Napište nám zprávu
Naučte se trhy číst

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

TradeSlovník – S


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slippage

Česky skluz. Jedná se o rozdíl cen mezi námi zvolenou/nastavenou/myší odkliknutou cenou a realizovanou cenou. Pokud obchodujeme na velmi likvidním trhu za běžných okolností, nepřijdeme se skluzem příliš do styku. Pokud se ale dostaneme na méně likvidní trh, nebo do trhu přijde zpráva, která způsobí rychlé cenové pohyby, může dojít ke zpoždění plnění příkazů, tedy ke skluzu. V praxi to může znamenat, že místo plánované ztráty 30 USD obdržíme ztrátu 33 USD, ale setkat se můžeme i s rozdíly o mnoho nepříznivějšími.
Detail

Spread

Slovo více významů. Prvním z nich je rozdíl mezi bid a ask cenou, tedy mezi prodejní a nákupní cenou. U velmi likvidních trhů je tento rozdíl zanedbatelný, u jiných rozhoduje vůbec o možnosti vstupu do obchodu – tento spread není nehybný. Jedná se do jisté míry i o provizi pro brokera, tedy pro společnost poskytující nám data a možnost obchodovat na finančních trzích. Dalším významem je spread jako rozdíl ceny dvou různých komodit nebo jedné stejné komodity s různými futures kontrakty. V praxi to znamená, že například můžeme nakoupit březnovou kukuřici a prodat březnovou sóju, nebo nakoupit květnový kontrakt kakaa a prodat červnový kontrakt kakaa (z jakéhokoliv důvodu), tím se pak stáváme spreadovým obchodníkem.
Detail

Stop Loss (SL)

Je námi stanovená velikost ztráty, kterou jsme schopni podstoupit. V žádném případě se nemusí jednat o ztrátu maximální, kterou můžeme utrpět. Na trzích se sníženou volatilitou, se skluzy (slippage), při prudkém pohybu trhu, při gapech (mezerách) může dojít i k větší ztrátě, než je náš stanovený SL. SL je pouze příkaz pro brokera, že pokud se cena dostane na danou úroveň, chci za market cenu trh opustit.
Detail

SWING

Swingové obchodování (obchod, obchodník, obchodování) je obchodní styl založený na držení pozice více než jeden obchodní den. Jako swingoví tradeři si jdeme pro větší pohyby trhu, řádově desítky pipů a více. Někdy se setkáme s pojmem Poziční obchodování.
Detail

Support/Resistence

Jsou silné oblasti ve vybraném trhu. Support je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu dolů. Resistence je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu nahoru.
Detail

Svíčka

Ang. candel. je asi nejpoužívanějším objektem zobrazení trhu s využitím ceny a času. Zobrazení ceny v čase za pomocí svíček nazýváme svíčkový graf. Svíčku tvoří High, Low, Open a Close.
Detail

Sell limit

Čekající prodejní objednávka, která se umísťuje nad aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít zespodu, aby se na čekající objednávce uskutečnil prodejní příkaz (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Sell stop

Čekající prodejní objednávka, která se umísťuje pod aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít ze shora, aby se na čekající objednávce uskutečnil prodejní příkaz (viz Market/Limit/Stop).
Detail

Support

Cenová úroveň, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu směrem dolů. Obchodníky je support využíván pro spekulace na dlouhou stranu.
Detail

Swissy (CHF)

Slangový výraz pro švýcarský frank a měnový pár USDCHF.
Detail

Sterling (GBP)

Slangový výraz pro britskou libru.
Detail

Short

Označení pro krátkou pozici. Pokud trader vstoupí do shortu, znamená to, že prodal a spekuluje na pokles daného instrumentu.
Detail

Sell

Anglický výraz pro prodej a vstup do krátké pozice, spekulace na pokles daného instrumentu.
Detail

Swap

Hodnota, která je účtována (přičtena nebo odečtena) traderovi od brokerské společnosti, obvykle za držení finančního instrumentu přes noc (forex, komodity, akcie..). Swapy odrážejí rozdíl tržní úrokové sazby dvou měn.
Detail

Scalping

Obchodní přístup, kdy trader provádí velké množství objednávek během krátkého období (obvykle vteřiny) pro zisk několika málo pipů.
Detail

Single

Pattern známý také pod označením 123Gap neboli skrytá mezera. Single je tvořen třemi svíčkami, kde mezi high první a low třetí svíčky vzniká pomyslná mezera (Long Single).
Detail

STP broker

Typ brokera, který přeposílá příkazy svých klientů jiným brokerům (často market makerům) nebo bankám. Broker se chová jako prostředník a sám vybírá, co s danou transakcí udělá.
Detail

Skalping

Typ obchodního přístupu dle doby držení otevřené pozice a velikosti stanoveného profitu. Skalper je obchodník, který zavírá otevřené pozice během několika vteřin a na forexovém trhu míří na profity v řádech jednotek pipů.
Detail

Spot

Spotová cena je aktuální dostupná cena. Pokud chce být trader okamžitě vypořádán, je spotová cena ta, kterou dostane.
Detail

Stochastic Oscillator

Indikátor řadící se mezi tzv. oscilátory, využitelný jak v trendovém, tak v netrendovém období. Indikátor je obvykle složen ze dvou linek, přičemž obchodníci sledují jak jejich vzájemnou polohu, tak i to, na jakých hodnotách se pohybují. Mezi tradery je Stochastic využíván pro sledování divergencí.
Detail

Spike

V trading terminologii bychom pod pojmem Spike měli hledat silný, rychlý, mnohdy nečekaný pohyb na trhu. Změna ceny podkladového aktiva bývá většího rozsahu než je obvyklá range sledovaného období na zvoleném trhu.
Detail

S&P 500 (US500)

Index SP500 je složen z 500 velkých společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Firmy jsou z celého spektra odvětví (zdravotnictví, IT, bankovnictví ad.) a jsou vybírány tzv. indexovým výborem S&P. Index SP500 je hlavním ukazatelem vývoje americké ekonomiky. Pro výpočet je využíván cenově vážený průměr, čili akciím s vyšší cenou je přidělena vyšší váha. Index US500 byl zaveden v roce 1957 společností Standard & Poor\\\'s Financial Services LLC. Do indexu S&P patří např.: Microsoft, Amazon, JPMorgan, Mastercard nebo Johnson & Johnson.
Detail

Stop Out

Při dosažení 50 % výšky marže (před ESMA 30 %) začne broker u obchodníka automaticky uzavírat nejztrátovější otevřené pozice. Tento mechanismus by měl zabránit větší neplánované ztrátě obchodníka a říká se mu Stop Out. Je silně doporučeno zjistit si hodnotu Stop Out u svého brokera. Pakliže obchodník nechce obdržet Stop Out, musí před dosažením limitní hranice doplnit další finanční prostředky na svůj obchodní účet. Důvodem dosažení hranice Stop Out je držení větších pozic, než na jaký má obchodník kapitál. Pokud jde o finanční páku, platí, že čím vyšší páka, tím později dostane trader Stop Out, protože tím méně potřebuje finančních prostředků na marži. Viz Finanční páka
Detail

Social Trading

Moderní způsob obchodování na základě kopírování jiných obchodníků. Tipy lze dostávat jak formou direct zpráv, tak přímým sledováním vybraných uživatelů (traderů). Tento způsob tradingu je oblíben u lidí, kteří nemají dostatek volného času, případně u těch, kteří nedokáží být na trzích sami profitabilní. Zprávy od ostatních traderů mohou ostatní využít pro svůj vlastní trading k přímému kopírování, nebo k inspiraci.
Detail

Sierra Chart

Profesionální obchodní platforma pro finanční trhy, která se využívá především pro obchodování a investování do akcií, komodit, futures, méně pak forex a CFD. Sierra Chart je stabilní, rychlá, bezpečná a nabízí zobrazení volume profile či footprint (order flow). Více o Order Flow
Detail

Sezonalita

Jeden z elementů zkoumaných při podrobné tržní analýze, především u komodit. Sezonalita je získávána z x letých průměrů předešlých let, ze kterých vzniká křivka průměru. Obchodníci se v sezonalitě snaží nalézt cykličnost a využít ji pro načasování vstupu do pozic.
Detail

Svatý grál – holly grail

Bezchybný obchodní systém, který se snaží nalézt většina začínajících traderů. V praxi však žádný takový systém není a ztráty k tradingu jednoduše patří. Svatý grál můžeme hledat v indikátorech, stejně jako v osvědčených strategiích, money managementu nebo AOS.
Detail

Shooting Star

Svíčková formace tvořena jednou svíčkou s krátkým tělem oproti dlouhému knotu. Shooting Star hledáme na konci růstového trendu s knotem nahoru, který předesílá odmítnutí vyšších cen a možný obrat trhu dolů. Jako Shooting Star bývá někdy označována formace Inverted Hammer.
Detail

Standardní odchylka

Někdy se standardní odchylka zaměňuje za volatilitu, v jednoduchosti však znamená obvyklý či předpokládaný pohyb trhu. Standardní odchylky používají při svých výpočtech i nástroje jako Bollinger Bands nebo VWAP. Využívá se také při valuaci opcí na akcie nebo komodity.
Detail

Sweet Spot

Místo, situace, kdy by měl jít trader s trhem. Ideální situace pro vstup do obchodu.
Detail

Squeeze

Pod pojmem squeeze míníme v burzovním prostředí indikátor složený z dalších tří volně dostupných indikátorů v obchodní platformě, např. MetaTrader 4. Squeeze indikátor je složen z Bollinger Bands (Bolingerovy pásy), Keltner channel (Keltnerův kanál) a Momentum. Squeeze signál přichází v momentě, kdy se Keltnerův kanál dostane do Bollingerových pásů a Momentum naznačí budoucí pravděpodobný směr. Podobnou strategii jsme také popsali ZDE
Detail

Script

Program napsaný v jazyce MQL4 (MetaQuotes Language 4). Script může obchodníkovi pomoci v činnostech, které jsou zdlouhavé a provést je jednoduchou aplikací okamžitě. Script se používá pro provedení jedné operace, následně se vypne. Nepracuje tedy nepřetržitě jako indikátor nebo AOS, ale jakmile splní svou funkci, přestane fungovat.
Detail

Strop

Jako strop označujeme cenovou úroveň, kde trh našel svůj vrchol a nedaří se mu jej překonat. Strop bychom tak mohli nazvat resistencí. Přečtěte si vše o resistenci a co je to podlaha.
Detail

Small traders

Small traders je jiné označení pro tzv. Small speculators nebo Non-reportables. Jedná se o malé spekulanty, kteří se snaží těžit na trzích díky správnému odhadu tržního vývoje. Small traders je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Small speculators

Small speculators je jiné označení pro tzv. Small traders nebo Non-reportables. Jedná se o malé spekulanty, kteří se v tržním prostředí pohybují kvůli zhodnocení svého majetku, a to na základě správně odhadnutého budoucího tržního pohybu. Small speculators je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Skrytý gap

Skrytý gap, někdy označován jako skrytá mezera nebo Single, 123Gap a Hidden gap. Skrytý gap v trhu vzniká při iniciačních pohybech, kde mezi první a třetí svíčkou patternu vzniká ona skrytá mezera. Přečtěte si vše potřebné o skrytém gapu a podívejte se na nástroj Marcus, který je v trhu vyhledá za Vás.
Detail

Sektor

Sektor, nebo Sector či Sektor trhu Sektorem myslíme určitou část trhu, kam spadají akcie společností s podobným záběrem a charakteristickými vlastnostmi. Základními sektory jsou: - Basic Materials (Exxon Mobile, PetroChina, Linde plc ad.) - Conglomerates (Pinterest, Seaboard Corporation ad.) - Consumer Goods (Apple, Coca-Cola, NIKE, Sony ad.) - Financial (Berkshire Hathaway, Visa, Citigroup ad.) - Healthcare (Johnson & Johnson, Pfizer, CVS ad.) - Industrial Goods (Boeing, Lockheed, Caterpillar ad.) - Services (Amazon, Alibaba, Walmart, McDonalds ad.) - Technology (Microsoft, Google, Facebook, Adobe ad.) - Utilities (Duke Energy, Sempra Energy, PPL Corporation ad.) Na burze lze obchodovat jak jednotlivé společnosti, tak i celé sektory. Sektory se dále mohou dělit na podsektory.
Detail

Seance

Seancí (Session) myslíme obchodní seanci, tedy časový úsek od otevření do zavření světové burzy. V rámci obchodní seance jsou umožněny nákupy a prodeje finančních instrumentů a dalších derivátů. V rámci tradingu známe tři základní Seance: asijskou, evropskou a americkou. Za seanci je poté považováno období od otevření do zavření jedné ze světových burz. Například evropská (Londýnská) burza otevírá v 9:00 SEČ a zavírá v 17:00 SEČ. Burza v Tokiu otevírá v 1:00 a zavírá v 9:00 SEČ. Burza v Sydney otevírá ve 23:00 a zavírá druhý den v 7:00 SEČ. Burza v New Yorku otevírá ve 14:00 a zavírá ve 22:00. Desátá večer (22:00) SEČ je považována za oficiální konec obchodního dne.
Detail

Small Cap

Small Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje od 300 milionů do 2 miliard amerických dolarů. Mezi Small Cap patří například: Sunrun, Yamaha nebo ESCO. Kromě Small Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

Spekulace

Spekulace je odhad tržního pohybu. Trader spekuluje na pokles nebo růst podkladového aktiva, podle toho prodává nebo nakupuje. V opčním obchodování lze využít i tzv. chopové strategie, kdy se nesnažíme odhadnout směr, ale spíše cenové pásmo, ve kterém se trhu bude s nejvyšší pravděpodobností pohybovat. Spekulace není hazard, pokud k tradingu přistupujeme zodpovědně a vnímáme jej jako byznys, ne jako zábavu.
Detail

Silný trh

Silný trh je trh, který v době krize či silného oslabování podobných trhů (instrumentů) neslábne tak moc, nebo tak rychle, případně dokonce na pokles jiných trhů nereaguje vůbec. Opakem je Slabý trh
Detail

Slabý trh

Slabý trh je trh, který v období, kdy se podobným instrumentům nedaří, slábne víc (rychleji). Reaguje na špatné podmínky v daném sektoru hůře než například ostatní společnosti ze stejného sektoru nebo s podobným zaměřením. Opakem je Silný trh.
Detail

Short term

Short term je krátkodobější náhled analytika, případně Intradenní obchod či Skalp. Kromě Short Term známe také Long Term.
Detail

Světové burzy

NYMEX - New York Mercantile Exchange CME - Chicago Mercantile Exchange CBOT - Chicago Board of Trade NYBOT - New York Board of Trade NYSE - New York Stock Exchange TSE - Tokyo Stock Exchange NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations Euronext LSE - London Stock Exchange FWB - Frankfurt Stock Exchange
Detail

Scam

Scam = podvod Scam může být podvodná stránka snažící se nalákat své návštěvníky ke koupi nekvalitních produktů. Scam může být i brokerská společnost fungující například formou pyramidy.
Detail

SEC - (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry a burzy v USA = SEC
Detail

Sentiment na trhu

Pojem sentiment je ve spojení s tržním prostředí užíván poměrně často. Znamená něco jako nálada.
Detail

SIPC

Sdružení pro ochranu investorů cenných papírů (Securities Investor Protection Corporation) = SIPC SIPC je samoregulační instituce pro brokery v USA.
Detail

SNB – Švýcarská národní banka

Swiss National Bank (SNB), tedy Švýcarská národní banka byla založena v roce 1907 a vydává bankovky švýcarského franku.
Detail

Screener

Market screener je označení pro software nebo on-line platformu, která scanuje (projíždí) trhy a hledá patterny či settupy dle nadefinovaných vlastností. Screener je obchodníky využíván pro hledání patternů jako Pinbar nebo Engulfing v mnoha grafech v rámci okamžiku. Za Screener můžeme považovat také on-line software (webový portál), který nám dovolí zobrazit si jen ty trhy (společnosti), které splňují nadefinované podmínky. Akcioví obchodníci tak mohou filtrovat společnosti dle kapitalizace, výše dividendy a dalších podstatných charakteristik.
Detail

Speaks

Pod pojmem Speaks se v makrokalendáři můžeme setkat například s „ECB President Speaks“ nebo „FOMC Member Speaks“ aj. Speaks v tomto kontextu znamená projev či proslov. Obvykle se jedná o velmi důležitý fundament, na který trhy napříč výrazně reagují, a lze očekávat zvýšenou volatilitu. V době, kdy má dojít k projevu, by se měli konzervativní obchodníci držet na trhu stranou a počkat, až HFT tradeři ustanou.
Detail

Services PMI

Services PMI – index nákupních manažerů (PMI) v sektoru služeb. Stejně jako u většiny ostatních PMI je i zde podstatná hodnota 50. V případě, že index dosahuje hodnot nad 50, značí expanzi v sektoru. Jakmile index dosahuje hodnot pod 50, značí kontrakci v daném sektoru.
Detail

Smart money

Smart money neboli chytré peníze je označení pro investici, která přináší kromě financí také něco navíc. Kromě finanční injekce přináší investor také své know-how, zkušenosti a kontakty. Investor dostane za vložené chytré peníze obvykle podíl ve společnosti. Se smart money se pojí Venture kapitalisti nebo tzv. Business andělé.
Detail

Špinavé peníze

Špinavé peníze je označení pro veškeré finanční prostředky, které nebyly nabyty běžnou formou, ale pácháním trestné činnosti. Osoby, které získávají finance pácháním trestné činnosti, musí své špinavé peníze tzv. vyprat. Více o praní špinavých peněz.
Detail

Sell In May And Go Away

Sell In May And Go Away je staré známé pořekadlo z finančního světa, které lze volně přeložit jako „Prodej v květnu a jdi pryč“. Pořekadlo odráží fakt, že akciové trhy mají tendenci kolem května (na jaře) oslabovat. Obchodníci a investoři by měli být na toto sezónní okno připraveni a raději své nakoupené pozice odprodat. V létě velcí hráči, stejně jako běžní lidé, nepodnikají velké kroky a užívají si dovolené. Z trhu se stáhnou velké peníze a to stejné by měli udělat i retail obchodníci. Přesná poučka říká, že sezónní okno, ve kterém akcie slábnou, je od května do října. Poté by měly mít tendenci akcie a akciové indexy opět růst. I kdyby trh v daném období neklesal, je mnoho zastánců, kteří se i tak z trhů stahují pryč. Letní měsíce jsou doprovázené nízkou volatilitou a likviditou a zvyšuje se riziko z důvodu nižšího obchodovaného objemu. Sezónní okna lze zjistit například pomocí nástroje sezonality Season. Zmíněné americké rčení „Sell in may and go away“ má pravděpodobně svůj původ v jednom velmi podobném starém anglickém rčení \"Sell in May and go away, and come on back on St. Leger\'s Day\", které bychom mohli volně přeložit jako „Prodej v květnu a jdi pryč a vrať se na den sv. Legera“. Nejedná se zde přitom o pouhé rčení, ale existuje řada studií, které jasně dokládají, že právě v daném období za posledních 50 i více let dochází k poklesům nebo k minimálnímu růstu v porovnání s jiným obdobím.
Detail

Šek

Šek je jednou z forem platebního prostředku a cenného papíru zároveň.
Detail

Střednědobý

Střednědobý může být v burzovním světě myšlen např. indikátor, nebo celkově přístup obchodníka k tradingu (obchodní systém). Střednědobý indikátor je např. COT, nebo řekněme Technika COT celkově. Označením střednědobý míníme, že obchodník nezamýšlí držet svůj trade jen několik hodin, ale obvykle několik týdnů. Souvisí s tím ruku v ruce také zvolený time frame, který trader používá k analýze trhu. U střednědobého přístupu dává obchodník největší váhu vyšším časovým rámcům (H4, D1, Weekly). Střednědobý obchodník můžeme zaměnit za výraz swingový nebo poziční obchodník.
Detail

Složené úročení

Při složeném úročení je úrok počítán z částky na účtu, která je tvořena vkladem navýšeným o předchozí připsané úroky. Příkladem může být vklad 1 000 Kč do banky s ročním úrokem 10 %, které za rok banka zúročí na 1 100 Kč. V dalším roce není 10 % počítáno z 1 000 Kč, ale z 1 100 Kč.
Detail

Stockpicking

Stockpicking je označení pro tzv. vybírání akcií. Viz Stock piker
Detail

Stock picker

Stock picker je profesionální akciový investor. Stock pick znamená výběr akcií. Analytik, obchodník či investor vybírá akcie do svého portfolia na základě důkladné analýzy. V drtivé většině případů akcioví investoři nakoupí akcie s vidinou, že akcie budou za určitý čas dražší a při jejich prodeji na tom investor vydělá. Známým investorem do akcií je např. Warren Buffett, který proslul tzv. hodnotovým investováním.
Detail

Spekulant

Spekulant je burzovní pojem, který označuje osobu, která se na burzovních trzích snaží profitovat. Spekulant tzv. spekuluje, tedy nakupuje nebo prodává podkladové aktivum, pokud věří, že zná odpověď na budoucí pohyb trhu. Spekulant nakoupí, pokud věří, že jeho vybraný trh poroste. Spekulant prodá, pokud věří, že jeho vybraný trh bude klesat. Pojem spekulant je využíván i při COT analýze (Large Speculators), kde označují velké hráče jako hedge fondy, které dokáží živit trendy. Odhad budoucího směřování trhu je nesmírně obtížné a ani po důkladné analýze nemusí mít spekulant pravdu a trh se může vydat proti jeho pozici. Kromě pojmu spekulant se obvykle využívá „trader“ nebo „obchodník“. Do stejné skupiny bychom mohli zařadit ještě označení „investor“, který ale představuje trochu jiný styl výdělku na burze. Spekulanti jsou mnohdy chybně považováni za nepotřebné a zmatek přinášející individua na burze. Opak je ovšem pravdou! Bez spekulantů by na trzích chyběla potřebná likvidita a pak by i takoví hedgers (zajišťovatelé) neměli na koho přenést cenové riziko.
Detail