Napište nám zprávu
Webinář

Sledování velkých hráčů a cykličnosti na finančních trzích: Gapy, Fibo a IB
21. 3. 2019 18:30
„Vaše podpora v tradingu.“

„Základní pojmy, se kterými se trader běžně setkává.“

TradeSlovník

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akcie

Je cenný papír. Pokud držíme akcie nějaké společnosti, máme určitá práva: právo podílet se na řízení společnosti, právo na zisk firmy ad. Akcií je celá řada, ale obvykle se jedná o část firmy, která je „v oběhu“ (nemělo by se stát, abyste si díky akciím mohli zakoupit celou společnost). Akcie samozřejmě můžeme obchodovat, a to jak krátkodobě, tak i s delším časovým horizontem (roky) a vydělávat i na tzv. dividendách.

AOS

Automatický obchodní systém. Nástroj (software), který dle naprogramovaných pokynů dokáže otevírat, zavírat a řídit obchody zcela sám, automaticky, bez pomoci člověka (tradera).

Break Even (BE)

Je cena, na které když vystoupíme, jsme na 0. Je to vstupní cena do našeho zrealizovaného obchodu. Pokud např. vstoupíme do obchodu a ten se vyvíjí naším směrem (jsme v plusu), můžeme umístit SL na BE a v případě, že se trh vrátí na náš BE, náš SL (stanovený stop loss) je 0. Tuto situaci máme velmi rádi, neboť víme, že „nejhůř“ skončíme za 0.

Broker

Je firma, která zprostředkovává obchodníkům přístup na finanční trhy. Zajišťuje plnění našich příkazů za provize (často spready a další poplatky), často se stává tvůrcem trhu a dokonce protistranou k našim obchodům. Někdy je pojem broker zaměňován za jiný pojem: „Makléř“, což je osoba s makléřskými zkouškami, která má určitá práva, jako je například zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů pro své investory.

CFD

Contract For Difference – spadá do finančních derivátů, se kterými se velmi často při obchodování setkáváme. Jedná se o kontrakty závislé na hodnotě podkladového aktiva. Podkladovým aktivem můhou být nám všem známé měnové páry, indexy, komodity. Díky obrovské likviditě a popularitě je umožněno obchodovat při otevřené burze téměř neustále (tedy kromě víkendů a svátků), otevírat můžeme krátké (shorty) i dlouhé (longy) pozice. V praxi je vše velmi jednoduché a závislé na jediné věci, a to na vstupní ceně a ceně, na které hodláme obchod ukončit. Z rozdílu těchto cen se počítá zisk/ztráta.

Dividenda

Je výnos vyplácený akciovou společností svým akcionářům za držení jejich akcií.

ETF

Exchange Traded Funds – jedná se o fondy obchodovatelné na burze. Díky ETF jsme schopni obchodovat i velmi drahé akcie. Neobchodujeme pak přímo dané akcie (akcie dané společnosti), ale fond, který je z těchto akcií tvořen a velmi věrohodně kopíruje průběh samotných akcií. Ve výsledku pak nemusíme mít účet 10 000 USD, ale jen 1 000 USD.

Finanční páka

Je mechanismus, díky kterému může většina obchodníků vůbec začít obchodovat. Díky finanční páce můžeme ovládat mnohem větší pozice, než na jaké bychom měli s naším účtem (kapitálem) nárok. Páky jsou od různých brokerů nabízeny velmi podobně, od 1:1 do 1:1 000. Nejužívanější variantou je páka 1:100, v praxi to znamená, že s účtem 500 USD ovládáme 50 000 USD (500 x 100). Tento mechanismus pak zapříčiní řádově vyšší zisky/ztráty a velmi úzce souvisí s Marginem a Lotem (objemem pozice). V námi uvedeném příkladu bychom při nákupu 0,1 lotu EURUSD (10 000 EUR) při páce 1:100 měli zablokovaných 100 USD jako margin. Kdybychom neměli finanční páku k dispozici, potřebovali bychom k otevření obchodu účet o velikosti minimálně 10 000 USD.

Forex

Foreign Exchange – jedná se o obchodování měn (měnových párů), jako např. EURUSD (euro vs. americký dolar), USDJPY (americký dolar vs. japoský yen) ad.

Chop

Je označení pro fázi trhu, který neroste ani neklesá, ale pohybuje se v určitém rozmezí, tedy do strany.

ID

(obchod, obchodník, obchodování) je styl obchodování, kde veškeré pozice otevíráme a zavíráme ve stejný den. Obvykle si chodíme pro takové pohyby trhu, které jsou právě v denním rozpětí daného trhu.

Indikátor

Je nástroj, prográmek, pomocník na trzích. Mezi indikátory řadíme Oscilátory, Objemy, Trendy ad., podle vlastností a užití. Jelikož se graf skládá z ceny aktiva (např. EURUSD) a času, vycházejí tyto indikátory většinou pouze z těchto dvou informací. Pro představu se může jednat o klouzavé průměry, díky kterým jsme schopni na první pohled zjistit, zda trh klesá, stoupá, nebo je v chopu.

Komodity

Jsou všude kolem nás. Dělí se do několika skupin: kovy (zlato, stříbro), energie (ropa, zemní plyn), zemědělské produkty (kukuřice, pšenice), maso (hovězí), vyčlenit můžeme i tzv. Softies, kam řadíme kávu, kakao, cukr aj. V našem světě obchodování se opět nesetkáme přímo s danou komoditou (pokud si nekoupíte např. fyzické zlato jako investici), ale s tzv. futures, tedy komoditními kontrakty. Díky nim jsme schopni nakupovat i prodávat komodity dle našich představ o možném budoucím vývoji ceny. Protože se i v běžném životě setkáváme s několika druhy cukrů, kávy, masa… je přesně určena kvalita a cena za množství dané komodity tak, aby ji bylo možné obchodovat na trzích po celém světě.

Lot

Jinak objem. U většiny obchodních platforem se setkáme s pojmem lot (kontrakt) – jedná se o velikost objemu uskutečněného obchodu. Tedy, kolik si toho chceme nakoupit/prodat. Jinak: Na trhu EURUSD představuje 1 lot velikost 100 000 EUR. Většina brokerů dnes nabízí i zmenšené varianty: miniLot (10 000 jednotek), mikroLot (1 000) jednotek. Zvolená velikost objemu pak rozhoduje o velikosti zisku/ztráty při určitém pohybu trhu. Např. při pohybu 10 pipů na měnovém páru EURUSD vyděláme/proděláme na 1 lotu 100 USD, miniLotu 10 USD, mikroLotu 1 USD.

Makra

Čili makroekonomické zprávy. Jsou to zprávy, které mohou silně ovlivnit cenu daného aktiva na trzích. Maker máme několik druhů s měnící se silou (rozuměj vlivem) na trh.

Margin

Blokovaná, zadržená, půjčená finanční částka z našeho obchodního účtu. Pro otevření obchodu je brokerem stanovena částka, která nám bude po dobu obchodu blokována. Tato částka slouží jako záloha pokrytí případných ztrát. Výše částky závisí na zvoleném trhu a úzce souvisí se zvolenou finanční pákou našeho obchodního účtu (viz. Finanční páka).

Market/Limit/Stop

Při otevírání obchodů se setkáme s pojmem Market (cena, příkaz). Jedná se o cenu, za kterou můžeme okamžitě dané aktivum koupit/prodat. Na likvidních trzích je to obvykle cena stejná, nebo velmi blízká, ceně, na které se v daný moment trh nachází. V méně likvidních trzích či při zvýšené volatilitě se může market cena výrazně lišit a my dostáváme horší plnění (nakoupíme/prodáme za horší cenu). Limit cenu obvykle použijeme u příkazů Sell Limit nebo Buy Limit, což jsou příkazy pro uskutečnění prodeje či nákupu daného aktiva za předem stanovenou cenu. U takových příkazů si můžeme nastavit také velikost skluzu, tedy maximální možnou odchylku při plnění příkazu. V MT4 využíváme Sell Limit pro situace, kdy očekáváme nárůst trhu na určitou hladinu (kde máme Sell Limit) kde se cena zastaví a změní svůj směr. Na příkazu Sell Limit prodáváme. Opačně pro Buy Limit. Buy Stop a Sell Stop jsou příkazy, které se opět používají při určité predikci trhu a následného pokračování trhu v daném směru. U příkazu Buy Stop uvažujeme, že dané aktivum posílí, tedy bude růst na určitou hladinu (kde máme Buy Stop) a od této hladiny bude dále posilovat. Na příkazu Buy Stop nakoupíme. Opačně pro Sell Stop.

Market Profile (MP)

Jeden z velmi oblíbených nástrojů používaných pro analýzu trhů. Market profile počítá, na které ceně se trh v rámci celého dne/týdne/měsíce zdržoval častěji a na které méně často. Zkušený obchodník se pak snaží takovéto informace využít pro vstupy a výstupy svých obchodů.

MetaTrader (MT4)

Je obchodní platforma, díky které jsme schopni tradovat (obchodovat) na kapitálových trzích. Nejpoužívanější platformou je MT4, dnes je k dispozici již novější MT5. Jedná se o software, který si od svého brokera nainstalujeme na svém PC a můžeme obchodovat (otevírat, zavírat a řídit obchody, tvořit analýzy, číst trhy atd.). V dnešní době se také rozmáhá tzv. cTrader, což je vlastně MT4 na internetu, tedy bez nutnosti instalace software do našeho PC.

Money Management (MM)

Je jednou z podstatných částí obchodování. Jedná se o celkový způsob a styl obchodování, kterého chceme dosáhnout a který se snažíme dodržovat. Jedná se např. o velikost pozice, či riskované maximální částce na jeden obchod; velikost celkového marginu na našem obchodním účtu; pravidlo vstupu, výstupu a řízení pozice aj.

