Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Investování do akciových indexů, ETF a akcií dle tržní kapitalizace – srovnání amerických indexů, historie a valuace amerických akcií


Michal Šafránek 28. 2. 2023
Srovnání akciových indexů | tradeCZ

Společnosti můžeme dělit dle jejich hodnoty na kapitálovém trhu. Tato hodnota přibližně určuje velikost dané firmy.

 • Jaká je však historická výkonnost různě velikých společností?
 • Jaké jsou poměrové ukazatele indexů sledujících firmy dle tržní kapitalizace?
 • Do jakých ETF lze investovat?

Na tyto dotazy se pokusíme najít odpověď v následujícím textu o srovnání akcií a indexů.

Srovnání akciových společností dle kapitalizace

S velkou pravděpodobností jste slyšeli o rozdělení podniků na tyto základní kategorie:

 •            Velká kapitalizace (Large Cap)                  >10 mld. $ 
 •            Střední kapitalizace (Mid Cap)                 2-10 mld. $ 
 •            Malá kapitalizace (Small Cap)                  < 2 mld. $ 

Obecně lze říct, že se zvyšující kapitalizací jsou společnosti zavedenější a mají delší historii svého působení. Stejně tak stoupá i likvidita na akciovém trhu. Na druhé straně se snižuje riziko, volatilita, ale i potenciál vyšších výnosů.

Akcie Large Cap s vyšší tržní kapitalizací

Společnosti s vyšší tržní kapitalizací jsou s velkou pravděpodobností již zavedené firmy s delší historií působnosti. Velké množství z nich známe z běžného života a setkáváme se s nimi či slýcháme o nich téměř každý den. Jedná se například o společnosti jako Apple, Amazon, BMW, Mastercard, Nestlé a další akciové společnosti. Pokud bychom brali tyto společnosti jako celek, jedná se o méně rizikové akcie ve srovnání s menšími společnostmi. Z důvodu častého obchodování těchto známých společností jsou dobře likvidní, ale zároveň méně volatilní než menší podniky. Oproti malým firmám ovšem nemají tak velký potenciál zhodnocení.

Akcie Small Cap s malou tržní kapitalizací

Z historického hlediska mají akcie s malou tržní kapitalizací tendenci dlouhodobě překonávat akcie s velkou tržní kapitalizací. S investováním do small cap akcií je však spojeno vyšší riziko a vyšší volatilita, kterou musí investor dokázat snášet. Většinou se jedná o společnosti, které jsou méně známé, ne tak často obchodované (nižší likvidita), či společnosti, které nedávno vstoupily na burzu. Pro investory i analytiky může být složitější získat všechny potřebné informace o podstatě jejich podnikání, a jelikož se jedná o více růstové podniky, které často nejsou ještě v zisku, bývá jejich správné ohodnocení značně ztížené.

Akcie Mid Cap se střední tržní kapitalizací

Pro investory, kteří hledají kombinaci dobrého růstu a přiměřeného rizika, mohou být zlatou střední cestou společnosti se střední tržní kapitalizací.

Rizikovost při investování dle tržní kapitalizace se zvyšuje při výběru jednotlivých akcií, a to především u malých podniků, u kterých je větší pravděpodobnost, že zkrachují nebo budou delistovány z hlavní burzy.

Proto se nyní nezaměříme na individuální akcie, nýbrž na to, jak si vedou firmy dle tržní kapitalizace jako celek. Pro porovnání se podíváme na historickou výkonnost jednotlivých indexů, abychom zjistili, jak ovlivňuje velikost společností jejich výkonnost v čase.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


umělá inteligence | TradeCZ
XTB

Americké indexy sledující společnosti dle tržní kapitalizace

V tomto článku se zaměříme na největší kapitálový trh v USA.

Index Wilshire 5000 Total Market Index (TMWX)

Výkonnost celého amerického trhu měří např. tržní kapitalizací vážený index Wilshire 5000 Total Market Index (TMWX), který při založení v roce 1974 čítal cca 5 000 společností. Postupně index obsahoval až 7 500 akcií, ovšem od roku 1998 klesl počet na současných cca 3 700. Nyní index najdeme pod názvem FT Wilshire 5000 Index (FTW5000).

Akciové indexy ETF | TradeCZ

Pro sledování celého amerického trhu můžeme využít i další široce zaměřené indexy, jako jsou např. CRSP U.S. Total Market Index (CRSPTM1) či Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (DWCF).

Index Russell 3000 (RUA)

Dalším známým indexem je index Russell 3000 Index (RUA), který reprezentuje 3 000 největších veřejných společností. Tyto společnosti zaujímají cca 93 % celého amerického kapitálového trhu. Podmnožinou tohoto indexu je index Russell 2000 Index (RUT), který sleduje 2 000 nejmenších firem z indexu Russell 3000. Tržní kapitalizace indexu Russell 2000 tvoří přibližně 10 % z celkové tržní kapitalizace indexu Russell 3000. Tisíc největších společností tedy představuje index Russell 1000 Index (RUI), ve kterém najdeme Russel Midcap Index (RMCC) obsahující 800 nejmenších firem (střední kapitalizace).

 • Russell 3000 – tržní kapitalizace: 6,6 mil. USD až 2,4 bil. USD
  • Large Cap (73%), Mid Cap (19%) a Small Cap (9%)
 • Russell 1000 – tržní kapitalizace: 384 mil. USD až 2,4 bil. USD
  • Large Cap (77%), Mid Cap (21%) a Small Cap (2%)
 • Russell 2000 – tržní kapitalizace: 6,6 mil. USD až 7,7 mld USD
  • Small Cap (96%) a Mid Cap (3%)
 • Russell Midcap – 800 nejmenších společností z Russell 1000

Nakonec lze americký trh rozdělit jedněmi z nejsledovanějších indexů:

S&P 500 (SPX), S&P MidCap 400 (SP400) a S&P SmallCap 600 (SP600), které jsou součástí indexu S&P Composite 1500 (SP1500).

 • S&P Composite 1500
  • S&P 500 – tržní kapitalizace: 4 mld. USD až 2,4 bil. USD
  • S&P MidCap 400 – tržní kapitalizace: 1,8 mld. USD až 16.6 mld. USD
  • S&P SmallCap 600 – tržní kapitalizace: 249 mil. USD až 6,6 mld. USD

Výkonnost amerických společností

Podle studie společnosti Ibbotson Associates měly akcie s malou tržní kapitalizací v letech 1926 až 2018 průměrný roční výnos 12,4 % ve srovnání s 9,8 % u akcií s velkou tržní kapitalizací.

Pro porovnání jednotlivých tříd akcií s různou tržní kapitalizací se zaměříme na historická data od roku 1972 z Portfolio Visualizer (data byla vzata z datové knihovny Kenneth French a následně z fondů od společnosti Vanguard). V dalším odstavci jsou všechny pozorované fondy dělené dle tržní kapitalizace (velké, střední a malé firmy) a povahy (hodnotové, růstové).

 • Sledované fondy (9): Vanguard 500 Index Fund (VFINX), Vanguard Value Index Fund (VIVAX), Vanguard Growth Index Fund (VIGRX), Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX), Vanguard Mid Cap Value Index Fund (VMVIX), Vanguard Mid Cap Growth Index Fund (VMGIX), Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX), Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX), Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX)

Burzovní index | TradeCZ

Akciové indexy – návratnosti v posledních 50 letech

Vezměme si příklad, že bychom v roce 1972 investovali 1 $ do nějakých ETF přesně kopírujících každý z těchto indexů/fondů a v lednu 2023 bychom vybrali zisky. V takovém případě bychom dosáhli neuvěřitelných zisků u všech zmíněných kategorií minimálně s 10 % ročně.

Akciové indexy ETF | TradeCZ

Jak vidíme, nejlepší dlouhodobou návratnost mají malé a střední firmy, které jsou především hodnotového charakteru, tedy s důrazem na podhodnocené akcie.

Aktuální data k lednu 2023 vypovídají o momentální dominanci větších společností. Pokud se však podíváme na delší horizont, větší podniky stále lehce zaostávají za těmi menšími.

Akciové indexy ETF | TradeCZ

Akciové indexy – 5letá návratnost

Na grafu níže můžeme vidět porovnání vývoje 5letých návratností velkých, středních a malých společností do roku 2018.

Akciové indexy ETF | TradeCZ

Akciové indexy – 10letá návratnost

Investování do indexů | TradeCZ

Akciové indexy – 20letá návratnost

Poslední graf zobrazuje 20letý vývoj návratnosti investic do daných fondů. Zde můžeme vidět zvýšené výkonnosti menších a středních firem v dlouhodobém horizontu.

Investování do indexů | TradeCZ

XTB a TradeCZ

Výkonnost akcií v období hospodářského oživení

V dobách hospodářského poklesu mají akcie s malou tržní kapitalizací tendenci dosahovat horších výsledků než akcie s velkou tržní kapitalizací, protože investoři mají v obdobích nejistoty tendenci upřednostňovat stabilitu větších, zavedenějších společností.

Menší společnosti nejsou v období hospodářského poklesu, např. při recesi, tak finančně silné a existuje větší pravděpodobnost, že zkrachují.

Naopak menším firmám se často lépe daří na začátku hospodářského oživení. Tento jev je dobře viditelný na datech níže.

Investování do indexů | TradeCZ

Historický vývoj tržeb, zisků a poměrových ukazatelů u akcií

Pro detailnější seznámení s jednotlivými indexy je důležité vědět, za jaké valuace se v historii na burze prodávaly. Díky tomu můžeme zjistit, zda se akcie s danou tržní kapitalizací prodávají oproti jiným za vyšší nebo nižší ceny ve srovnání s předchozími roky.

Porovnání tržeb, zisků a valuací jednotlivých indexů dobře popisují grafy od společnosti Yardeni Research, Inc. (aktualizováno 15. 2. 2023). Níže se podíváme na srovnání indexů od společnosti Standard & Poor’s, tedy index velkých společností S&P 500, středních S&P 400 a malých S&P 600.

1. Tržby akciových společností

Očekávané tržby společností ve všech 3 indexech s časem stoupají, avšak jak je vidíme z grafu, velké společnosti v růstu tržeb zaostávají za středními, a především za menšími podniky. Tento rozdíl je však pochopitelný, jelikož větší firmy jsou již zavedenější a často nemají tak velký prostor pro rychlejší růst.

Investování do indexů | TradeCZ

2. P/S poměr akciových společností

Ukazatel nacenění akcií vzhledem k jejím tržbám P/S je u velkých firem po celé sledované období vyšší v porovnání s menšími podniky, ale především v posledních letech se nůžky mezi nimi stále více rozevírají.

Srovnání akciových indexů | TradeCZ

3. Zisky akciových společností

Podobně to platí i pro historický vývoj firemních zisků.

Srovnání akciových indexů | TradeCZ

seznam akcií | TradeCZ

4. P/E poměr akciových společností

Zajímavé je srovnání valuací indexů dle ukazatele P/E. Momentálně jsou nejdražší akcie velkých společností s očekávaným P/E = 18,1. Akcie středních společností jsou naceněny na P/E = 14,3. Nejlevněji se obchodují malé společnosti, kde je očekávané P/E = 13,7.

 • Na přelomu tisíciletí byly předražené velké společnosti, kdy se obchodovaly za P/E kolem 26, zatímco malé a střední firmy kolem hodnot 16 až 19.
 • Od propuknutí Dot.Com bubliny v roce 2000 začaly prudce klesat ceny akcií velkých společností a s nimi i ukazatel P/E.
 • V letech 2002 až 2004 se valuace všech indexů vyrovnaly, aby byly v dalších 14 letech velké společnosti levnější než malé a střední firmy.
 • Od propuknutí covidové pandemie se karty opět obrátily a trh velké společnosti znovu přeceňuje.
Srovnání akciových indexů | TradeCZ

5. PEG poměr akciových společností

PEG Ratio představuje P/E Ratio vztažené na roční růst EPS. PEG poměr dokáže lépe porovnat firmy s různě rostoucími byznysy s jejich oceněním na akciovém trhu. Momentálně jsou dle tohoto ukazatele nejlevnější firmy se střední kapitalizací a velké společnosti jsou nyní dražší. Tento fakt vždy v minulosti neplatil, mnoho let se valuace indexů dle PEG poměru rovnaly a některé roky se dokonce trend obrátil.

Srovnání akciových indexů | TradeCZ

6. Ziskové marže akciových společností

Z grafu srovnání ziskových marží je zřejmé, že vyšší tržní kapitalizace má za následek vyšší marže společností, jelikož mají lepší postavení na trhu. Většinou mají vyšší podíl tržeb ve svém segmentu nebo prodávají kvalitnější služby či produkty. Větší společnosti měly od roku 2004 vždy vyšší marže, nejvíce se menší podniky přiblížily maržemi v letech 2013 až 2016.

akcie a ETF | TradeCZ


Do kterých ETF investovat?

Odpověď na to, jakou tržní kapitalizaci zvolit, je složitá. V dlouhé historii amerického trhu měly, co se týče výkonnosti, lehce navrch podniky s menší a střední tržní kapitalizací. Především v kratších horizontech se však mohou výkonnosti měnit a nikdo nezaručí, že např. v příštích 20 letech budou menší firmy opět překonávat celý americký trh.

Investovat lze do celé řady ETF fondů, z nichž ty známější a zajímavější tipy můžete vidět na obrázku níže.

akcie a ETF | TradeCZ

Investování do ETF jsme se věnovali v článku Co jsou ETF a jak do nich investovat.

Jakou kategorii indexů k investování zvolit je již čistě na každém z vás.

Jakým směrem a s jakou návratností se budou ubírat jednotlivé kategorie nikdo dopředu nepředpoví. Z historických dat jsou však známy vzorce, které nám říkají, že v určitou dobu mohou být dané indexy lepší volbou než jiné. V tomto případě je nutné sledovat ekonomickou situaci v zemi (USA) nebo sledovat valuace indexů pomocí poměrových ukazatelů.

Důležité je rozložit riziko investic, a proto by v každém portfoliu měly být zastoupeny jak větší, tak menší podniky.

Přidej se na náš Discord a investuj s námi 🙂

Investuj u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook