Napište nám zprávu
Staň se patronem

A získej cenné informace
„Vaše podpora v tradingu.“

Forwardový kontrakt


Forwardový kontrakt je dohoda (smlouva) mezi dvěma stranami o koupi či prodeji určitého aktiva. Obchod je uzavřen mimo burzu mezi kupcem a prodejcem.

K dodání aktiva dochází v budoucnosti, přičemž cena za aktivum se stanovuje v současnosti.

Kromě forwardového kontraktu známe také futures kontrakt, který je mezi obchodníky skloňován mnohem častěji.

Mezi forwardovým a futures kontraktem jsou tyto rozdíly:

  • forwardový kontrakt je unikátní, není standardizovaný jako futures kontrakt,
  • forwardový je vždy OTC, neobchoduje se na burze, neboť každá dohoda (transakce) je jiná.

Společnou vlastností forwardového a futures kontraktu je jejich využití pro spekulaci nebo zajištění (hedgingu) svého byznysu mimo burzu.

Forwardový kontrakt má jednu obrovskou nevýhodu a sice nedostatečnou ochranu obou dvou stran obchodu. Ve své podstatě neexistuje páka a důvod, aby jedna strana dodržela svůj slib a za smluvenou částku dodala své zboží, když je to pro ni nevýhodné. Pro tyto účely se s forwardovými kontrakty používá ještě margin, tedy záloha, kterou smluvní strany složí, aby byly motivovány pro dodržení slibu. V případě nedodržení slibu nebo krachu jedné strany je margin přesunut na účet protistrany.

Forwardový kontrakt

Kurz zdarma

Ebook