Napište nám zprávu
Inspirujte se

Tržní analýza 16. 9. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“
„Základní pojmy, se kterými se trader běžně setkává.“

TradeSlovník


Vše | A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

%R (Williams´ Percent Range)

Indikátor spadající do skupiny tzv. oscilátorů, pohybujících se v rozmezí 0 až -100. Obchodníky je %R využíván především pro detekci překoupených a přeprodaných oblastí v trendujícím trhu. Oblíbený je indikátor %R také pro zobchodování divergencí.
Detail

ADX (Average Directional Movement Index)

Trendový indikátor, za jehož pomoci se obchodníci snaží zjistit začátky a konce trendu. ADX zároveň měří sílu panujícího trendu.
Detail

After-market

After-market (After market, Aftermarket) je časová fáze na trhu po zavření trhu. Jedná se o časový úsek, který začíná po oficiálním konci obchodní seance. Americký trh (NY burza) zavírá ve 22:00 SEČ, časový úsek po této hodině se nazývá After-market. V After marketu může dojít k významným pohybům, které mohou pokračovat v Pre-marketu a projevit se gapem při otevření burzy a začátku obchodní seance.
Detail

Agresivní trader / investor

Agresivní obchodník nemusí v žádném případě znamenat ztrátový! Agresivní obchodník má vyšší míru tolerance k riziku a nevadí mu být vystaven stresu. Obvykle se snaží vychytat co největší trendy, nejlépe u jejich cenových vrcholů či den. Nečeká na pullbacky, otestování, či potvrzení, spíše vstupuje do obchodu již při prvním náznaku možnosti vstupu. Agresivní obchodník je benevolentnější v řízení rizika a pozice. Nevadí mu využít tzv. Mentální stop loss. Opakem je Konzervativní trader / investor.
Detail

Akcie

Akcie patří mezi cenné papíry. Pokud držíme akcie nějaké společnosti, máme určitá práva, jako např.: právo podílet se na řízení společnosti nebo právo na část ze zisku společnosti. Akcií je celá řada, ale obvykle se jedná o část firmy, která je tzv. „v oběhu“ (nemělo by se stát, abyste si díky akciím mohli zakoupit celou společnost). Akcie lze obchodovat krátkodobě (spekulovat) i nakupovat s delším plánovaným časovým horizontem (roky) a vydělávat na tzv. dividendách (investovat).
Detail

Akciová společnost

Akciová společnost je organizace či korporace, jejíž majetek je složen převážně z akcií (cenné papíry). Vlastníci akcií se nazývají akcionáři, mohou se podílet na řízení společnosti a mají právo na dividendy. Akciová společnost je v České republice vedena jako právnická osoba, kterou zastupuje volené představenstvo. Představenstvo je tzv. statutárním orgánem, který řídí společnost mezi valnými hromadami (schůze všech akcionářů). V celém systému figuruje ještě dozorčí rada, volená valnou hromadou, aby kontrolovala působnost představenstva. Každá akciová společnost musí mít v názvu zkratku a.s. Základní kapitál akciové společnosti činí minimálně 2 000 000 Kč. Setkat se můžeme s pojmem akciový fond, což je fond, který investuje minimálně 66 % kapitálu do akcií.
Detail

Akciové trhy

Akciové trhy jsou jednou z částí velikého kapitálového trhu. Na akciových trzích se obchoduje s akciemi firem, obchodovatelnými na burze. Akcie lze nakupovat a prodávat do doby, kdy je firma burzovně obchodovatelná a nedojde k zániku nebo ke sloučení s jinou společností. Počet akcií i hodnota akcií jedné společnosti se v čase mění a nese s sebou investiční rizika. Kromě akciových trhů známe také Komoditní trhy nebo Forex. Co je to Akcie.
Detail

Akciový index

Někdy též burzovní index, je ukazatel vývoje trhu (ekonomiky) jako celku. Mezi nejznámější indexy patří: SP500, NASDAQ , DAX nebo DJIA. Akciové indexy slouží také jako indikátory celosvětové stability a progresu.
Detail

Aktivum

Aktivum je označení pro majetek. Majetek může být finanční nebo hmotný. Můžeme například vlastnit peníze, akcie, dluhopisy a další cenné papíry, nebo můžeme vlastnit hmotná aktiva, jako pozemky, domy či lesy. V trading světě míníme pod pojmem aktivum držení určitého finančního nástroje, který nakupujeme či prodáváme za účelem budoucího výnosu, tedy zhodnocení investovaného majetku.
Detail

Akumulace (kumulace)

Kumulace neboli akumulace je fáze trhu, ve které se trh pohybuje do strany. Za pojem kumulace někdy zaměňujeme slovo konsolidace nebo chop. Jedná se o vyváženou (rovnovážnou) oblast, kterou můžeme znát také z obchodní metody Market Profile. Akumulace je oblast, kde velcí hráči akumulují své objednávky. Akumulace se vyznačuje zvýšeným volume, je to místo, kde spolu soupeří býci a medvědi. Z oblasti akumulace trh obvykle vyráží spikovým pohybem nebo dlouhou svící a vytváří skryté gapy. Obvykle tradeři čekají na vyjetí z rovnovážné oblasti (akumulace), následuje pullback zpátky k rotaci a pokračování v nastoleném pohybu. Akumulaci lze v trzích nalézt především za snížené volatility, nebo při čekání na důležitý fundament. Z pohledu technické analýzy lze akumulaci zakreslit pomocí trendových čar nebo obdélníků. Speciální akumulací může být situace Inside Bar, tato situace může přejít k tvorbě nižších high a vyšších low a k tvorbě formace Triangle.
Detail

Alert

Alert je zvukové nebo jiné upozornění na blížící se důležitou událost. V tradingu myslíme alertem především upozornění na blížící se trh k našemu levelu (cenové úrovni), na což chceme být upozorněni. Upozornění využíváme pro kontrolu situace a případný vstup nebo management pozice. Obchodník může být upozorněn obchodní platformou, např. MetaTrader 4 nebo Ninja Trader, nebo speciálními nástroji, jako je např. Watchman. Upozornění může být zvukové, vyskakovacím oknem, e-mailem či SMS. Watchman dokáže obchodníka upozornit zvukem i vyskakovacím oknem v platformě MT4, případně e-mailem. Watchman hlídá zanesené levely a obchodníka upozorní na blížící se trh na dvou Alert úrovních. A to jak zvukově, tak i vizuálně.
Detail

Algotrading

Obchodní styl založený na využití obchodních robotů (AOS). Algotrader věnuje více času tvorbě a kontrole svých automatických obchodních systémů, než přímé exekuci a řízení obchodů.
Detail

All time high

Anglický výraz pro nejvyšší hodnotu sledovaného finančního instrumentu v historii.
Detail

Alokace

Alokace znamená rozdělení finančních prostředků do různých aktiv. Alokací je tedy myšlen objem finančních prostředků použitých na konkrétní investici. Slouží pro diversifikaci prostředků a tím i rizik, kterým bychom se jinak vystavili při příliš jednostranném zaměření. Alokace se velmi silně váže na míru rizika, které je ochoten a schopen konkrétní obchodník ustát. Kapitál alokujeme na různých trzích i do různých aktiv (cenných papírů) podle zkušeností a podle osobních preferencí. Nelze říci, že by existovala všemi uznávaná míra alokace, za nejprosazovanější lze zmínit hodnotu 2 % z investičního účtu na jeden obchod. Diversifikovat lze podle druhu cenných papírů, objemu peněz, míry rizika nebo sektorů. Alokace se mění v závislosti na typu obchodu a na obchodovaném instrumentu. Rozdíly lze vidět například u Daytradera a investora, jejichž investiční horizont je diametrálně odlišný.
Detail

Altcoin

Altcoin je pojem nejvíce skloňován v letech 2017 a 2018. Altcoin je zkratkou pro Alternativní Coin, tedy alternativní měnu. Altcoin je tedy každá kryptoměna, kromě Bitcoinu. Altcoin má totiž znamenat také něco jako napodobeninu Bitcoinu. Altcoiny vznikají z nejrůznějších důvodů, většina se snaží porazit Bitcoin ve vedení a v tržní kapitalizaci. Snaží se vylepšit to, co považují u Bitcoinu za zastaralé a nevhodné a mají nápad, jak to udělat. Některé Altcoiny vznikají pouze z důvodu nalákání investorů do nového projektu s cílem finančně se obohatit. Údajně prvním Altcoinem se stal Litecoin.
Detail

Americká seance

Americká seance neboli New York obchodní seance začíná ve 14:00 (resp. v 15:30) a končí ve 22:00 SEČ.
Detail

AMEX

Americká burza cenných papírů (American Stock Exchange) = AMEX AMEX je po burze NYSE druhou největší burzou v USA. U této americké dvojky nacházejí útočiště menší společnosti, které se nedostanou na burzu NYSE. Od roku 1998 je AMEX součástí burzy NASDAQ.
Detail

AML

Praní špinavých peněz (Money Laundering) = AML, tedy Anti Money Laundering Praní špinavých peněz lze vyjádřit i jako „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Pokud člověk nabyde peněz z trestné činnosti, snaží se tyto peníze tzv. vyprat, tedy udělat z nich peníze čisté. Pachatel se snaží vzbudit před státními orgány dojem, že peníze získal legální cestou. Činí tak především proto, aby si mohl peníze získané z trestné činnosti užívat.
Detail

AOS

Automatický obchodní systém. Nástroj (software), který dle naprogramovaných pokynů dokáže otevírat, zavírat a řídit obchody zcela sám, automaticky, bez pomoci člověka (tradera).
Detail

Arbitráž

Způsob výdělku na finančních trzích bez nutnosti odhadu budoucího pohybu trhu, využitím rozdílných kotací mezi dealery. Arbitrážní obchodník se snaží využít rozdílných cen na různých trzích u jednoho instrumentu. Na forexu se arbitráž provádí nákupem měny na levnějším trhu a prodejem na dražším trhu.
Detail

ASIC

Australský regulátor ASIC (Australian Securities and Investments Commission).
Detail

Asijská seance

Asijská obchodní seance začíná v 1:00 a končí v 9:00 SEČ, kdy otevírá Londýnská burza.
Detail

Ask

Tzv. poptávková cena instrumentu. Pokud se trader rozhodne vstoupit do dlouhé pozice (nakoupit), dostane právě tuto cenu. Opakem pro Ask je cena Bid.
Detail

Asset

Asset neboli Aktivum Více v Aktivum
Detail

Asset management

Asset management znamená správu peněz a investování cizích prostředků. Pokud tedy nemá movitý občan nebo některá společnost čas a znalosti pro analýzu trhů a investování (řízení peněz atd.), je tu pro ně asset manager. Asset management znamená v překladu správa aktiv a od Investičního managementu se liší tím, že se tento pojem využívá spíše pro kolektivní investování. Manager pracuje s cennými papíry a dalšími aktivy, jako např. nemovitosti, a snaží se splnit investiční cíle svých klientů. Takový manager musí brát v potaz investiční cíle svého klienta, investiční horizont nebo míru rizika, které je investor ochoten podstoupit. Pokud se investor rozhodne svěřit své prostředky do rukou profesionálního asset managera, měl by mu důvěřovat a do jeho rozhodování nijak nezasahovat.
Detail

ATR (Average True Range)

Indikátor volatility a oscilátor, díky kterému se účastníci trhu snaží definovat trendové a netrendové období. Hodnota ATR je vypočtena jako průměr zvolené range předešlých svíček.
Detail

Aukce

Aukce je proces, při kterém je vystavené zboží (služba, produkt..) nabídnuto od prodávajícího nakupujícím. U předmětu není při aukčním procesu stanovena cena, za kterou by se měl prodat. Nakupující tzv. přihazují a nakonec vyhrajete ten s nejvyšší nabídkou. Nakupující, který nabídl za vystavený předmět nejvyšší částku, získává právo a povinnost za předmět odklepnutou částku zaplatit. Na mnoha aukcích je stanovena tzv. vyvolávací cena, což je cena, od které mohou začít nakupující přihazovat. Pokud nenabídne žádný nakupující alespoň cenu vyvolávací, předmět se neprodá. Aukce je dobrovolná, vystavené předměty se nemusí prodat a nakupující je nemusí koupit (pokud již nepřihodil).
Detail

Aussie (AUD)

Slangový výraz pro australský dolar a měnový pár AUDUSD.
Detail

Automatický obchodní systém

Zkráceně AOS, v zahraničních článcích se setkáme se zkratkou EA (Expert Advisors). Nástroj (software) pro automatické pokyny v obchodní platformě (viz. AOS).
Detail

Autotrade

Obchodní styl založený na kopírování jiného obchodního účtu. Obchodní účet může být řízen obchodníkem nebo AOS.
Detail

Back testing

Back testing je fáze obchodního systému, ve kterém se testuje na historických datech. Vývoj strategie, money managementu nebo konkrétních vstupních a výstupních technik musí před ostrým startem projít back testingem na historických datech, aby se ověřily obchodníkem stanovené hypotézy. Back testing je především svázán s automatickými obchodními systémy. Vyvinutý AOS lze pomocí speciálních software otestovat na historických datech a zjistit veškeré statistiky (profit factor, drawdown, zisky/ztráty). Back testing vychází z teorie, že se tržní situace opakují, a co fungovalo v minulosti, bude fungovat i v budoucnu. Po fázi Back testingu přichází na řadu Demo účet a později i Reálný účet. Mnozí obchodníci dělají tu chybu, že zůstanou ve fázi testování příliš dlouho. Ten pravý traiding ale přichází až na reálném účtu, klidně i s rizikem pár desítek korun. Až v tento moment otestujeme dodržování money managementu a zvládnutí psychologie obchodování.
Detail

Backwordation

Backwordation je inverzní stav trhu, je označován jako nenormální nebo ne zcela běžný. Normální trh je tzv. v Contangu, kdy jsou vzdálenější futures kontrakty dražší než ty s bližší (dřívější) expirací. Backwordation vzniká, pokud je o komoditu obrovský zájem. Tento zájem vzniká zvýšenou poptávkou, ať už je důvod jakýkoli. Nejčastější příčinou je slabá nabídka či strach z nedostatku dané komodity. Při Backwordation mají vzdálenější futures kontrakty nižší cenu než ty bližší. Vzhledem k tomu, že skladování komodit něco stojí, je tento stav trhu nenormální. Více o normálním stavu trhu - Contango
Detail

Balance

Balance neboli zůstatek je hodnota prostředků na investičním účtu bez započtení otevřených ztrát a zisků. Mnohem důležitější hodnotou je tzv. Equity (Majetek), která udává hodnotu finančních prostředků se započtením otevřených ztrát i zisků. Mnozí obchodníci se příliš upínají na růst Balance, tedy na změnu finančních prostředků, místo toho, aby se zaměřili na procentuální zhodnocení a dlouhodobou profitabilitu.
Detail

Bar chart

Jeden ze tří základních způsobů zobrazení grafu v obchodní (analytické) platformě. Jednotlivé bary zobrazují v grafu čtyři základní informace: open, high, low, close, stejně jako svíčkový graf. Bar chart byl nejvyužívanějším typem grafu do příchodu svíčkového grafu, který je pro většinu obchodníků čitelnější.
Detail

Barchart

Zahraniční finanční portál a přední poskytovatel tržních dat a služeb pro globální finanční, mediální a komoditní odvětví. Portál si oblíbí především obchodníci s futures, komoditní nebo opční obchodníci. Aktuální informace přináší ze světa forexu, crypto, ETFs i akcií. Obchodník se může dostat i k profesionálním analýzám a sentimentu na trzích. Barchart kromě soukromých obchodníků využívají také burzy, makléři, banky, obchodní a investiční společnosti, komoditní firmy a média.
Detail

BCPP – Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha je největší a nejstarší burza v ČR. Novodobá historie BCPP sahá do roku 1993. V začátcích byl na burze k vidění i slavný parket, kde se scházeli velcí obchodníci. Dnes je burza plně elektronická, stejně jako jedna z největších burz na světě NASDAQ. Burza sídlí v centru Prahy a funguje jako hlavní trh s akciemi. BCPP je organizátor cenných papírů v ČR. Burza cenných papírů Praha (BCPP) má také svůj index s názvem PX.
Detail

Bear Market

Bear Market je označení pro medvědí trh, tedy pro klesající trh. Opakem je Bull Market, což je označení pro rostoucí trh. Více v Bearish
Detail

Bearish

Bearish je v tradingu označení pro pokles. V překladu Bearish znamená medvědí a medvědí trh je klesající. Jako Bearish může být označen trh (finanční instrument), celý tržní sektor, trend nebo sentiment (nálada na trhu). Opakem pro Bearish je Bullish, tedy býčí trh, kterým je označován naopak růst. Medvědí trh je fáze trhu, která je doprovázena panikou, a proto je pokles obvykle rychlejší než růst. Medvědí trh (klesající trend) se snaží obchodníci určit pomocí technik Price Action nebo pomocí Indikátorů. Klesající trh je definován trendovými čarami nebo rozpoznáním tvorby nižší low a nižších high. Ukázkovým klesajícím trhem je tržní formace klesající trendový kanál. Ale podívejte se i na další Patterny. Při silném klesajícím trendu se vytváří Shortové gapy, oblasti, kde nakupující nedokázali držet s prodejci krok a kde byli značně přetlačeni, případně na daných cenách nechtěli nakupující vstupovat do pozic.
Detail

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway je konglomerátní holdingová společnost se sídlem ve městě Omaha (USA). Společnost byla založena v roce 1839 se zaměřením na textilní průmysl. V roce 1965 ovládl společnost investor Warren Buffett.
Detail

BIC

Bohemian Identification Code = BIC BIC je identifikační kód cenného papíru.
Detail

Bid

Tzv. nabídková cena instrumentu. Trader tuto cenu dostane, pokud se snaží vstoupit do krátké pozice (prodat). Opakem pro Bid je cena Ask.
Detail

Binární opce (BO)

BO představují jeden z několika způsobů zhodnocení finančních prostředků formou investování / obchodování na burze. Většinou se binární opce obchodují na neregulovaných trzích, dochází tak k častějším podvodům na klienty a BO se začínají čím dál více regulovat (zakazovat). BO se vyznačují svou jednoduchostí, bez využití stop lossu, s expirací opce a s jasným rizikem již při vstupu do obchodu.
Detail

Bitcoin

Vůbec první kryptoměna moderního pojetí. Tržní kapitalizace BTC (bitcoinu) činí asi 50 % celkové kapitalizace všech coinů.
Detail

Blockchain

Sdílená databáze veškerých transakcí, které probíhají v celé síti. Blockchain lze volně přeložit jako řetězec bloků a jeho časté skloňování je v dnešní době zapříčiněno boomem kryptoměn. Blockchain si lze představit jako otevřenou účetní knihu.
Detail

Bloomberg

Bloomberg je americká společnost poskytující finanční služby, zpravodajství, informace o akciích, komoditách atd. Společnost Bloomberg byla založena v roce 1981, sídlí v New Yorku. Součástí společnosti je i televizní společnost Bloomberg News. Podle Bloombergu jsme pojmenovali jednu ze strategií -> Strategie Bloomberg
Detail

Blue-chip

Termínem Blue chip se označují akcie největších a nejziskovějších firem obchodovaných na burze. Být označen za Blue chip společnost, značí umění hospodařit s penězi, stabilitu a dobrou pověst. Pro sledování Blue chip společností na burze je hojně využíván index DJIA, složen ze 30 Blue chip společností.
Detail

Bollinger Bands

Indikátor známý pod českým výrazem Bollingerova pásma. Jedná se o nástroj vizualizace volatility a nervozity na trzích. Bollingerova pásma jsou tvořena klouzavým průměrem a pomocnými linkami představující zvolené standardní odchylky od hlavního klouzavého průměru.
Detail

Bond

Bond je označení pro cenný papír dluhopis. Dluhopisy jsou investory nakupovány za účelem zhodnocení volných finančních prostředků díky výplatě úroků. Více v Dluhopis
Detail

Bossa broker

Brokerská společnost Bossa má pobočku v České republice v Praze a řadí se mezi TOP brokery (3. místo v roce 2018).
Detail

Break Even (BE)

Je to vstupní cena do našeho zrealizovaného obchodu. Pokud např. vstoupíme do obchodu a ten se vyvíjí naším směrem (jsme v plusu), můžeme umístit SL na BE. V takovém případě máme umístěn stop loss na naší vstupní ceně (na break evenu) a nejhůř může pro nás obchod skončit za 0.
Detail

Breakout

Typ obchodní strategie, ve které vstupuje trader do obchodu v momentě průrazu důležité support/resistence oblasti.
Detail

Breakout strategie

Jako tzv. Breakout strategie označujeme strategie založené na průrazu důležité support resistance úrovně. Breakout se velmi dobře pojí s patterny jako S/R, CHOP, rovnovážná oblast nebo Triangle. O všech si více přečtěte v sekci patterny. Popis breakout strategie BB s klouzáky
Detail

Brent ropa

Ropa Brent obsahuje 0,37 % síry (oproti 0,24 % u ropy WTI). Ropa Bret pochází z ropných oblastí v Severním moři a je složena asi z 15 druhů ropy. Brent se využívá pro výrobu benzínu a středních destilátů. Na burze se obchoduje pomocí futures kontraktů, jeden futures má velikost 1 000 barelů.
Detail

Brexit

Brexit je slovo vzniklé spojením dvou slov, a to Britain a exit. Brexit má znamenat ukončení členství Velké Británie v Evropské unii. Ukončení se zvolili sami obyvatelé ve veřejném referendu v roce 2016. S Brexitem se pojí ještě dva výrazy, a to: „Hard Brexit“ a „Soft Brexit“. Hard (tvrdý), pokud nedojde k dohodě mezi GB a EU, což by mohlo znamenat zhoršení vztahů a podmínek vzájemného obchodu. Soft (měkký, jemný), pokud dojde k dohodě GB a EU.
Detail

Broker

Broker je společnost, která zprostředkovává obchodníkům přístup na finanční trhy. Zajišťuje plnění příkazů za provize (často spready a další poplatky), často se stává tvůrcem trhu a dokonce protistranou k našim obchodům. Někdy je pojem broker zaměňován za jiný pojem: „Makléř“, což je osoba s makléřskými zkouškami, která má určitá práva, jako je například zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů pro své investory.
Detail

Bublina

Bublina je označení pro specifickou situaci na burzovních trzích. Bublina vzniká nadšením investorů spolu s FOMO z nové investiční příležitosti. Investiční příležitost je obvykle nafouknutá jako bublina a je otázkou času, kdy splaskne. Pokud je investiční příležitost označována jako bublina, očekává se, že její hodnota brzy splaskne na zlomek aktuální ceny. Mezi nejznámější bubliny patří tzv. .COM bublina (dot-com-bubble) neboli Internetová horečka. Nyní (2019) se hovoří o kryptoměnách včele s Bitcoinem jako o další veliké bublině. Další bublinou byla také slavná Tulipánová horečka.
Detail

Buck

Buck znamená v hovorové angličtině americký dolar. Více o Americkém dolaru (USD)
Detail

Bull Market

Bull Market je označení pro býčí trh, tedy pro rostoucí trh. Opakem je Bear Market, což je označení pro klesající trh. Více v Bullish
Detail

Bull spread

Bull spread je pojem, který se hojně využívá při opčním obchodování, stejně jako u spreadového obchodování. U opčního obchodování znamená Bull spread, resp. Bull Call/Put spread opční pozici tvořenou dvěma pozicemi. U Bull Call spreadu obchodník nakoupí a vypíše opci Call. Obchodník očekává růst podkladového aktiva. U Bull Put spreadu obchodník nakoupí a vypíše opci Put. Obchodník očekává pokles podkladového aktiva. U spreadového obchodování znamená Bull spread nákup bližšího kontraktu a prodej vzdálenějšího kontraktu. Tím vytvoří tzv. Bull spread. Pokud by trader vytvořil nejbližší Bull spread k aktuálnímu kontraktu (trhu), sledoval by poptávku.
Detail

Bull Trap

Tržní formace, která získala svůj název z důvodu chycení býků do pasti. Situace, kdy vše hovoří pro růst, aby vzápětí přišel ostrý výprodej. Trap, tedy past, je nastražena obvykle formou falešného průrazu na nový vrchol. Trh na novém vrcholu nemá dostatek síly, z trhu se vytrácí nákupní apetit, prodejci navyšují své shorty a ti, co mají nakoupeno, se zbavují svých pozic. Trhy také velmi často pouze vybírají stop lossy umístěné v těchto místech a nachytávají retail obchodníky do dalších nákupů, ve skutečnosti si ale jen chodí pro potřebnou likviditu.
Detail

