Napište nám zprávu
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
(ještě není konec!)
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

AKCIOVÝ SLOVNÍK – popis základních akciových pojmů, seznam pojmů investování do akcií


Slovník nejznámějších pojmů na akciovém trhu. Obchodování s akciemi a investování do akciových společností a ETF zažívá nebývalý rozmach, a proto si pojďme představit všechny pojmy, na které můžete narazit.

akciový slovník

Všechny pojmy jsou detailně popsány v Trade Slovníku.

Více akciových a dalších pojmů najdete v souhrnu.


Akciový slovník

Akcie – cenný papír, díky kterému se snaží akciová společnost získat kapitál pomocí veřejné nabídky, viz Akcie

Akcie kmenová – nejběžnější typ akcií dávajících akcionářům právo podílet se na zisku, viz Akcie kmenová

Aktiva – veškerý majetek, který společnost vlastní, viz Aktiva

Akvizice – proces získávání nějakého aktiva

Alokace – přidělení omezených zdrojů určitému projektu, procesu či instituci, viz Alokace

Anuita – stálá splátka úvěru

Ask – nejlepší cena, za kterou je možné koupit v daný okamžik, tj. nabídková cena, viz Ask

ATH (all time high) – označení okamžiku, kdy trh pokořil nejvyšší cenu ve své historii, viz ATH

Bear market – medvědí trh značící dlouhodobější oslabování, viz Bear market

BIC (bohemian indetification code) – mezinárodní identifikační kód sloužící
k identifikaci finanční instituce po celém světě, viz BIC

Bid – nabídková cena instrumentu, viz Bid

Blue chip – označení pro akcie největších a nejziskovějších společností obchodovaných na burze, viz Blue chip


Přidej se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


XTB

Bonita – označení pro vyjádření důvěryhodnosti ekonomického subjektu na finančním trhu

Broker – společnost, která zprostředkovává přístup na burzu, viz Broker

Bull market – býčí trh značící dlouhodobější posilování (růst cen akcií, kryptoměn aj.), viz Bull market

Cash flow – neboli peněžní tok znázorňující příjem či výdej peněžních prostředků, viz Cash flow

Cenný papír – listina, jejímž prostřednictvím majitel uplatňuje určitý nárok/pohledávku (peněžní či majetkový) vůči emitentovi, který ho vydal, viz Cenný papír

CPI – index spotřebitelských cen měřící vývoj cenové hladiny daného spotřebního koše, který obsahuje určité služby a zboží (nejčastější způsob měření inflace), viz CPI

Deflace – absolutní meziroční pokles cenové hladiny služeb a zboží, viz Deflace

Diverzifikace – rozdělení celkové investované částky do několika menších investic, častokrát napříč různými třídami aktiv, viz Diverzifikace

Dividenda – odměna investorům vyjadřující podíl investora na zisku společnosti, někdy označovaná jako „pasivní příjem“, viz Dividenda

Dumping – vývoz a následný prodej zboží za hranicemi za nižší ceny než v zemi výroby, viz Dumping

Earnings date – je označení pro datum, kdy společnost zveřejní své finanční zprávy. Investoři by měli být připraveni na zvýšenou volatilitu daných akcií, viz Earnings date

EBIT – zisk před zdaněním a odečtením úroků, ukazatel výsledku hospodaření společnosti, viz EBIT

EBITDA – zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, ukazatel hrubého provozního zisku a provozní výkonnosti společnosti, viz EBITDA

Emitent – obvykle společnost nebo centrální banka, která pouští do oběhu akcie, peníze

EPS (earning per share) – hodnotový ukazatel, který informuje investory o ziskovosti akciové společnosti, viz EPS

ETF – veřejně obchodovaný fond, obvykle složený z více finančních aktiv nebo specializovaný na určitý druh investic, viz ETF

Ex-date – poslední den, kdy je možné nakoupit akcie společnosti, ještě před výplatou dividendy – poslední den možného nákupu akcie s nárokem na nejbližší výplatu dividendy

Factoring – metoda financování krátkodobých úvěrů založená na odkupu krátkodobých pohledávek, zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli

Finanční páka – nástroj, který umožňuje zvýšit objem kapitálu na obchodním účtu, pro jehož využití je nutné aplikovat marži na obchodním účtu, viz Finanční páka

Forward – kontrakt mezi dvěma stranami o prodeji či nákupu aktiva v určitý čas v budoucnosti za cenu stanovenou v současnosti, viz Forward

Fundamentální analýza – metoda analyzování makro a mikro ekonomické situace podniku, viz Fundamentální analýza

Fúze – spojení dvou společností v jednu, viz Fúze

HDP – hrubý domácí produkt

Hedge fund – společnost, která vznikla s cílem generovat zisky na finančních trzích, viz Hedge fund

Holubičí projev – projev významných úředníků, ve kterém oznamují pozitivní ekonomické výhledy, jež by mohly vést k růstu akciového trhu, viz Holubičí projev

