Napište nám zprávu
🔴 Americe hrozí tvrdé přistání
❌ Souboj investorů s Fedem nedopadne dobře (tak proč investuji?)
🔴 Americe hrozí tvrdé přistání
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Market Profile, čtení trhu pomocí profilace (1. díl)


Petr Plecháč 12. 2. 2019

Základní informace o Market Profile

Profilace trhu pomocí nástroje Market Profile patří mezi nejúčinnější analýzy vybraných finančních instrumentů. Na Market Profile (MP) jsme sepsali Strategii, využili jsme jej pro čtení trhu v naší bonusové lekci TradeŠkoly a máme jej zakomponován v našem nástroji Marcus.

V tomto článku se zaměříme na popis vizualizace MP, jeho historii, typy. funkce a jeho základní části.

Až zvládnete úvodní seznámení, pokračujte na druhý díl. Připravili jsme pro Vás také ONLINE KURZ.

Market Profile v MetaTrader 4 - Marcus
Market profile | TradeCZ

Co je Market Profile a kdo s ním přišel

Za zakladatele je považován J. Peter Steidlmayer, trader na burze CBOT (Chicago Board of Trade). Prvotním záměrem nebylo nalézt nový obchodní styl nebo strategii, J. P. S. však objevil nový pohled na trhy.
Market Profile bychom mohli považovat za další typ grafu (ke svíčkovému, sloupcovému a čárovému).

MP vytváří profil trhu. Zobrazuje, kde se trh pohyboval a kolik času se zdržel. Vizualizuje dobu strávenou trhem na určité ceně.

Nástroj Market Profile v MT4 grafu vizualizuje podstatu finančních trhů a burzy samotné – tzv. teorii aukce. V trhu proti sobě stojí na jedné straně nakupující a na straně druhé prodávající. Místo onoho střetu a zároveň místo, kde pravděpodobně dochází k největší kumulaci objednávek, zobrazuje nástroj MP formou profilace.

Dva základní typy Market Profile

Pokud zde hovoříme o profilaci trhu s pomocí Market Profilu, máme obvykle na mysli sledování času a ceny. V tomto případě pracujeme s tzv. TPO (Time Price Opportunity).

Druhý typ profilace využívá reálné volume (objem), v tomto případě pracujeme s Volume Profile a sledujeme objem zobchodovaných kontraktů. Především na forexu je ovšem nutné si uvědomit, že pracujeme v decentralizovaném prostředí a nikdy nebudeme mít přehled o všech uskutečněných transakcích.

Market Profile aneb na začátku byla písmenka

Na začátku byla poměrně jednoduchá myšlenka, a sice:

Od začátku obchodní seance se zapisuje každé písmenko abecedy celkem 30 minut. Kam se trh v rámci daného časového intervalu podívá, tam se otiskne písmenko. Po uplynutí 30minutového intervalu se v dalším sloupci začne zapisovat další písmenko abecedy.

Pokud jednotlivá písmenka seřadíme vedle sebe, dostaneme profil trhu.

Na obrázku níže vpravo (složený profil) vykazuje nejvyšší volume (největší zelený sloupec) v místě, kde se trh nejdéle zdržoval. Všimnout si však lze i míst, kdy spolu objem a TPO nesouhlasí.

Ninja Trader a písmenkový Volume Profile
Písmenkový Market Profile

TPO x Volume

Jako trader se musíme přiklonit buďto k TPO nebo k Volume Profilu? Je to až tak podstatné?

Až tak podstatné to není. Na obrázku níže lze vidět TPO Profil ve srovnání s Volume Profilem a na první pohled bychom jen těžko hledali výraznější rozdíly.

TPO vs Volume profile v MT4 a Ninja Trader
Srovnání TPO profilu v MT4 (vlevo) a Volume Profilu v NinjaTrader (vpravo)

Byli bychom ale sami proti sobě, kdybychom si snažili namluvit, že se jedná o jedno a totéž. V některých případech se může TPO a Volume profil lišit opravdu výrazně.

Je pouze na konkrétním obchodníkovi, co chce využívat a jak dokáže techniku MP využít.

Srovnání volume a market profile
Den A - trh vykazuje nejvyšší volume tam, kde se trh nejdéle zdržoval. Den B - trh vykazuje nejvyšší volume ve spodní části, ale nejdéle se zdržoval v horní části.

Popis základních komponentů Market Profile

Market Profilů existuje celá řada, mezi základní komponenty však patří:

 • Profil – profilace trhu dle času stráveném na určité ceně, případně dle velikosti objemu
 • Value Area – neboli oblast hodnoty, která představuje oblast, kde trh strávil 70 % svého času (případně kde bylo zobchodováno 70 % objemu)
 • VAH – Value Area High, horní hrana oblasti hodnoty
 • VAL – Value Area Low, spodní hrana oblasti hodnoty
 • POC – Point Of Control, neboli férová cena (trh vnímá tuto cenu jako férovou)
 • HVN – High Volume Node, tedy oblast zvýšeného zájmu obchodníků
 • LVN – Low Volume Node, tedy oblast nízkého zájmu obchodníků
Market Profile, HVN, POC, LVN, VAL, VAH, Value Area
Market profil | TradeCZ

Různé vizualizace Market Profile

Profilaci trhu si lze i v MT4 zobrazit mnoha způsoby, ať po vizuální stránce, tak po té účelové.

Využití Market Profile v praxi

Zjistíme férovou cenu v jakékoli oblasti

Market Profile, profilace trhu v MT4 - rovnovážná oblast
Férová cena vybraného úseku finančního instrumentu

Pokud nás zajímá férová cena (oblast) námi zvoléno úseku finančního instrumentu, stačí dnes použít nástroj profilace trhu.

Získáme tak oblast, která bude pro trh fungovat jako magnet. Tuto zákonitost trhu pak můžeme využít při vlastním obchodování. 

Známe ceny, které budou trhy přitahovat jako magnet a které je nebudou vůbec zajímat

Market Profile, high volume node / area
Oblasti HVN, které budou trhy přitahovat
Market Profile, low volume node / area
Oblasti LVN, které účastníky trhu nezajímají

Účastníky trhu jsou některé ceny akceptovány a jiné nikoli.

Oblasti HVN jsou oblasti, které většina obchodníků v daný moment vnímá jako férové, případně zde probíhá vyrovnaný souboj mezi nakupujícími a prodávajícími.

Oblasti LVN jsou oblasti, které většina obchodníků neakceptuje a nechce zde obchodovat. Zároveň to jsou oblasti znatelné převahy jedné skupiny obchodníků nad druhou (např. býků nad medvědy).

Máme představu, jaký typ strategie použít

Market Profile, profilace trhu v MT4 - den D
Market profile | TradeCZ

Profil ve tvaru písmena D značí vyrovnaný tržní stav.

Uprostřed nalezneme férovou cenu (POC), na okrajích se nachází úrovně, na kterých tradeři nechtějí obchodovat. Nad VAH nechtějí býci dále nakupovat a pod VAL nechtějí medvědi dále prodávat.

V takovém tržním prostředí vím jistě jednu věc, a sice, že nechci vstupovat do dlouhodobějších obchodů ani na jednu stranu. Naopak, soustředím se na patterny a settupy nad VAH a pod VAL a směřuji profity do oblasti POC.

Férové oblasti jako podstata finančních trhů

Celá podstata finančních trhů by se dala nazvat jako „hledání férové ceny“. Trh se nebude zdržovat v oblasti, kde nemá zájem nikdo nakupovat ani prodávat. Naopak, bude vyhledávat takové oblasti, kde se nakupující a prodejci střetnou a mají zájem o určitou cenu bojovat.

V takovém případě vzniká na trzích pohyb do strany (tzv. chop), tvoří se profily ve tvaru písmena D a na trzích panuje rovnováha.

Pohyb do strany na trzích výrazně převažuje nad trendem (80 % pohybu na trzích je do strany). Rozpoznáním takové oblasti pak můžeme snáze aplikovat obchodní metody typu Sell na High a Buy na Low.