Bullish

Bullish je v trading terminologii označení pro růst. V překladu Bullish znamená býčí a býčí trh je rostoucí. Jako Bullish může být označen trh (finanční instrument), celý tržní sektor, trend nebo sentiment (nálada na trhu). Opakem pro Bullish je Bearish, tedy medvědí trh, kterým je označován naopak pokles. Býčí trh je fáze trhu, která je doprovázena klidnou atmosférou a není tak rychlá jako medvědí fáze trhu, kde je hnacím motorem panika. U Bullish trhu však můžeme zpozorovat tzv. FOMO, tedy strach investorů z uniklé příležitosti, především na akciovém trhu. Býčí trh (rostoucí trend) se snaží obchodníci určit pomocí technik Price Action nebo pomocí Indikátorů. Rostoucí trh je definován trendovými čarami nebo rozpoznáním tvorby vyšších low a vyšších high. Ukázkovým rostoucím trhem je tržní formace rostoucí trendový kanál. Při silném rostoucím trhu se vytváří Longové gapy, což jsou oblasti, kde se trh zdržel velmi krátkou dobu. Konkrétně jsou to oblasti, kde nakupující nedokázali najít v prodávajících žádnou konkurenci a velmi rychle je přetlačili na vyšší ceny. Prodávající také nemuseli shledat dané ceny za vhodné pro vstup do Shortové pozice.
Detail

Bunny Girl strategie

Obchodní strategie, která dostala svůj název podle přezdívky její autorky. Strategie je založená na sledování dvou známých indikátorů, a to klouzavých průměrů a oscilačního indikátoru RSI. Strategií Bunny Girl se obchodník snaží o brzký vstup do trendového pohybu trhu sledováním umístění křivek klouzavých průměrů a hodnoty RSI. Při strategie se aplikují vážené klouzavé průměry 5, 20 a 100. Podívejte se na další strategie.
Detail

Burza

Burza je instituce, jejíž snahou je organizovat trh s investičními nástroji. Burza je součástí tzv. kapitálového trhu. Na burze můžeme obchodovat akcie, komodity, futures, warranty, finanční deriváty a další investiční nástroje. Na burze se střetávají osoby s investičními cíli v horizontu desítek let i v řádech několika sekund (scalpeři). Na burze mohou obchodníci a investoři nakupovat i prodávat vybrané finanční instrumenty. Jejich cílem je na burze profitovat, tedy zhodnotit své volné investiční prostředky. Na burze se vyskytují Emitenti, kteří zde shánějí finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání. Emitent vydává cenné papíry a spolu s investorem stanovují kurz. Dochází zde ke střetu nabídky a poptávky a k tzv. aukčnímu procesu. Kurz je cena, která je výsledkem poptávky a nabídky. Jedním z druhů burz je tzv. komoditní burza, kde se scházejí producenti různých druhů komodit se spekulanty. Dalším typem je akciová burza. Nejznámější světové burzy jsou NYSE a ryze elektronická burza NASDAQ. Vstup společnosti na burzu se nazývá IPO. Společnost tím obvykle získá více prostředků pro následný rozvoj a expanzi. Z označení IPO si vzaly příklad také kryptoměny, kdy prvotní nabídka nové virtuální měny nese označení ICO. Začínáte s tradingem? Vstupte do naší online TradeŠkoly zdarma.
Detail

Business plan – byznys plán

Byznys plán je základní koncept každé zdravé společnosti. Jedná se o důležitý dokument, ve kterém je sepsáno vše důležité, co má společnost v plánu a jak toho chce dosáhnout. Byznys plán zahrnuje strategie, služby a produkty, ceny, marketing, finanční plán i rozpočet. Byznys plán by měl ve společnosti fungovat jako opěrný bod, kterého by se měla držet všechna oddělení a všichni společníci a vedoucí. Byznys plán je také dokument, který je nejčastěji vyžadován od potenciálních investorů. Poskytuje totiž cíle a vizi dané společnosti a znázorňuje cestu, kterou se chce společnost vydat a jak chce všeho reálně dosáhnout.
Detail

Buy

Anglický výraz pro nákup a vstup do dlouhé pozice, spekulace na růst daného instrumentu.
Detail

Buy limit

Čekající nákupní objednávka, která se umísťuje pod aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít ze shora, aby se na čekající objednávce uskutečnil nákupní příkaz (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Buy stop

Čekající nákupní objednávka, která se umísťuje nad aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít zespodu, aby se na čekající objednávce uskutečnil nákupní příkaz (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Býk, býčí trh

Býk je zvíře, které útočí svými rohy směrem nahoru. Proto se rostoucí trh označuje jako býčí. Opakem je Medvědí trh.
Detail

Byznys

Byznys je pojem převzatý ze zahraničí (Business) a v praxi znamená společnost, či spíše podnikání. Podnikatel je nazýván Byznysmen, a to spíše jen pokud je skutečně úspěšný (ziskový). Každý byznys začíná obvykle nápadem, ať už originálním, nebo jen jako vylepšení stávajícího. Od nápadu se přechází k testování, analýze rizik a analýze konkurence, až po vymyšlení názvu společnosti a založení firmy. Název známé české kapely Monkey Business je překládán jako „lumpárna“. S byznysem se pojí také pojem byznys plán.
Detail

Cable (GBP)

Slangový výraz pro britskou libru a měnový pár GBPUSD.
Detail

CAC 40 index

Index CAC 40 je francouzský akciový index obsahující celkem 40 nejvýznamnějších akciových společností obchodovaných na Pařížské burze. První výpočet indexu proběhl 31. prosince roku 1987. Výpočet je prováděn na základě vážené hodnoty. Součástí indexu jsou například: AXA, Airbus, L\\\'Oréal nebo Renault.
Detail

Čárový graf

Jeden ze základních zobrazení změny tržního pohybu formou grafického ztvárnění jednou křivkou. Čárový graf bývá v dnešní době využívaný ve stále menší míře, a to z důvodu, že čárový graf není schopen zobrazit dostatek informací o tržních pohybech pro kvalitní tržní analýzu. Dnes se používá čárový graf pro zobrazení delšího časového období nebo zjednodušených tržních pohybů (např. pro média).
Detail

Carry Trade

Ve světě forexu a CFD obchodování je obvykle pod pojmem Carry Trade myšleno bazírování na úrokových sazbách formou pozitivních swapových bodů. Každý den může být na účet tradera přičtena finanční částka vyrovnávající rozdíl úrokových sazeb dvou měn (např. u forexového páru EUR/CZK).
Detail

Cash flow

Cash flow je ukazatel síly a výkonosti společnosti. Cash flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Cash flow, čili peněžní tok, vypovídá o schopnosti společnosti generovat zisky. Zpravidla dělíme peněžní tok na tři části a to: - Investiční Cash flow - Cash flow z financování - Provozní Cash flow
Detail

CBOE

CBOE je zkratka pro Chicago Board Options Exchange. CBOE – Chicagská opční burza. Burza byla založena v roce 1973 a nyní je největší opční burzou na světě. Ze CBOE vychází také nejslavnější ukazatel volatility VIX.
Detail

CCI (Commodity Channel Index)

Indikátor spadající do skupiny tzv. oscilátorů. Účastníci trhu se na základě jeho postavení snaží určit překoupené a přeprodané oblasti, ve kterých plánují své vstupy do obchodů.
Detail

Čekající pokyn

Typ tržního příkazu, který není vypořádán za market cenu (viz. buy limit, sell limit, buy stop a sell stop).
Detail

Cenný papír

Cenný papír je určitá listina, která je nositelem práva. Jedná se o dokument, se kterým je svázána určitá hodnota. Společnost, která vydává cenné papíry, se nazývá Emitent. Osoba (společnost), která nakupuje cenné papíry, se nazývá Investor. Cenných papírů je několik druhů: Akcie Dluhopisy Podílové listy Směnky Šeky
Detail

Cenová Range

Range (čteme rendž) je označení pro konkrétní cenové rozpětí, ve kterém se trh pohybuje. Za Range se obvykle považuje pohyb trhu do strany, chop, rovnovážná oblast, či vyvážená oblast, které můžeme znát z definice Market Profile. V rámci Range probíhá kumulace objednávek. Jedná se sice o místo spokojenosti býků i medvědů, tedy k souznění poptávky a nabídky, zároveň se však stupňuje napětí a trh obvykle opouštějí cenové Range razantním pohybem. Po Range obvykle dochází k trendové tržní fázi.
Detail

Centrální banka

Banka, která poskytuje finanční služby vládě a obchodním bankám své země.
Detail

CEO

CEO je zkratka pro: „Chief executive officer“. CEO lze přeložit jako: Výkonný ředitel, Generální ředitel nebo Předseda představenstva. CEO je post manažera s velkými (mnohdy nejvyššími) pravomocemi, jako je např. jednatelská pravomoc. Další významnou pozicí může být např. CFO (chief financial officer), což je finanční ředitel, odpovídající především za finance ve společnosti.
Detail

Černý pátek

Černý pátek = Krach na newyorské burze 24. října 1929. Jedná se o největší krach v dějinách burzy. Setkat se můžeme také s označením Černé úterý (29. října 1929), neboť největší propad burzy proběhl právě v tento den. Úterý 29. října je často označován za počátek krachu. Poslední cenový rekord (All time high) před krachem byl stanoven 3. září 1929. Krach na newyorské burze předznamenal Velkou hospodářskou krizi, která skončila až v roce 1932.
Detail

CFD

Contract For Difference – spadá do finančních derivátů, se kterými se velmi často při obchodování setkáváme. Jedná se o kontrakty závislé na hodnotě podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být nám všem známé měnové páry, indexy, komodity. Díky obrovské likviditě a popularitě je umožněno obchodovat při otevřené burze téměř neustále (tedy kromě víkendů a svátků), otevírat můžeme krátké (shorty) i dlouhé (longy) pozice. V praxi je vše velmi jednoduché a závislé na jediné věci, a to na vstupní ceně a ceně, na které hodláme obchod ukončit. Z rozdílu těchto cen se počítá zisk/ztráta.
Detail

CFTC

CFTC je americký dozorový orgán, který kontroluje a dohlíží na obchodování na komoditních trzích s futures kontrakty. CFTC je zkratkou pro Commodity Futures Trading Commission, tedy Komise pro obchodování s komoditními futures. CFTC je nezávislá agentura, vzniklá v roce 1974, která mimo komoditních futures dohlíží také na opční trhy. CFTC se snaží předcházet podvodnému jednání při obchodování a ochránit veřejnost před podvody a manipulací. Snaží se udržet zdravé, transparentní a otevřené trhy.
Detail

CHF – Švýcarský frank

Švýcarský frank je zákonným platidlem v alpských zemích Švýcarsku a Lichtenštejnsku a v části Itálie. 1 frank se dělí na 100 rappů.
Detail

Chop

Je označení pro fázi trhu, který neroste ani neklesá, ale pohybuje se v určitém cenovém rozmezí, tedy do strany. Další fází trhu je trend.
Detail

Close

Close značí v trading terminologii zavření obchodu. Zavřít může trader jak obchod na long, tak i na short. Obchod může být zavřen za market cenu, nebo pomocí čekajících pokynů, jako je Stop Loss a Profit Target. Opakem Close je Open.
Detail

CME

Chicago Mercantile Exchange = CME CME je Chicagská komoditní burza založená v roce 1898. V roce 2007 se stal vlastníkem CME Group Inc. Ta nyní vlastní CME, CBOT, NYMEX a COMEX. V roce 2008 došlo k fúzi s NYMEX a COMEX.
Detail

CME Group Inc

Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade = společnost působící na světových trzích. Jedná se o veřejnou společnost založenou v roce 1841 se sídlem v Chicagu. Největším mezníkem bylo sloučení CME a CBOT v roce 2007.
Detail

ČNB

Česká národní banka, regulátor spolehlivých brokerů v ČR.
Detail

Coin

Coin je anglické označení pro minci. Coin se dnes silně pojí s kryptoměnami a s tzv. Altcoin. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

Coin Mate

Coin Mate je kryptoměnová burza, kterou založili dva Češi. Kryptoměny lze nakoupit za obvyklé Fiat měny, jako je euro či koruna, nebo za jinou kryptoměnu.
Detail

CoinBase

CoinBase je největší kryptoměnová burza, na které je možné nakoupit nejrůznější kryptoměny za pomoci Fiat měny, nebo jiné kryptoměny.
Detail

Coingi

Coingi je kryptoměnová burza sídlící v Londýně, jejíž rozhraní lze přepnout do českého jazyka. Coingi spolupracuje s tuzemskou Fio bankou.
Detail

Commercials

Commercials jsou subjekty, které se na burze nezdržují kvůli profitu z tržních pohybů, ale pro potřeby zajištění jejich suroviny pro hlavní byznys. Ze skupiny Commercials lze vyčlenit ještě další, menší skupiny. Jednou z nich jsou Hedgers. Commercials jsou specifičtí svou hlavní „pracovní náplní“, a to hedgováním (zajišťováním). Commercials je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Small traders (Small speculators).
Detail

Commission – komise

Komise znamená v burzovním světě poplatek. U brokerské společnosti platí obchodníci komise za otevření a zavření obchodu.
Detail

Contango

Contango je normální stav trhu. Trhy, především ty komoditní, se obchodují s tzv. futures kontrakty s rozdílnými expiracemi. Vzdálenější kontrakty by měly dle logiky věci být dražší, především z důvodu nutnosti danou komoditu skladovat, za což si musí kupující připlatit. Opakem Contanga je Backwordation, tedy inverzní stav trhu.
Detail

Contract

Kontraktem bývá nazývána smlouva či dohoda, obvykle se jedná o futures kontrakt. V praxi to znamená, že se dvě strany dohodnou na nákupu či prodeji určité komodity formou standardizovaného kontraktu s předem stanoveným množstvím, kvalitou, datem a cenou.
Detail

Copy trading

Nadstavba social tradingu, kde obchodník nejenže sleduje jiné tradery jak obchodují, ale napojí se na jejich obchodní účet a pomocí speciálního software je kupíruje.
Detail

COT index report

Zkratka pro Commitments Of Traders. Jedná se o report publikovaný každý pátek, informující o otevřených pozicích velkých hráčů na trhu. Ti se obvykle člení do tří skupin, a to: Commercials, Large speculators a Small speculators. Retail obchodníci tak mohou mít přehled až o 90 % otevřených pozicích na futures trzích.
Detail

CPI

Index spotřebitelských cen (Consumer´s Price Index, CPI index), jehož hodnota je zveřejňována jednou za měsíc. Jedná se o indikátor používaný k měření inflace a v rukou odborů k vyjednávání o zvýšení platů zaměstnanců. V praxi se jedná o koš obsahující reprezentativní zboží a služby, které slouží ke sledování růstu životních nákladů průměrného občana.
Detail

Crypto

Crypto je zkrácenina a cizí výraz pro kryptoměny. Virtuální měny, které dosáhly veliké popularity především v roce 2017. Kryptoměny zažily děsivý pád v roce 2018 a byly mnoha uznávanými investory označovány za bublinu. V roce 2019 došlo v Crypto světě ke stabilizaci cen a k částečnému růstu. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

cTrader

CTrader (cTrader) je on-line obchodní platforma. Jedná se o obchodní či analytickou platformu poskytovanou brokerskou společností na on-line obchodování. Není nutné si instalovat software do svého PC či chytrého telefonu. Platforma cTrader se ovládá na webovém rozhraní. Obchodní platformu cTrader nabízí také broker IC Markets.
Detail

Cup and Handle pattern

Cup and Handle je price action pattern, který můžeme znát pod názvem šálek s ouškem. Jedná se o tržní formaci tvořenou mnohdy až vyššími desítkami svíček. Formace svým tvarem připomíná šálek (kávy nebo čaje) s ouškem, proto dostala název Cup and Handle. Pattern je obchodníky využíván většinou na akciích, kdy se cena akcie dostane na podobnou cenovou úroveň jako v minulosti (např. poblíž all time high), v tento moment je vytvořen šálek. Po dosažení vysoké cenové úrovně (např. all time high) a vytvoření dvojitého vrcholu, dochází k ochabnutí zájmu o vyšší ceny a mírný pohyb dolů či do strany. V momentě, kdy se trh dostane potřetí na stejnou cenovou úroveň (a máme vytvořeno ouško), dochází obvykle k průrazu na vyšší ceny. Naučte se i další důležité patterny.
Detail

Currency

Currency = měna. V trading světě se s měnami setkáme především na forexu, což je nejobchodovanější trh na světě. Na forexu nalezneme měny v párech, kdy hodnotu jedné měny vyjadřujeme ve vztahu k druhé měně. Měna (tedy peníze) je emitovaná centrální bankou jako zákonné platidlo. Setkat se můžeme také s označením Fiat měna. Měna je potřebná pro nákup zboží a služeb. Vlastnění vyššího obnosu měny je v dnešním světě považováno za životní výhru. Samostatnou kapitolu tvoří kryptoměny. Pokračujte na základní informace o forexu a kryptoměnách.
Detail

CySEC

Kyperský finanční regulátor Cyprus Securities and Exchange Commission.
Detail

Daily high

Daily high je nejvyšší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily high může být dosaženo kdykoli v rámci jedné obchodní seance. Daily high je obchodníky využíváno jako důležitá S/R úroveň. Opakem Daily high je Daily low.
Detail

Daily low

Daily low je nejnižší hodnota, na kterou konkrétní trh daný den dosáhl. Daily low může být dosaženo kdykoli během obchodní seance. Daily low využívají tradeři jako důležitou S/R úroveň. Opakem Daily low je Daily high.
Detail

Daň

Daň je povinná platba do rozpočtu státu, který je oprávněn ji vymáhat.
Detail

DAX - DE30 – GER30

Hlavní německý burzovní index, zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností obchodovaných na německé burze ve Frankfurtu. Hodnota indexu je vyjádřena cenovými pohyby 30 nejvýznamnějších německých společností, tzv. blue-chips. Mezi vybrané společnosti patří např.: Adidas, Bayer, BMW, E.ON, Lufthansa nebo RWE. Index DAX se počítá do roku 1987.
Detail

Deflace

Deflace je pokles cenové hladiny. Zvýšení hodnoty peněz. Opakem Deflace je Inflace.
Detail

Delta

Delta je rozdíl mezi nákupní a prodejní aktivitou obchodníků. Delta je také jedním z řeckých písmen, tzv. „greeks“, které se využívají při opčním obchodování.
Detail

Demo

Obchodování s virtuálními penězi za účelem zisku prvních zkušeností s tradingem a se seznámením s obchodní platformou. Demo účet lze dnes zřídit již u většiny brokerských společností zdarma a na neomezenou dobu.
Detail

Deposit

Deposit značí v traiding terminologii vklad. Vložení finančních prostředků na obchodní/investiční účet za účelem jejich zhodnocení. Pro možnost otevření reálného obchodu (na Ostrém účtu) musí trader provést deposit. Někteří obchodníci vkládají finanční prostředky na účet z jiného důvodu než pro možnost obchodování, a to např. pro kurzovní spekulace nebo pro možnost zúčastnit se nějaké akce, kde je podmínkou deposit.
Detail

Derivát

Derivát je cenný papír nebo instrument (finanční instrument), který se pohybuje na základě svého podkladového aktiva. Derivát je instrument odvozen od jiného nástroje (podkladového aktiva). Akciový derivát je finanční instrument, jehož podkladové aktivum je akciový nástroj (akcie). Finanční deriváty jsou mezi obchodníky velice oblíbené pro jejich nižší finanční náročnost. Zároveň u nich lze využít pákového efektu.
Detail

Devalvace

Devalvace znamená znehodnocení. Na forexu a ve světě financí se devalvací myslí znehodnocení měny, a to vůči ostatním měnám. V ekonomii se devalvací stávají dovážené produkty dražší a vyvážené levnější. Cizí měny jsou pro obyčejného člověka dražší, tedy v České republice by se zdražil nákup např. EUR nebo USD. Před lety, kdy ještě měna byla krytá, znamenala devalvace snížení zlatého obsahu.
Detail

Devizový trh

Definice Devizového trhu je: „Místo, kde se střetává poptávka po devizách s nabídkou a stanovuje se cena cizí měny – tzv. devizový kurs. Devizový trh je tedy jako každý jiný trh místo, kde se střetávají nakupující a prodejci a stanovují cenu dané komodity, zde měny.
Detail

Divergence

Pod tímto pojmem je v trading světě obecně myšlen rozdíl mezi pohybem trhu a indikátoru. Indikátorem může být jak některý z oscilátorů (MACD, Stochastic ad.), tak i vizualizace poptávky a nabídky, či sezonalita určité komodity.
Detail

Diverzifikace

Strategie, obchodní či investiční přístup, který má za cíl snížit potenciální riziko rozdělením investic do různých aktiv z různých finančních sektorů.
Detail

Dividenda

Je výnos vyplácený akciovou společností svým akcionářům za držení jejich akcií.
Detail

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou takové akcie, které svým akcionářům vyplácejí dividendy. Dividenda je podíl na zisku společnosti. Dividendové akcie (společnosti) jsou považovány za aktiva s menším rizikem, ale najdou se i takové dividendové akcie, které své vyšší riziko investice vyrovnávají právě nabídkou vysoké dividendy. Mezi dividendové akcie patří např.: Shell, Daimler, Apple, Cisco nebo Coca-Cola. Od dividendových akcií neočekávají investoři růst ceny akcie, ale spíše stabilitu a pravidelné výnosy právě z dividend.
Detail

Dlouhá pozice

Jako dlouhou pozici označujeme nákup instrumentu. Pokud vstoupíme do longu, tedy pokud nakoupíme, jsme tzv. v dlouhé pozici a spekulujeme na růst daného instrumentu.
Detail

Dluhopis

Jedná se typ cenného papíru, který zavazuje emitenta vůči věřiteli. V praxi to znamená, že Emitent prodá věřiteli cenný papír za předem stanovenou částku, s předem dohodnutým úročením k dohodnutému datu.
Detail

Doji

Svíčka typická svým krátkým tělem oproti dlouhým knotům. Tělo svíčky je obvykle uprostřed, svíčka má tedy knoty na obě dvě strany. Doji řadíme mezi svíčkové formace tvořeny pouze jednou svíčkou. Malé tělo značí určitou nerozhodnost trhu a možné prudší vyražení z dočasné klidové zóny.
Detail

Dow Jones - DJIA - US30

Hlavní index společnosti Dow Jones & Company, patřící mezi nejsledovanější indexy v burzovním světě. V indexu je zahrnuto 30 největších a nejobchodovanějších amerických společností, které se nazývají blue-chips. Investoři používají index DJIA jako ukazatel vývoje amerického akciového trhu. DJIA je počítán od roku 1896, mezi sledované společnosti patří např.: Apple, Boeing, IBM, McDonald´s, Nike nebo Walt Disney. Pro výpočet je využíván cenově vážený průměr, čili akciím s vyšší cenou je přidělena vyšší váha.
Detail

Drahý trh

Drahý trh či drahý instrument je situace, kdy je cena výš než je hodnota daného instrumentu. Obchodníci a investoři vnímají trh jako přehodnocený, předražený. K hodnocení trhu se využívají hodnotové indikátory. Opakem je Levný trh.
Detail

Drawdown (DD)

Jedna ze statistik obchodní historie, která dokáže odhalit míru podstupovaného rizika. Drawdown je maximální pokles kapitálu, a to od nejvyšší dosažené hodnoty, až po konec ztrátového období. V rámci našeho obchodního účtu, případně naší strategie, se jedná o nejvyšší pokles v historii. Sledujte statistiky v našem Powerful Trader klubu.
Detail

Dumping

Dumping je jev, se kterým se většinou setkáme při nadvýrobě. Dumping může vypadat například tak, že společnost prodává za hranicemi státu daný produkt levněji než v zemi, kde ho vyrábí. Dumping také značí prodej pod výrobní cenou, tedy snahu prodat zboží tzv. za každou cenu. Někdy však dochází k tomu, že ve státě, kde se produkt vyrábí, je prodáván dráž než v zahraničí. Domácí spotřebitel je tak využíván pro náhradu uniklých zisků kvůli vývozu a prodeji pod cenou v zahraničí.
Detail

Dvojité dno pattern

Tržní formace tvořena několika svíčkami (desítkami), přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si trader v grafu označí, neboť se jedná o silnou support úroveň, která může být v budoucnu opět respektována. Dvojité dno je tedy pattern související s reakcí trhu dvakrát na stejném místě – supportu. Čtěte více v Technické analýze.
Detail

Dvojitý vrchol pattern

Tržní formace tvořena několika svíčkami (desítkami), přičemž je v trhu patrná oblast, od které se trh dvakrát odrazil. Takovou oblast si trader v grafu označí, neboť se jedná o silnou resistance úroveň, která může být v budoucnu opět respektována. Dvojitý vrchol je tedy pattern související s reakcí trhu dvakrát na stejném místě – resistanci. Čtěte více v Technické analýze.
Detail

Earnings

Pod pojmem earnings se míní kvartální výsledky největších amerických a evropských firem, tahounů burzovních indexů a světové ekonomiky. Earnings sezóna (výsledková sezóna) probíhá kvartálně, tedy 4x do roka a bývá doprovázena zvýšenou volatilitou na trzích.
Detail

