Napište nám zprávu
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
(ještě není konec!)
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
„Vaše podpora v tradingu a investování.“
„Podmínky a pravidla & GDPR & Cookie Policy“

Pravidla a podmínky


Tradecz.cz neposkytuje investiční poradenství, finanční poradenství, ani investiční doporučení.

Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na webu, v e-mailech, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích, v článcích, nástrojích či v on-line kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Rozhodnutí obchodovat na burze s finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Veškeré informace jsou prezentací zkušeností autorů článků a nelze je brát jako reklamu či investiční doporučení.

Obchodování na finančních trzích je rizikové a nese s sebou možnost ztráty části, nebo i celého investičního kapitálu. Prezentované dosavadní výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích a neodráží realitu obchodování na burze.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Informace o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní data a jak je chráníme.

Níže naleznete přehled zásad zpracování a ochrany osobních údajů a také práva a zásady, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Naše vzájemná komunikace je  elektronická. Cílem naší společné komunikace je podpořit Vás v tradingu formou edukačních materiálů, které Vám zasíláme například jako newslettery do Vaší e-mailové schránky. Dostáváte se tak k informacím o novinkách na našem webovém portálu a prohlubujete své znalosti v oblasti finančních trhů. Svěřujete nám Vaše citlivé údaje a my je s respektem chráníme. 

Kdo je správce Správcem je Mgr. Petr Plecháč, bydlištěm Ke škole 1388, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 03944379.

Provoz webových stránek www.tradecz.cz a www.powerfultrader.eu

Kontaktní údaje Pokud nás budete chtít kontaktovat, využijte prosím e-mailovou adresu: info@tradecz.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Správci webu, aby ve smyslu zákona č.1 01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IČO
 • DIČ

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání tohoto souhlasu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu info@tradecz.cz Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru (GotoWebinar)
 • Poskytovatel hostingu a serverových služeb (Wedos)
 • Osoby nebo společnosti zajišťující marketingové služby (Mailchimp)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování webu https.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@tradecz.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou, se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, nebo se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). 

Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. 

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu nebo nám napište na info@tradecz.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 17. 2. 2019. 

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů budou tyto změny uvedeny na adrese https://www.tradecz.cz/pravidla-a-podminky-gdpr-cookie-policy/.

Závěrečná ustanovení
 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového/informačního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky přenášejí mezi webovými stránkami a počítačem (mobilem/tabletem) uživatele, tj. návštěvníkem webu tradecz.cz. Z těchto souborů můžeme například poznat, kdy jste otevřeli naše webové stránky naposledy, jak dlouho jste si je prohlíželi, nebo je můžeme využít k automatickému načtení uživatelských předvoleb pro daný web. Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Důležité je, že web tradecz.cz používá v rámci cookies pouze anonymní informace, které neobsahují žádná citlivá data. Ta tedy nemohou vést k identifikaci osoby, takže přímo o Vás, jako o člověku, z nich nic nevíme.

Jak se soubory cookies dělí?

Cookies se mohou dělit na krátkodobé a dlouhodobé podle doby, na kterou jsou ukládány. Krátkodobé jsou vymazány z Vašeho webového prohlížeče hned poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou naopak ve Vašem webovém prohlížeči uchovány i po jeho zavření, a to na dobu danou nastavením konkrétního cookies souboru nebo nastavením webového prohlížeče. Druhé dělení je podle strany, která cookies využívá. Cookies může ukládat samotná webová stránka (tradecz.cz) nebo jiná třetí strana. Cookies od samotné webové stránky jsou často nezbytné pro fungování dané stránky, či jejích částí. Mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou využívány pro aplikace a služby třetích stran. Tyto cookies slouží velice často např. k cílené reklamě, která však na webu tradecz.cz není použita.

Správa a nastavení cookies pro tento web
Nastavení cookies

Do Vašeho prohlížeče můžeme ukládat některé nebo všechny soubory cookies z výše uvedeného seznamu (odkaz „Nastavení cookies“) na základě vaší volby. Všechny tyto soubory můžete ve svém webovém prohlížeči zobrazit, procházet a i případně smazat.

Všechny soubory cookies můžete pomocí svého webového prohlížeče zobrazit, spravovat i smazat. Různé webové prohlížeče nabízejí i další rozšířené funkce pro práci s cookies jako např. možnost smazat všechny cookies (i dlouhodobé) vždy po zavření webového prohlížeče. Více informací naleznete v nápovědě pro jednotlivé webové prohlížeče:

Znění Cookie Policy k 1.1. 2022.

Všeobecné obchodní podmínky portálu tradecz.cz

Účinnost od 18. 2. 2019

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na produkty a služby (dále Obsah) poskytované portálem tradecz.cz, zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, nástroje (software), kurzy, služby (kluby) a semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech správce tradecz.cz. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem Obsahu je Mgr. Petr Plecháč, bydlištěm Jáchymov 60, 471 29 Brniště, IČO: 03944379 (dále Poskytovatel). 1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Knihy v papírové podobě, CD/DVD jsou distribuovány Uživateli společností PPL (pokud je umožněno) na adresu, kterou uvede v objednávce.

2.3. Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného Obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.5 Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

2.6 Veškerá díla na webu www.tradecz.cz a www.powerfultrader.eu, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, články, nástroje a všechny vytvořené obsahy, podléhají autorským právům.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “ v online formuláři. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi (jméno a příjmení), kontaktu (e-mail), a zprávě, která slouží k doplnění podrobností o zakoupeném zboží či službě.

3.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován. V případě ukončení činnosti prodávajícího není povinen nabízené produkty aktualizovat ani upravovat na žádost zákazníka.

3.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání on-line vzdělávacích produktů, webinářů a nástrojů (programů) je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software, obchodní platforma. V případě použití neaktualizovaného softwaru nebo slabých parametrů HW může být omezena funkcionalita.

4. Přístup k elektronickému Obsahu

4.1. Uhrazením ceny za produkt získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele po dobu 365 kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem.

4.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 4.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil, nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k Obsahu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu info@tradecz.cz.

5. Dodací podmínky

5.1. U on-line vzdělávacích produktů, členství nebo nástrojů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů nebo software ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři nebo na základě komunikace, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje nebo software poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) je odpovědný sám Uživatel.

6.2. Uživatel musí požádat o registraci jako Uživatel portálu www.tradecz.cz nebo www.powerfultrader.eu. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému Obsahu.

6.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8 (Autorská práva).

6.4. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento nebyl zatím Uživateli poskytnut. Od okamžiku zahájení poskytování Obsahu již uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. a,h,i a l zákona 89/2012 Sb., nemá právní nárok.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. V případě elektronického Obsahu musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 8 těchto podmínek.

7.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

7.3.1. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele, nebo bude Uživateli prokázáno šíření Obsahu třetí straně.

7.3.2. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

7.3.3. Poskytovatel zjistí, že je účet Uživatele využíváno třetí stranou.

7.3.4. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 20 x.

7.3.5. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

7.4. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

7.5. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

8. Autorská práva

8.1. Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

8.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní.

8.3. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného nebo statického Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

8.4. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn. A to jak placený Obsah, tak Obsah určen pouze pro vybrané jedince (unikátní link).

8.5. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

8.6. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

8.7. V případě prokázaného porušení článku 8 (Autorská práva) a 9 (Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu) zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

8.8. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého soutěžního jednáni, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu, služeb a nástrojů. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

8.9. Provozovatel webových stránek může použít Vaše jméno, logo, obrázky a Vaše veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb, které Vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných fórech, chatech, živých vysíláních, Skype rozhovorech a konferencích nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem Poskytovatele. Poskytovatel může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez Vašeho potvrzení nebo náhrady pro Vás.

9. Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu

9.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze (chat), je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

9.3. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit. Zároveň Poskytovatel neručí za pravdivost informací od jiných Uživatelů přispívajících do diskuze.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

10.1.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny,
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 8) ze strany zákazníka.

10.1.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10.2. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

10.2.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

10.2.2. Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

10.2.3. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt (PWFT klub, ONLINE kurz) je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

11. Licenční podmínky

11.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovým programům (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavíranými mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní. Software slouží zejména analýze tržních situací a vývoje kurzu pro lepší pochopení dění na trzích. Software není určen pro reálné obchodování. Rozhodnutí obchodovat na burze s finančními deriváty a se software od Poskytovatele je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. 

11.2. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při poskytování servisních služeb souvisejících se software nabyvateli, a další vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a nabyvatele.

11.3. Software je poskytován za úplatu odstupňovanou podle doby licence tak, jak je specifikováno na internetové adrese www.tradecz.cz (dále jen „tarify služby“). Kupující bere na vědomí, že zaplacením produktů/služeb s týdenním, měsíčním, čtvrtletním intervalem, nevzniká jakýkoliv nárok na poskytnutí časově neomezené verze.

11.4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace Poskytovatele s návrhem na uzavření licenční smlouvy nabyvateli za shodných podmínek uvedených v bodech 3.1 – 3.9.

11.5. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek). Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám.

11.6. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v licenčních podmínkách. Poskytovatel se licenční smlouvou dále zavazuje poskytovat nabyvateli servisní služby související se software.

11.7. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní. Licence k software je poskytována bez územního omezení.

11.8. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy. Není-li u jednotlivého tarifu služby uvedeno jinak, je licence k software poskytnuta na dobu bez časového omezení, nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software.

11.9. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

11.10. V případě provedení úprav (opravy) je licence poskytnuta i k takto změněnému software a to bezplatně. V případě vytvoření aktualizovaného, vylepšeného či jinak změněného software ze strany Poskytovatele jsou výše uvedené změny zpoplatněny.

11.11. Software bude nabyvateli poskytnut zasláním na e-mailovou adresu s nastavením licence na konkrétní číslo účtu v MetaTraderu 4 nebo MT5. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.

11.12. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení Poskytovatele s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní software.

11.13. Nabyvatel bere na vědomí, že software je typem počítačového programu, který nedokáže fungovat sám o sobě, ale k jeho řádnému užití je nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy vytvořenými třetími osobami (zejména počítačové programy MetaTrader 4, Poskytovatele živých nebo historických dat podpory Windows). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními jeho osoby s nositeli práv k těmto počítačovým programům a nikoli ujednáním dle těchto licenčních podmínek. Poskytovatel neodpovídá za podmínky užívání počítačových programů vytvořených třetími osobami, stejně jako nabyvateli nezaručuje, že doba licence poskytnutá dle těchto licenčních podmínek bude odpovídat době možnosti užívání počítačových programů vytvořených třetími osobami.

11.14. Výše odměny Poskytovatele bude stanovena v licenční smlouvě, a to dle smluveného tarifu služby. Tímto článkem není dotčeno právo Poskytovatele poskytnout licenci či související služby za jiných podmínek.

11.15. Platební podmínky při uhrazování licenční odměny jsou sděleny po objednání.

12. Servisní služby

12.1. Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude Poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby:

 • úpravy (opravy, nastavení na nové číslo účtu), a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením Poskytovatele; Poskytovatel není povinen tyto změny software provádět, stejně tak není povinen poskytovat software opakovaně a přenastavovat jej na nový účet (MT4, MT5 ad.). Software je primárně určen pro obchodování na platformách brokerů, nikoliv propfirem, ty nejsou uzpůsobeny pro celoživotní užívání.
 • základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty a technická podpora prostřednictvím veřejných sociálních sítí, a to v rozsahu stanoveném uvážením Poskytovatele.
 • v případě, že poskytovatel ukončí svou činnost, není povinen reagovat na dotazy, požadavky o úpravy, opravy a znovu-zaslání software či jiných nabízených služeb a produktů

12.2. Nabyvatel bere na vědomí, že software lze nainstalovat a provozovat pouze na dvou zařízeních současně. Přesun na nový počítač je možný jednou ročně, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak.

12.3. Nabyvatel nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele (včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele).

12.4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob, případně v důsledku narušení funkce software z důvodu ležících na straně počítačových programů vytvořených třetími osobami, se kterými je software propojen. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

12.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software) či ostatní technické know-how Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup. Poskytovatel nebude přistupovat k informacím vloženým nabyvatelem do software, není-li to nezbytné k zajištění chodu software. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

12.6. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

12.7. Není-li v rámci tarifu služby smluveno jinak, je licenční smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Tato licenční smlouva zaniká spolu se zánikem podnikání Poskytovatele.

12.8. Nabyvatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software.

12.9. Každý nástroj (software) je možné vyzkoušet na 1 týden za 20 % poplatek plné výše ceny (uvedené na webu). Po týdenní zkoušce je možné doplatit pouze zbytek požadované ceny pro získání doživotní licence. V případě, že nabyvatel nebude chtít doplatit zbytek ceny do plné výše, může využít již zaplacených 20 % jako slevu pro vstup do Powerful Trader klubu. Poskytovatel není povinen vrátit nabyvateli uhrazenou částku týdenní zkoušky nástroje. Pokud nabyvatel využije slevy na Powerful Trader klub, nemůže již využít možnost pouhého doplacení ceny za vyzkoušený nástroj na týden.

12.10. Zákazník je povinen přečíst si na webové stránce www.tradecz.cz veškeré informace k nástroji, především pak části věnované specifikaci daného nástroje. Pokud nemá zákazník dostatek informací před koupí nástroje, může se na konkrétní nástroj doptat na e-mailu: info@tradecz.cz.

12.11. Software je náročný na výpočty v prostředí MetaTrader 4 a nepovažuje se u něj za vadu následující:

 • Nutnost ruční aktualizace grafu, např. překliknutím časového rámce apod. a nevykreslení vizualizace automaticky.
 • Nefunkčnost částí nástroje (tlačítek) nebo celého nástroje, pokud je zapotřebí pouze překliknutí časového rámce nebo restartování nástroje nebo obchodní platformy.
 • Zpomalení obchodní platformy MetaTrader 4, která tak může vést k nepřesným exekucím obchodních příkazů. Nástroje jsou určeny především pro analýzu tržních podmínek.
 • Nemožnost kooperace všech komponentů (částí) určitého nástroje, které nemohou být spolu zapnuty.
 • Zamrznutí obchodní platformy nebo nástroje při neuváženém užívání nástroje (např. zapnutím všech komponentů nástroje naráz, nebo využitím nástroje na více grafech naráz).

12.12. Nástroje na zakázku (AOS, scripty a indikátory) pro MT4 a MT5: Odesláním požadavku prostřednictvím formuláře dává zájemce a potenciální Nabyvatel najevo srozumění, že veškeré dodané nástroje nejsou určené pro reálné obchodování a Poskytovatel nenese odpovědnost za vzniklé zisky ani ztráty. U dodaných nástrojů na zakázku není možné požadovat vrácení peněz. Nabyvateli nevzniká automaticky výhradní právo na používání daného nástroje, a svým zadáním požadavku přes formulář dává souhlas Poskytovateli k vlastnímu nebo komerčnímu užití.

13. Vyloučení odpovědnosti

13.1. Všechny produkty a služby od Poskytovatele slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti obchodování s rozdílovými smlouvami, akciemi, komoditami, opcemi či jinými finančními deriváty, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů, jsou pouze návody a osobními názory. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu (služeb a nástrojů) jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

13.2. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

13.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním nástrojů u brokerů a jiných poskytovatelů (např. propfirem), které povedou k odebrání účtu či jinému omezení. Zákazník je si povinen sám dopředu zjistit, zda a jak může u svého poskytovatele dané nástroje využívat.

14. Odmítnutí odpovědnosti výdělků

Souhlasíte, že jsme Vám nedali žádné sliby, projekce, návrhy nebo jakékoli jiné garance o Vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby od Poskytovatele (správce Mgr. Petra Plecháče).

Jakékoli výsledky výdělků nebo jakékoliv příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, Obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

Výsledky, které vidíte na našich webech, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za „průměrné“. Jsou výjimečné a neexistuje žádná záruka, že se Vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme ve vlastní zemi i na mezinárodních trzích, vytváří nejistotu a ekonomický risk. Ekonomická recese nebo deprese může negativně ovlivnit Vaše výdělky a výsledky vytvořené službou a produkty Poskytovatele (správce Mgr. Petra Plecháče).

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které poskytujeme na webech www.tradecz.cz a www.powerfultrader.eu záleží na spoustě faktorů. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se Vám bude dařit, protože neznáme Vás, Vaše okolí, Vaši pracovní etiku, Vaše odhodlání a Vaše dovednosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se Vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

Nezodpovídáme za žádné Vaše ztráty nebo zničení použitím jakéhokoli linku, informace, analýzy, nástroje získané z našich webových stránek v jakékoli formě.

15. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

15.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

15.2. Prodávající zodpovídá za prodej bezzávadného zboží. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

15.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

15.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na info@tradecz.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

15.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

15.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

15.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či on-line produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

16. Další práva a povinnosti smluvních stran

16.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

16.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

16.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tradecz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

17.2. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

17.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

17.4. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

17.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

Děkuji Vám za vzájemný respekt!

Mgr. Petr Plecháč