Napište nám zprávu
BURZOVNÍ VÝHLED
14. 8. 2022
BURZOVNÍ VÝHLED
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je Cash flow – investování do akcií, výpočet roční návratnosti z volného Cash flow


Petr Plecháč 7. 5. 2021

V byznysu se peníze průběžně vydělávají a utrácejí. Tento koloběh peněz je nezbytný, a je obvyklé, že mezi příjmy a výdaji panuje rozdíl, Cash flow.

Ukazatel Cash flow je mezi investory velmi populární a nejedna analýza společnosti začíná právě u něj.

Cash flow investování do akcií

Cash flow

Každý bez výjimky by měl mít přehled o tom, jak si finančně stojí. To znamená neztrácet ze zřetele své příjmy a výdaje bez ohledu na to, jak vysoké tyto jsou. A takovému finančnímu toku neboli rozdílu příjmu či výdajů peněžních prostředků v určitém období se říká mezi finančníky a byznysmeny Cash flow.

V podnikové praxi je právě tato záležitost důležitým faktorem vypovídajícím o tom, jak si daný podnik stojí, jak se mu (ne)daří dosahovat zisků. Cash flow svědčí o tom, kolik peněz se daří nějaké firmě vydělat a jak je tato využívá, což musí nezbytně vědět nejen majitel oné firmy, ale i případní investoři či jiní věřitelé, kteří by sem případně byli ochotni vložit své peníze.

Cash flow neboli peněžní tok jednoduše zjistíme tak, že od peněžních prostředků odečteme výdaje, a to v rámci určitího období (kvartál nebo rok).

Cash flow a analýza akcií společností

Cash flow je velmi sledovaný ukazatel při hodnocení jakékoliv (akciové) společnosti.

Mnohdy právě tento ukazatel rozhoduje, zda nakonec uskutečníme investici či nikoliv, protože právě Cash flow vypovídá o finančním zdraví společnosti.

Cash flow je ukazatelem stavu financí konkrétního podniku.

Nedá se z nich odvodit, jaký je tu dosahován účetní zisk, ale je to obrázek ukazující přírůstek či úbytek finančních prostředků a peněžních ekvivalentů, tedy hotovosti, peněz na firemních účtech a cenin.

Cash flow analýza

A to ať už se jedná o příjmy a výdaje související s hlavní výrobní činností dané firmy nebo s finančními či investičními činnostmi, tedy o výrobu, nákup a prodej hmotného či nehmotného majetku, poskytování půjček a přijímání jejich splátek, pořizování si úvěrů a půjček s cílem navýšit jimi svůj kapitál a finanční pronájem.

Tři základní části Cash flow

  • Provozní Cash flow souvisí s provozními činnostmi, změnami stavu zásob, dluhů, pohledávek a podobně.
  • Co se pak týká investičního Cash flow, jde především o investice typu koupě či prodej strojů, budov, pozemků či patentů atd. A protože se jedná obvykle o nákupy za vydělané firemní peníze, jde vesměs o mínusové finanční transakce.
  • A finanční Cash flow obsahuje takové záležitosti, jako úvěry od bank a jejich splácení, vydávání podnikových cenných papírů či výplata dividend, jež s tímto souvisejí. Zde tedy může jít jak o příjem, tak odliv kapitálu, to podle konkrétní situace.

Kde najdu ukazatel Cash flow?

Cash flow ukazatel akcie apple

Tento ukazatel je součástí účetní uzávěrky každé společnosti a najdeme ho tedy ve výkazech, na oficiálních stránkách společnosti v sekci věnované pro investory.

Investorům a analytikům dnes usnadňují práci akciové portály a screenery, které shromažďují finanční data jednotlivých společností. Na obrázku výše jsou zobrazena aktuální čísla Cash flow (provozní, investiční, finanční, volné Cash flow) společnosti Apple (AAPL) z portálu finance.yahoo.com

Investoři obvykle využívají hodnotu Cash flow k zjištění dalších důležitých dat pro analýzu společnosti, jako např. volné Cash flow na akcii nebo roční návratnost investice.

online akcie opce

TIP TradeCZ: Roční návratnost investice se vypočítá jako volné Cash flow na akcii / cena akcie. Osobně chci vidět číslo blížící se 10 %.

patreon tradecz

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 76,08 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
eToro
Recenze

Ebook