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes = EBIT EBIT je zisk před zdaněním a úroky. EBIT je v podstatě hrubý zisk + neuhrazené úroky. EBIT je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = EBITDA Česky „Zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA se vypočítá jako výnosy – náklady (před započtením úroků, daní a odpisů). EBITDA je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

ECB

Zkratka pro Evropskou centrální banku sídlící ve Frankfurtu (Německo). Úkolem ECB je řídit měnovou politiku EU a udržet stabilitu cen v zemích používající euro.
Detail

ECN broker

Typ brokera, který umožňuje přístup na „opravdový“ trh. ECN je zkratkou pro Electronic Communications Network. Broker je místem střetu poptávky a nabídky reálných obchodníků, bank, institucí a jiných brokerů. Dalšími typy brokerských společností jsou MM a STP.
Detail

EFSA

Estonský úřad pro finanční dohled: „The Estonian Financial Supervision Authority“, založen v roce 2001.
Detail

EIA

Úřad pro energetické informace (Energy Information Administration) = EIA Někdy též The U.S. Energy Information Administration (EIA) – Americká energetická informační správa. Vládní agentura založena v roce 1977 s ústředím ve Washington, D.C., v USA. Agentura je odpovědná za shromažďování, analýzu a šíření informací o energiích. Především o: ropě, uhlí, zemním plynu, elektřině, jaderné energii a obnovitelných zdrojích. EIA je součástí amerického ministerstva energetiky.
Detail

Elliottovy vlny

Trhy se podle teorie Ralpha Elliotta (Elliottova teorie) pohybují ve vlnách. Elliott na burze vypozoroval, že trhy mají tendenci pohybovat se ve vlnách. Vlny lze rozdělit na dvě skupiny, a to na vlny impulzivní a vlny korektivní. Díky specifickým nástrojům lze zjistit, kde by na základě předchozích pohybů mohl trh korigovat. Na základě predikce těchto vln se Elliott a dnes jeho následovníci snaží predikovat budoucí pohyb trhu. Elliottovy vlny řadíme do technické analýzy, velmi blízko má k Fibonacciho posloupnosti.
Detail

Emise

Emise akcií společnosti patří mezi nejpoužívanější další (mnohdy finální) krok pro zisk nových finančních prostředků (finanční injekce). Společnosti je potřebují pro udržení na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti nebo pro rozvoj společnosti a na následnou expanzi. Investoři, kteří nakupují emise, se nazývají akcionáři a stávají se podílníky/spoluvlastníky firmy.
Detail

EMU

Economic and Monetary Union = EMU Česky „Ekonomická a monetární unie“ Někdy též „Evropská hospodářská a měnová unie“ nebo „Evropská měnová unie“
Detail

Engulfing

Svíčková formace tvořena dvěma svíčkami, kdy druhá svíčka pohltí svým tělem svíčku předchozí. Engulfing hledáme obvykle na konci trendu, kdy může značit jeho obrat. Mnozí obchodníci považují pattern Englufing za platný pouze v tom případě, kdy druhá svíčka v pořadí zavře celou předchozí svíčku, tedy nejen její tělo, ale i knot.
Detail

EOS

EOS je kryptoměna se zakódovanou přesnou mírou inflace. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

EPS

Earning Per Share = EPS. Výnos na akcii nebo zisk na akcii vyjadřuje ukazatel EPS. Jedná se o zisk společnosti na akcii po zdanění. EPS je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

Equity

Ukazatel, který charakterizuje současný stav účtu obchodníka. Spočítá se takto: Equity = zůstatek + pohyblivý zisk - pohyblivá ztráta.
Detail

Equity (Majetek)

Equity značí v obchodní platformě MetaTrader 4 tzv. majetek. Jedná se o výši finančních prostředků na účtu se započtením zisků a ztrát. Při pohybu finančního instrumentu, na kterém máme otevřen obchod, dochází také ke změně majetku na investičním účtu. Equity se v trading světě používá také na pojmenování křivky pohybu zůstatku na investičním účtu v čase.
Detail

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA – European Securities and Market Authority). Jedná se o regulatorní orgán EU, který má přispět ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů a k ochraně investorů.
Detail

ETF

Exchange Traded Funds – jedná se o fondy obchodovatelné na burze. Díky ETF jsme schopni obchodovat i velmi drahé akcie. Neobchodujeme pak přímo dané akcie (akcie dané společnosti), ale fond, který je z těchto akcií tvořen a velmi věrohodně kopíruje průběh ceny samotných akcií. Ve výsledku pak nemusíme mít účet 10 000 USD, ale jen 1 000 USD.
Detail

Ethereum (ETH)

Ethereum je jedna z top kryptoměn současnosti (2019). Předností oproti Bitcoinu je rychlost ověřování transakcí a využití tzv. chytrých kontraktů. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

EUR – Euro

Euro má dle ISO 4217 zkratku EUR a symbol €. Jedno euro se dále dělí na 100 centů. Euro je oficiální platidlo eurozóny a spolu s americkým dolarem je nejdůležitější ve světovém měnovém systému. Evropská centrální banka provádí měnovou politiku eurozóny, centrem dění je Frankfurt nad Mohanem. Euro není oficiálním platidlem ve všech členských zemí eurozóny, aktuálně je oficiálním platidlem v 19 z 28 zemí. Euro začalo platit od 1. 1. 1999.
Detail

EURO STOXX 50 – EU50

Akciový index obchodován na německé derivátové burze Eurex. Obsahuje 50 nejlikvidnějších a největších společností eurozóny z 12 členských států EU. EU50 byl zaveden v roce 1998 společností STOXX. Mezi obchodované společnosti patří např.: Adidas, Allianz, BMW, Nokia nebo Philips.
Detail

Euronext

Euronext N.V. je evropská akciová burza se sídlem v Paříži. Euronext byl založen v roce 2000. V roce 2007 se sloučil s americkou burzou NYSE.
Detail

EUROSTOXX600 – EU600

Evropský akciový index vypočtený na základě pohybu 600 velkých, středních a malých firem v 17 evropských zemích.
Detail

Evropská seance

Evropská obchodní seance začíná v 9:00 a končí v 17:00 SEČ.
Detail

Evropská unie (EU)

Politická a ekonomická unie s pravomocemi mezinárodní organizace i jednotného státu. EU se skládá z několika členských států Evropy (aktuálně 28), předsedou Evropské rady je Donald Tusk, ústředí se nachází v Belgii v Bruselu. Evropská unie byla založena 1. 11. 1993 v Nizozemsku.
Detail

Exercise – přiřazení

S pojmem Exercise (přiřazení) se setkávají především opční obchodníci a značí právo držitele koupit nebo prodat držené podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu.
Detail

Exotické měnové páry - Exotics

Jako tzv. „EXOTY“ pojmenováváme ve forexovém prostředí měnové páry, které jsou mezi tradery méně populární, obsahují totiž nepříliš známé nebo méně obchodované měny. Mezi exoty řadíme např.: USD/TRY (turecká lira) nebo USD/MXN (mexické peso).
Detail

Expert Advisor (EA)

Anglické označení pro AOS, tedy automatický obchodní systém. Jedná se o program schopný provádět v obchodním terminálu operace bez přímého zapojení obchodníka. EA pracuje s předem nadefinovanými (naprogramovanými) úkony, v MT4 v jazyce MQL4. EA se od scriptů liší především tím, že může vykonat více činností naráz a opakovaně.
Detail

Fake news

Fake news je označení pro falešné zprávy, nepravdivé či lživé informace. Fake news mají za cíl zmást své čtenáře či posluchače a ovlivnit jejich myšlení smyšlenými zprávami. Mezi Fake news řadíme poplašné zprávy, dezinformace či tzv. hoaxy. Pojem Fake news používá s velikou oblibou americký prezident Donald Trump.
Detail

False break

Situace, při níž trh naznačí průraz důležité cenové úrovně, aby svůj pohyb vzápětí negoval. Falešné průrazy se velmi často objevují při chopových situacích. Trh si v nich chodí mimo rovnovážnou oblast doplnit likviditu a najít protistranu. Formou false breaku si trh chodí také vybrat stop lossy dalších účastníků trhu, které se na okrajích rovnovážné oblasti hojně vyskytují.
Detail

FCA

Britský regulátor Financial Conduct Authority, založen v roce 2013.
Detail

FED

Federální rezervní systém, obdoba České národní banky v USA. Federal Reserve Systém (Federální rezervní systém) = FED FED je centrální bankovní systém Spojených států amerických. FED není nikým vlastněn, a tak se jedná spíše o nezávislou, neziskovou státní instituci. Vznik Fedu se datuje k 23. prosinci 1913. Hlavním úkolem Fedu jako banky je udržovat stabilitu finančního systému a regulovat finanční trhy. Nynější nejvýznamnější postavou FED je Jerome Powell.
Detail

Férová cena

Férová cena je cena, která odpovídá momentálnímu nacenění (společnosti, komodity) v aktuálních podmínkách. Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu. Férová cena není obchodníky vnímána jako nejlepší tržní příležitost. Mnohem raději vyhledávají podhodnocený nebo nadhodnocený trh, kde je větší potenciál pro zisk. Trh nacházející se na férové ceně se pohybuje v chopu a lze danou oblast pojmenovat vyvážená oblast či rovnovážná oblast. S férovou cenou pracují především opční obchodníci při výpisu opcí. Férová cena se stanoví obvykle pomocí Market Profile.
Detail

Fiat měna

Tzv. zákonná měna, měna s nuceným oběhem. Jedná se tedy o zákonné platidlo, obecně přijaté, jako např.: EUR, USD, CZK ad.
Detail

Fibonacci

Italský matematik Leonardo Pisano Fibonacci, který proslul svou řadou posloupnosti. Fibonacciho řada byla později aplikována i na finanční trhy v podobě Fibonacciho hodnot. V technické analýze využíváme Fibonacciho retracement, časové zóny, vějíř, oblouky či expanze.
Detail

Filtr

V traderském prostředí znamená filtr něco jako potvrzení pro vstup do obchodu. Pakliže máme svůj obchodní přístup, ale generuje nám příliš signálů pro vstupy do obchodů, potřebujeme tzv. filtr, který by nám měl ony méně platné signály odstranit. Za filtr se obvykle používají základní techniky price action a indikátory. Filtr je možné nazvat „podmínkou“, která musí být splněna, aby byl vstup do obchodu potvrzen. Tyto podmínky pomáhají mnohým traderům k uskutečnění obchodu a k omezení subjektivního vnímání trhu.
Detail

Finanční krize

Finanční krize je silně spojena s datem 24. října roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze a počátku jedné z největších krizí s názvem „Velká hospodářská krize“. Světová krize obvykle začíná silným propadem finančních trhů s následným kolapsem ekonomik na celém světě. Krize lze rozdělit na: - Měnová krize - Bankovní krize - Ekonomická krize (celosvětová nebo lokální) - Investiční bublina větších rozměrů Přečtěte si více o tzv. Černém pátku.
Detail

Finanční nástroj

Typ tržního produktu finančního prostředí (měny, akcie, futures, opce ad.).
Detail

Finanční páka

Je mechanismus, díky kterému může většina obchodníků vůbec začít obchodovat. Díky finanční páce můžeme ovládat mnohem větší pozice, než na jaké bychom měli s naším účtem (kapitálem) nárok. Páky jsou od různých brokerů nabízeny velmi podobně, od 1:1 do 1:1 000. Nejužívanější variantou je páka 1:100, v praxi to znamená, že s účtem 500 USD ovládáme 50 000 USD (500 x 100). Tento mechanismus pak zapříčiní řádově vyšší zisky/ztráty a velmi úzce souvisí s Marginem a Lotem (objemem pozice). V námi uvedeném příkladu bychom při nákupu 0,1 lotu EURUSD (10 000 EUR) při páce 1:100 měli zablokovaných 100 USD jako margin. Kdybychom neměli finanční páku k dispozici, potřebovali bychom k otevření obchodu účet o velikosti minimálně 10 000 USD.
Detail

FinViz

Akciový screener pro investory a obchodníky. Webový portál pro podrobné statistiky a charakteristiky akcií a indexů. Insider informace i technická analýza akciového trhu. Odkaz na FinViz.com
Detail

Flag

Flag je cizojazyčný výraz pro pattern vlajka, který je popsán ZDE. Flag se obvykle využívá jako pattern pro pokračování trendu. V rámci formace Flag se trh pohybuje v určité range, kde dochází k akumulaci objednávek.
Detail

Flat

Období, kdy se trh pohybuje v úzkém cenovém rozpětí a nejeví známky růstu ani poklesu (viz. CHOP).
Detail

Floating

Floating značí česky „plovoucí“. Plovoucí může být v trading terminologii například support nebo resistence, jako je indikátor Moving Average.
Detail

Fluktuace

Fluktuace neboli kolísání je v traiding terminologii označována jako pohyb trhu kolem nějaké cenové úrovně. Pokud trh fluktuuje, vytváří rovnovážnou oblast (chop), ve které se párují objednávky nakupujících a prodávajících. Více v akumulaci.
Detail

FOMC

Federal Open Market Committee = FOMC FOMC bychom mohli volně přeložit jako Federální výbor pro otevřený trh, který je součástí Federálního rezervního systému (FED). FOMC dohlíží na operace na volném trhu a mimo jiné rozhoduje o úrokových sazbách USA. FOMC je hlavním orgánem národní měnové politiky Spojených států amerických. FOMC se jako orgán FEDu schází 8x ročně a jeho stanoviska ohledně úrokových sazeb jsou sledována všemi účastníky trhu.
Detail

FOMO

Zkratka pro „Fear Of Missing Out“ , což znamená „strach z promeškání“, například zajímavé tržní příležitosti.
Detail

Fond

Fond je zjednodušeně řečeno jakási instituce, které shromažďuje a později určitým způsobem nakládá s finančními prostředky. Finance proudí do fondu většinou od investorů. Fondy se zaměřují na investice do různých oborů a jejich cílem je zhodnocení majetku. Investoři očekávají, že fond jejich vložené finanční prostředky zhodnotí. Obvykle si investor koupí podíl fondu, tím dá fondu své finanční prostředky a může bazírovat na jeho zisku. Fondů je celá řada, např.: - Investiční fond - Pozemkový fond - Komoditní fond - Nadační fond - Penzijní fond - Podílový fond - Hedgeový fond
Detail

Footprint

Jiné označení pro Order Flow, tedy indikátor a zobrazení grafu pro sledování toku objednávek do trhu. Místo klasických svíček vidíme hloubku trhu, tedy kolik bylo (a na jaké ceně) zobchodováno kontraktů za bid x ask cenu.
Detail

Forex

Foreign Exchange – jedná se o největší trh na světě, kde dochází k vypořádání obchodů, konkrétně ke směně jedné měny za druhou. Na forexu spekulují obchodníci na pohybech měnových párů, jako např. EURUSD (euro vs. americký dolar), USDJPY (americký dolar vs. japoský yen) ad.
Detail

Fork

Fork je anglické označení pro vidličku, či rozcestí. V trading světě je pojem Fork nejvíce skloňován v oblasti kryptoměn, kde označuje rozdělení jedné kryptoměny na dva proudy. K rozdělení dochází z důvodu nesouladu komunity o dalším vývoji a směřování dané virtuální měny. Obvykle se uživatelé rozdělí na dva tábory, pro které je nejlepším řešení celý projekt rozdělit na dva. Nejznámějším Forkem je rozdělení první kryptoměny Bitcoin na „Bitcoin“ a „Bitcoin Cash“
Detail

Fundament

Fundamentální analýza finančních trhů na základě makroekonomických zpráv, ekonomických a geopolitických indikátorů. Fundamentální zprávy (viz. Makra).
Detail

Futures

Futures kontrakty, nebo zkráceně futures, představují jakési smlouvy (kontrakt) s budoucím dodáním (futures). Komodity se na světové burze obchodují právě pomocí futures s předem známou expirací. Na světové burze lze obchodovat i více futures naráz, například nakoupit květnový kontrakt a prodat srpnový kontrakt té samé komodity.
Detail

Fúze

Fúze znamená spojení či splynutí. V investičním prostředí je pojem fúze používán při spojení dvou a více společností v jednu.
Detail

FWB - Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurtská akciová burza pod zkratkou FWB (Frankfurter Wertpapierbörse) se sídlem ve Frankfurtu, Německo. FWB byla založena v roce 1585, měnou je euro a hlavním indexem DAX.
Detail

Fyzický gap

Fyzický gap je mezera v trhu, která vzniká zpravidla kvůli obchodním hodinám, které na mnoha instrumentech nejsou 24/7. Fyzické gapy na forexu vznikají většinou v pondělí ráno (v neděli v noci), když trh otevírá po zavření v pátek večer. Na komoditách a indexech vznikají fyzické gapy kvůli obchodním hodinám, které nejsou 24/5, ale trhy (burzy) během týdne opakovaně otevírají a zavírají. Fyzické gapy jsou součástí běžného tržního pohybu, vyskytnout se mohou i v případě, kdy trh zasáhne nečekaná zpráva či silný fundament. Nástroj Marcus hledá v trhu fyzické gapy.
Detail

G10

G10 je označení pro G7 + další tři země: Nizozemsko, Belgie a Švédsko. Více o G7
Detail

G20

G20 (G-20) je označení pro skupinu největších ekonomik světa. Skupina je tvořena ministry financí a guvernéry centrálních bank. Vznik skupiny G-20 se datuje do roku 1999. Členy G20 jsou např.: USA, Mexiko, Čína, Japonsko, Rusko, Německo, ale i EU. Skupina se schází a „pouze diskutuje“. Jejím cílem je stabilizovat světový finanční systém a předcházet finančním a měnovým krizím. Přečtěte si také o skupině G7.
Detail

G7 / G8

Anglicky Group of Seven nebo Group of Eight. Jedná se o sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa, mezi které patří: Německo, Japonsko, Itálie, Kanada, Francie, Spojené království, USA a EU (zastoupeno předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise). Členem, který je i není součástí uskupení, je Rusko. Momentálně je mu členství pozastaveno. Každý rok se mění země v předsednictví, která organizuje setkání, především pak červnový výroční summit. Probíranými tématy jsou: obchod, terorismus, životní prostředí, energetika, práce, zdraví ad. Přečtěte si také o skupině G20.
Detail

Gann

Gann je obchodní technika, kterou řadíme do technické analýzy. Obvykle se používá pojem Gann Theory, což značí celkový koncept. Gann je zkrácenina celého jména známého obchodníka, jímž je William Delbert Gann. W. D. Gann byl americký obchodník zabývající se technickou analýzou, který pro posouzení trhu využíval své metody. Dnes tak známe Gannovy čáry, mřížky nebo vějíře.
Detail

Gap

Jako Gap označujeme mezeru v trhu. Gap může být fyzický nebo skrytý (viz. Single). Gap vzniká buďto otevřením trhu na jiné ceně, než na které zavřel, nebo při prudkém iniciačním pohybu trhu.
Detail

Gaussova křivka

V tradingu se setkáme s Gaussovou křivkou při práci s Market Profilem v tzv. teorii aukce. Zde využíváme první standardní odchylku k určení value area, tedy rovnovážné oblasti. Více o Market Profile
Detail

Good Till Cancelled (GTC)

GTC je obchodní příkaz, který obchodník zadává do obchodní platformy pro brokera a dává jím najevo, že má daný příkaz nechat aktivní do doby, než jej sám obchodník zruší. Přečtěte si o dalších obchodních příkazech.
Detail

Graf

Graf je základní pomůckou pro technickou analýzu. Grafy dělíme na tři základní vzhledy: čárové, svíčkové a sloupcové. Graf se v prostředí MetaTrader skládá z ceny a času, které jsou vizualizovány právě jedním ze tří objektů (čára, svíčka, sloupec). Speciálním typem grafu je Profilace trhu.
Detail

GTC

Pokyn k nákupu či prodeji za předem stanovenou cenu až do zrušení objednávky. Good ´Til Canceled (GTC) se řadí mezi limitní objednávky a z platformy je vymazán pouze pokud je naplněn, nebo pokud ho trader sám nezruší.
Detail

Hammer

Svíčková formace pod českým názvem známa jako kladivo. Jedná se o reverzní formaci, která se objevuje při klesajícím trendu a svým tvarem připomíná právě kladivo. Po formaci Hammer očekává trader změnu trendu, tedy následný pohyb trhu vzhůru. Někdy se můžeme setkat s tzv. Inverted Hammer, který bychom měli hledat na konci rostoucího trendu. Častěji tato formace nese označení Shooting star.
Detail

Hammering

Hammering je situace, kdy větší investoři ve velkém prodávají svá držená aktiva. Ti věří, že by trh mohl v brzké budoucnosti výrazněji oslabit. Hammering je předzvěst výprodeje.
Detail

Harami

Svíčková formace tvořena dvěma svíčkami, přičemž druhá svíčka v pořadí je menší, uvnitř těla předešlé svíčky, a je obráceného směru. Pattern Harami nacházíme obvykle na konci trendu, řadíme jej tedy do reverzních formací. Součástí Harami je tzv. Inside bar svíčka.
Detail

Head and shoulders

Pattern Head and shoulders je tržní formace složena z několika (desítek) svíček. Její využitelnost najdeme na forexu, stejně jako na akciovém i komoditním trhu. Pattern lze nalézt na konci trendu, kde jsou vytvořena tři swingová high/low, přičemž prostřední je nejvýš a značí tak slabost trhu v pokračování v nastoleném trendu. Po průrazu neckline vstupuje trader do obchodu. Pattern je možné využít i jako trendovou formaci, kdy po proražení neckline vstupujeme do trendu a tři tržní swingy jsou v grafu vnímány jako neplatný pokus o obrat trhu. V růstovém trendu budou tržní low swingy, v klesajícím trendu budou tržní high swingy.
Detail

Heat map

Pomyslná mapa měn, indexů, akcií či komodit, ze které formou vizualizace snadno určíme, jaké instrumenty se nejvíce hýbou, kde je zvýšená volatilita, trendy atd. Heat mapy se nejčastěji používají na forexu pro určení silnější a slabší měny.
Detail

Hedge nebo hedging

Jedná se o zajištění obchodu (investice), a to otevřením stejně veliké, opačné pozice na stejném instrumentu. Pomocí hedge může trader zablokovat dosavadní ztrátu (nebo zisk), například pro získání času na další rozbor tržní situace. Pozor, ne každá brokerská společnost povoluje hedge!
Detail

Hedgeový fond

Hedgeový fond (Hedge fund) se řadí mezi tzv. investiční fondy. Hedge fondy nejsou obvykle přísně nebo vůbec regulovány, jsou pouze registrovány. Obecně jsou mnozí investoři k fondům skeptičtí. Investice do fondu může znamenat dodatečný příjem peněz bez práce, ale i riziko ztráty části nebo celé investované částky.
Detail

Hedgers

Pod pojmem Hedgers si lze představit Commercials, což jsou subjekty na burze, které se hedgují. Hedging provádí pro zajištění svého byznysu mimo burzu, nejsou v trhu proto, aby vydělali na tržních pohybech. Hedgers je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu v tzv. Disaggregated. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Small traders (Small speculators).
Detail

HFT – High-frequency trading

HFT je typ algoritmického obchodování na burze, pro který je typická vysoká rychlost s využitím vysokofrekvenčních finančních dat. HFT = vysokofrekvenční obchodování Pro HFT jsou typické krátkodobé investiční horizonty s využitím nejmodernějších algoritmů a sofistikovaných software pro rychlé obchodování různých typů cenných papírů. Pokud se bavíme o HFT tradingu, jsou investiční horizonty častokrát počítány v řádech sekund nebo zlomcích sekundy. HFT v posledních letech převrací zažité obchodní techniky.
Detail

High

High, tedy vysoký, je při tradingu využíváno při mnoha situacích. High svíčky je myšlena nejvyšší dosažená cena v rámci dané svíčky. Obvykle se jedná o knot, ale high svíčky může být i tělo, konkrétně open či close svíčky. V tradingu používáme také označení vyšší a nižší high, či tzv. swingová high, tržní high, které slouží k definování panujícího trendu a k zakreslování trendových linií. All Time High znamená v tržním prostředí nejvyšší dosaženou cenu v historii. High je sledováno velkými hráči i market makery, kteří ví, že nad high umisťuje většina retail obchodníků své Stop Lossy. Opakem High je Low.
Detail

Higher High (HH)

Higher High znamená v češtině vyšší high. Vyšší high se tvoří v rostoucím trendu. High může být tvořeno pivot high, tržním či swing high. Jedná se o poklesovou korekci v rámci rostoucího trhu. Spojením několika vyšších high dostaneme rostoucí trendovou linii, která může být součástí rostoucího kanálu (spojením vyšších low).
Detail

Higher Low (HL)

