Napište nám zprávu
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
💥 Akcie, ETF, Kryptoměny, Forex, Alternativy...
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je OPCE, rozdíl mezi investováním do akcií a obchodováním opcí


Petr Plecháč 28. 1. 2021
opce | TradeCZ

Obchodování opcí

V tomto článku si popíšeme, co je to opce, opční právo a jak vypadá opční trading. Opce jsou hojně využívány akciovými obchodníky a investory k zajištění akciového portfolia i jako strategie k profitování na růstu, poklesu či stagnaci vybraného aktiva. V čem se opční trading liší od investování do akcií?

Opce mohou být pro mnohé investorské veterány španělská vesnice, stejně tak jsou ovšem v mnoha investičních fondech a v portfoliích profesionálních traderů nezastupitelné. Kolem někoho proplují bez povšimnutí, a pro jiného jsou to právě ony, co jej přivedly na dráhu burzovního tradera a investora.

Takže co jsou opce a jak na ně?

Co je opce – opční obchodování na burze

Co jsou opce?

V případě opcí se bavíme o předkupním právu, umožňujícím koupit nějaký předmět v budoucnu za dohodnutou cenu. Neznamená to, že někdo dotyčný předmět koupit musí, nýbrž to, že bude-li mít zájem, může ho za předem stanovenou cenu mít. Zatímco ztratí-li zájem, takové předkupní právo jednoduše propadne.

OPCE je smlouva mezi nakupujícím a prodávajícím, která dává kupujícímu PRÁVO, ne povinnost.

Taková opce se může týkat prakticky čehokoliv, co nějak souvisí s byznysem. Někdo tu získá na dotyčnou věc předkupní právo a stávající majitel ji po dobu trvání tohoto práva nesmí prodat nikomu jinému. Což vyhovuje tomu, kdo by sice měl o dotyčnou věc zájem, ale momentálně hodlá odložit rozhodnutí o nákupu na později. Současně se však obává, že by tu mohla v mezidobí neúměrně vzrůst cena. Svou výhodu to má i pro stávajícího majitele, který v souvislosti s takovým zástavním právem získává jistý poplatek, takzvanou opční prémii, jež mu každopádně zůstane bez ohledu na to, zda později skutečně k uzavření obchodu dojde nebo ne.

Prodávající (vypisovatel) získává opční prémium od nakupujícího, zároveň má vůči němu POVINNOST.

Tradičně se lze s opcemi setkat kupříkladu u obchodování se zlatem a jinými komoditami, měnami či akciemi. A tyto lze nakupovat či prodávat, a to v zásadě několika způsoby.

Opce je vždy vázána na podkladové aktivum, např. akcie nebo futures, neboť se jedná o finanční derivát.

Jako i v jiných obchodních přístupech, jde i v případě opčního tradingu v zásadě o to, mít pravdu ohledně budoucího vývoje ceny podkladového aktiva. Tedy zda ono poroste, vyklesá nebo bude konsolidovat.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


Co je opce a opční obchodování?

V opčním tradingu v zásadě rozlišujeme 2 typy opcí, které lze nakoupit nebo prodat.

CALL opce, PUT opce, LONG = nákup opce, SHORT = prodej (výpis) opce.

Obchodník může nakoupit CALL opci nebo prodat (vypsat) CALL opci, stejně tak může nakoupit PUT opci nebo prodat (vypsat).

Co je opce | TradeCZ

Základní opční strategie

 • U long call opcí potenciální kupující zaplatí prodávajícímu opční prémii. Pokud následně cena podkladového aktiva (např. akcie) roste, opci může uplatnit. Kupující tedy získá podkladové aktivum za nižší než aktuální cenu a vydělá na tom, zatímco dojde-li k poklesu ceny podkladového aktiva, nechá se opce propadnout a prodávající získá onu zaplacenou opční prémii.
 • U short call opcí jde o pravý opak, zde je tedy obchodník prodávajícím (vypisovatel), který buď získá dohodnutou cenu, nebo alespoň onu opční prémii.
 • U long put opcí prodávající spekuluje na pokles hodnoty prodávaného podkladového aktiva (např. ceny akcie), uzavře opci na stávající hodnotu, následně levněji koupí a za dohodnutou cenu prodá.
 • U short put opcí se prodává prodejní opce, tedy doufá se, že opce nebude využita a bude vyinkasována opční prémie.

Každá z těchto základních opčních strategií se využívá při specifickém tržním nastavení a za určitých okolností, které si definuje sám opční trader.

 • Chce spekulovat na růst nebo na pokles podkladového aktiva? Chce být v roli kupujícího nebo vypisovatele?