Opce

Jedna velká samostatná kapitola. Držením opce (což je opční termínovaný kontrakt) máme právo, ale ne povinnost, za předem určenou cenu v předem určeném čase nakoupit určité podkladové aktivum (call opce). V praxi: můžeme se například s jiným obchodníkem vsadit, že cena ropy neklesne do konce března 2018 pod 50 USD za 100 barrelů. Ten někdo nám zaplatí – dá nám provizi (např. 1 000 USD), pokud budeme mít pravdu, získáme 1 000 USD, pokud ne, můžeme přijít o 100, 500, 1 000 ale klidně i 2 000 USD. U opcí můžeme kontrolovat riziko na 100%, nebo také riskovat neomezeně velkou částku…

Pip/bod

Jednotky pohybu ceny. Graf se v základu skládá z ceny a času. Čas neovlivníme, ten se pohybuje stále stejně. Cena se však může pohnout o 10 pipů za minutu, hodinu i vteřinu. Pro názornost: Cena EURUSD je aktuálně 1.18576. Hodnota pipu je na 4. desetinném místě (7), hodnota bodu je na 5. desetinném místě (6). Při koupi 1 lot EURUSD na zmíněné ceně při pohybu o 1 pip naším směrem, tedy na 1.18586, vyděláme 10 USD. Na ceně 1.18587 vyděláme 11 USD (pohyb o 1 pip a 1 bod = 11 bodů).

Price Action (PA)

Je metoda čtení trhu za pomocí čistého grafu, tedy bez indikátorů.

Profit Target

Také „Take Profit“ (TP) – je námi stanovená cena, na které chceme realizovat zisk.

Retail

Za retail jsme považováni my všichni, co nevlastníme tak velké prostředky, aby to trhy jakkoli ovlivnilo. Nejsme ani banky, ani instituce, ani fondy… jsme drobní spekulanti = retail.

Slippage

Česky skluz. Jedná se o rozdíl cen mezi námi zvolenou/nastavenou/myší odkliknutou cenou a realizovanou cenou. Pokud obchodujeme na velmi likvidním trhu za běžných okolností, nepřijdeme se skluzem příliš do styku. Pokud se ale dostaneme na méně likvidní trh, nebo do trhu přijde zpráva, která způsobí rychlé cenové pohyby, může dojít ke zpoždění plnění příkazů, tedy ke skluzu. V praxi to může znamenat, že místo plánované ztráty 30 USD obdržíme ztrátu 33 USD, ale setkat se můžeme i s o mnoho nepříznivějšími rozdíly.

Spread

Slovo více významů. Prvním z nich je rozdíl mezi bid a ask cenou, tedy mezi prodejní a nákupní cenou. U velmi likvidních trhů je tento rozdíl zanedbatelný, u jiných rozhoduje vůbec o možnosti vstupu do obchodu – tento spread není nehybný. Jedná se do jisté míry i o provizi pro brokera, tedy společnost poskytující nám data a možnost obchodovat na finančních trzích. Dalším významem je spread jako rozdíl ceny dvou různých komodit nebo jedné stejné komodity s různými futures kontrakty. V praxi to znamená, že například můžeme nakoupit březnovou kukuřici a prodat březnovou sóju (protože prostě chceme), tím se pak stáváme spreadovým obchodníkem.

Stop Loss (SL)

Je námi stanovená velikost ztráty, kterou jsme schopni podstoupit. V žádném případě se nemusí jednat o ztrátu maximální, kterou můžeme utrpět. Na trzích se sníženou volatilitou, se skluzy (slippage), při prudkém pohybu trhu, při gapech (mezerách) může dojít i k větší ztrátě, než je náš stanovený SL. SL je pouze příkaz pro brokera, že pokud se cena dostane na danou úroveň, chci za market cenu trh opustit.

SWING

(obchod, obchodník, obchodování) je obchod, který trvá obvykle několik dní. Jako swingoví tradeři si jdeme pro větší pohyby trhu, řádově desítky pipů a více. Obvykle je mezi otevřením a zavřením jednoho obchodu několik dní.

Time Frame (TF)

Neboli časový rámec se v MT4 skrývá pod značkami: „M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN“. Kdy například M5 značí, že každá svíčka v grafu má časovou hodnotu 5 minut. Tři takové svíčky vedle sebe představují tedy 15 minut.

Support/Resistence

Jsou silné oblasti v daném trhu. Support je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu dolu. Resistence je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu nahoru.

Trading

Obchodování. Někdy lze zaměnit za investování, ale pojem investice více pojíme s dlouhodobější spekulací na kapitálovém trhu.

Svíčka

Ang. candel. Je asi nejpoužívanějším objektem zobrazení trhu s využitím ceny a času. Celý tento graf tvořený svíčkami nazýváme svíčkový graf. Svíčku tvoří High, Low, Open, Close.

Trend

Je označení pro fázi trhu, kdy je patrná klesající nebo rostoucí tendence trhu.

Seznam zkratek

MP – Market Profile

IB – Initial Balance

ID – Intraday

TL – trendová linie

TK – trendový kanál

H/L – high/low

Nenašli jste hledaný pojem? Zeptejte se nás...