Higher Low je v tradingu známá informace, česky bychom řekli vyšší low. Low se myslí tržní swing. Vyšší low představuje pro obchodníka trendový pohyb směrem vzhůru. Vyšší low mohou být spojena trendovou linií pro stanovení supportní úrovně. Higher Low v kombinaci s Lower High vytváří formaci Triangle.
Detail

Hlavní měnové páry

Měnové páry: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD a USD/CAD. Mnohdy se k těmto šesti řadí ještě měnový pár NZD/USD, který však nedisponuje takovou likviditou.
Detail

Hloubka trhu

Hloubkou trhu označujeme objem, tedy volume. Pokud sledujeme hloubku trhu, sledujeme zobchodované kontrakty či otevřené pozice na konkrétních cenách. Sledujeme tak chování ostatních účastníků v trhu. Pro sledování hloubky trhu využívají obchodníci většinou analytické platformy Ninja Trader nebo Sierra Chart. Nástroji pro sledování hloubky trhu jsou Volume Profile a Order flow (Footprint). Za sledování hloubky trhu se považuje i sledování Time and Sales tabulky, kde jsou zaznačeny aktuální čekající objednávky. V MetaTraderu 4 není prakticky možné hloubku trhu sledovat. Nejblíže je tomu nástroj profilace trhu Market Profile. Sledováním velkých hráčů, jejich objednávek (zrealizovaných i čekajících), se obchodníkům nabízí třetí rozměr trhů i zcela jiný pohled na graf, který není tvořen svíčkami, ani čarami nebo sloupci.
Detail

Hodl

Výraz vzniklý z anglického slova hold (držet). Ve světě kryptoměn znamená držet nakoupenou virtuální měnu jako dlouhodobou investici.
Detail

Hold

Hold = držet. Anglický výraz, který se v burzovním světě využívá pro pojmenování investiční strategie. Investiční strategie HOLD znamená nakoupit a držet. Strategii HOLD využívají dlouhodobí investoři, kteří bazírují na dividendách a nakupují po výraznějších propadech kurzu. Jejich cílem je profitovat na vrácení cen do normálu (výše), případně i na vyplácení Dividend. HOLD se v kryptosvětě příliš nepoužívá, místo toho se ujal pojem HODL, který znamená totéž.
Detail

Hypoteční krize

Americká hypoteční krize v roce 2007 byla jednou z největších světových finančních krizí vůbec. Krize vyústila v červenci a srpnu 2007 jako hypoteční krize způsobená rizikovými hypotečními úvěry v USA a postupně přerostla (díky propojenosti světových ekonomik) v krizi světovou. Na finančních trzích se krize projevila propadem akciových trhů (propad světových burz) a růstem ceny komodit. Přečtěte si více o Černém pátku.
Detail

IC Markets broker

IC Markets je australská brokerská společnost regulována přísným ASIC. IC Markets nabízí obchodování forexu, kryptoměn, komodit či akciových indexů.
Detail

Ichimoku indikátor

Indikátor technické analýzy, který v grafu obchodní platformy zobrazuje trend, změny trendu, supporty/resistence a budoucí směřování trhu. Celým názvem Ichimoku Kinko Hyo je kombinací celkem pěti komponentů: Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Kumo nahoru a Kumo dolů. Indikátor a jeho filozofie by se dala pojmenovat slovem „Vyváženost“. Další Indikátory
Detail

ICO

První veřejná nabídka digitální měny (Initial Coin Offering) = ICO ICO je označení, kdy nová kryptoměna pozná světlo světa a investoři ji mohou začít nakupovat. ICO je první veřejný prodej nové virtuální měny. Společnosti se touto cestou snaží získat větší kapitál na uskutečnění svých cílů, pro které byla nová kryptoměna vytvořena. ICO je na první pohled podobné označení IPO, což značí vstup nové firmy na burzu. Cílem je obvykle stejně jako u ICO zisk nového kapitálu. ICO je příležitost, jak nakoupit podíl ve společnosti za zlomek její možné budoucí hodnoty. Bohužel se pomocí ICO snaží mnozí podvodníci pouze získat kapitál od naivních investorů a žádný plán (kromě podvodu) nemají. Před investicí do nové kryptoměny, která většinou nemá žádnou historii, je potřeba důkladné analýzy. Nákup nové kryptoměny lze uskutečnit pomocí fiat měny (většinou USD), ale spíše než to, se využívá jiná kryptoměna, která je již delší dobu v oběhu, jako např. Bitcoin nebo Ethereum. Pro směnu Fiat měny za Virtuální měnu je zapotřebí speciálních směnáren. Přečtěte si více o kryptoměnách.
Detail

ID

Intraday či Daytrading (obchod, obchodník, obchodování) je styl obchodování, kde veškeré pozice otevíráme a zavíráme ve stejný den. Obvykle si chodí intradenní obchodník pro takové pohyby trhu, které jsou v denním rozpětí daného trhu normální.
Detail

IEA

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency) = IEA Vládní organizace založena v roce 1974 se sídlem v Paříži, Francie. Sdružuje celkem 29 zemí včetně Česka. IEA se zabývá informacemi o ropném trhu a dalších energiích. Byla založena mezivládní organizací OECD.
Detail

IMF - mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund = IMF Mezinárodní měnový fond = MMF Mezinárodní ekonomická organizace se 188 zeměmi a s úředním jazykem angličtinou. Mezinárodní měnový fond byl založen 22. 7. 1944, hlavní sídlo má ve Washington D.C., v USA. Jedná se o organizaci přidruženou k OSN, která si klade za cíl usnadnit mezinárodní měnovou politiku. MMF se snaží podporovat státy, které procházejí hospodářskými potížemi a snaží se podporovat stabilitu směnných kurzů, podporovat devizovou stabilitu, půjčovat. IMF nemá jen příznivce, ale jelikož se jedná o projekt globalizace, najde si ve světě mnoho nepříznivců a protesty proti organizaci nejsou výjimečné. Jednou z mírnějších přezdívek pro IMF je „Institut bídy a hladomoru“ (Institute for Misery and Famine). Jedna z ostřejších je „International Mother Fuckers“.
Detail

Implicitní volatilita

Implicitní nebo Implikovaná volatilita je očekávaná volatilita podkladového aktiva. Využíváme většinou při obchodování opcí, kde implicitní volatilita tvoří část hodnoty opce. Co je to Opce
Detail

In cash

In cash značí, že trader nemá otevřen žádný obchod. Své investiční prostředky má tzv. In cash, což v tomto případě znamená, že jeho zůstatek i majetek je stejný a nemění se (nemá otevřen obchod). Daytrader je na konci každého obchodního dne In cash. Nedrží totiž žádný otevřený obchod přes noc, do druhého dne. Naopak Swingový obchodník je In cash minimum času. Většinou má stále otevřen nějaký dlouhodobější obchod.
Detail

In the money opce

Pojem „In the money“ se využívá při obchodování opcí a značí, že opce je aktuálně tzv. „v penězích“. Např. při nákupu Call opce je realizovaná cena opce níže, než je současná cena podkladového aktiva.
Detail

Income

Income neboli příjem. Jedná se o částku, kterou trader vydělá, tedy o kolik zhodnotí svůj investiční účet. Někdy též Revenue
Detail

Index PX – index Burzy cenných papírů Praha

Oficiální index Burzy cenných papírů Praha je index PX. Index PX je nástupcem PX 50 a PX-D. První výpočet indexu PX byl uskutečněn 20. 3. 2006. Vývoj indexu PX: Více o BCPP
Detail

Indikátor

Je nástroj, software a pomocník na finančních trzích. Mezi indikátory řadíme Oscilátory, Objemy, Trendy či indikátory Volatility, podle jejich vlastností a užití. Jelikož se graf skládá z ceny aktiva (např. EURUSD) a času, vycházejí tyto indikátory většinou pouze z těchto dvou informací. Pro představu se může jednat o klouzavé průměry, díky kterým jsme schopni na první pohled zjistit, zda trh klesá, stoupá, nebo je v chopu.
Detail

Inflace

Dle ekonomické definice je inflace růst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v konkrétní ekonomice a v určitém období. Při inflaci klesá kupní síla peněz. Za stejné množství peněz si kvůli inflaci koupíme v budoucnu méně zboží a služeb. Pro určení míry inflace se využívá Indexu spotřebitelských cen. Mezi negativní důsledky inflace řadíme ztrátu reálné hodnoty peněz. Opakem Inflace je Deflace
Detail

Iniciační pohyb

Silný, rázný tržní pohyb, obvykle z rovnovážné oblasti, při průrazu silné S/R úrovně. Při iniciačním pohybu vznikají obvykle skryté gapy, způsobené prudkým pohybem trhu jedním směrem, kde se nevyskytuje dostatečně silná protistrana. Iniciační pohyby definují vstupy velkých hráčů do trhu. Mnozí obchodníci se následně takové pohyb snaží zobchodovat formou určitého pullbacku (retestu).
Detail

Initial Balance

Počáteční rovnováha prvně definována u techniky Market Profile, kde představuje první obchodní hodinu. Initial Balance známe také jako London Breakout strategii nebo jako denní, týdenní, měsíční a roční rovnováhu trhu s použitím Fibonacciho.
Detail

Inside Bar

Svíčková formace složena ze dvou svíček, kdy druhá svíčka v pořadí je tzv. Inside Bar = uvnitř předchozí svíčky. Inside Bar je každá svíčka, která se nachází mezi high a low předchozí svíčky. Někdy se za Inside Bar svíčku považuje pouze ta, která má tělo i knoty uvnitř těla předchozí svíčky. Inside Bar značí nerozhodnost trhu.
Detail

Insider

Insider je člověk, který může mít významný vliv na cenotvorbu vybraného trhu. Insider může být člověk (akcionář) s vyšším podílem ve firmě (10 % a více), člen společnosti s vysokým postavením, nebo člověk, který se dokáže dostat k důvěrným informacím. Informace od Insidera je možné využít pro odhad budoucího pohybu ceny akcie, komodity či jiného finančního nástroje. Být Insider není nic nezákonného, pokud se osoba nedostala k důvěrným informacím krádeží nebo úplatky. Někdy se můžeme setkat s označením Insider objednávky, což by měly být levely (ceny), na kterých lze očekávat tržní reakci. Většina z těchto nabízených služeb je však podvod. Stejně skepticky by se měl trader stavět i k tzv. institucionálním objednávkám, což by měly být levely (ceny), na kterých mají banky a další velké instituce své čekající limitní příkazy………
Detail

Instituce

Pojem Instituce pochází z latiny (instituere) a znamená zřídit či ustanovit. Běžně je pojem instituce vysvětlován jako jakási organizace či společenský útvar s jasnými hranicemi co do členství a dělby práce.
Detail

Interactive Brokers

Makléřská firma se sídlem v USA. Aktuálně provozuje největší elektronickou obchodní platformu v USA. Zprostředkovává nákupy a prodeje akcií, opcí, futures, dluhopisů, fondů, forexu a CFD.
Detail

Interest rate – úroková sazba

Interest rate je jedním ze základních ukazatelů a fundamentů v burzovním obchodování. Interest rate je procentní vyjádření zvýšení půjčené částky, obvykle uváděné za určité časové období. Obvykle se jedná o fixní, například roční procentní sazbu, může být ale i proměnlivá. Dlužník pak věřiteli platí určité procento z půjčené částky jako úrok. S tím se pojí i tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů), tedy konečná částka, kterou klient platí věřiteli (dluh + poplatky a náklady navíc).
Detail

Intraday

Tržní pohyby v rámci jednoho dne, otevírání, řízení a zavírání pozic v rámci jednoho obchodního dne (viz. ID).
Detail

Investiční fond

Investiční fond je dle zákona právnická osoba s různou právní formou, např. akciová společnost. Investoři vkládají své finanční prostředky do investičního fondu obvykle nákupem akcií společnosti a tvoří spolu s dalšími investory skupinu investorů. Investoři mají za cíl vybrat své vložené finanční prostředky zpět spolu s úroky. Úroky je myšleno zhodnocení počátečního kapitálu, který spravují kvalifikovaní investoři.
Detail

Investing

Finanční platforma poskytující aktuální data, kotace, grafy, finanční nástroje, nejnovější informace z finančního světa, analýzy vybraných trhů, aktuální sentiment na vybraných trzích i scanner price action a tržních patternů on-line.
Detail

Investování

Dlouhodobější spekulace na pohyb vybraného finančního instrumentu (obvykle akcie) s cílem prodat za víc, než investor nakoupí, nebo nakoupit za méně, než investor prodal (spekulace na pokles u CFD). Investování se od obchodování (tradingu) liší delším držením pozice. Investor obvykle bazíruje na zisku dividend.
Detail

IPO

IPO je zkratka pro Initial Public Offering, v překladu: „první veřejná nabídka akcií“. IPO značí vstup nové společnosti na burzu. Společnost tím nabídne své akcie široké veřejnosti, obvykle pro zisk potřebných finančních prostředků k dalšímu rozvoji. Společnosti se nesnaží nově nabyté prostředky použít na záchranu společnosti, ale na expanzi, zlepšení a upevnění stávající pozice na trhu. IPO se nese ve velkém stylu o to více, vstupuje-li nová společnost na NYSE. Investory je vnímán vstup na burzu jako zajímavá příležitost nákupu akcií za levno, nikdo ale přesně neví, jaká je reálná hodnota akcie. Pro relevantnější hodnocení je zapotřebí i několik čtvrtletních reportů. Od IPO se nechaly inspirovat také kryptoměny, kdy nabídnutí nové virtuální měny k prvotnímu nákupu se nazývá ICO.
Detail

ISDA

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty má zkratku ISDA.
Detail

ISIN kód

Mezinárodní identifikační kód cenného papíru (International Security Identification Number) = ISIN Každý obchodovaný cenný papír musí mít přidělen kód ISIN. Podle mezinárodního systému číslování je každá emise cenných papírů označena jednoznačným kódem ISIN.
Detail

ISMA

Mezinárodní asociace trhu s cennými papíry (International securities market association) = ISMA Jedná se o instituci, která mimo jiné publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.
Detail

ISO měnové kódy

Mezinárodní norma ISO 4217 - USD = Americký dolar - EUR = Euro - CAD = Kanadský dolar - JPY = Japonský jen - GBP = Britská libra, či Libra šterlinků - CHF = Švýcarský frank - AUD = Australský dolar - NZD = Novozélandský dolar - CZK = Česká koruna Atd…
Detail

Jen, Yen, japonský jen

Jen je oficiální měna Japonska se symbolem ¥. Jen má dle normy ISO 4217 kód JPY. Dílčími jednotkami je „sen“ (1/100 jenu) a „rin“ (1/1000 jenu). První uvedení jenu do oběhu se uskutečnilo v roce 1872.
Detail

Kanál (channel)

Jako kanál se v trading terminologii označují obvykle plovoucí supporty a resistence, které se nacházejí nad i pod aktuální cenou. Kanál vytváří cenové rozpětí, kde se trh bude s nejvyšší pravděpodobností pohybovat. Častokrát je kanál spojován se standardní odchylkou, jako v indikátoru Bollinger Bands. Dalšími indikátory, které je možné využít pro tvorbu kanálu jsou: Moving Average (klouzavé průměry), Keltner channel nebo VWAP. Kanály jsou ale i statické, tvořeny trendovými liniemi. V takovém případě hovoříme o trendovém kanálu, který je tvořen dvěma trendovými liniemi směřujícími stejným směrem a spojujícími swing high´s a swing low´s. Pokud je trendový kanál tvořen horizontálními liniemi, nazýváme jej spíše CHOP (Flat, Kumulace..)
Detail

Kapitál

Kapitál je pojem užívaný pro označení zůstatku na investičním účtu. Jedná se o objem finančních prostředků, kterými trader disponuje a které se snaží zhodnotit. V MetaTrader se místo kapitálu používá slovo zůstatek nebo balance.
Detail

Kapitalismus

Podle ekonomické definice je kapitalismus takový ekonomický systém, ve kterém jsou výrobní prostředky (společnosti) ve vlastnictví soukromníků, provozovány v ekonomickém tržním prostředí za účelem dosažení zisku. Pojem kapitalismus má svůj základ ve slově kapitál, který je provozem společnosti získáván a později reinvestován se záměrem navýšit celkový kapitál společnosti. Kapitalismus není anarchie, ani mimo zákon a stát se jej snaží regulovat. Kapitalismus a kapitalisti vznikli honbou za soukromým vlastnictvím a ziskem.
Detail

Kapitalizace

Tržní kapitalizace je celková hodnota společnosti. Tržní hodnota akciové společnosti, která je dána hodnotou vydaných akcií společnosti (počet akcií v oběhu vynásobených aktuální cenou za akcii). Kapitalizace u kryptoměn se počítá jako hodnota všech vydaných mincí (coinů).
Detail

Kapitálový trh

Kapitálový trh je jednou z částí (jedním z druhů) finančního trhu. Kapitálový trh je místo střetu emitenta s investorem. Dochází zde k prodeji a nákupům různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Dále se zde vyskytují vlastníci cenných papírů a samozřejmě poskytovatelé nejrůznějších služeb. Emitenti se snaží získat kapitál na rozvoj svého podnikání. Investoři se na burze snaží svůj kapitál zhodnotit dobře zvolenou investicí do správného instrumentu ve správný čas. Kapitálový trh se v zásadě dělí na primární a sekundární nebo na dluhový a akciový.
Detail

Keltner channels

Keltnerovy kanály jsou mnohdy chybně zaměňovány za Bollingerova pásma, protože v grafu vypadají velmi podobně. Keltnerovy kanály jsou v grafu vizualizovány jako tři křivky. Složeny jsou z exponenciálního klouzavého průměru a ATR indikátoru. Logikou je tedy přičtení volatility (ATR) k průměrné ceně za sledované období. Tradeři pak mohou tyto pohyblivé support / resistence oblasti využít k vlastnímu obchodování, např. k rozpoznání trendu nebo k odrazům od krajních linek indikátoru.
Detail

Kiwi (NZD)

Slangový výraz pro novozélandský dolar a měnový pár NZDUSD, a to podle symbolu Nového Zélandu, ptáka kiwi.
Detail

Klín pattern

Klín patří mezi patterny technické analýzy a základy price action. Klíny jsou tvořeny tržní formací, kterou lze ohraničit dvěma trendovými čárami. Klín se od Triangle liší tím, že trendové čáry směřují jedním směrem, tedy buďto obě dvě rostou nebo klesají. Podívejte se na přehled známých burzovních patternů.
Detail

KNF

Polský finanční regulátor: „Komisja Nadzoru Finansowego“, založen v roce 2006.
Detail

Komodity

Jsou všude kolem nás. Dělí se do několika skupin: kovy (zlato, stříbro), energie (ropa, zemní plyn), zemědělské produkty (kukuřice, pšenice), maso (hovězí), vyčlenit můžeme i tzv. Softies, kam řadíme kávu, kakao, cukr aj. V našem světě obchodování se opět nesetkáme přímo s danou komoditou (pokud si nekoupíte např. fyzické zlato jako investici), ale s tzv. futures, tedy komoditními kontrakty. Díky nim jsme schopni nakupovat i prodávat komodity dle našich představ o možném budoucím vývoji ceny. Protože se i v běžném životě setkáváme s několika druhy cukrů, kávy, masa… je přesně určena kvalita a cena za množství dané komodity tak, aby ji bylo možné obchodovat na trzích po celém světě.
Detail

Konsolidace

Konsolidace znamená pohyb trhu do strany (chop / flat). Konsolidace je jednou ze tří fází trhu, kromě konsolidace známe také růstový trend a klesající trend. Trh, který konsoliduje, se pohybuje v určitém cenovém rozpětí po určitou dobu nahoru a dolů mezi supportem a resistencí. Zkonsolidovaný trh je ustálený trh. Trh, který našel balanci mezi zájmem nakupujících a prodávajících. Ve fázi konsolidace dochází na trhu ke spokojenosti býků i medvědů. Dochází také k akumulaci množství objednávek, které vyúsťují do trendového období, longové nebo shortové. Kromě pojmu konsolidace můžeme použít pojmy jako: rovnovážná oblast, vyvážená oblast, či oblast hodnoty, které známe z teorie aukce Market Profile. Konsolidace zakreslují techničtí obchodníci pomocí linek a objektů, může být ale vizualizována automaticky díky některým nástrojům, např. Breakout Range nebo Market Profile. Ke konsolidaci trhu dochází také těsně před zveřejněním důležitých fundamentů. V tomto případě účastníci trhů vyčkávají na cenotvorné informace.
Detail

Kontrakt (contract)

Kontrakt je smlouva či dohoda většinou mezi dvěma stranami. Smlouva zavazuje, ukládá určité povinnosti, ale garantuje i práva. V trading světě se setkáme s tzv. Futures contract, nebo jen Futures, což znamená to samé. Jedná se o smlouvu mezi kupcem a prodejcem kontraktu. Kupec je povinen do určitého data (datum expirace) od prodejce odkoupit domluvené aktivum. U Futures kontraktu je pevně dané standardizované množství a kvalita, se kterou se na burze obchoduje. Na burze se tak setkávají pěstitelé (producenti), zpracovatelé a velcí či menší spekulanti. Futures kontrakty lze najít nejen na komoditní burze, ale i u akciových indexů nebo měn. Pro jednu komoditu neexistuje pouze jeden Futures kontrakt, ale celá řada, a to s rozdílnými expiracemi a cenami.
Detail

Kontrarián

Označení pro tradera, který má odlišný pohled na věc než většina ostatních obchodníků. Trader, který jde proti proudu.
Detail

Konzervativní trader / investor

Konzervativní znamená opatrný s tendencí co nejvíce zmírnit riziko. Konzervativní obchodníci nevstupují do obchodu, ve kterém nemají pravděpodobnost na své straně, dodržují money management a využívají co nejvyšší možnou ochranu kapitálu. Trader obvykle vstupuje do obchodu až na základě potvrzení. Nesnaží se v grafu chytat cenové vrcholy a dna. Opakem je Agresivní trader / investor.
Detail

Korekce

Korekce je tržní pohyb menších rozměrů, oproti dlouhodobějšímu panujícímu trendu. Korekce vznikají slábnoucí tendencí jedné skupiny obchodníků a zesilující tendencí druhé skupiny obchodníků. Růstová korekce vzniká v klesajícím trendu, kdy medvědi ztrácí sílu, vybírají své profity a naopak býci se krátkodobě ujímají vedení a trh roste. Tento růstový pohyb je obvykle rychle negován opětovným nástupem dlouhodobě silnější strany a trh se vydává na nižší hodnoty. Poklesová korekce vzniká v růstovém trendu, kdy býci ztrácí sílu, vybírají své profity a naopak medvědi se krátkodobě ujímají vedení a trh klesá. Tento poklesový pohyb je obvykle rychle negován opětovným nástupem dlouhodobě silnější strany a trh se opět vydává na vyšší hodnoty. Za poklesem může stát vybírání zisků velkých traderů, silná S/R úroveň a slabší nástup druhé skupiny obchodníků, fundamentální zpráva, neoficiální zpráva (twitter) nebo přírodní pohroma. Korekce bývají mnoha obchodníky využívány pro vstup do dlouhodobějšího trendu za lepší cenu. Drží se totiž hesla „Trend is your friend“.
Detail

Korelace – korelační strategie

Někteří obchodníci, fundamentální i techničtí, využívají korelační analýzy pro vstupy i řízení svých obchodů. Využít lze korelační tabulku, ze které vyčteme aktuální i historické míry korelace jednotlivých finančních instrumentů mezi sebou. Pokud se například pohyby dvou instrumentů začnou výrazně lišit, přičemž spolu mají historicky téměř 100 % korelaci, lze předpokládat, že se jejich pohyby v brzké době znovu sladí.
Detail

Kotace a forex

Aktuální kurz obchodovaného finančního instrumentu. Stanovení ceny bid x ask, tedy ceny nákupu a prodeje investičního nástroje. V rámci forex obchodování je kótující měna napravo od lomítka. U měnového páru EUR/USD je kótující měnou USD. Abychom totiž vyjádřili hodnotu určité měny, potřebujeme ji s něčím srovnat, proto obchodujeme měny v párech.
Detail

Kótovaná měna

Měna, která je druhá v měnovém páru. Cena základní měny se odráží s pomocí této měny (viz. Základní měna).
Detail

Krátká pozice

Jako krátkou pozici označujeme prodej instrumentu. Pokud vstoupíme do shortu, tedy pokud prodáme, jsme tzv. v krátké pozici a spekulujeme na pokles daného instrumentu.
Detail

Křížové měnové páry

Měnové páry, které nezahrnují USD. Například EUR / GBP.
Detail

Kryptografie

Pojem přesně znamená nauku o šifrování. Ve světe investic a obchodování se s kryptografií setkáme především u kryptoměn, které od kryptografie převzaly svůj název.
Detail

Kryptoměna

Alternativní měna (virtuální) či komodita vzniklá v roce 2009. Její specifikací je decentralizace pomocí P2P sítě, využití šifrování pomocí kryptografie a metoda blockchain.
Detail

Kumulace (akumulace)

Fáze na trhu, kde jsou spokojeny obě dvě strany, býci a medvědi. V oblasti kumulace dochází ke kumulaci objednávek a je to významný prvek v grafu. Viz. Akumulace
Detail

Kurz

Kurz je cena jedné měny vyjádřena cenou druhé měny. Cena jedné měny je vyjádřena v jednotkách druhé měny. Pokud je kurz na USD 25 a pohybujeme se v České republice, znamená to automaticky kurz pro měnu USD vyjádřen v českých korunách (CZK). V takovém případě se používá označení USD/CZK, což není matematický poměr, ale zažitá forma zápisu. Na forexu se setkáme s tzv. měnovými páry, kde nalezneme instrument s označením např. USD/CZK a s hodnotou 22.775, což je hodnota jednoho amerického dolaru vyjádřena v českých korunách. Díky CFD kontraktům pak můžeme spekulovat na růst nebo pokles daného instrumentu. Přečtěte si vše důležité o Forexu.
Detail

Kurzovní riziko

Kurzovní riziko, nebo též Měnové riziko, je typ rizika, které vzniká držením a pracováním s více měnami. Vlivem změny kurzu vůči jiné měně vzniká kurzovní riziko. Společnosti obchodující se zahraničím drží obvykle kapitál ve více měnách (CZK, EUR, USD) a vystavují se měnovému riziku. Proti tomuto typu rizika se však lze pojistit.
Detail

Kvantitativní uvolňování

Trader se obvykle setká s označením QE (Quantitative easing). Jde o monetární politiku, kterou používají centrální banky jako stimul ekonomiky. V zásadě se jedná o pumpování peněz do ekonomiky = tisk peněz.
Detail

Large Cap

Large Cap je označení pro společnosti s velkou tržní kapitalizací. Tyto společnosti jsou obvykle obchodovatelné na světové burze. Tyto společnosti mají kapitalizaci větší než 10 miliard amerických dolarů. Pro společnosti s kapitalizací 200 miliard amerických dolarů se používá označení Mega Cap. Tržní kapitalizace se počítá vynásobením počtu akcií v oběhu a cenou za jednu akcii. Mezi Large Cap patří např.: Boeing, PepsiCo., Netflix, PayPal ad. Kromě Large Cap známe také Mega Cap, Mid Cap, Small Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

Large speculators

Large speculators je jiné označení pro tzv. Large traders nebo Non-commercials. Jedná se o veliké instituce a fondy spravující větší finanční obnos. Large speculators se na trzích pohybují pro zisk z tržních pohybů. Large speculators je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Small traders (Small speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Large traders

Large traders je jiné označení pro tzv. Large speculators nebo Non-commercials. Large traders je označení pro obchodníky, kteří spravují tak veliký kapitál, který dokáže pohnout s trhem (živit trendy, otáčet trendy). Obvykle se jedná o veliké instituce a fondy. Large traders profitují na trzích ze správného odhadu tržního pohybu. Large traders je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Small traders (Small speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Larry Williams – z 10 000 na milion

Larry Williams je jeden z nejznámějších traderů na světě. Proslavil se jak tvorbou vlastních nástrojů (%R), tak i tím, že dokázal několikrát zhodnotit počáteční kapitál z 10 000 USD na 1 000 000 USD za pouhý jeden rok. Larry Williams je proslulý také svým přístupem k hodnocení trhu na základě sledování COT reportu.
Detail

Last

Last je cizojazyčné označení pro „poslední“. V tradingu je last využíváno nejčastěji pro označení poslední zobchodované ceny na konkrétním instrumentu.
Detail

Leverage

Pákový efekt, obchodování s využitím marže a s možností otevírat větší obchodní pozice, než na které bychom bez páky dosáhli (viz. Finanční páka).
Detail

Levný trh

Levný trh či levný instrument je situace, kdy je cena níže než je hodnota daného instrumentu. Obchodníci a investoři vnímají trh jako podhodnocený, levný. K hodnocení trhu se využívají hodnotové indikátory. Opakem je Drahý trh.
Detail

Likvidita

Schopnost vypořádat velké množství obchodů (směna jednoho aktiva za jiné) v relativně krátkém čase. Vyšší likvidita dává obchodníkovi možnost vstoupit do trhu nebo z něj vystoupit bez výraznější změny ceny. Likvidní trhy umožňují okamžitou realizaci tržních příkazů.
Detail

Litecoin (LTC)

Litecoin je kryptoměna velmi podobná první kryptoměně Bitcoin. Vylepšená je o rychlost vytěžení jednoho bloku. Litecoin má 4x rychlejší transakce. Litecoin je považován za úplně první Altcoin. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

Long

Označení pro dlouhou pozici. Pokud trader vstoupí do longu, znamená to, že nakoupil a spekuluje na růst daného instrumentu.
Detail

Long term

Long term je dlouhodobější náhled analytika, případně poziční obchod držený déle než 1 rok. Kromě Long Term známe také Short Term
Detail

Loonie (CAD)

Slangový výraz pro kanadský dolar.
Detail

Lot

Jinak objem. U většiny obchodních platforem se setkáme s pojmem lot (kontrakt) a jedná se o velikost objemu uskutečněného obchodu. Tedy, kolik toho chceme nakoupit/prodat, např. na trhu EURUSD představuje 1 lot velikost 100 000 EUR. Většina brokerů dnes nabízí i zmenšené varianty: miniLot (10 000 jednotek), mikroLot (1 000) jednotek. Zvolená velikost objemu pak rozhoduje o velikosti zisku/ztráty při určitém pohybu trhu. Např. při pohybu 10 pipů na měnovém páru EURUSD vyděláme/proděláme na 1 lotu 100 USD, miniLotu 10 USD, mikroLotu 1 USD.
Detail

Low

Low, tedy nízký, je při tradingu využíváno při mnoha situacích. Low svíčky je nejnižší dosažená cena v rámci dané svíčky. Obvykle se jedná o knot, ale low svíčky může být i tělo, konkrétně open či close svíčky. V tradingu používáme také označení vyšší a nižší low, či tzv. swingová low, tržní low, která slouží k definování panujícího trendu a k zakreslování trendových linií. All Time Low znamená v tržním prostředí nejnižší dosaženou cenu v historii. Low je sledováno velkými hráči i market makery, kteří ví, že pod low umisťuje většina retail obchodníků své Stop Lossy. Opakem Low je High.
Detail

Lower High (LH)

Lower High znamená v češtině nižší high. Nižší high se na trzích vytváří v klesajícím trendu. High´s jsou tvořena swingovými tržními pohyby, která obracejí protitrendové růstové pohyby zpět do dlouhodobě klesajícího tržního prostředí. Spojením nižších high se vytváří klesající trendová linie.
Detail

Lower Low (LL)

Lower Low znamená v češtině nižší low. Nižší low se na trzích tvoří v klesajícím trendu. Spojením nižších low dostaneme klesající trendovou linii, která v kombinaci s druhou trendovou linií (spojením nižších high) vytváří klesající trendový kanál. Nižší low jsou tvořena pivotovými low, či tržními / swingovými korekcemi do longu v dlouhodobě klesajícím tržním prostředí.
Detail

LSE – London Stock Exchange

Londýnská akciová burza pod zkratkou LSE (London Stock Exchange). LSE má sídlo v Londýně (UK) a byla založena v roce 1801. Londýnská akciová burza má index FTSE 100.
Detail

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Jeden z nejpoužívanějších indikátorů postavený na klouzavých průměrech. MACD pracuje nejlépe v trendovém období, tradeři si nejvíce cení signálů ve formě divergence mezi cenou a indikátorem.
Detail

Majors

Hlavní měnové páry (viz. Hlavní měnové páry).
Detail

Makra

Čili makroekonomické zprávy (fundamenty). Jsou to zprávy, které mohou silně ovlivnit cenu aktiv na trzích. Maker známe několik druhů a s měnící se silou (rozuměj vlivem) na trh.
Detail

MAM/PAMM

MAM – Multi Account Manager. Typy účtů určených pro multisprávu manažery. Manažer obchoduje jménem jiných investorů a spravují více účtů najednou. Broker IC Markets nabízí MAM / PAMM
Detail

Margin

Blokovaná, zadržená, půjčená finanční částka z našeho obchodního účtu. Pro otevření obchodu je brokerem stanovena částka, která nám bude po dobu obchodu blokována. Tato částka slouží jako záloha pokrytí případných ztrát. Výše částky závisí na zvoleném trhu a úzce souvisí se zvolenou finanční pákou našeho obchodního účtu (viz. Finanční páka).
Detail

Margin Call

Upozornění, které obchodník obdrží od brokera, pokud výška jeho marže (margin) klesne pod předem stanovenou úroveň (obvykle 70 %). Výzva upozorňuje obchodníka na případný Stop Out, tedy automatické uzavírání nejztrátovějších pozic. Margin Call využívá většina traderů pro doplnění finančních prostředků na obchodní účet, aby zabránili ukončení otevřených ztrátových pozic. S vyšší finanční pákou na obchodním účtu obdrží trader Margin Call později. Díky vyšší páce totiž trader nemusí dávat tak vysoký kapitál do marginu, jako zálohu na otevření obchodu. Více o Stop Out a Finanční páka
Detail

Market

Market (Trh) je místo, kde se střetávají nakupující a prodejci, emitenti a investoři, poptávka a nabídka. Výsledkem je cena finančního instrumentu. Pokud poptávka po dané komoditě, akcii, měnovém páru atd. roste, zvyšuje se její cena. Pokud zájem o daný instrument klesá, klesá také její cena. Pokles je na trzích obecně doprovázen větším strachem a je proto obvykle rychlejší a silnější. Přečtěte si o burze.
Detail

Market chameleon

Webový investiční portál zaměřující se na informace ze světa finančních trhů, především futures a opcí. Obchodníci a investoři jej využívají jako Screener, informační portál, sledují zde období Earnings a Dividend.
Detail

Market Maker

Tvůrce trhu, jehož povinností je kotovat cenu a zabezpečit dostatečnou likviditu na trzích. Market Maker je kdykoli ochoten nakoupit nebo prodat finanční instrument za předem stanovenou cenu.
Detail

Market Profile (MP)

Jeden z velmi oblíbených nástrojů používaných pro hloubkovou analýzu trhů. Market Profile počítá, na které ceně se trh v rámci celého dne/týdne/měsíce zdržoval častěji a na které méně často. Zkušený obchodník se pak snaží takovéto informace využít pro vstupy a výstupy svých obchodů. Profil zobrazí oblasti vysokého a nízkého zájmu obchodníků. Jedná se o jedny z nejsilnějších support / resistance oblastí. MP se obvykle skládá z: profilu, value area, VAH, VAL, POC.
Detail

Market value

Market value je tržní hodnota společnosti, akcie, komodity či jiného podkladového aktiva. Tržní hodnota je určena investory a obchodníky a odráží aktuální situace na trhu a ve světě.
Detail

Market vstup

Vstup do obchodu (otevření obchodní pozice) za aktuální nejlepší cenu na trhu (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Market/Limit/Stop

Při otevírání obchodů se setkáme s pojmem Market (cena, příkaz). Jedná se o cenu, za kterou můžeme okamžitě dané aktivum koupit/prodat. Na likvidních trzích je to obvykle cena stejná nebo velmi blízká, ceně, na které se v daný moment trh nachází. V méně likvidních trzích či při zvýšené volatilitě se může market cena výrazně lišit a trader dostává horší plnění (nakoupíme/prodáme za horší cenu). Limit cenu obvykle trader použije u příkazů typu Sell Limit nebo Buy Limit, což jsou příkazy pro uskutečnění prodeje či nákupu daného aktiva za předem stanovenou cenu. U takových příkazů si můžeme nastavit také velikost skluzu, tedy maximální možnou odchylku při plnění příkazu. V MT4 využíváme Sell Limit pro situace, kdy očekáváme nárůst trhu na určitou hladinu (kde máme Sell Limit), kde se cena zastaví a změní svůj směr. Na příkazu Sell Limit prodáváme. Opačně pro Buy Limit. Buy Stop a Sell Stop jsou příkazy, které se opět používají při určité predikci trhu a následného pokračování trhu v daném směru. U příkazu Buy Stop uvažujeme, že dané aktivum posílí, tedy bude růst na určitou hladinu (kde máme Buy Stop) a od této hladiny bude dále posilovat. Na příkazu Buy Stop nakupujeme. Opačně pro Sell Stop.
Detail

Martingale

Obchodní systém založený na zdvojnásobení investice po přijaté ztrátě. Martingale se do tradingu dostal z casin a jiných gamblerských prostředí.
Detail

Marže

Objem finančních prostředků (majetek) na investičním účtu, zadržený brokerem na otevření pozice (viz. Margin).
Detail

Medvěd, medvědí trh

Medvěd je zvíře, které útočí svými tlapami směrem dolů. Proto se klesající trh označuje jako medvědí. Opakem je Býčí trh.
Detail

Mega Cap

Mega Cap je označení používané pro společnosti s tržní kapitalizací větší než 200 miliard amerických dolarů. Mezi takové společnosti patří např.: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Visa ad. Kromě Mega Cap známe také Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

Měna

Zákonné platidlo určité země a v určité ekonomice. Měnou se nejčastěji myslí tzv. Fiat měna, jako je EUR, USD, CZK. Samostatnou kapitolou jsou kryptoměny. Více v Currency
Detail

Měnové riziko

Riziko vznikající držením cizí měny. Viz Kurzovní riziko.
Detail

Měnový pár

Spojení dvou měn do jednoho obchodovatelného instrumentu. Dvě měny tvořící směnný kurz, např. EURUSD, USDCAD, EURJPY atd. Měnové páry obvykle řadíme do tzv. FOREXu.
Detail

Mentální stop loss

Mentální stop loss je hodnota, na které chce trader zavírat otevřenou pozici ve ztrátě. Pro zavření však nepoužije příkazu zaneseného v obchodní platformě. Obchodník si většinou na danou hladinu nastaví alert a pozici uzavře ručně za Market cenu. Výhodou mentálního stop lossu je předejití vybrání zaneseného stop lossu v obchodní platformě market makery. Nevýhodou je nižší ochrana až žádná před nenadálými tržními situacemi. Trader se vystavuje riziku obdržení mnohanásobně větších ztrát, než které původně plánoval. Podívejte se na stop loss zanesen v obchodní platformě.
Detail

MetaTrader 4 (MT4)

Je obchodní platforma, díky které jsme schopni tradovat (obchodovat) na kapitálových trzích. Nejpoužívanější platformou je MT4, dnes je k dispozici již novější MT5. Jedná se o software, který si od svého brokera nainstalujeme na svém PC a můžeme obchodovat (otevírat, zavírat a řídit obchody, tvořit analýzy, číst trhy atd.). V dnešní době se také rozmáhá tzv. cTrader, což je vlastně MT4 na internetu, tedy bez nutnosti instalace software do našeho PC.
Detail

MetaTrader 5 (MT5)

Obchodní platforma MetaTrader 5 je nástupcem prozatím nejpoužívanější obchodní platformy MetaTrader 4. MT5 přináší některé výhody oproti MT4, jako je rychlejší platforma nebo zobrazení hloubky trhu. Další výhodou, které MT5 přináší, je i možnost nastavení menších grafů v hlavním okně (grafu) MT5. Více o MT4 a MT5 v TradeŠkole
Detail

MFI (Money Flow Index)

Indikátor znázorňující toky peněz. Investor se na základě jeho síly snaží přesněji určit, kam tečou peníze, tedy kam by se měl trh spíše vydat.
Detail

Micro Cap

Micro Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje mezi 50 miliony do 300 milionů amerických dolarů. Mezi Micro Cap patří například: Camtek Ltd., Catasys Inc. Nebo Morgan Stanley India Investment Fund Inc. Kromě Micro Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap a Nano Cap
Detail

Mid

Mid je označení pro střední hodnotu. Mid cena, je střední cena, mezi BID a ASK, kterou může obchodník získat.
Detail

Mid Cap

Mid Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje mezi 2 miliardy do 10 miliard amerických dolarů. Mezi Mid Cap patří například: Aegon N.V., PTC Inc., Dropbox nebo Zendesk. Kromě Mid Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Small Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

MiFID

Zkratka pro The Markets in Financial Instruments Directive – neboli směrnice o trzích finančních instrumentů. Směrnice má za úkol podpořit evropskou integraci a efektivitu evropských finančních trhů. Za cíl má snížení rizik a větší ochranu investorů.
Detail

Mikrolot

Mikrolot je objem obchodu rovnající se setině celého lotu. Desetina lotu se nazývá Minilot. Mikrolot je 0,01 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 EUR, při držení 0,01 lotu ovládáme 1 000 EUR. Obchodníci využívají mikroloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, resp. s menším požadavkem na margin a velikost Stop Lossu. Tradeři musí dodržovat správný money management a díky minilotům či mikrolotům mohou riskovat požadovaná procenta z obchodního účtu a neriskovat více, než jejich účet a psychika vydrží.
Detail

Minilot

Minilot je objem obchodu rovnající se desetině celého lotu. Minilot je 0,1 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 EUR, při držení 0,1 lotu ovládáme 10 000 EUR. Obchodníci využívají miniloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, menším požadavkem na marži a s možností nastavení menšího Stop Lossu. Tradeři musí dodržovat správný money management a díky minilotům či mikrolotům mohou riskovat požadovaná procenta z obchodního účtu a neriskovat více, než jejich účet a psychika vydrží.
Detail

Mining

Výraz pro těžbu virtuálních měn (kryptoměn). Mining v praxi znamená ověřování transakcí v P2P síti. Těžba kryptoměn probíhá skrze specializované hardwary a softwary, některé kryptoměny lze těžit i na běžném PC.
Detail

Mirror Trading

Kopírování obchodů jiného obchodníka pomocí speciálních software nebo obchodních platforem nazýváme Mirror Trading. Trader si může zvolit nejen koho chce kopírovat, ale i jakou část svého investičního kapitálu chce použít. Kopírovat může jak tradera, tak automatický obchodní systém. Bohužel se v těchto prostředích objevuje mnoho podvodníků používající obchodní systémy bez stop lossů, obvykle s využitím metody Martingale se zavíráním menších zisků a necháváním otevřených ztrát.
Detail

MM (Market Maker)

Typ brokera, jemuž se říká tvůrce trhu (Market Maker). Broker typu MM je povinen prodat nebo odkoupit podkladové aktivum a zajišťovat tak likviditu na trzích. MM obvykle zajišťuje obchody u velkých bank a hedguje se proti nenadálým situacím a velkým klientům.
Detail

Mobile trading

Mobile tradingem nazýváme ovládání obchodní platformy pomocí mobilního (chytrého) telefonu. Do označení Mobile trading lze zařadit také obchodování na tabletu, které své vlastní pojmenování nemá. Právě pro možnost obchodování na PC, mobilu či tabletu lze použít označení on-line trading a trading na cestách. Mobile trading = svobodný byznys Obchodování na chytrém telefonu není možné brát jako profesionální přístup k byznysu. Na chytrém telefonu nejsme schopni provést podrobnou analýzu trhu. Mobile trading by měl sloužit pro kontrolu a řízení již otevřených pozic, nebo k jejich zavření.
Detail

MOM (Momentum indikátor)

Indikátor Momentum řadíme mezi tzv. prediktivní oscilátory. Z jeho postavení lze vyčíst síla trendu a směr pravděpodobného pohybu trhu. Vyšší hodnoty Momenta jsou interpretovány vyšším zájmem investorů pokračovat v nastoleném pohybu.
Detail

Momentum

Obecné značení síly trendu a sentimentu na finančních trzích.
Detail

Money Management (MM)

MM je jednou z podstatných složek obchodování, česky bychom řekli řízení peněz. Jedná se o způsob a styl řízení peněz, kterého chceme dosáhnout a který se snažíme dodržovat. Do řízení peněz patří např. velikost otevřené pozice, velikost riskované maximální částky na jeden obchod; velikost celkového marginu na našem obchodním účtu; případně i pravidlo vstupu, výstupu a řízení pozice, které se může řadit spíše do obchodního stylu.
Detail

Movement

Movement je anglický výraz pro „pohyb“. V trading světě tím míníme pohyb ceny v čase či změnu tržní hodnoty.
Detail

Moving Average (MA)

Jeden ze základních trendových indikátorů, v českém jazyce zvaný klouzavý průměr. MA je v grafu zobrazen formou linií, které představují průměr ceny (jednoduchý či vážený) za určité stanovené období. Pozice ceny nad nebo pod klouzavým průměrem obvykle značí, o jaký typ trhu se jedná (trend long, trend short nebo chop).
Detail

MQL

Zkratka pro MetaQuotes Language, programovací jazyk pro obchodní platformu MetaTrader.
Detail

Multichart

Způsob tržní analýzy, při které trader využívá více grafů v jednom okně. Obvykle má trader k dispozici jeden větší graf a řadu menších grafů, buďto se stejným instrumentem, ale s jinými časovými rámci, nebo s jinými instrumenty a se stejnými časovými rámci. Jedním ze způsobů Multichart zobrazení je např. nástroj Extender.
Detail

Nabídková cena

Bid Price neboli tzv. nabídková cena je cena, za kterou se obchodník snaží vstoupit do krátké pozice. Za Bid cenu trader prodává. Opakem je poptávková cena, ze kterou se obchodník snaží vstoupit do dlouhé pozice. Viz Poptávka. Pokud jde o limitní příkazy, je traderům obchod otevřen za nabídkovou cenu při spekulaci na růst.
Detail

Nacenění

O nacenění aktiv se starají většinou analytici, tradeři a market makeři.
Detail

Nafundovaný účet

Slangový výraz pro obchodní účet, který disponuje kladným zůstatkem. Nafundovat účet znamená poslat si na obchodní účet finanční prostředky. Spisovnými výrazy jsou vklad nebo deposit.
Detail

Nano Cap

Nano Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace dosahuje hodnoty pod 50 milionů amerických dolarů. Kromě Nano Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap a Mikro Cap.
Detail

Naplnění

Naplnění znamená v trading terminologii otevření či zavření čekajícího pokynu. Trader, který neobchoduje za market cenu, ale využívá tzv. čekající objednávky, čeká na vyplnění obchodního příkazu. Čekající objednávkou může být limit či stop objednávka, případně take profit nebo stop loss.
Detail

NASDAQ

Největší ryze elektronický trh v New Yorku, USA pro obchodování akcií, futures a opcí. Nasdaq je zkratkou pro National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nasdaq byl založen v roce 1971, nejznámějšími NASDAQ indexy jsou: NASDAQ-100 a NASDAQ Composite. Akcie firem na NASDAQ jsou obvykle více volatilní, patří sem především biotechnologické firmy spolu s: Apple, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Cisco, Yahoo! ad.
Detail

NASDAQ – US100

Index na stejnojmenné elektronické burze NASDAQ složen ze 107 nejvýznamnějších společností mimo finanční sektor, obchodované na burze NASDAQ. Společnosti jsou do indexu zahrnuty na základě tržní kapitalizace z nejrůznějších odvětví, jako: průmysl, telekomunikace, maloobchod, velkoobchod ad.
Detail

Neckline

Neckline je označení pro trendovou linii nebo horizontální čáru, která spojuje cenová high nebo low, obvykle u patternu Head and Shoulders. Neckline = výstřih Svíčková, nebo tržní formace Hlava a Ramena, je popsána ZDE.
Detail

New York seance

Newyorská obchodní seance začíná otevřením burzy v New Yorku ve 14:00 a zavírá ve 22:00 SEČ.
Detail

NFP

Jeden z hlavních fundamentů o trhu práce v USA s globálním dopadem na trhy. Report Non-Farm Payroll (NFP) se vyhlašuje každý první pátek v měsíci a udává změnu zaměstnanosti v nezemědělských sektorech. Více obyvatel zaměstnaných v nezemědělském sektoru je pozitivní indikátor pro US ekonomiku.
Detail

NIKKEI – JP225

Japonský akciový index vypočtený na základě pohybu 225 japonských firem zapsaných a obchodovaných na tokijské burze. Jedná se o index japonských akcií a je často srovnáván s americkým indexem DJIA (Dow Jones Industrial Average). Index Nikkei 225 vypočítává společnost Nikkei, a to od roku 1950. Jednotlivé společnosti jsou zainteresovány v nejrůznějších odvětvích, např.: automobilové, potravinářské, bankovnictví nebo farmaceutické.
Detail

Ninja Trader

Analytický a obchodní software, který je považován za jeden z nejpropracovanějších. Slouží k zobrazení skutečného objemu zobchodovaných kontraktů a k analýze futures. Výhodou je i možnost napojení na jiné poskytovatele dat, např. Interactive Brokers. Platforma Ninja Trader je oblíbena i pro zvládání vlastních složitých nástrojů a AOS.
Detail