Při obchodování opcí nevybírá trader pouze podkladové aktivum, na kterém chce spekulovat, ale také si volí, na jaké STRIKE ceně hodlá nakoupit (vypsat) a v jaké expiraci.

Vzdálenější STRIKE = levnější opce, vzdálenější EXPIRACE = dražší opce

To vše spolu s aktuální i očekávanou volatilitou ve výsledku ovlivňuje hodnotu konkrétní opce. Přečtěte si, co je to implikovaná volatilita a VIX a mnohem snáz pochopíte, co jsou opce.

Na všechny otázky co je opce je velmi snadné nalézt odpověď, pokud za sebou máme základy opčního tradingu.

Co je opce | TradeCZ

Ukázka nákupu CALL opce na MOS

Jako ukázku obchodování opcí použiji reálný obchod, který jsem uskutečnil na přelomu 2020/21, kdy jsem nakoupil CALL opci na strike ceně 30 na podkladové aktivum akcie společnosti MOSAIC CO (MOS) s parametry expirace 19. březen 2021. Pro tyto účely není důležité, co je MOSAIC konkrétně za společnost, a proč jsem nakoupil zrovna opce na akcie této společnosti. Důležité je jen to, že jsem očekával větší růst ceny akcií, a proto jsem zvolil opční strategii nákup CALL opce OTM.

Nákup (Long) CALL opce = spekulace na růst podkladového aktiva

Co jsou opce | TradeCZ

V obrázku jsou tři důležité body, které je nutné si vysvětlit:

 • Bod 1 označuje období a aktuální burzovní cenu, kdy jsem nakupoval CALL opci se STRIKE 30 s expirací 19. března 2021. Pro naprosté nováčky je zřejmě podivuhodné, že i když se cena na burze pohybovala kolem 18 USD, mohl jsem díky opčnímu tradingu nakupovat opci na STRIKE ceně 30 (OTM opce = levnější = očekávám silný růst), tedy nakoupit na STRIKE 30.
 • Bod 2 vyznačuje onu hodnotu 30 USD, na kterou jsem při zadávání pokynů mířil. Tato cena nemusí znamenat vůbec nic, pokud nehodlám své opční právo uplatnit. A proč zrovna hodnota 30 USD? Jedná se o kombinaci ceny, hodnoty, pravděpodobnosti ad., které při opčním tradingu zohledňujeme.
 • Bod 3 je můj výstup dne 15. 1. 2021. Zavřít pozici tedy lze i před zvolenou dobou expirace, a jak si za moment ukážeme, zavření nakoupené CALL opce pod stanovenou hodnotou (30 USD) může znamenat zisk.
obchodování opcí | TradeCZ

Na obrázku výše je již výsledek nákupu CALL opce u Interactive Brokers. Za tuto opci jsem zaplatil 42 USD a později prodal za 196 USD, zisk tedy činil 153 USD.

Jak by situace vypadala, pokud bych nezvolil nákup opce na akcie MOS, ale nakoupil bych přímo akcie MOS?


obchodování opcí | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Investice do MOSAIC – nákup akcií společnosti

Ve stejnou dobu jsem na stejném investičním účtu provedl také nákup akcií té samé společnosti. Nejedná se o žádnou speciální strategii, i když to není poprvé, co jsem tak učinil. Nicméně díky tomu si teď můžeme názorně ukázat a porovnat, jak vypadá nákup akcií a opční trading v praxi. Srovnání nákupu fyzických akcií a opcí najdete v článku co jsou opce.

Na přiloženém obrázku je patrné, že jsem nakoupil akcie společnosti Mosaic (ticker MOS).

U tickeru není dopsána žádná doba expirace, jedná se tedy o STOCK´s – akcie společnosti.

Nakoupil jsem celkem 3 akcie za průměrnou cenu 18,20 USD, za což jsem zaplatil 55 USD a stal se akcionářem ve společnosti Mosaic.

V době pořízení screenu obchodní platformy (21. 1. 2021) se 1 akcie obchoduje za 28,50 USD, což činí otevřený profit přes 10 USD na 1 akcii.

Více než 50% zisk za několik málo měsíců je u investování do akcií skvělý výsledek, ale vždy je třeba zohlednit situaci a podstupované riziko (RRR).

Dá se vůbec porovnávat investování do akcií s opčním tradingem?

Jsou to dvě zcela odlišné disciplíny, ale jedno srovnání si přece jen neodpustím.

obchodování opcí | TradeCZ

Investování do akcií vs. obchodování opcí

Důvodem, proč je opční trading stále více populární, je mimo jiné to, že nabízí možnost spekulace s využitím finanční páky. Rok 2020 přilákal na burzu mnoho začátečníků, kteří tento trend jen urychlili.