Inflace – nárůst všeobecné cenové hladiny u služeb a zboží za určité časové období, viz Inflace

Insider ownership – označení pro osoby, které mají přístup ke klíčovým informacím společnosti ještě předtím, než jsou zpřístupněny veřejnosti

Insider transactions – osoby, které mají data o vnitřních transakcích společnosti
a jsou tak jedni z nejvíce informovaných účastníků trhu

IPO – první veřejný prodej akcií na burze, viz IPO

Jestřábí projev – projev významných úředníků, ve kterém oznamují nepříliš dobré ekonomické výhledy, čímž lze očekávat pokles akciového trhu, viz Jestřábí projev

Kotace – nejnovější cena akcie či jiného aktiva, viz Kotace

Likvidita – schopnost finančního instrumentu uspokojovat nabídku a poptávku, viz Likvidita

Long – dlouhá obchodní pozice, tedy nákup finančního aktiva či spekulace na budoucí růst, viz Long

Long Term – označení pro období delší než 1 rok – držení aktiva déle než rok, viz Long Term

Lot – jednotka objemu peněz (obchodní pozice) na burze, viz Lot

Margin – obchodování na úvěr, viz Margin

MIC – mezinárodní kód burz cenných papírů a dalších regulovaných a neregulovaných trhů sloužících k identifikaci instituce po celém světě


Jak začít investovat do akcií

Obligace – dluhopis zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos,
který je uvedený v listině s příslušným úrokem a v daném termínu, viz Obligace

Opce – smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dávající právo kupujícímu prodat
či nakoupit od prodávajícího dané aktivum za určenou cenu kdykoliv do data vypršení smlouvy, viz Opce

Outsorcing – metoda, při které je určitá činnost delegována na externí společnost

P/B (price to book) – akciový ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi cenou akcie
a účetní hodnotou společnosti, viz P/B

P/C (price to cash) – akciový ukazatel vyjadřující poměr tržní ceny k cash flow
na akcii, obvykle vypočítáván za posledních 12 měsíců, viz P/C

P/E (price to earnings) – akciový ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a ziskem na akcii, viz P/E

P/S (price to sales) – akciový ukazatel sloužící k porovnávání tržní kapitalizace
s tržbami společností, viz P/S

Pasiva – zdroje, díky kterým společnost získala svoje aktiva (vklady vlastníků, úvěry, zisky z minulých let)

PEG (price to earnings to growth) – ukazatel vyjadřující poměr podílu tržní ceny akcie k zisku na akcii a růstu zisku

PPI – index produkčních cen vyjadřující změny cen zboží na úrovni konečné produkce, spolu s CPI se využívá pro určení míry inflace viz PPI

Rally – označení silně rostoucího (býčího) trhu, viz Rally

Range – označení pro úzké cenové pásmo, také nazýváno chop nebo postranní pohyb, viz Range

ROA – ukazatel rentability aktiv, tj. ziskovosti podniku

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu

ROI – ukazatel návratnosti investic

Rollover – situace, při které dochází k přechodu z aktuálního futures kontraktu
na nejblíže následující, viz Rollover

Short – krátká obchodní pozice v případě prodeje finančního aktiva, viz Short

Small Cap – akcie podniku s menší kapitalizací, viz Small Cap

Spekulace – druh obchodní metody prováděné především na decentralizovaných burzách a s CFD obchodními kontrakty, viz Spekulace

Split – rozdělení akcií

Spread – rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, jeho hodnota obvykle stanovuje výši poplatku u brokera, viz Spread

Stop Loss – obchodní příkaz, který ukončuje obchodní pozici nejčastěji ve ztrátě, viz Stop Loss

Swap – smlouva mezi dvěma stranami, která je zavazuje vyměnit si mezi sebou předem dohodnutá aktiva či finanční toky za jasně stanovených podmínek, viz Swap

Take Profit – obchodní příkaz, který ukončuje obchodní pozici nejčastěji v zisku, viz Take Profit

Technická analýza – metoda analyzování cenového grafu, viz Technická analýza

Ticker – jedná se o burzovní symbol jednoznačně identifikující cenný papír na daném trhu, viz Ticker

Valná hromada – nejvyšší orgán obchodní či korporátní společnosti dělající nejdůležitější rozhodnutí

VaR – value at risk je metoda pro měření tržního rizika portfolia

VIX index – index volatility, viz VIX index

Volatilita – míra rozkolísanosti finančního aktiva, viz Volatilita

Výroční zpráva – zpráva obsahující informace pro investory o hospodaření společnosti, stavu krátkodobých a dlouhodobých cílů a o tom, čeho se v daném účetním roce povedlo dosáhnout

PŘIDEJ SE K NÁM!

Napadá vás pojem, který tu chybí? Dejte nám vědět 🙂

Obchoduj u ověřených brokerů

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook