Napište nám zprávu
online kurz

Akcie a OPCE
„Vaše podpora v tradingu.“
„Indikátory pomáhají při rozhodování, ale nerozhodují za nás.“

Indikátory


Trendové

Trendové infdikátory

Trendové indikátory pomáhají obchodníkům k detekci síly a směru trendu. Využívají se převážně v trendujícím období, kde přináší velmi přesné signály. Při pohybu ceny tzv. do strany, tedy v netrendujícím období, však mohou vykazovat signály falešné.

Volume

Volume indikátory

Objem objednávek se pro forex získává jen velmi těžko. Jedná se tedy ve většině případů pouze o změny ceny v čase (tedy jakousi traderskou aktivitu), která nám toho může velmi mnoho napovědět.

Oscilátory

Oscilátory se ve většině případů snaží předvídat změnu panujícího trendu na trzích a řadí se tak mezi tzv. prediktivní indikátory. V grafu mají podobu ukazatele pohybujícího se v určitém rozpětí nahoru a dolu, tedy mezi překoupenou a přeprodanou oblastí.

Momentové

Mezi tzv. momenta řadíme indikátory, které vizualizují sílu panujícího trendu na námi vybraném trhu. Mají vzhled oscilátorů (pohyb mezi definovanými oblastmi) a jejich princip spočívá v měření tržních pohybů v rámci časových jednotek. Jinak řečeno, sledují o kolik se trh pohne nahoru či dolu za určitý čas.

Volatilita

Volatilita​

Volatilitou na trzích je míněno cenové rozpětí, ve kterém se trhy pohybují. Je-li takové cenové rozpětí vysoké, říkáme, že je na trzích zvýšená volatilita, a tím pádem je potřebná i zvýšená opatrnost obchodníků. Zvýšená volatilita na trzích bývá doprovázena zajímavými možnostmi pro vstupy do obchodů, ale i potřebou nastavení většího stop-lossu a vědomí vyššího rizika.

Speciální

Speciální indikátory

Indikátory, které se dají jen velmi těžce zařadit do některé z definovaných kategorií. Indikátory založené na TPO, na formacích, na patternech, na fibonaccim, na vlnách atd.

Přehled indikátorů


Typ:

Moving Average (MA)
Linie zobrazující průměrnou cenu za námi zvolené období. Klouzavé průměry jsou tzv. plovoucí supporty a resistence.
Bollinger Bands (BB)
Bollingerova pásma na vybraném trhu znázorňují volatilitu a přirozené oblasti podpory a odporu.
Average Directional Movement Index (ADX)
Nesměrový indikátor zobrazuje na základě výpočtu, v jaké fázi tržního prostředí se právě nacházíme (trend nebo chop).
Volumes
Pomocník zobrazující součet tickových změn ve zvoleném časovém intervalu. Počet změn ceny v čase dokáže informovat o aktivitě a zájmu ostatních obchodníků.
Money Flow Index (MFI)
Ukazatel toku peněz, který využívá znalost nákupů a prodejů ve sledovaném trhu.
Average True Range (ATR)
Indikátor míry volatility, kterým lze vysledovat fáze trhu (trend / chop), nezájem, nadšení a strach účastníků trhu.
Commodity Channel Index (CCI)
Oscilátor CCI je z pravidla využíván k detekci síly trendu a chuti investorů tlačit cenu ještě dál.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Indikátor pracující s klouzavými průměry pro detekci trendu (růstový / klesající) a možného obratu trhu, např. formou divergencí.
Momentum (MOM)
Indikátor měřící sílu trendu a snažící v předstihu odhadnout další směřování trhu.
Relative Strength Index (RSI)
Index relativní síly informující o překoupenosti či přeprodanosti sledovaného trhu v rámci zvoleného časového rámce.
Stochastic Oscillator (Stoch)
Top oscilátor použitelný pro detekci přeprodaného či překoupeného trhu jak v chopu, tak v trendové fázi trhu.
Williams´ Percent Range (%R)
Slavný nástroj Larryho Williamse pro detekce překoupenosti či přeprodanosti trhu sledováním síly trhu.
123gap – Singl
Singl, 123Gap, nebo také skrytý gap (mezera) je oblíbeným ukazatelem dynamiky trhu a sám o sobě nabízí ke zobchodování řadu silných S/R úrovní.
Market Profile
Nástroj profilace trhu vizualizuje přímo v grafu histogram, ze kterého jsou patrné support / resistance cenové oblasti s vysokou pravděpodobností reakce trhu.
Volume Profile
Volume Profile pracuje s opravdovým počtem zobchodovaných kontraktů na dané ceně, a proto je zapotřebí hloubka trhu.
Orderflow
Orderflow slouží k zobrazení hloubky trhu a toku objednávak do trhu. Místo Orderflow se můžeme setkat také s označením Footprint.
Initial Balance
Initial Balance neboli počáteční rovnováha je prvním krokem trhu, který nám dokáže prozradit jeho další úmysly a vizualizovat silné supporty a resistence, na které trh s oblibou reaguje.
Envelopes (obálky)
Indikátor Envelopes vypadá v platformě MeteTrader 4 jako dva klouzavé průměry a je nutno říci, že od pravdy nejsme příliš daleko.
Ichimoku Kinko Hyo
S pomocí tohoto jediného indikátoru (all in one) bychom měli získat ten pravý pohled na trhy. Indikátor měří tržní momentum (hybnost) a zobrazuje důležité support/resistence oblasti.
Parabolic SAR
Parabolic SAR je trendový indikátor, který slouží k vytěžení maximálního profitu z panujících trendů.
Fibonacci
Mezi ty základní Fibonacciho indikátory řadíme: Fibonacciho retracement, Fibonacciho vějíř, Fibonacciho časové zóny, Fibonacciho oblouky, Fibonacciho expanze