Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TradeSlovník – V


Home | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V tvar formace

Tržní formace ve tvaru V je v trzích k vidění na konci downtrendu a předesílá možný obrat trhu směrem vzhůru. V opačném případě, při obratu uptrendu v downtrend, hovoříme o tržní formaci střecha. Za volatilním pohybem trhu dolů a vzápětí nahoru stojí obvykle fundament nebo spekulativní nákup instrumentu na velmi nízkých cenách.
Detail

Value Area – Oblast hodnoty

Oblast, ve které se trh držel delší dobu, obvykle 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). Value area je shora ohraničena value area high, zespoda je ohraničena value area low. Pod pojmem value area si můžeme představit určitou rovnovážnou oblast, kde jsou spokojeny obě dvě strany (jak býci, tak medvědi). Takové oblasti mohou v budoucnu fungovat pro trh jako bariéra pro pokračování v jeho pohybu, případně jako magnet, kam to bude trh přitahovat. Více o Value Area a Market Profile
Detail

Value Area High (VAH)

Horní hrana value area (oblasti hodnoty), která je vymezena jako oblast, kde se trh pohyboval 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). VAH je obchodníky využívána jako support / resistence oblast, u které sledují její pohyb v čase. Pokud se trh dostane nad VAH, nachází se mimo oblast rovnováhy a lze očekávat navrácení zpět. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

Value Area Low (VAL)

Spodní hrana value area (oblasti hodnoty), která je vymezena jako oblast, kde se trh pohyboval 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). VAL je obchodníky sledována jako S/R oblast, u které sledují také posun v čase. Pokud se trh dostane pod VAL, nachází se mimo oblast rovnováhy a lze očekávat navrácení zpět. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

Venture Capital

Venture capital neboli Venture kapitál je označení pro tzv. rizikový kapitál. Kapitál je určený pro financování start-upů, mladých a inovačních společností. Jedná se o formu kapitálového vstupu do společnosti pro zisk podílu ve společnosti. Venture kapitalisté kromě peněz přinášejí do projektu také své znalosti a zkušenosti a jde jim primárně o to, aby se projekt zdařil a aby se jejich investice násobně zhodnotila. U Venture capital můžeme hovořit o tzv. „chytrých penězích“. Kvůli obecnější definici je někdy Venture capital zaměňován za „Private Equity“.
Detail

Viceprezident

Viceprezident je zástupce prezidenta a tedy druhá nejvýše postavená osoba ve vedení (společnosti, státu...).
Detail

VIX

Index VIX je mezi obchodníky vnímán jako tzv. měřič strachu a zároveň index volatility. Do výpočtu jsou zahrnuty call a put opce na indexu SP500. V praxi pokud index SP500 roste, VIX klesá a naopak. VIX měří, jak často se mění podkladové aktivum. Zvýšené tržní pohyby nahoru a dolů způsobují vyšší volatilitu, tím pádem i strach investorů.
Detail

Vklad

Vklad znamená poslání/uložení finančních prostředků na obchodní účet. Vklad lze provést mnoha způsoby, záleží, co vše brokerská společnost nabízí (bankovní převod, karta, paypal ad.) Trader či investor vkládá na obchodní účet finanční prostředky s hlavním cílem je v rozumném čase zhodnotit. I v české trading scéně se místo vklad používá obvykle pojem Deposit.
Detail

Vlajka - pattern

Tržní formace předpokládající pokračování trendu. Tvoří ji dvě trendové linie pod shodným (podobným) úhlem. Trh se pohybuje mezi trendovými liniemi a obchodníci mohou spekulovat jak na odrazy od nich, tak na následný průraz jedné z nich. Pattern vlajka se řadí mezi tržní formace k pokračování v nastoleném trendu. Zpětný pohyb trhu v rámci vlajky je tak zřejmě pouze z důvodu doplnění potřebného objemu pro další pokračování.
Detail

Volatilita

Míra rozkolísanosti sledovaného aktiva. Vysoce volatilní trhy vykazují vyšší míru rizika (a potenciálního zisku) a větší rozpětí cenové range. Volatilitu můžeme změřit pomocí indikátorů, nebo jednoduchým změřením cenové range v určitém období (např. za den).
Detail

Volfefe index

Volfefe index vytvořili analytici JPMorgan Chase & Co., neboť si uvědomují sílu tweetů US prezidenta Donalda Trumpa na finanční trhy. Pojem „Volfefe“ je tvořen ze dvou slov, a to volatilita a „covfefe“. V jednom pozdně večerním tweetu prezidenta Donalda Trumpa v květnu roku 2017 se objevil výraz covfefe, který měl původně znamenat „coverage“. Pojem „covfefe“ se stal brzy virální a americká banka JPMorgan jej takto příhodně využila. Analytici další banky, a to Bank of Amerika, mimo jiné informovali své klienty, že akciové trhy se s oblibou propadají právě ve dnech, kdy Trump příliš tweetuje. Prezident Donald Trump se s oblibou vyjadřuje k cenám ropy, k organizaci OPEC, k jednání Fedu a postoji šéfa Fedu Jerome Powella nebo k obchodním vztahům USA a Číny.
Detail

Volume – objem

Hodnota finančního nástroje, která je obchodována během určitého období. Objem zobchodovaných kontraktů na dané ceně, nebo v určitém čase.
Detail

Volume profile

Obchodní systém a nástroj hloubkové analýzy trhu za pomocí reálného zobchodovaného volume. Od Market Profile se liší využitím známého objemu (zobchodovaných kontraktů).
Detail

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Indikátor pro zobrazení cenově vážené průměrné ceny, například v obchodní platformě Ninja Trader. Ceny, na kterých byl zobchodován větší objem obchodů, mají vyšší váhu. Indikátor VWAP graficky znázorňuje průměrnou cenu přímo v grafu. K průměrné ceně se obvykle přidávají ještě standardní odchylky, které stejně jako hlavní linie (uprostřed) v grafu představují plovoucí supporty a resistence.
Detail

Volumes

Základní indikátor v obchodní platformě MetaTrader 4. Indikátor je zobrazen formou svislých čar ve spodní části grafu, přičemž čáry představují součet tickových změn ceny v daném časovém intervalu. Volumes indikátor se snaží nahradit objem obchodů, spíše ale vizualizuje nervozitu a zájem investorů.
Detail

VPS

Zkratka pro Virtuální Privátní Server, který využívají především algotradeři. Na VPS lze nechat spuštěnou obchodní platformu 24/7 a mít tak své AOS portfolio stále zapnuté.
Detail

Výnos (Yield)

Výnos je obvykle vyjadřován jako procento z hodnoty majetku. Výnosem může být myšleno jak výnos z určitého fondu, tak zároveň jako tzv. úrok. Dalším druhem výnosu je dividenda z držení akcií společností, která je vyplácí. Yield může být jak fixní (např. roční), tak i variabilní. Dividendy společností mohou být fixní, ale při mimořádných situací je společnosti lehce změní (navýší, sníží). Pokud se pohybujeme ve finančním sektoru (investičním), který není řízen státem, nemůže být žádný výnos zaručen. Yield lze chápat jako výnosnost, tedy peníze získané dobrou investicí, která se časem zhodnotila. Yield je pojem užívaný také v komoditním světě jako výnosnost, např. na hektar pole. Investoři se snaží o roční výnosnost vyšší, než je roční inflace. Chápání dostatečné výnosnosti je velmi subjektivní.
Detail

Výplach

Výplach je nespisovně popsaná situace Výprodej. Mnohdy se však pojem výplach používá v případě ještě většího propadu cen než při výprodeji. Výplach probíhá obvykle mnohem rychleji než rychlý růst hnán FOMO.
Detail

Výprodej

Výprodejem označujeme takovou situaci na trhu, kde dochází k výraznému oslabování daného instrumentu. Výprodej se od korekce liší tím, že je rychlejší a dalekosáhlejší (značnější pokles). Výprodej probíhá obvykle mnohem rychleji než jakýkoli růst.
Detail