Při nákupu jedné opce spravuje trader objem o velikosti 100 ks akcií.

V případě investování do akcií žádnou páku nepoužíváme (v základu). Pokud jsem nakoupil jednu akcii za 18,20 USD a nyní se cena za 1 akcii na burze pohybuje kolem 28,50 USD, činí můj otevřený profit 10,30 USD. V mém případě jsem nakoupil 3 akcie za 55 USD a aktuálně držím otevřený profit 30,90 USD (hodnota 86 USD minus investovaných 55 USD).

Pokud se ale znovu podíváme na příklad opčního obchodu, nelze se nynějšímu zájmu o opční trading vůbec divit. V mém případě jsem nakoupil jednu CALL opci za 42 USD a můj zavřený profit činí 153 USD. Při tomto úhlu pohledu jsem za jednu opci zaplatil o 20 % méně než za nákup 3 akcií a vydělal jsem pětkrát tolik, než jaký mám nyní otevřený profit skrze investici do akcií…

opční obchodování | TradeCZ

TCZ závěr – co jsou opce

Investování do akcií je při dlouhodobém časovém horizontu jedním z nejziskovějších způsobů, jak se na burze pohybovat relativně konzervativně. Naproti tomu obchodování s CFD kontrakty, futures nebo se zmíněnými opcemi patří mezi ty nejrizikovější způsoby s potenciálem rychlých zisků.

Opce ovšem neslouží jen ke spekulacím na rychlý a velký pohyb podkladového aktiva nahoru či dolů. Pomocí nich můžeme své akciové portfolio ochránit (hedgovat), nebo nakoupit akcie se slevou (výpisem nekrytých put opcí). Existují desítky strategií, díky kterým lze spekulovat na pohyb trhu nahoru, dolů, ale i do strany, nebo využít rozpadu času a díky tomu profitovat.

To vše je vykoupeno stále se měnící vnitřní hodnotou opce, a pokud podkladové aktivum neudělá ve stanovený čas (doba expirace) to, co obchodník potřebuje, přichází o investovanou částku a zapisuje si ztrátu.

Naopak při investování do akcií může investor doslova desítky let čekat, zda k jeho očekávanému pohybu trhu dojde a do té doby může klidně inkasovat příjem z dividend – nejlepší pasivní příjem 🙂

OPCE = (-) čas, (+) rychlé a velké zhodnocení / INVESTICE = (+) čas, (-) limitované a pomalejší zhodnocení

Pro jaký obchodní či investiční styl se nakonec rozhodnete, je pouze na vás a na vaší osobě. Jste konzervativní člověk, nebo dáváte přednost akci a nevadí vám zavírat ztráty a čekat na „home-run“? Věřím, že stejně jako akciové portfolio by měl být i náš obchodní přístup diverzifikovaný, díky čemuž lze dosáhnout mnohdy větší kontroly našeho majetku.

Pokračujte na článek o nejznámějších opčních strategiích.


opční obchodování | TradeCZ

FaQ co je opce
 • Co je opce? – shrnutí
  • V krátkosti je opce standardní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Dává kupujícímu právo prodat nebo koupit od prodávajícího stanovené aktivum. Tato smlouva však kupujícímu neukládá povinnost transakci provést.
 • Kde mohu obchodovat opce?
  • Jsou primárně dvě možnosti, kde obchodovat opce. První je over-the-counter trh. Jedná se o decentralizovaný trh, na kterém spolu obchodníci komunikují skrze komunikační kanály. Druhá možnost je standardně skrze burzy, kterých je celá řada. Vzhledem k využití finanční páky ale doporučujeme obchodovat opce výhradně zkušeným obchodníkům.
 • Opce nebo akcie – jaký je rozdíl?
  • Co je opce a jak souvisí s akciemi, je velmi častá otázka. Opce je na rozdíl od akcie finanční nástroj (derivát), v praxi se jedná o smlouvu. Tato smlouva dává právo nákupu či prodeje a je možné toto právo uplatnit i na akcie, popřípadě komodity. Věříme, že po přečtení našeho článku si to již nikdy plést nebudete.
 • Co je opční obchodování?
  • Obchodování opcí je jedna z forem spekulace na finančních trzích. Opce řadíme mezi deriváty, se kterými se pojí např. finanční páka ad. rizika, o kterých byste měli před obchodováním opcí vědět.

Víte, co je opce a co warrant?


Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
opční obchodování | TradeCZ
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!Ebook