměnit za pojem akumulace, Chop nebo rovnovážná oblast. Z Range se trh obvykle dostane spikovým pohybem, neboť bylo v rámci range naakumulováno dostatek objednávek. Říkáme, že velcí hráči postupně vstupovali do pozic, nemohou totiž na jednu velikou objednávku najít vhodnou protistranu. Tradeři si při obchodování Range musí dávat pozor na tzv. falešné průrazy. Formou False Break se totiž velcí hráči snaží do trhu nalákat nové obchodníky a zároveň vybírají Stop Lossy blízko tvořící se Range. Tradeři by si měli spíše počkat na jasné vyjetí ven z Range, zavření mimo, pullback k Range a odraz od ní. Poté je vstup do obchodu podpořen logikou, vyhneme se velkým stop lossům a falešným průrazům.
Detail

Rating

Rating neboli hodnocení či ohodnocení se v trading světě používá při hodnocení států (ekonomiky státu) i společností. Hodnocení by mělo probíhat nezávisle, nezaujatě a na základě několika předem stanovených kritérií. Na základě Ratingu se investoři rozhodují, jak moc je plánovaná investice riziková a jak moc je subjekt, do kterého hodlají investovat, důvěryhodný.
Detail

RBOB

RBOB je označení pro benzín, který lze na trzích obchodovat. Zkratka RBOB znamená Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending.
Detail

Real time

Real time, neboli reálný čas / aktuální čas / právě teď.
Detail

Reálný účet

Reálný účet je v trading terminologii označení pro ostrý účet, někdy se říká též živý účet. Na reálném účtu spravuje obchodník své reálné finanční prostředky, které na obchodní účet vložil (převodem z banky, paypalu atp.) Na reálný účet se trader dostává ve většině případů po natrénování na tzv. Demo účtu, kde spravuje fiktivní peníze, které mu na Demo účet nahrál Broker. Reálný účet by se od Demo účtu s virtuálními penězi neměl lišit jinak než zmíněným kapitálem. Po technické stránce by se mělo jednat o stejný typ účtu, aby si trader mohl na Demu vše natrénovat. Reálný účet je dnes možné otevřít i bez nutnosti vkladu a využívat jej například pouze na testování strategií nebo ke sledování tržních pohybů a provádění analýz.
Detail

Rectangle – obdélník

Rectangle neboli obdélník je v tradingu využíván k zakreslení rovnovážných oblastí. Obdélníkem trader definuje cenovou range, ve které se trh pohybuje. V rámci této oblasti dochází ke kumulaci objednávek a jedná se tak o zajímavou oblast pro sledování. Trh opouští obdélník spikovým pohybem a začíná hledat další rovnovážnou oblast. Více v teorii aukce Market Profile.
Detail

Regulace

Regulace jsou v burzovním prostředí bezpochyby zapotřebí, i když mnohdy brokerským společnostem svazují ruce. Regulace mají co nejlépe ochránit spotřebitele (obchodníka/tradera). Pro Evropany je nejznámějším pojmem ESMA, což je evropský orgán pro cenné papíry a trhy, který přichází s regulacemi. Aktuálně nejnovější zavedená regulace je z 1. srpna roku 2018, resp. do této doby jej museli všichni evropští forex (CFD) brokeři implementovat. S regulacemi se pojí také regulátoři (ČNB, KNF, CySEC ad.)
Detail

Regulátor

Makléřské firmy a společnosti poskytující podobné služby musí být regulovány (kontrolovány). Mezi nejznámější forexové regulátory patří: ČNB, KNF, CySEC, ASIC, FCA, EFSA.
Detail

Reinvestice

Jako reinvestici označujeme zpětný vklad do společnosti z čistého zisku. Investoři mají možnost využít dividendy pro nákup dalších akcií dané společnosti.
Detail

Rekotace

V obchodním terminálu se jedná o oznámení cenových změn během procesu zadání objednávky. Novou cenu může trader buďto přijmout, nebo zrušit svou objednávku a počkat si na lepší cenu.
Detail

Renko chart

Specifický typ grafu, resp. jiné grafické zobrazení cenových pohybů formou obrazců (cihliček) namísto klasických svíček nebo barů. Cihličky jsou všechny stejně veliké a bez knotů. Při zobrazení Renko chart nehraje čas žádnou roli. V praxi si trader zvolí cenové rozpětí, například 10 pips. Jedna cihlička se bude vykreslovat tak dlouho, dokud nedosáhne rozpětí 10 pips, ať už se bude vykreslovat 1 minutu nebo 2 hodiny. Renko chart je zajímavým doplňkem, který dokáže odhalit skryté supporty a resistance a práci s indikátory posouvá na jinou úroveň.
Detail

Resistence

Cenová úroveň, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu směrem nahoru. Obchodníky je resistence využívána pro spekulace na krátkou stranu.
Detail

Retail

Za retail jsme považováni my všichni, co nevlastníme tak velké prostředky, aby to trhy jakkoli ovlivnilo. Nejsme ani banky, ani instituce, ani fondy… jsme drobní spekulanti = retail. Retail v burzovním prostředí především zvyšuje likviditu.
Detail

Retail Sales – Maloobchodní tržby

Retail Sales (Maloobchodní tržby/prodeje) – fundament, který vyjadřuje změnu celkové hodnoty prodejů očištěných o inflaci na maloobchodní úrovni. Jedná se o přední ukazatel spotřebitelských výdajů, který představuje většinu celkové hospodářské činnosti.
Detail

Retracement

Retracement je v trading světě proslaven díky Fibonacciho posloupnosti a Fibonacciho nástrojům. Retracement je korekce. Jako Retracement označujeme pohyb trhu v opačném směru, než jaký panuje dlouhodobější trend. Korekce trhu je normální pohyb zapříčiněný vstupem (nástupem) druhé skupiny obchodníků proti silnější skupině táhnoucí dlouhodobější trend. Korekce jsou mnohdy považovány za místa, kdy velcí hráči, živící dlouhodobý trend, vybírají své profity.
Detail

Reuters

Reuters je zpravodajská agentura, jejíž historie sahá až do roku 1851, kdy byla v Londýně založena. Ze zpravodajské agentury se v roce 1984 stala akciovou společností. Od roku 2008, po fúzi se společností Thomson Corporation, zní její celý název „Thomson Reuters“. Nynější sídlo společnosti je v New Yorku. Momentálně se společnost Thomson Reuters zabývá prodejem dat finančním trhům a zpravodajstvím. Zpravodajství činí dnes jen zlomek příjmu této společnosti.
Detail

Revenue

Revenue neboli příjem, tržba, důchod.
Detail

Reversal

V tradingu značí obrat, například změnu (otočení) panujícího trendu. Trendy lze sledovat pomocí trendových linií nebo klouzavých průměrů. Pro sledování změny trendu se využívají specifické reversal patterny a indikátory. Reversal je tedy protitrendový pattern a jako takový je i více rizikový a pro jeho zvládnutí jsou obvykle zapotřebí větší obchodní zkušenosti.
Detail

Ripple (XRP)

Kryptoměnu Ripple založila firma, zaměřit se chce na bankovnictví. V platební síti se využívají tzv. tokeny, které by měly nahradit Fiat měnu jako EUR, USD či CZK. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

Risk capital

Rizikový kapitál je část finančních prostředků na účtu využitých pro vysoce spekulativní účely na burze. Za risk capital lze považovat i celý investiční účet, neboť při nepříznivém vývoji na finančních trzích může dojít i ke ztrátě celého investičního účtu během několika málo dní. Spekulace na burze se řadí mezi nejrizikovější byznysy na světě. Předcházet zvýšenému riziku nebo alespoň jeho mírnění můžeme pomocí diverzifikace, kdy své finance alokujeme do různých aktiv napříč několika sektory. Obecným pravidlem je alokování 10 % z celkového kapitálu určeného pro investování do tzv. rizikových aktiv. Agresivnější obchodníci a investoři mohou využít i ¼ svého celkového kapitálu. Vždy je nutné si uvědomit, že i menší procento rizikových aktiv může ohrozit celý investiční účet. Obchodníci navyšují svůj rizikový kapitál především pro možnost vyššího zhodnocení kapitálu v kratší době než s kapitálem určeným pro dlouhodobější investice a poziční obchody. Investoři a tradeři s tendencí podléhat tlaku a stresovým situacím, tedy s averzí k riziku, by neměli překračovat 10 % podíl celého kapitálu určeného k rizikovým obchodům. Obecně lze daytrading a scalping zařadit do rizikového obchodování s použitím rizikového kapitálu. Poziční obchodníci a swingoví tradeři spolu s investory zase využívají kapitál spíše obezřetně a jejich risk capital nedosahuje více než 10 % z celkového kapitálu, neboť ten potřebují pro zajištění dlouhodobějších pozic.
Detail

Risk management

Risk management bychom česky nazvali jako „Řízení rizika“. Řízení rizika patří mezi základní části obchodního systému, hned vedle money managementu, strategií a psychologií obchodování. Trader a investor by měl u každého nákupu či prodeji přesně vědět výši svého rizika a jak hodlá dané riziko řídit. K tomu používá různé analýzy a strategie a své riziko se snaží co nejvíce minimalizovat.
Detail

Řízení rizika

Řízení rizika souvisí velmi mnoho s psychologií obchodování. Tradeři špatným řízením pozice mnohdy zavírají dobře se rozvíjející obchod ve ztrátě, či dokonce mažou celé účty nedodržováním pravidel a podléhání emocím. Přitom riziko je častokrát to jediné, co můžeme na trzích ovlivnit! Namísto řízení rizika se mnohdy používá označení Money Management
Detail

Riziko

Riziko je jedním z nejskloňovanějších pojmů ve světě financí a investování. Rizikem míníme částku, kterou riskujeme v rámci obchodu. Zároveň je nutné mít na paměti, že finanční prostředky na obchodním účtu bychom měli celkově označit za rizikový kapitál. Rizikem ale může být míněna i pravděpodobnost úspěchu v daném obchodu. Při vstupu do obchodu podle pravidel lze říci, že obchodník riskuje méně, než při unáhleném vstupu a vstupu založeném na lidském impulzivním chování. Riziko je zpravidla vztaženo k zisku, jejich poměr je v tradingu označen RRR. RRR = Risk Reward Ratio
Detail

ROA – Co je Return on Assets

ROA neboli návratnost aktiv je jedním ze základních ukazatelů měřících schopnost akciové společnosti využívat svá aktiva pro vytváření zisku. Rentabilita (návratnost) aktiv je udávána v procentech. Čím vyšší procento, tím lepší schopnost společnosti přetvářet aktiva na zisk. ROA nejenže informuje investora o schopnosti společnosti tvořit zisk, ale také nabízí určitou možnost hodnocení managementu společnosti a jeho schopnost plánovat a realizovat postupné kroky, které vedou ke generování zisku.
Detail

ROE - Co je ROE, Return on Equity

Návratnost vlastního kapitálu je jedním ze základních finančních ukazatelů, kterých se využívá při stanovování výkonnosti jednotlivých akcií. ROE se udává v procentech a je možné jej stanovit pro jakoukoliv ziskovou společnost. Aby bylo možné zhodnotit návratnost vlastního kapitálu, je potřeba hodnotu ROE porovnat s hodnotami u společností ve stejném oboru podnikání. To je důležité kvůli různorodé finanční struktuře společností, množství dluhů, příjmů a aktiv v jejich vlastnění.
Detail

ROI - Co je ROI – Return on Investment

Ukazatel návratnosti investic je využíván jako měřítko k hodnocení efektivity nebo ziskovosti investice. Jeho velkou výhodou je snaha o měření konkrétní výše návratnosti v poměru k nákladům na investici. Z tohoto důvodu se jedná o velmi oblíbený finanční ukazatel. ROI je rovněž možné využít v rámci podnikové ekonomiky pro stanovení návratnosti, například při koupi stroje, automobilu nebo rozšiřování výroby se všemi náklady k tomu potřebnými.
Detail

Rollover

Česky bychom řekli převedení, v tradingu přerolování pozice do dalšího dne. Při obchodování CFD kontraktů dochází také k rolloveru u většiny komodit, jejichž podkladem je futures kótované na konkrétní burze. Jelikož komodity fungují v regulovaném tržním prostředí na bázi futures kontraktů, je nutné před vypršením jednoho kontraktu převézt pozici na kontrakt následující.
Detail

Ropná krize 1973-1974

Ropná krize 1973 se někdy též nazývá „Ropný šok“ nebo „Ropné embargo 1973“. Tehdejší cena ropy raketově vzrostla ze 2 až na 12 dolarů za barel. Stálo za tím embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael (především Spojené státy). Za embargem stál OPEC, který ještě ke všemu záměrně snížil těžbu cca o 5 % v době, kdy po ropě byla poptávka a slabší nabídka. Na ropném šoku profitovali především Sovětský svaz a OPEC. Nejvíce ropná krize zasáhla dovozce ropy ve Třetím světě. Další ropný šok nastal v roce 1979, kdy se cena ropy zvýšila na 90 dolarů za barel. Za ropné krize lze označit i roky 1990 a 2008, kdy cena ropy výrazně vzrostla. Nejvyšších hodnot dosahovala ropa v červenci 2008, kdy se pohybovala těsně pod hranicí 150 dolarů za barel. Za půl roku cena ropy raketově spadla až na 33 dolarů za barel.
Detail

Round-turn

Round-turn je anglický výraz pro poplatek za otevření a zavření stejného obchodu. Jedná se o poplatek za nákup a prodej stejného finančního instrumentu (podkladového aktiva), ať už se jedná o futures nebo opce. Brokeři mohou využít tento způsob, kdy obchodník platí předem i za výstup z obchodu, nebo si zaúčtují výstup až později. Tento druhý způsob je aktuálně používanější, především však z toho důvodu, že poplatky tak vypadají menší. Poplatky se obvykle neodvíjí od počtu příkazů, ale od počtu futures kontraktů. Tedy pokud naráz prodám 5 futures na ropu, platím pět poplatků a je jedno, zda jsem se pozic zbavil postupně nebo naráz.
Detail

Rovnovážná oblast

Někdy též oblast hodnoty nebo vyvážená oblast, představuje cenové rozpětí, kde se trh delší čas pohyboval. V rovnovážné oblasti jsou spokojeni nakupující i prodávající a trh se pohybuje do strany. V rovnovážné oblasti mimo jiné dochází k akumulaci většího objemu zobchodovaných kontraktů. Někdy se můžeme setkat s označením Value Area, která se používá ve vztahu k profilaci trhu a k teorii aukce. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

RRR (Risk Reward Ratio)

Poměr rizika a zisku je v obchodním světě označováno třemi R. Jedná se o potenciální zisk vůči risku na jeden obchod. Nejběžněji je mezi tradery užíván poměr 1:1, tedy riskovaná částka je přímo úměrná potenciálnímu (plánovanému) zisku.
Detail

RSI (Relative Strength Index)

Indikátor technické analýzy trhů informující obchodníky o síle aktuálního trendu. RSI patří mezi nejznámější indikátory, často využívané také v AOS systémech jako filtr pro vstupy do obchodů. Indikátor RSI řadíme mezi tzv. oscilátory.
Detail

Rubl (RUB)

Rubl (rusky рубль) je oficiálním platidlem v Rusku, Bělorusku, Jižní Osetii, Abcházii a v Podněstří. Ruský rubl je zákonné platidlo (Fiat měna), které má dle normy ISO 4217 kód RUB., jeho symbol je od roku 2013 ₽ Rubl se dále dělí na tzv. kopějky, kdy jeden rubl = 100 kopějek (1 kopějka = 1/100 rublu). Dnešní podobu dostal rubl v roce 1998.
Detail

Russell 2000

Russell 2000 je americký akciový index, který sleduje výkonnost 2 000 nejmenších amerických společností. Index je počítán váženě dle kapitalizace zahrnutých firem. Russell 2000 pokrývá řadu sektorů, mezi ty nejpodstatnější, řekněme nejvíce cenotvorné, patří především finanční služby a technologie. Tím, že je index počítán z 2 000 akciových titulů s menší kapitalizací, je dosti diverzifikovaný, i tak dokáže být ale mnohdy vysoce volatilní. S indexem se pojí ticker IWM, což je ETF na Russell 2000.
Detail

Růstové akcie

Jako tzv. Růstové akcie jsou označovány ty akcie (společnosti), které dosahují vyššího růstu, než je obvyklé, např. než je průměr trhu. Mezi Růstovými akciemi nenalezneme mnoho společností, které by vyplácely dividendu. Růstové jsou totiž také díky tomu, že místo vyplácení dividend reinvestují zpět do firmy a zpevňují své postavení na trhu.
Detail