Non-commercials

Non-commercials je jiné označení pro tzv. Large traders nebo Large speculators. Jedná se o veliké instituce a fondy spravující velký kapitál (větší než Small traders). Non-commercials se na trzích pohybují kvůli zhodnocení kapitálu na základě správně odhadnutého budoucího vývoje trhu. Non-commercials je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Small traders (Small speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Non-reportables

Non-reportables je jiné označení pro tzv. Small traders nebo Small speculators. Jedná se o malé spekulanty, kteří se v tržním prostředí pohybují kvůli zhodnocení svého majetku, a to na základě správně odhadnutého budoucího tržního pohybu. Jejich majetek však není tak veliký jako u Large traders. Non-reportables je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

NYMEX – New Yorská komoditní burza

New York Mercantile Exchange je největší burza s komoditami na světě. NYMEX byla založena v roce 1870 a zaměřuje se drahé komodity a energie.
Detail

NYSE – New York Stock Exchange

Největší a nejstarší burza v USA v New Yorku na světoznámé Wall Street. Například na rozdíl od burzy NASDAQ jsou v NYSE firmy s větší kapitalizací, stabilitou a se zaměřením na dividendy. NYSE byla založena v roce 1792, tržní kapitalizace je více než 20 bil. USD. Pro sledování vývoje akcií na NYSE se obvykle používá index DJIA.
Detail

Obálka strategie

Základem obchodní strategie jsou dva klouzavé exponenciální průměry s periodou 50 (jeden s high, druhý s low). Vytvořená obálka funguje v tržním prostředí jako plovoucí support a resistence.
Detail

Obchodní hodiny – Časové zóny

Každý trh i obchodní instrument má své oficiální obchodní hodiny, tedy čas, ve kterém lze daný instrument nakoupit nebo prodat. Indexy, akcie a komodity je většinou možné obchodovat až při otevření NY burzy. Na forexu jsou obchodní hodiny spuštěny 24/5. Otevírají v neděli ve 23:00 našeho času a zavírají až v pátek ve 22:00. Kryptoměny lze v závislosti od brokera či tzv. směnárny obchodovat 24/7. Během dne rozlišujeme tzv. časové zóny, oblasti, ve kterých lze očekávat zvýšenou volatilitu a likviditu. Trhy otevírají nejprve na burze v Sydney, dále se připojí Tokyo, Londýn a v odpoledních hodinách New York.
Detail

Obchodní strategie

Obchodní strategie se častokrát zaměňují za obchodní patterny nebo obchodní metody. Strategie jsou komplexnější než patterny, které představují pouze část strategie, obvykle signál ke vstupu nebo k tvorbě silné support resistence oblasti. Obchodní metody jsou na rozdíl od strategií obecnější, popisující více pohledů na danou metodu (např. Market Profile, Fibonacci nebo Price Action). Seznam obchodních strategií naleznete v sekci Strategie.
Detail

Obchodní systém

Obchodní systém je kompletní seznam činností, kterými se trader řídí a obchoduje podle nich. Součástí obchodního systému je: - Signál pro vstup do pozice - Signál pro výstup z pozice - Řízení pozice a money management - Psychologie obchodování - Technická a fundamentální analýza Pouze kompletní obchodní systém může vést ke zvládnutí problematiky tradingu a k dlouhodobé profitabilitě. Obchodní systém se obvykle dělí na: Strategii, Money Management a Psychologii.
Detail

Objednávka

Čekající pokyn (viz. Čekající pokyn). Trader nevstupuje do trhu za market cenu.
Detail

Obligace

Obligace neboli Dluhopis je typ cenného papíru, který dává právo jeho majiteli požadovat vyplácení úroků. Investor obvykle nakoupí obligace s vidinou, že mu v předem daném datu pravidelně chodí výnosové úroky a po expiraci cenného papíru dostane svou investovanou částku zpět. Případně mu není počas investice vypláceno nic a po uplynutí doby je mu navrácena investovaná částka spolu s úroky. Vlastník obligace není akcionář, nemá ve společnosti, od které obligace nakoupil, žádná práva.
Detail

Obrat

V trading terminologii myslíme obratem změnu pohybu trhu v nastoleném trendu. Obrat může na trzích přijít při klesajícím trendu směrem do longu, nebo při rostoucím trendu směrem do shortu. Při obratu trhu se využívají obratové formace a obchodníci se pomocí nich snaží nastoupit do možného začátku nového trendu. Obvykle však vstupují do obchodu proti silnému trendu a proti zlatému pravidlu „Trend is your friend“. Obrat může nastat i jako reakce na fundamentální zprávu, například ze zasedání FED a FOMC. Obrat trhu nemusí nutně znamenat změnu dlouhodobého trendu, ale jen nádech před dalším pokračování trhu.
Detail

Obratové formace

Obratové formace jsou obchodníky využívány pro vstup do obchodu proti aktuálnímu trendu. Obratové formace řadíme mezi rizikovější, nedržíme se totiž pravidla „Trend is your friend“. Mezi nejznámější obratové formace patří Formace 123 nebo Head and Shoulders. Obchodníci se snaží nalézt obratové formace především z hamižného důvodu, aby zachytili nově začínající trend co nejdříve. Často jsou lapeni do pasti Market Makerům, kteří naznačí možný obrat trhu (trendu), ale rychle se vrátí zpět.
Detail

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) = OECD Mezivládní organizace ekonomicky velmi rozvinutých zemí, které přijaly a respektují principy demokracie a tržní ekonomiky. Počet členů je 36, mimo jiné: Rakousko, Belgie, Německo, USA, Česko, Izrael. OECD byla založena v roce 1961. Cílem je organizovat ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci vyspělých zemí.
Detail

Offshore

Offshore má více významů, ale v tradingu se s ním setkáme u fondů a společností, které jsou založeny v tzv. daňovém ráji. Offshore fondy a Offshore brokerské společnosti jsou zakládány v tzv. daňovém ráji. Touto cestou se společnosti obvykle snaží zajistit anonymitu vlastnictví. Nejvíce Offshore brokerských společností je zakládáno na Kypru. U brokerských společností se sídlem na Kypru by měl být obchodník ve střehu.
Detail

Opce

Jedna velká samostatná kapitola. Držením opce (což je opční termínovaný kontrakt) máme právo, ale ne povinnost, za předem určenou cenu v předem určeném čase nakoupit určité podkladové aktivum (call opce). V praxi: můžeme se například s jiným obchodníkem vsadit, že cena ropy neklesne do konce března 2018 pod 50 USD za 100 barrelů. Ten někdo nám zaplatí – dá nám provizi (např. 1 000 USD), pokud budeme mít pravdu, získáme 1 000 USD, pokud ne, můžeme přijít o 100, 500, 1 000 ale klidně i 2 000 USD. U opcí můžeme kontrolovat riziko na 100 %, nebo také riskovat neomezeně velkou částku…
Detail

OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) = OPEC OPEC je mezivládní organizace, která sdružuje země vyvážející ropu. Momentálně je v OPEC celkem 14 států: Alžírsko, Angola, Kongo, Ekvádor, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. V roce 2019 vystoupil z OPEC stát Katar, který byl jeho členem od roku 1961. OPEC byl založen 14. 9. 1960, jeho sídlo je v Rakousku ve Vídni. OPEC se snaží koordinovat objem produkce ropy a tím i cenu ropy. Snaží se předejít nadbytku nebo nedostatku ropy, která by mohla vést k devastaci ekonomik a k panice na finančních trzích. OPEC se snaží stabilizovat trh, jednat s ropnými společnostmi a sjednocovat politiku ropného průmyslu v členských zemích.
Detail

Open

Open je v trading terminologii míněno otevření obchodu. Open může být na BUY i na SELL, především díky obchodování s CFD kontrakty. Vstup do obchodu může být proveden za market cenu nebo pomocí čekajících objednávek. Opakem Open je Close.
Detail

Opening Bell

Opening Bell je označení pro začátek obchodování, resp. začátek obchodní seance na burze.
Detail

Order Flow

Tok objednávek můžeme sledovat v reálném čase právě díky Order Flow. Někdy se můžeme setkat s označením Footprint. Order Flow je způsob zobrazení grafu, ve kterém lze sledovat, na jaké ceně byly zrealizované konkrétní objemy obchodů. Pro zobrazení Order Flow se obvykle využívá obchodní platforma Ninja Trader nebo Sierra Chart.
Detail

OSN

Organizace spojených národů = OSN Anglické označení „United Nations“ = UN OSN je mezinárodní organizace sdružující všechny státy světa, aktuálně 193. OSN je předchůdce „Společnosti národů“, vznikla na základě Charty OSN v roce 1945 a má sídlo v New York, USA. Úředními jazyky jsou: angličtina, francouzština, arabština, čínština, ruština, španělština a italština. Hlavním cílem OSN je zachování světového míru, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Dalšími cíli jsou: - Boj s HIV - Environmentální udržitelnost - Zlepšení zdraví matek a snížit dětskou úmrtnost - Snížit chudobu a sociální vyloučení
Detail

Ostrý účet

Ostrý účet znamená v trading terminologii reálný, či živý obchodní účet. Jedná se o obchodní účet nafundovaný reálnými penězi. Od Demo účtu se liší tím, že na Demu jsou finanční prostředky virtuální, kdežto na Ostrém účtu jsou reálné. Obchodníci vkládají na Ostrý účet své finanční prostředky obvykle bankovním převodem. Před založením Ostrého účtu trénují obchodníci na Demo účtu, získají tak potřebné technické dovednosti k ovládání obchodní platformy. Demo účet, oproti Ostrému, zároveň slouží pro testování nových strategií, nástrojů a obchodních přístupů.
Detail

OTC

„Over the Counter“ je označení pro decentralizovaný trh a mimoburzovní obchodování.
Detail

Otevřená pozice

Pozici lze v tradingu otevřít několika způsoby a míní se tím vstup do obchodu, obvykle po provedené analýze. Pozice trader otevírá s cílem zhodnocení kapitálu. Trader do obchodu vstupuje buďto za Market cenu nebo pomocí Čekajícího pokynu. Otevřená pozice může být chráněna Stop Lossem přímo v platformě, zanést může obchodník do své platformy i svůj profit target. Otevřená pozice je uzavřena buďto obchodníkem (za Market cenu, nebo pomocí Čekajícího pokynu), nebo brokerem (pomocí Čekajícího pokynu nebo Stop Out).
Detail

Otevření trhu

Otevřením trhu je nejčastěji myšleno otevření jedné z hlavních světových burz. Akcioví obchodníci čekají na otevření US trhu v 15:30 (resp. ve 14:00), kdy otevírá NY burza a retail může obchodovat. Forex trhy otevírají obvykle jen jednou týdně, a to v pondělí ráno (neděle v noci). Komoditní trhy jsou známé širokou škálou otevíracích hodin pro různé druhy komodit.
Detail

Outside Bar

Svíčková formace složena ze dvou svíček, kdy druhá svíčka v pořadí je tzv. Outside Bar = vně předchozí svíčky. Outside Bar je každý svíčka, která má vyšší high a nižší low než předchozí svíčka. Někdy se za Outside Bar svíčku považuje pouze taková svíčka, která má vyšší open a nižší close než high a low předchozí svíčky.
Detail

Overbought

Overbought neboli překoupenost je situace, kdy se trh nachází na vysokých hodnotách oproti předchozím pohybům. Obchodníci očekávají, že se trh bude z překoupené oblasti snažit dostat dolů a spekulují tak na short. Překoupenost zjišťují tradeři obvykle pomocí oscilátorů, jako je RSI nebo Stochastic. Opakem Overbought je Oversold, čili přeprodanost.
Detail

Oversold

Oversold neboli přeprodanost je situace, kdy se trh nachází na nízkých hodnotách vzhledem k minulosti a očekává se, že by se jeho cena mohla zvýšit. Přeprodanost zjišťují obchodníci obvykle pomocí oscilačních indikátorů, jako je Stochastic nebo RSI. Opakem Oversold je Overbought, čili překoupenost.
Detail

Overtrading

Overtrading značí tzv. přeobchodování, tedy stav, kdy trader vstupuje do více obchodů, než by měl. Důvodem může být počáteční nadšení ze zcela nového světa tradingu, nebo se obchodník snaží dohnat předešlé ztráty tím, že v trzích hledá příležitosti, které tam ani nejsou. Výsledkem je obvykle zhoršení výkonnosti, nedodržování obchodního systému, až ztráta investičního kapitálu. Více v Přeobchodování
Detail

P/B

Price to Book = P/B Ukazatel P/B patří spolu s P/E k základním ukazatelům, které využívají akcioví investoři. Jedná se o poměr ceny akcie a účetní hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii. P/B je jednou z charakteristik společnosti, kterou sledují akcioví investoři.
Detail

P/E

Price Earnings ratio = P/E P/E je ukazatel ceny akcie společnosti v poměru k výnosu na akcii. Ukazatel P/E patří spolu s P/B k základním ukazatelům, které využívají akcioví investoři
Detail

P2P

Zkratka pro Peer-to-Peer využívaný v oblasti IT, ve světě burzovních trhů a investic především u kryptoměn. Systém pracuje tak, že jsou si všichni uživatelé rovni, neexistuje žádná centrála, žádný centrální server (princip decentralizace u kryptoměn).
Detail

Pákový efekt

Pákový efekt je věc využívaná s velikou oblibou u začínajících traderů s tíhnutím k vyššímu riziku s vidinou rychlých zisků. Pákový efekt zapříčiňuje, že obchodník pracuje s větším kapitálem, než jaký ve skutečnosti vlastní na obchodním účtu. Díky pákovému efektu tak pohyb akcie o 1 % může vést ke změně balance obchodního účtu i o několik desítek %. Pákový efekt souvisí s využitím Finanční páky.
Detail

Paper trading

Paper trading je jiné označení pro obchodování na Demo účtu. Dříve, když ještě nebylo běžné, aby většina brokerských společností nabízely Demo účty s reálnými podmínkami, musel obchodník sledovat reálná data na reálném účtu a poznamenat si případné vstupy a výstupy na papír. Jako Paper trading lze označit i dnešní testování a analyzování v programech jako Excel.
Detail

Parabolic SAR

Indikátor Parabolic SAR řadíme mezi tzv. trendové indikátory. Zkratka SAR znamená „Stop and Reverse“ tedy stát a otočit. Indikátor je v obchodní platformě MT4 obvykle značen formou tečky nad nebo pod svíčkou a svou polohou naznačuje sílu a změnu trendu. Obchodník může tečky v grafu využít pro vstupy do pozice, výstupy z pozice nebo pro umístění stop lossu. Podívejte se na další indikátory.
Detail

Parket

Pod pojmem Parket míníme v trading terminologii tzv. Burzovní parket. Burzovní parket je určité místo, obvykle otevřený prostor, kde se scházejí parketoví obchodníci a obchodují zde s akciemi a obligacemi. Nejznámějším Parketem je ten v New Yorku, v NYSE s rozlohou přes 11 000 m2. Parketoví obchodníci nemusejí používat nejmodernější hardware a software. Na Parketu se používají předem známá slova a gesta, s jejichž pomocí se provádí nákupy a prodeje. Parketové burzy jsou dnes spíše raritou a nahrazují je plně elektronické burzy jako NASDAQ.
Detail

Pattern

Někdy se můžeme setkat s pojmem settup, který znamená obdobnou věc. Jedná se o stále se opakující jev, ať už je to svíčková formace nebo kombinace technických ukazatelů. Trader se v trzích snaží patterny detekovat a zobchodovat je na základě statistické pravděpodobnosti úspěchu.
Detail

Pattern 123

Tržní formace 123 se řadí mezi tzv. reverzní, tedy obratové formace. Nalezneme ji obvykle na konci trendu, kde trh při klesajícím trendu vytvoří dno (1. na obr.), následuje swing high (2. na obr.) a jako 3. swing low, které je výše než dno (1. na obr.). Po překonání swing high dochází k obratu klesajícího trendu na rostoucí.
Detail

Peak

Vizuálně vyšší hodnota, než je okolní průměr.
Detail

Peter Lynch

Peter Lynch je jeden z nejslavnějších investorů. Jméno Peter Lynch je spojováno především s fondem Megellan ve Fidelity Investments, jehož jmění během poměrně krátké doby zmnohonásobil. Také díky tomu mohl ve 47 letech odejít do důchodu. Peter Lynch a jeho neotřelá metoda dokázala zhodnotit majetek investorů o necelých 30 % za rok.
Detail

PinBar

Svíčka se specifickým tvarem značící možný obrat trhu. PinBar se řadí mezi svíčkové formace, i když ho tvoří pouze jediná svíčka. Svíčka má oproti knotu krátké tělo, které je viditelně blíže k high nebo low svíčky, není tedy uprostřed. PinBar hledáme na silných support / resistance úrovních, které dávají této formaci větší význam a větší pravděpodobnost obratu.
Detail

Pip/bod

Základní jednotky minimálního pohybu ceny. Graf se v základu skládá z ceny a času. Čas neovlivníme, ten se pohybuje stále stejně. Cena se však může pohnout o 10 pipů za minutu, hodinu i vteřinu. Příklad změny ceny na měnovém páru EURUSD. EURUSD je aktuálně na ceně 1.18576. Hodnota pipu je na 4. desetinném místě (tedy 7), hodnota bodu je na 5. desetinném místě (tedy 6). Při koupi 1 lot EURUSD na zmíněné ceně při pohybu o 1 pip naším směrem, tedy na 1.18586 (změna ze 7 na 8), vydělá trader 10 USD. Na ceně 1.18587 vydělá trader 11 USD (pohyb o 1 pip a 1 bod = 11 bodů).
Detail

Pips

Pips je pojem, který nahrazuje české pipy, které by měly označovat množné číslo od pipu. Pojem Pip jsme popsali ZDE.
Detail

Pivot

Zkrácenina známého indikátoru technické analýzy Pivot Point. Pivoty jsou v grafu zobrazeny jako support a resistence linie, automaticky vykreslené na základě hodnot z předešlého obchodního dne.
Detail

PMI

Index nákupních manažerů, který slouží ke sledování nálady. Investoři (analytici) hodnotí bodově konkrétní sektory.
Detail

Podlaha

Jako podlahu označujeme cenovou úroveň, kde trh našel své dno. Dno, či podlahu bychom tak mohli nazvat jako support. Přečtěte si vše o supportu a co je to strop.
Detail

Point Of Control (POC)

Cenu, na které bylo zobchodováno nejvíce kontraktů (volume POC), nebo kde se trh zdržel nejdelší dobu, nazýváme POC. POC vychází z tzv. teorie aukce a z metody Market Profile. Denní POC pak představuje cenu (oblast), kde se trh daný den zdržel co nejdelší dobu. Tuto cenovou úroveň vnímali býci i medvědi jako důležitou a s největší pravděpodobností zde bylo spárováno také nejvíce objednávek. POC vnímají tradeři jako silnou support / resistence úroveň, ale i jako oblast, která bude trh přitahovat jako magnet. Více o Market Profile
Detail

Poplatek

Za poplatek se v burzovním světě považuje komise nebo spread, který zaplatí obchodník svému brokerovi. Poplatky, stejně jako v bance, se od brokerských společností velice liší.
Detail

Poptávková cena

Ask Price neboli tzv. poptávková cena je cena, za kterou se obchodník snaží vstoupit do dlouhé pozice. Za Ask cenu trader nakupuje. Opakem je nabídková cena, za kterou se obchodník snaží vstoupit do krátké pozice. Viz Nabídka. Pokud jde o limitní příkazy, je traderům obchod otevřen za poptávkovou cenu při spekulaci na pokles.
Detail

Power Candle

Svíčka, která svými vlastnostmi dává najevo sílu jedné převažující strany. Power Candle je dlouhá svíčka, která nedisponuje většími knoty, případně je naprosto bez knotů. Dlouhé tělo svíčky značí sílu býků či medvědů a předpovídá další pokračování v nastoleném trendu. Při tvorbě Power Candle vzniká většinou pattern Skrytý Gap (123Gap, Single).
Detail

Pozice

Pozice může být v tradingu otevřená či uzavřená. Neotevřená pozice se nazývá objednávka. Pozici, tedy obchod, lze otevřít za market cenu nebo limitní cenu. Pozice může být ztrátová, pokud obchodník nakoupí, ale trh jde dolů, nebo pokud obchodník prodá (spekuluje na pokles trhu), ale trh jde nahoru. Pozice může být zisková, pokud trader nakoupí a trh se vydá vzhůru, nebo pokud trader prodá a trh se vydá dolů. Pozici lze uzavřít za market cenu nebo pomocí příkazů Stop loss či Profit Target, případně pomocí telefonických pokynů brokerské společnosti.
Detail

PPI – Index výrobních cen

PPI neboli Production Price Index (Index cen výrobců) řadíme mezi základní fundamenty, především na forexu. Index pracuje stejně jako Index spotřebitelských cen a je brán jako předstihový ukazatel následného vývoje CPI. Index je vlastně takovým košem, který obsahuje určité výrobky a služby. Index, a tedy i koše, mohou být specifikovány pro konkrétní odvětví (zemědělské, stavební ad.).
Detail

Pre-market

Pre-market (Pre market, Premarket) je před-obchodní fáze na trhu. Je to ta část obchodní seance, která začíná před otevřením burzy a před začátkem řádné obchodní seance. Americký trh (NY burza) otevírá v 15:30 SEČ, časový úsek před touto hodinou je právě Pre-market. V Pre marketu může dojít k významným pohybům a při otevření trhů (např. v 15:30 SEČ) vznikají gapy.
Detail

Překoupenost

Překoupenost se označuje situace, kdy je indikátor překoupenosti na vyšších hodnotách. Indikátorem pro sledování překoupenosti může být RSI, ATR, Stochastic nebo %R. Jedná se o tzv. oscilátory. Trh, který se nachází v oblasti překoupenosti, je na vyšších hodnotách a obchodníci očekávají následný pokles. Opakem překoupenosti je přeprodanost.
Detail

Přeobchodování

Přeobchodování, v anglické literatuře bychom narazili na pojem overtrading, značí stav, kdy obchodník nedodržuje svůj plán z důvodu přílišného obchodování na úkor koncentrace. Plánem máme na mysli obchodní systém a řízení peněz. Důvodem může být přílišné zaujetí a snaha dosáhnout co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Výsledkem jsou pak obvykle ztrátové obchody a nechuť k dalšímu studiu a sebevzdělání. Předejít overtradingu lze jen disciplínou.
Detail

Přeprodanost

Přeprodanost se označuje situace, kdy je indikátor přeprodanosti na nižších hodnotách. Indikátorem pro sledování přeprodanosti může být RSI, ATR, Stochastic nebo %R. Jedná se o tzv. oscilátory. Trh, který se nachází v oblasti přeprodanosti, je na nižších hodnotách a obchodníci očekávají následný růst. Opakem přeprodanosti je překoupenost.
Detail

Price Action (PA)

Je metoda čtení trhu za pomocí čistého grafu, tedy bez indikátorů.
Detail

Price Action tvary – obdélník a trojúhelník

V obchodní a analytickém software MetaTrader je možné provádět analýzu prostřednictvím základních tvarů, mezi které patří především obdélník a trojúhelník. Tvary se využívají pro zakreslení důležitých oblastí v grafu, které trh svým pohybem vytvořil.
Detail

Profit Target

Také „Take Profit“ (TP) – je námi stanovená cena, na které chceme realizovat zisk.
Detail

Protitrendové patterny

Protitrendové patterny jsou obchodníky využívány buďto pro menší profity na základě očekávání výběru profitů vedoucí skupiny obchodníků, nebo se záměrem odhadnout obrat trhu a obrat celého trendu. Součástí protitrendových patternů jsou i mnohé indikátory, většinou oscilační indikátory, jako např.: ATR, CCI nebo RSI.
Detail

Protitrendové strategie

Protitrendové strategie využívají obchodníci obvykle pro menší profity. Hlavní logikou je výběr zisků velkých hráčů, kteří se drží v dlouhodobém trendu a svůj výběr profitu plánují na silné support resistentní úrovni. Tradeři využívají protitrendové patterny, formace a indikátory. Protitrendové obvykle znamená s vyšší mírou rizika, neboť vždy by se měli obchodníci držet pravidla „Trend is your friend“. Mezi protitrendové strategie můžeme zařadit strategii využívající Fibonacciho nástroje posloupnosti.
Detail

Pullback

Vyjití z vyvážené oblasti a návrat trhu zpět, kdy dojde k otestování důležité cenové úrovně z druhé strany, označujeme jako pullback. Pokud má trh tendenci určitou cenovou úroveň respektovat a dojde-li k jejímu proražení, pak stál za pohybem pravděpodobně velký hráč. Silná úroveň bude fungovat i při testování trhu z druhé strany. Pullback nazýváme někdy jako tzv. retest. Tedy ověření trhu, zda se na daných cenách skutečně nenajde protistrana. Známým případem je v akciovém prostředí proražení all time high (nejvyšší ceny v historii) a následný návrat (pullback) k otestování reálného zájmu investorů. Pullbacky vznikají také z důvodu doplnění objemu na cenách, kterými trh rychle projel. Tímto přístupem obchodujeme např. pattern Single.
Detail

Range

Range je cenová oblast, kde se trh pohybuje nějakou dobu ve vymezeném prostoru nahoru a dolů. Trh se dostane mezi support a resistanci a odráží se od jedné linie ke druhé. Range můžeme někdy zaměnit za pojem akumulace, Chop nebo rovnovážná oblast. Z Range se trh obvykle dostane spikovým pohybem, neboť bylo v rámci range naakumulováno dostatek objednávek. Říkáme, že velcí hráči postupně vstupovali do pozic, nemohou totiž na jednu velikou objednávku najít vhodnou protistranu. Tradeři si při obchodování Range musí dávat pozor na tzv. falešné průrazy. Formou False Break se totiž velcí hráči snaží do trhu nalákat nové obchodníky a zároveň vybírají Stop Lossy blízko tvořící se Range. Tradeři by si měli spíše počkat na jasné vyjetí ven z Range, zavření mimo, pullback k Range a odraz od ní. Poté je vstup do obchodu podpořen logikou, vyhneme se velkým stop lossům a falešným průrazům.
Detail

Rating

Rating neboli hodnocení či ohodnocení se v trading světě používá při hodnocení států (ekonomiky státu) i společností. Hodnocení by mělo probíhat nezávisle, nezaujatě a na základě několika předem stanovených kritérií. Na základě Ratingu se investoři rozhodují, jak moc je plánovaná investice riziková a jak moc je subjekt, do kterého hodlají investovat, důvěryhodný.
Detail

RBOB

RBOB je označení pro benzín, který lze na trzích obchodovat. Zkratka RBOB znamená Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending.
Detail

Real time

Real time, neboli reálný čas / aktuální čas / právě teď.
Detail

Reálný účet

Reálný účet je v trading terminologii označení pro ostrý účet, někdy se říká též živý účet. Na reálném účtu spravuje obchodník své reálné finanční prostředky, které na obchodní účet vložil (převodem z banky, paypalu atp.) Na reálný účet se trader dostává ve většině případů po natrénování na tzv. Demo účtu, kde spravuje fiktivní peníze, které mu na Demo účet nahrál Broker. Reálný účet by se od Demo účtu s virtuálními penězi neměl lišit jinak než zmíněným kapitálem. Po technické stránce by se mělo jednat o stejný typ účtu, aby si trader mohl na Demu vše natrénovat. Reálný účet je dnes možné otevřít i bez nutnosti vkladu a využívat jej například pouze na testování strategií nebo ke sledování tržních pohybů a provádění analýz.
Detail

Rectangle – obdélník

Rectangle neboli obdélník je v tradingu využíván k zakreslení rovnovážných oblastí. Obdélníkem trader definuje cenovou range, ve které se trh pohybuje. V rámci této oblasti dochází ke kumulaci objednávek a jedná se tak o zajímavou oblast pro sledování. Trh opouští obdélník spikovým pohybem a začíná hledat další rovnovážnou oblast. Více v teorii aukce Market Profile.
Detail

Regulátor

Makléřské firmy a společnosti poskytující podobné služby musí být regulovány (kontrolovány). Mezi nejznámější forexové regulátory patří: ČNB, KNF, CySEC, ASIC, FCA, EFSA.
Detail

Reinvestice

Jako Reinvestici označujeme zpětný vklad do společnosti z čistého zisku. Investoři mají možnost využít dividendy pro nákup dalších akcií dané společnosti.
Detail

Rekotace

V obchodním terminálu se jedná o oznámení cenových změn během procesu zadání objednávky. Novou cenu může trader buďto přijmout, nebo zrušit svou objednávku a počkat si na lepší cenu.
Detail

Renko chart

Specifický typ grafu, resp. jiné grafické zobrazení cenových pohybů formou obrazců (cihliček) namísto klasických svíček nebo barů. Cihličky jsou všechny stejně veliké a bez knotů. Při zobrazení Renko chart nehraje čas žádnou roli. V praxi si trader zvolí cenové rozpětí, například 10 pips. Jedna cihlička se bude vykreslovat tak dlouho, dokud nedosáhne rozpětí 10 pips, ať už se bude vykreslovat 1 minutu nebo 2 hodiny. Renko chart je zajímavým doplňkem, který dokáže odhalit skryté supporty a resistance a práci s indikátory posouvá na jinou úroveň.
Detail

Resistence

Cenová úroveň, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu směrem nahoru. Obchodníky je resistence využívána pro spekulace na krátkou stranu.
Detail

Retail

Za retail jsme považováni my všichni, co nevlastníme tak velké prostředky, aby to trhy jakkoli ovlivnilo. Nejsme ani banky, ani instituce, ani fondy… jsme drobní spekulanti = retail. Retail v burzovním prostředí především zvyšuje likviditu.
Detail

Retracement

Retracement je v trading světě proslaven díky Fibonacciho posloupnosti a Fibonacciho nástrojům. Retracement je korekce. Jako Retracement označujeme pohyb trhu v opačném směru, než jaký panuje dlouhodobější trend. Korekce trhu je normální pohyb zapříčiněný vstupem (nástupem) druhé skupiny obchodníků proti silnější skupině táhnoucí dlouhodobější trend. Korekce jsou mnohdy považovány za místa, kdy velcí hráči, živící dlouhodobý trend, vybírají své profity.
Detail

Reuters

Reuters je zpravodajská agentura, jejíž historie sahá až do roku 1851, kdy byla v Londýně založena. Ze zpravodajské agentury se v roce 1984 stala akciovou společností. Od roku 2008, po fúzi se společností Thomson Corporation, zní její celý název „Thomson Reuters“. Nynější sídlo společnosti je v New Yorku. Momentálně se společnost Thomson Reuters zabývá prodejem dat finančním trhům a zpravodajstvím. Zpravodajství činí dnes jen zlomek příjmu této společnosti.
Detail

Revenue

Revenue neboli příjem, tržba, důchod.
Detail

Reversal

V tradingu značí obrat, například změnu (otočení) panujícího trendu. Trendy lze sledovat pomocí trendových linií nebo klouzavých průměrů. Pro sledování změny trendu se využívají specifické reversal patterny a indikátory. Reversal je tedy protitrendový pattern a jako takový je i více rizikový a pro jeho zvládnutí jsou obvykle zapotřebí větší obchodní zkušenosti.
Detail

Ripple (XRP)

Kryptoměnu Ripple založila firma, zaměřit se chce na bankovnictví. V platební síti se využívají tzv. tokeny, které by měly nahradit Fiat měnu jako EUR, USD či CZK. Přečtěte si vše o kryptoměnách.
Detail

Risk management

Risk management bychom česky nazvali jako „Řízení rizika“. Řízení rizika patří mezi základní části obchodního systému, hned vedle money managementu, strategií a psychologií obchodování. Trader a investor by měl u každého nákupu či prodeji přesně vědět výši svého rizika a jak hodlá dané riziko řídit. K tomu používá různé analýzy a strategie a své riziko se snaží co nejvíce minimalizovat.
Detail

Riziko

Riziko je jedním z nejskloňovanějších pojmů ve světě financí a investování. Rizikem míníme částku, kterou riskujeme v rámci obchodu. Zároveň je nutné mít na paměti, že finanční prostředky na obchodním účtu bychom měli celkově označit za rizikový kapitál. Rizikem ale může být míněna i pravděpodobnost úspěchu v daném obchodu. Při vstupu do obchodu podle pravidel lze říci, že obchodník riskuje méně, než při unáhleném vstupu a vstupu založeném na lidském impulzivním chování. Riziko je zpravidla vztaženo k zisku, jejich poměr je v tradingu označen RRR. RRR = Risk Reward Ratio
Detail

Rollover

Česky bychom řekli převedení, v tradingu přerollování pozice do dalšího dne. Při obchodování CFD kontraktů dochází také k rolloveru u většiny komodit, jejichž podkladem je futures kótované na konkrétní burze. Jelikož komodity fungují v regulovaném tržním prostředí na bázi futures kontraktů, je nutné před vypršením jednoho kontraktu převézt pozici na kontrakt následující.
Detail

Rovnovážná oblast

Někdy též oblast hodnoty nebo vyvážená oblast, představuje cenové rozpětí, kde se trh delší čas pohyboval. V rovnovážné oblasti jsou spokojeni nakupující i prodávající a trh se pohybuje do strany. V rovnovážné oblasti mimo jiné dochází k akumulaci většího objemu zobchodovaných kontraktů. Někdy se můžeme setkat s označením Value Area, která se používá ve vztahu k profilaci trhu a k teorii aukce. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

RRR (Risk Reward Ratio)

Poměr rizika a zisku je v obchodním světě označováno třemi R. Jedná se o potenciální zisk vůči risku na jeden obchod. Nejběžněji je mezi tradery užíván poměr 1:1, tedy riskovaná částka je přímo úměrná potenciálnímu (plánovanému) zisku.
Detail

RSI (Relative Strength Index)

Indikátor technické analýzy trhů informující obchodníky o síle aktuálního trendu. RSI patří mezi nejznámější indikátory, často využívané také v AOS systémech jako filtr pro vstupy do obchodů. Indikátor RSI řadíme mezi tzv. oscilátory.
Detail

Rubl (RUB)

Rubl (rusky рубль) je oficiálním platidlem v Rusku, Bělorusku, Jižní Osetii, Abcházii a v Podněstří. Ruský rubl je zákonné platidlo (Fiat měna), které má dle normy ISO 4217 kód RUB., jeho symbol je od roku 2013 ₽ Rubl se dále dělí na tzv. kopějky, kdy jeden rubl = 100 kopějek (1 kopějka = 1/100 rublu). Dnešní podobu dostal rubl v roce 1998.
Detail

Russell 2000

Russell 2000 je americký akciový index, který sleduje výkonnost 2 000 nejmenších amerických společností. Index je počítán váženě dle kapitalizace zahrnutých firem. Russell 2000 pokrývá řadu sektorů, mezi ty nejpodstatnější, řekněme nejvíce cenotvorné, patří především finanční služby a technologie. Tím, že je index počítán z 2 000 akciových titulů s menší kapitalizací, je dosti diverzifikovaný, i tak dokáže být ale mnohdy vysoce volatilní. S indexem se pojí ticker IWM, což je ETF na Russell 2000.
Detail

Růstové akcie

Jako tzv. Růstové akcie jsou označovány ty akcie (společnosti), které dosahují vyššího růstu, než je obvyklé, např. než je průměr trhu. Mezi Růstovými akciemi nenalezneme mnoho společností, které by vyplácely dividendu. Růstové jsou totiž také díky tomu, že místo vyplácení dividend reinvestují zpět do firmy a zpevňují své postavení na trhu.
Detail

S&P 500 (US500)

Index SP500 je složen z 500 velkých společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Firmy jsou z celého spektra odvětví (zdravotnictví, IT, bankovnictví ad.) a jsou vybírány tzv. indexovým výborem S&P. Index SP500 je hlavním ukazatelem vývoje americké ekonomiky. Pro výpočet je využíván cenově vážený průměr, čili akciím s vyšší cenou je přidělena vyšší váha. Index US500 byl zaveden v roce 1957 společností Standard & Poor\\\'s Financial Services LLC. Do indexu S&P patří např.: Microsoft, Amazon, JPMorgan, Mastercard nebo Johnson & Johnson.
Detail

Scalping

Obchodní přístup, kdy trader provádí velké množství objednávek během krátkého období (obvykle vteřiny) pro zisk několika málo pipů.
Detail

Scam

Scam = podvod Scam může být podvodná stránka, snažící se nalákat své návštěvníky ke koupi nekvalitních produktů. Scam může být i brokerská společnost, fungující například formou pyramidy.
Detail

Screener

Market screener je označení pro software nebo on-line platformu, která scanuje (projíždí) trhy a hledá patterny či settupy dle nadefinovaných vlastností. Screener je obchodníky využíván pro hledání patternů jako Pinbar nebo Engulfing v mnoha grafech v rámci okamžiku. Za Screener můžeme považovat také on-line software (webový portál), který nám dovolí zobrazit si jen ty trhy (společnosti), které splňují nadefinované podmínky. Akcioví obchodníci tak mohou filtrovat společnosti dle kapitalizace, výše dividendy a dalších podstatných charakteristik.
Detail

Script

Program napsaný v jazyce MQL4 (MetaQuotes Language 4). Script může obchodníkovi pomoci v činnostech, které jsou zdlouhavé a provést je jednoduchou aplikací okamžitě. Script se používá pro provedení jedné operace, následně se vypne. Nepracuje tedy nepřetržitě jako indikátor nebo AOS, ale jakmile splní svou funkci, přestane fungovat.
Detail

Seance

Seancí (Session) myslíme obchodní seanci, tedy časový úsek od otevření do zavření světové burzy. V rámci obchodní seance jsou umožněny nákupy a prodeje finančních instrumentů a dalších derivátů. V rámci tradingu známe tři základní Seance: asijskou, evropskou a americkou. Za seanci je poté považováno období od otevření do zavření jedné ze světových burz. Například evropská (Londýnská) burza otevírá v 9:00 SEČ a zavírá v 17:00 SEČ. Burza v Tokiu otevírá v 1:00 a zavírá v 9:00 SEČ. Burza v Sydney otevírá ve 23:00 a zavírá druhý den v 7:00 SEČ. Burza v New Yorku otevírá ve 14:00 a zavírá ve 22:00. Desátá večer (22:00) SEČ je považována za oficiální konec obchodního dne.
Detail

SEC - (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry a burzy v USA = SEC
Detail

Sektor

Sektor, nebo Sector či Sektor trhu Sektorem myslíme určitou část trhu, kam spadají akcie společností s podobným záběrem a charakteristickými vlastnostmi. Základními sektory jsou: - Basic Materials (Exxon Mobile, PetroChina, Linde plc ad.) - Conglomerates (Pinterest, Seaboard Corporation ad.) - Consumer Goods (Apple, Coca-Cola, NIKE, Sony ad.) - Financial (Berkshire Hathaway, Visa, Citigroup ad.) - Healthcare (Johnson & Johnson, Pfizer, CVS ad.) - Industrial Goods (Boeing, Lockheed, Caterpillar ad.) - Services (Amazon, Alibaba, Walmart, McDonalds ad.) - Technology (Microsoft, Google, Facebook, Adobe ad.) - Utilities (Duke Energy, Sempra Energy, PPL Corporation ad.) Na burze lze obchodovat jak jednotlivé společnosti, tak i celé sektory. Sektory se dále mohou dělit na podsektory.
Detail

Sell

Anglický výraz pro prodej a vstup do krátké pozice, spekulace na pokles daného instrumentu.
Detail

Sell limit

Čekající prodejní objednávka, která se umísťuje nad aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít zespodu, aby se na čekající objednávce uskutečnil prodejní příkaz (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Sell stop

Čekající prodejní objednávka, která se umísťuje pod aktuální tržní cenu. Trh musí k objednávce přijít ze shora, aby se na čekající objednávce uskutečnil prodejní příkaz (viz. Market/Limit/Stop).
Detail

Sentiment na trhu

Pojem sentiment je ve spojení s tržním prostředí užíván poměrně často. Znamená něco jako nálada.
Detail

Sezonalita

Jeden z elementů zkoumaných při podrobné tržní analýze, především u komodit. Sezonalita je získávána z x letých průměrů předešlých let, ze kterých vzniká křivka průměru. Obchodníci se v sezonalitě snaží nalézt cykličnost a využít ji pro načasování vstupu do pozic.
Detail

Shooting Star

Svíčková formace tvořena jednou svíčkou s krátkým tělem oproti dlouhému knotu. Shooting Star hledáme na konci růstového trendu s knotem nahoru, který předesílá odmítnutí vyšších cen a možný obrat trhu dolů. Jako Shooting Star bývá někdy označována formace Inverted Hammer.
Detail

Short

Označení pro krátkou pozici. Pokud trader vstoupí do shortu, znamená to, že prodal a spekuluje na pokles daného instrumentu.
Detail

Short term

Short term je krátkodobější náhled analytika, případně Intradenní obchod či Skalp. Kromě Short Term známe také Long Term.
Detail

Sierra Chart

Profesionální obchodní platforma pro finanční trhy, která se využívá především pro obchodování a investování do akcií, komodit, futures, méně pak forex a CFD. Sierra Chart je stabilní, rychlá, bezpečná a nabízí zobrazení volume profile či footprint (order flow). Více o Order Flow
Detail

Silný trh

Silný trh je trh, který v době krize či silného oslabování podobných trhů (instrumentů) neslábne tak moc, nebo tak rychle, případně dokonce na pokles jiných trhů nereaguje vůbec. Opakem je Slabý trh
Detail

Single

Pattern známý také pod označením 123Gap nebo Skrytá mezera. Single je tvořen třemi svíčkami, kde mezi high první a low třetí svíčky vzniká pomyslná mezera (Long Single).
Detail

SIPC

Sdružení pro ochranu investorů cenných papírů (Securities Investor Protection Corporation) = SIPC SIPC je samoregulační instituce pro brokery v USA.
Detail

Skalping

Typ obchodního přístupu dle doby držení otevřené pozice a velikosti stanoveného profitu. Skalper je obchodník, který zavírá otevřené pozice během několika vteřin a na forexovém trhu míří na profity v řádech jednotek pipů.
Detail

Skrytý gap

Skrytý gap, někdy označován jako Skrytá mezera, nebo Single, 123Gap a Hidden gap. Skrytý gap v trhu vzniká při iniciačních pohybech, kde mezi první a třetí svíčkou patternu vzniká ona skrytá mezera. Přečtěte si vše potřebné o skrytém gapu a podívejte se na nástroj Marcus, který je v trhu vyhledá za Vás.
Detail

Slabý trh

Slabý trh je trh, který v období, kdy se podobným instrumentům nedaří, slábne víc (rychleji). Reaguje na špatné podmínky v daném sektoru hůře než například ostatní společnosti ze stejného sektoru nebo s podobným zaměřením. Opakem je Silný trh.
Detail

Slippage

Česky skluz. Jedná se o rozdíl cen mezi námi zvolenou/nastavenou/myší odkliknutou cenou a realizovanou cenou. Pokud obchodujeme na velmi likvidním trhu za běžných okolností, nepřijdeme se skluzem příliš do styku. Pokud se ale dostaneme na méně likvidní trh, nebo do trhu přijde zpráva, která způsobí rychlé cenové pohyby, může dojít ke zpoždění plnění příkazů, tedy ke skluzu. V praxi to může znamenat, že místo plánované ztráty 30 USD obdržíme ztrátu 33 USD, ale setkat se můžeme i s rozdíly o mnoho nepříznivějšími.
Detail

Small Cap

Small Cap je označení pro skupinu akciových společností, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje mezi 300 miliony do 2 miliard amerických dolarů. Mezi Small Cap patří například: Sunrun, Yamaha nebo ESCO. Kromě Small Cap známe také Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Mikro Cap a Nano Cap
Detail

Small speculators

Small speculators je jiné označení pro tzv. Small traders nebo Non-reportables. Jedná se o malé spekulanty, kteří se v tržním prostředí pohybují kvůli zhodnocení svého majetku, a to na základě správně odhadnutého budoucího tržního pohybu. Small speculators je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

Small traders

Small traders je jiné označení pro tzv. Small speculators nebo Non-reportables. Jedná se o malé spekulanty, kteří se snaží těžit na trzích díky správnému odhadu tržního vývoje. Small traders je jedna ze skupin hodnocených v COT reportu. Těmi dalšími jsou Large traders (Large speculators) a Commercials (Hedgers).
Detail

SNB – Švýcarská národní banka

Swiss National Bank (SNB), tedy Švýcarská národní banka byla založena v roce 1907 a vydává bankovky švýcarského franku.
Detail

Social Trading

Moderní způsob obchodování na základě kopírování jiných obchodníků. Tipy lze dostávat jak formou direct zpráv, tak přímým sledováním vybraných uživatelů (traderů). Tento způsob tradingu je oblíben u lidí, kteří nemají dostatek volného času, případně u těch, kteří nedokáží být na trzích sami profitabilní. Zprávy od ostatních traderů mohou ostatní využít pro svůj vlastní trading k přímému kopírování, nebo k inspiraci.
Detail

Spekulace

Spekulace je odhad tržního pohybu. Trader spekuluje na pokles nebo růst podkladového aktiva, podle toho prodává nebo nakupuje. V opčním obchodování lze využít i tzv. chopové strategie, kdy se nesnažíme odhadnout směr, ale spíše cenové pásmo, ve kterém se trhu bude s nejvyšší pravděpodobností pohybovat. Spekulace není hazard, pokud k tradingu přistupujeme zodpovědně a vnímáme jej jako byznys, ne jako zábavu.
Detail

Spike

V trading terminologii bychom pod pojmem Spike měli hledat silný, rychlý, mnohdy nečekaný pohyb na trhu. Změna ceny podkladového aktiva bývá většího rozsahu než je obvyklá range sledovaného období na zvoleném trhu.
Detail

Spot

Spotová cena je aktuální dostupná cena. Pokud chce být trader okamžitě vypořádán, je spotová cena ta, kterou dostane.
Detail

Spread

Slovo více významů. Prvním z nich je rozdíl mezi bid a ask cenou, tedy mezi prodejní a nákupní cenou. U velmi likvidních trhů je tento rozdíl zanedbatelný, u jiných rozhoduje vůbec o možnosti vstupu do obchodu – tento spread není nehybný. Jedná se do jisté míry i o provizi pro brokera, tedy pro společnost poskytující nám data a možnost obchodovat na finančních trzích. Dalším významem je spread jako rozdíl ceny dvou různých komodit nebo jedné stejné komodity s různými futures kontrakty. V praxi to znamená, že například můžeme nakoupit březnovou kukuřici a prodat březnovou sóju, nebo nakoupit květnový kontrakt kakaa a prodat červnový kontrakt kakaa (z jakéhokoliv důvodu), tím se pak stáváme spreadovým obchodníkem.
Detail

Squeeze

Pod pojmem squeeze míníme v burzovním prostředí indikátor složený z dalších tří volně dostupných indikátorů v obchodní platformě, např. MetaTrader 4. Squeeze indikátor je složen z Bollinger Bands (Bolingerovy pásy), Keltner channel (Keltnerův kanál) a Momentum. Squeeze signál přichází v momentě, kdy se Keltnerův kanál dostane do Bollingerových pásů a Momentum naznačí budoucí pravděpodobný směr. Podobnou strategii jsme také popsali ZDE
Detail

Standardní odchylka

Někdy se standardní odchylka zaměňuje za volatilitu, v jednoduchosti však znamená obvyklý či předpokládaný pohyb trhu. Standardní odchylky používají při svých výpočtech i nástroje jako Bollinger Bands nebo VWAP. Využívá se také při valuaci opcí na akcie nebo komodity.
Detail

Sterling (GBP)

Slangový výraz pro britskou libru.
Detail

Stochastic Oscillator

Indikátor řadící se mezi tzv. oscilátory, využitelný jak v trendovém, tak v netrendovém období. Indikátor je obvykle složen ze dvou linek, přičemž obchodníci sledují jak jejich vzájemnou polohu, tak i to, na jakých hodnotách se pohybují. Mezi tradery je Stochastic využíván pro sledování divergencí.
Detail

Stop Loss (SL)

Je námi stanovená velikost ztráty, kterou jsme schopni podstoupit. V žádném případě se nemusí jednat o ztrátu maximální, kterou můžeme utrpět. Na trzích se sníženou volatilitou, se skluzy (slippage), při prudkém pohybu trhu, při gapech (mezerách) může dojít i k větší ztrátě, než je náš stanovený SL. SL je pouze příkaz pro brokera, že pokud se cena dostane na danou úroveň, chci za market cenu trh opustit.
Detail

Stop Out

Při dosažení 50 % výšky marže (před ESMA 30 %) začne broker u obchodníka automaticky uzavírat nejztrátovější otevřené pozice. Tento mechanismus by měl zabránit větší neplánované ztrátě obchodníka a říká se mu Stop Out. Je silně doporučeno zjistit si hodnotu Stop Out u svého brokera. Pakliže obchodník nechce obdržet Stop Out, musí před dosažením limitní hranice doplnit další finanční prostředky na svůj obchodní účet. Důvodem dosažení hranice Stop Out je držení větších pozic, než na jaký má obchodník kapitál. Pokud jde o finanční páku, platí, že čím vyšší páka, tím později dostane trader Stop Out, protože tím méně potřebuje finančních prostředků na marži. Viz Finanční páka
Detail

STP broker

Typ brokera, který přeposílá příkazy svých klientů jiným brokerům (často market makerům) nebo bankám. Broker se chová jako prostředník a sám vybírá, co s danou transakcí udělá.
Detail

Strop

Jako strop označujeme cenovou úroveň, kde trh našel svůj vrchol a nedaří se mu jej překonat. Strop bychom tak mohli nazvat resistencí. Přečtěte si vše o resistenci a co je to podlaha.
Detail

Support

Cenová úroveň, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu směrem dolů. Obchodníky je support využíván pro spekulace na dlouhou stranu.
Detail

Support/Resistence

Jsou silné oblasti ve vybraném trhu. Support je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu dolů. Resistence je oblast, která působí jako překážka pro pokračování pohybu trhu nahoru.
Detail

Svatý grál – holly grail

Bezchybný obchodní systém, který se snaží nalézt většina začínajících traderů. V praxi však žádný takový systém není a ztráty k tradingu jednoduše patří. Svatý grál můžeme hledat v indikátorech, stejně jako v osvědčených strategiích, money managementu nebo AOS.
Detail

Světové burzy

NYMEX - New York Mercantile Exchange CME - Chicago Mercantile Exchange CBOT - Chicago Board of Trade NYBOT - New York Board of Trade NYSE - New York Stock Exchange TSE - Tokyo Stock Exchange NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations Euronext LSE - London Stock Exchange FWB - Frankfurt Stock Exchange
Detail

Svíčka

Ang. candel. je asi nejpoužívanějším objektem zobrazení trhu s využitím ceny a času. Zobrazení ceny v čase za pomocí svíček nazýváme svíčkový graf. Svíčku tvoří High, Low, Open a Close.
Detail

Swap

Hodnota, která je účtována (přičtena nebo odečtena) traderovi od brokerské společnosti, obvykle za držení finančního instrumentu přes noc (forex, komodity, akcie..). Swapy odrážejí rozdíl tržní úrokové sazby dvou měn.
Detail

Sweet Spot

Místo, situace, kdy by měl jít trader s trhem. Ideální situace pro vstup do obchodu.
Detail

SWING

Swingové obchodování (obchod, obchodník, obchodování) je obchodní styl založený na držení pozice více než jeden obchodní den. Jako swingoví tradeři si jdeme pro větší pohyby trhu, řádově desítky pipů a více. Někdy se setkáme s pojmem Poziční obchodování.
Detail

Swissy (CHF)

Slangový výraz pro švýcarský frank a měnový pár USDCHF.
Detail

Take Profit

Jinak „Profit Target“ (PT) – traderem stanovená cenová úroveň, na které hodlá zavřít zisk.
Detail

Tape reading

Čtení trhu pomocí speciálních software, díky kterým lze vidět, co dělají velcí hráči. Na konkrétních cenách lze sledovat objemy obchodů a čekající objednávky. Tape je čekající objednávka a díky speciálnímu software můžeme vidět, kde je a jak je veliká.
Detail

Technická analýza (TA)

Nejpoužívanější způsob odhadu budoucího pohybu trhu. Za pomocí technické analýzy se trader snaží určit důležité oblasti podpory a odporu a definovat tak místa, kde by trh mohl reagovat a kam by mohl směřovat. V rámci technické analýzy bereme v potaz cenu a čas (ne fundamenty) a obvykle se snažíme využívat opakující se situace na trzích pomocí patternů a indikátorů.
Detail

Thinkorswim

Projekt společnosti TD Ameritrade s ústředím v Chicagu, USA. Založen byl v roce 1983, za zakladatele byl označen Tom Sosnoff. Jedná se o pokročilou obchodní platformu, kde mohou investoři provádět pokročilé tržní analýzy, zobrazit objemy obchodů, implikovanou volatilitu a mnoho dalšího. Využijí jej především opční, akcioví a komoditní obchodníci. Odkaz na Thinkorswim.com
Detail

Tick

Jako tick pojmenováváme nejmenší tržní pohyb, a to jak u akcií, komodit, nebo na forexu. Proto jsou za nejlepší možná data považována právě ticková data.
Detail

Ticker

Ticker je oficiální zkratka pro konkrétní instrument. Příklady: Pro měnový pár na forexu s měnami euro a americký dolar je ticker EURUSD Pro společnost Microsoft Corporation je ticker MSFT.
Detail

Time and Sales (T&S)

Informace o počtu zobchodovaných kontraktů na konkrétních cenách se dozvíme například z tabulky Time and Sales. Tabulku je možné zobrazit v mnoha obchodních platformách, např. v Ninja Trader nebo TradeStation. Z tabulky získáme informaci o nástroji, času, počtu kontraktů a ceně. Pro začínající obchodníky je tabulka příliš náročná a dokáže spíše uškodit. Nejedná se o křišťálovou kouli, zobrazuje aktuální stav, tvůrci trhu mají techniky, jak retail obchodníky oklamat. Swingoví obchodníci a investoři Time and Sales nevyužijí, skalperům může napovědět. T&S bývá považována za předchůdce moderního footprintu (orderflow).
Detail

Time Frame (TF)

Časový rámec skrývající se v MT4 pod značkami: „M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN“, kdy například M5 značí, že každá svíčka v grafu má časovou hodnotu 5 minut. Tři takové svíčky vedle sebe představují tedy 15 minut.
Detail

Trade – obchod

Otevření a následné zavření jedné transakce s výsledným ziskem či ztrátou. Obchod otevírá trader (nebo AOS) za účelem zisku ze správně odhadnutého budoucího pohybu trhu.
Detail

Trade War – obchodní válka

Válka beze zbraní, obvykle tzv. ekonomická nebo hospodářská válka mezi dvěma silnými zeměmi.
Detail

Trader

Anglický výraz pro obchodníka, spekulanta na burzovních trzích. Trader neinvestuje, nedrží pozice roky, nenakupuje s cílem profitovat na dividendách. Trader profituje na změně ceny podkladového aktiva, např.: nakoupí za 100 a prodá za 105, nebo prodá za 100 a nakoupí za 95.
Detail

Trader Workstation (TWS)

Obchodní platforma, označována profesionálními obchodníky za špičku mezi obdobným software. TSW je bezpochyby spjat s brokerskou společností Interactive Brokers. Desktopová obchodní platforma je využívána především opčními, futures komoditními a akciovými obchodníky a investory. Méně pak forexovými tradery. Pokud jde o aplikování tržních analýz, není pro většinu obchodníků tím pravým prostředím. Trader Workstation vyniká spíše svou profesionalitou, rychlostí a bezpečností.
Detail

Trading

Česky obchodování. Spekulace na pohyb (směr) vybraného finančního instrumentu (komodity, akcie, měny..).
Detail

TradingView

Burzovní portál, screener, on-line graf a social trading obchodní platforma s aktuálními zprávami ze světa finančních trhů. Odkaz na TradingView.com
Detail

Trailing

V obchodní terminologii se jedná o příkaz typu stop, který se posouvá se změnou tržní ceny. V praxi tak může trader stanovit omezenou ztrátu s možností neomezeného zisku. Trailing stop se posouvá, pokud se obchod vyvíjí pro tradera pozitivně, ale stojí, pokud jde trh proti příkazu.
Detail

Trend

Je označení pro fázi trhu, kdy je patrná klesající nebo rostoucí tendence trhu. Další fází trhu je CHOP.
Detail

Trend is your friend

Trend is your friend je stará tradingová poučka, která v překladu znamená: „Trend je tvůj přítel“. Trend je na trhu živen velkými hráči, sentimentem i panikou. Ať je to, jak chce, není správnou volbou jít proti němu. Trend se představme jako běžící stádo býků nebo medvědů. Určitě bychom se proti nim neměli stavět, ale běžet s nimi. Settupy, signály a patterny, které vycházejí do trendu, mají obvykle větší pravděpodobnost na úspěch než ty protitrendové.
Detail

Trendline

Jedna ze základních technik analýzy trhu pomocí dostupných nástrojů v obchodní platformě Meta Trader 4. Trendline, neboli trendová linie je spojnicí vrcholů či spodků svíček, přičemž vytvořená linie nemá směr horizontální, ale je pod nějakým úhlem.
Detail

Trendové patterny

Trendové patterny jsou užívané pro možnost vstupu do obchodu na základě jasně daných pravidel, a to s respektováním panujícího trendu. Trendovými patterny jsou například: Trojúhelník, Trendline či Trendový kanál. Využívány jsou také trendové indikátory, které jsou oblíbené pro svou jednoduchost a možnost stanovení jasných pravidel. Trendovými indikátory jsou například: Klouzavé průměry, Bollinger Bands nebo ADX. Většina patternů a indikátorů je využitelná pro trendové i netrendové období. Vždy záleží na konkrétním využití a výkladu signálů.
Detail

Trendové signály

Trendové signály jsou generovány trendovými patterny, indikátory a strategiemi. Mezi nejznámější trendové indikátory patří: Klouzavé průměry, Bollinger Bands nebo MACD. Mezi nejznámější trendové patterny patří: Dlouhá svíce, Pivot High / Low, Trendová linie, Trendový kanál nebo Trojúhelník (Triangle). Popsanou trendovou strategií je Zavření Pivot High / Low. Signály lze dostávat jak alertem (zvukovým, obrazovým, e-mail, SMS), tak pouhým splněním podmínek, kterých si musí trader v grafu sám všimnout. Signály lze dostávat také od poskytovatelů signálů, jako je MQL5 nebo zdejší PWFT klub.
Detail

Trendové strategie

Trendové strategie jsou obchodníky využívány v trendujícím trhu, a to podle starého rčení „Trend is your friend“. Trendové strategie jsou mezi obchodníky velice oblíbené, za sebou totiž mají velké hráče, kteří živí dlouhodobý trend. Strategie jsou postaveny na trendujících patternech a indikátorech. Mezi nejznámější trendové indikátory patří např.: Moving Average (MA) nebo Average Directional Movement Index (ADX). Mezi nejznámější trendové strategie patří Breakout strategie, Pullback či Korekce. Mnohé patterny a indikátory lze využít na protitrendové i trendové obchody, vždy záleží na konkrétním využití. Obchodníci se v trendujícím trhu snaží naskočit do rozjetého vlaku a obvykle se snaží s menším rizikem dojít pro vysoký profit. U trendových strategií je obvyklé vysoké RRR.
Detail

Trendový kanál

Pattern spadající do základní technické analýzy trhů pomocí volně dostupných nástrojů. K vytvoření trendového kanálu se využívají trendové linie směřující stejným směrem a ohraničující tržní pohyb ze dvou stran.
Detail

Trh

Trh je místo střetu poptávky a nabídky na základě které se vytváří cena. Vytvářejí se ceny pro různé druhy cenných papírů a finančních derivátů. Viz. Market
Detail

Triangle

Jeden z nejsledovanějších patternů základní technické analýzy finančních trhů. Triangle, neboli trojúhelník, je sledován na forexovém, akciovém i komoditním trhu. Boj mezi kupci a prodejci stlačuje cenu do stále užšího pásma, které má podobu trojúhelníka.
Detail

Trigger

Anglický výraz pro „spoušť“. Trigger je to, co nás přesvědčí o vstupu do obchodu.
Detail

TSE – Tokijská burza

Tōkyō Shōken Torihikijyo nebo anglicky Tokyo Stock Exchange = TSE Největší burza v Japonsku založena v roce 1878. Indexem Tokijské burzy je Nikkei 225.
Detail

Tulipánová horečka

Tulipánová horečka byla jednou z největších spekulativních bublin na světě, která probíhala v letech 1634-1637 v Nizozemsku. Za cibulky tulipánů byli investoři ochotni zaplatit nemalé peníze a vzdát se i většiny svého majetku. Poté, co po tulipánech prudce klesla poptávka, splaskla tulipánová bublina. Co je to bublina.
Detail

Tvůrce trhu

Tvůrce trhu se v trading světě označuje Market Maker. Členská společnost a aktivní zprostředkovatel na finančních trzích, který oznamuje nákupní a prodejní ceny, za které je ochoten kdykoli zprostředkovat obchod.
Detail

Upgrade

Upgrade je označení pro vylepšení. Upgradovat, tedy vylepšit, lze obchodní metodu, nástroj, nebo software, se kterým obchodník pracuje. Upgradovat ale můžeme i svou mysl a zlepšit svou psychologii obchodování.
Detail

Úrok

Úrok lze nazvat také jako odměnu / poplatek. Věřitel půjčí své finance dlužníkovi a ten mu je nucen platit předem stanovený úrok. Věřitel tak dlužníkovi poskytne tzv. úvěr.
Detail

USD – americký dolar

Americký dolar je oficiální měna Spojených států amerických, ale i dalších zemí, jako např.: Panamy, Ekvádoru nebo Zimbabwe. Americký dolar má dle ISO 4217 zkratku USD a symbol $ nebo US$. Jeden dolar se dělí na 100 centů. V mezinárodních transakcích je Americký dolar nejpoužívanější měnou na světě. USD je v mnoha zemích používán jako bankovní rezerva. Ve spojených státech byl zaveden v roce 1785.
Detail

Value Area – Oblast hodnoty

Oblast, ve které se trh držel delší dobu, obvykle 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). Value area je shora ohraničena value area high, zespoda je ohraničena value area low. Pod pojmem value area si můžeme představit určitou rovnovážnou oblast, kde jsou spokojeny obě dvě strany (jak býci, tak medvědi). Takové oblasti mohou v budoucnu fungovat pro trh jako bariéra pro pokračování v jeho pohybu, případně jako magnet, kam to bude trh přitahovat. Více o Value Area a Market Profile
Detail

Value Area High (VAH)

Horní hrana value area (oblasti hodnoty), která je vymezena jako oblast, kde se trh pohyboval 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). VAH je obchodníky využívána jako support / resistence oblast, u které sledují její pohyb v čase. Pokud se trh dostane nad VAH, nachází se mimo oblast rovnováhy a lze očekávat navrácení zpět. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

Value Area Low (VAL)

Spodní hrana value area (oblasti hodnoty), která je vymezena jako oblast, kde se trh pohyboval 70 % času (např. dne). Při sledování volume můžeme mluvit o 70 % zobchodovaného objemu (např. v rámci daného dne). VAL je obchodníky sledována jako S/R oblast, u které sledují také posun v čase. Pokud se trh dostane pod VAL, nachází se mimo oblast rovnováhy a lze očekávat navrácení zpět. Více v obchodní metodě Market Profile
Detail

VIX

Index VIX je mezi obchodníky vnímán jako tzv. měřič strachu a zároveň index volatility. Do výpočtu jsou zahrnuty call a put opce na indexu SP500. V praxi pokud index SP500 roste, VIX klesá a naopak. VIX měří, jak často se mění podkladové aktivum. Zvýšené tržní pohyby nahoru a dolů způsobují vyšší volatilitu, tím pádem i strach investorů.
Detail

Vklad

Vklad znamená poslání/uložení finančních prostředků na obchodní účet. Vklad lze provést mnoha způsoby, záleží, co vše brokerská společnost nabízí (bankovní převod, karta, paypal ad.) Trader či investor vkládá na obchodní účet finanční prostředky s hlavním cílem je v rozumném čase zhodnotit. I v české trading scéně se místo vklad používá obvykle pojem Deposit.
Detail

Vlajka - pattern

Tržní formace předpokládající pokračování trendu. Tvoří ji dvě trendové linie pod shodným (podobným) úhlem. Trh se pohybuje mezi trendovými liniemi a obchodníci mohou spekulovat jak na odrazy od nich, tak na následný průraz jedné z nich. Pattern vlajka se řadí mezi tržní formace k pokračování v nastoleném trendu. Zpětný pohyb trhu v rámci vlajky je tak zřejmě pouze z důvodu doplnění potřebného objemu pro další pokračování.
Detail

Volatilita

Míra rozkolísanosti sledovaného aktiva. Vysoce volatilní trhy vykazují vyšší míru rizika (a potenciálního zisku) a větší rozpětí cenové range. Volatilitu můžeme změřit pomocí indikátorů, nebo jednoduchým změřením cenové range v určitém období (např. za den).
Detail

Volume – objem

Hodnota finančního nástroje, která je obchodována během určitého období. Objem zobchodovaných kontraktů na dané ceně, nebo v určitém čase.
Detail

Volume profile

Obchodní systém a nástroj hloubkové analýzy trhu za pomocí reálného zobchodovaného volume. Od Market Profile se liší využitím známého objemu (zobchodovaných kontraktů).
Detail

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Indikátor pro zobrazení cenově vážené průměrné ceny, například v obchodní platformě Ninja Trader. Ceny, na kterých byl zobchodován větší objem obchodů, mají vyšší váhu. Indikátor VWAP graficky znázorňuje průměrnou cenu přímo v grafu. K průměrné ceně se obvykle přidávají ještě standardní odchylky, které stejně jako hlavní linie (ve středu) v grafu představují plovoucí supporty a resistence.
Detail

Volumes

Základní indikátor v obchodní platformě MetaTrader 4. Indikátor je zobrazen formou svislých čar ve spodní části grafu, přičemž čáry představují součet tickových změn ceny v daném časovém intervalu. Volumes indikátor se snaží nahradit objem obchodů, spíše ale vizualizuje nervozitu a zájem investorů.
Detail

VPS

Zkratka pro Virtuální Privátní Server, který využívají především algotradeři. Na VPS lze nechat spuštěnou obchodní platformu 24/7 a mít tak své AOS portfolio stále zapnuté.
Detail

Výnos (Yield)

Výnos je obvykle vyjadřován jako procento z hodnoty majetku. Výnosem může být myšleno jak výnos z určitého fondu, tak zároveň jako tzv. úrok. Dalším druhem výnosu je dividenda z držení akcií společností, která je vyplácí. Yield může být jak fixní (např. roční), tak i variabilní. Dividendy společností mohou být fixní, ale při mimořádných situací je společnosti lehce změní (navýší, sníží). Pokud se pohybujeme ve finančním sektoru (investičním), který není řízen státem, nemůže být žádný výnos zaručen. Yield lze chápat jako výnosnost, tedy peníze získané dobrou investicí, která se časem zhodnotila. Yield je pojem užívaný také v komoditním světě jako výnosnost, např. na hektar pole. Investoři se snaží o roční výnosnost vyšší, než je roční inflace. Chápání dostatečné výnosnosti je velmi subjektivní.
Detail

Výplach

Výplach je nespisovně popsaná situace Výprodej. Mnohdy se však pojem výplach používá v případě ještě většího propadu cen než při výprodeji. Výplach probíhá obvykle mnohem rychleji než rychlý růst hnán FOMO.
Detail

Výprodej

Výprodejem označujeme takovou situaci na trhu, kde dochází k výraznému oslabování daného instrumentu. Výprodej se od korekce liší tím, že je rychlejší a dalekosáhlejší (značnější pokles). Výprodej probíhá obvykle mnohem rychleji než jakýkoli růst.
Detail

Wall Street

Wall Street je světoznámá ulice v New Yorku v USA, konkrétně v jižní části Manhattan. Všem traderům a investorům je blízká především Finanční čtvrť. Ve Wall Street se nachází největší burza na světě, americká NYSE (New York Stock Exchange). V blízkosti se ale nacházejí i další burzy, jako NASDAQ, NYMEX nebo AMEX.
Detail

Warrant

Warrant je typ cenného papíru sloužící ke spekulaci a zhodnocení investovaného kapitálu. Slovo Warrant znamená v překladu „právo“ Jedná se o vysoce rizikový finanční derivát. Warranty emitují především banky. Investoři je mohou pouze nakoupit. Warrant dává právo nakoupit nebo prodat dohodnuté množství podkladového aktiva jako jsou akcie, měna či komodita, a to za pevně stanovenou cenu ve stanoveném termínu. Na základě těchto skutečností se Warrantům říká také opční listy.
Detail

Warren Buffett

Warren Buffett je jedním z nejslavnějších investorů a jeden z nejbohatších lidí na světě. Celým jménem Warren Edward Buffett je přezdíván „Věštec z Omahy“ či „Zázrak z Omahy“. Narodil se v roce 1930 v Nebrasce, Omaha (USA). Americký miliardář W. Buffett byl v roce 2008 nejbohatším mužem planety. Je největším akcionářem a CEO holdingové společnosti Berkshire Hathaway.
Detail

WASDE report

Report zemědělských komodit vydávaný ministerstvem zemědělství USA (USDA). WASDE je zkratka od World Agricultural Supply and Demand Estimates. Z reportu se čtenář dozví informace o zásobách nebo o produkci obchodovatelných komodit. Před i po zveřejněním reportu dochází na komoditních trzích ke zvýšené volatilitě.
Detail

Webinář

On-line přenos, kdy na jednom konci je školitel, jehož obrazovka počítače je snímána a na druhém konci jsou návštěvníci (klienti, žáci), kteří vidí snímanou obrazovku školitele.
Detail

Win Ratio

Statistický údaj vypočtený poměrem ziskových obchodů celkovým počtem uskutečněných obchodů. V případě, že trader disponuje statistikou 15 ziskových obchodů z 20, jeho Win Ratio je 75 %.
Detail

WTI ropa

Ropa WTI (West Texas Intermediate) je komodita obchodovaná na Chicagské komoditní burze prostřednictvím futures kontraktů. WTI je známá také pod pojmem „lehká ropa“ nebo „sladká ropa“, má totiž nižší hustotu a obsahuje menší množství síry než ropa Brent.
Detail

WTO – Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace (World Trade Organization) = WTO WTO je mezinárodní organizace vzniklá v roce 1995 se sídlem v Ženevě (Švýcarsko). Primárním úkolem WTO je dohlížet na rovnost v rámci otevřeného trhu. Oficiálním účelem je regulace mezinárodního obchodu. V současnosti má WTO 164 členských států.
Detail

Xetra

Exchange Electronic Trading – základní obchodní platforma. Elektronický systém Xetra využívá burza ve Frankfurtu.
Detail

Základní měna

Měna, která je první v měnovém páru. Veškeré transakce jsou prováděny se základní měnou.
Detail

Zavření trhu

Zavřením trhu se obvykle myslí znemožnění řízení otevřených pozic. Trader není schopen otevřít, zavřít, nebo jinak manipulovat s otevřenými pozicemi a s čekajícími pokyny. Trhy zavírají v našem časovém pásmu v pátek ve 22:00, vyskytují se však změny dle obchodovaného trhu či instrumentu. Kryptoměnové burzy, stejně jako směnárny Fiat měn, nemají zavírací hodiny.
Detail

Zig Zag indikátor

Indikátor používaný především u forex obchodování k vykreslení tržních pohybů splňující určité parametry. Trader si volí, jak veliké tržní pohyby chce v grafu zvýraznit a indikátor Zig Zag je automaticky zakreslí. Poté už je na obchodníkovi, jak tyto linie využije, zda aplikuje další techniky jako například Fibonacci, nebo zda jasně definované pohyby využije pro řízení pozice. Další Indikátory
Detail

Zisk

Zisk je to, oč tu běží. Ziskem může být profit na základě dobře provedené analýzy a odhadu budoucího pohybu trhu. Zisk lze na forexovém trhu dosáhnout i díky tzv. carry trade, kdy obchodníci nemusejí odhadnout budoucí chování trhu do takové míry, ale bazírují na zisku Swapových bodů. Zisk u akcií může plynout například z dividend. Tedy z podílu na zisku díky vlastnění části společnosti. V tradingu a investování jde především o dlouhodobý zisk, například roční zhodnocení obchodního účtu. Opakem zisku je ztráta.
Detail

Ztráta

Ztráta je na obchodním účtu zaznamenána jako pokles balance. Ztrátu lze zavřít ručně za Market cenu, případně pomocí Čekajících objednávek jako je Stop Loss. Pokud je ztráta nabyta v rámci obchodního systému, je vše v pořádku. Ztráty k tradingu patří.
Detail

Seznam zkratek

MP – Market Profile

IB – Initial Balance

ID – Intraday

BE – break even

SLBE – stop loss na break even

SL – stop loss

TP – take profit

PT – profit target

MM – money management

HVN – high volume node

LVN – low volume node

POC – point of control

Indi – indikátor

Gap – mezera

BB – Bollinger Bands

BO – Binární opce

EUR – Euro

USD – Americký dolar

JPY – Japonský jen

SGD – Singapurský dolar

CAD – Kanadský dolar

DKK – Dánská koruna

NOK – Norská koruna

TRY – Turecká lira

HUF – Maďarský forint

MXN – Mexické peso

THB
– Thajský baht

RUB – Ruský rubl

TL – trendová linie

TK – trendový kanál

H/L – high/low

VA – value area

VAH – value area high

VAL – value area low

TA – technická analýza

FA – fundamentální analýza

PA – Price action

FX – FOREX

BTC – Bitcoin

MA – moving average

Fibo – Fibonacci

PWFT – Powerful Trader

SMA – Simple Moving Average

EMA – Exponencial Moving Average

AUD – Australský dolar

CZK – Česká koruna

GBP – Britská libra

CHF – Švýcarský frank

NZD
– Novozélandský dolar

HKD
– Hongkongský dolar

PLN
– Polský złoty

SEK
– Švédská koruna

ZAR
– Jihoafrický rand

Nenašli jste hledaný pojem? Zeptejte se nás…