Ve finále jsme pak svědky chování trhu, připomínající pohyb z jedné rovnovážné oblasti do druhé. Rovnovážný stav je obvykle přerušen krátkodobým trendem, kdy vyhrála agresivní strana souboje.

Market Profile, konsolidace a trend, rovnovážná oblast
Pohyb trhu z rovnovážné oblasti do druhé. Přechod se uskutečňuje pomocí krátkodobého trendu.
Market Profile, profilace trhu v MT4 - chop a trend
Ukázka trvání pohybu trhu do strany vs. pohybu v trendu. Férové ceny jsou zobrazeny profilem vpravo v MT4.

Distribuce Market Profile, typy profilů

Tvar profilu toho dokáže hodně napovědět, především pak, jaké zvolit strategie, kam bude trh spíše směřovat nebo čemu se určitě vyhnout.

Základní profilové tvary jsou: D, P, b, B a úzký profil.

 • D – trh je v rovnováze
 • P – trh našel rovnováhu v horní části
 • B – trh disponuje dvěma rovnovážnými oblastmi a jedním LVN uprostřed
 • b – trh našel rovnováhu ve spodní části
 • úzký – na trhu panuje trend

Open Market Profile

Na forexu, kde jsou povětšinou obchodní hodiny 24/5, se open MP příliš nevyužívá. V jistých modifikacích lze využít například jako open asijské, evropské nebo americké seance.

Při obchodování akcií, indexů a komodit lze open MP využít na několik způsobů, v zásadě rozeznáváme dva:

 • Počáteční rovnováha – první hodina po otevření trhů. Sledujeme range a obchodujeme uvnitř nebo spekulujeme na průraz s možností chycení trendu.
 • Místo otevření – trh, který otevře vně předešlého MP (nebo oblasti hodnoty), bude mít tendenci
  k pohybu, lze očekávat volatilitu, test VAH nebo VAL předešlého MP a rozběhnutí trendu. Trh, který otevře uvnitř předešlého MP (nebo oblasti hodnoty), bude mít tendenci k pohybu uvnitř předchozího MP a lze očekávat profil ve tvaru D.
Bližší informace k profesionálnímu nástroji Marcus

Zobrazení Market Profile v obchodní platformě Meta Trader 4

Nástroj Marcus s Market Profile je určen pro obchodní a analytickou platformu MetaTrader 4.

Získejte MT4 zdarma u brokera InstaForex.

Market Profile v nástroji Marcus

FaQ Market Profile
 • Co nejdůležitějšího nám Market Profile řekne?
  • Market Profile nám dokáže určit tzv. hranici rovnováhy. Ta se odvozuje od doby setrvání cen v určitých hladinách. Lze poté předpokládat, že se cena aktiva bude (například další den) pohybovat okolo této hranice rovnováhy.
 • Jaký nástroj mám pro Market Profile používat?
  • Grafy, které vám poskytne Market Profile, lze získat opravdu z mnoha různých zdrojů. Poměrně mnoho z nich je placených, ale najdou se i free výjimky, které ale často neposkytují plnohodnotné informace. Vyzkoušet můžete například nástroj Marcus, o kterém jsme psali v tomto článku.
 • Používají profesionální obchodníci Market Profile?
  • Vždy záleží na konkrétním obchodníkovi, nicméně nástroj Market Profile je poměrně hojně využívaný mezi profesionálními obchodníky. Vizuálně přehledné grafy jim často pomáhají lépe odhadnou budoucí hodnotu aktiva, a na základě toho se rozhodnout pro nákup či prodej.
TCZ závěr

Doufám, že Vám tento článek přinesl nové poznatky a možná i nový pohled na trh. Market Profile je nástroj vizualizace aukční teorie i obchodní systém, který dokáže zobrazit důležité oblasti, na které bude trh reagovat.

Pokračujte na druhý díl Komponenty v nástroji Marcus a Market Profile.

Určitě se podívejte i na naši strategii s Market Profile.

Spustili jsme online kurz Market Profile a Volume Profile

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 71,99 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 71,99 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Portu Gallery
Recenze
Investování do sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook