Napište nám zprávu
Recenze

Broker NAGA
„Vaše podpora v tradingu.“

Instituce


Pojem Instituce pochází z latiny (instituere) a znamená zřídit či ustanovit.

Běžně je pojem instituce vysvětlován jako jakási organizace či společenský útvar s jasnými hranicemi co do členství a dělby práce.

Instituce

Kurz zdarma

Ebook