Napište nám zprávu
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
(ještě není konec!)
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je dluhopis, jak a proč dluhopisy nakupovat, rizika investování a obchodování dluhopisů


Petr Plecháč 18. 5. 2021

Když někdo prahne po získání peněz, ale nechce si půjčit dejme tomu v bance, může vsadit i na emisi dluhopisů. Investování do dluhopisů je považováno za konzervativní styl investice, kterým lze zhodnotit své volné finanční prostředky a porazit inflaci.

Jaká jsou rizika a základní pravidla při nákupu dluhopisů nebo při investování a obchodování s dluhopisy? Na to si odpovíme v tomto článku.

Co je to dluhopis TradeCZ

Co je to dluhopis – cenný papír

Ve finančním světě existuje celá řada nejrůznějších cenných papírů. A mezi těmito lze nalézt mimo jiné i dluhopisy. Tedy cenné papíry, jež se u nás dostaly do povědomí lidí především v podobě státních dluhopisů, jimiž mizerně hospodařící vlády financovaly a financují deficit státního rozpočtu.

Kdo vydává dluhopisy?

Dluhopisy mohou být emitovány, tedy vydávány nejen státem, ale třeba i kraji, obcemi, obchodními korporacemi a klidně i fyzickými osobami. Prostě těmi, kdo si v této formě chtějí od někoho vypůjčit peníze.

Druhy dluhopisů

Jaké známe druhy dluhopisů?

Ten, kdo dluhopisy vydává, je prodává v podobě dluhopisů na řad, na doručitele nebo v zaknihované podobě. A to není ani zdaleka jediný rozdíl, jenž mezi jednotlivými dluhopisy existuje. Tyto lze dělit rovněž podle emitenta, doby splatnosti či nastavení úročení.

Podle emitenta dělíme dluhopisy na:

 • státní – Státní dluhopisy se vyznačují nízkou mírou rizika, které souvisí i s nižšími úroky. V České republice je emitentem státních dluhopisů Česká národní banka.
 • komunální – Vydávají města či obce.
 • korporátní – Podnikové dluhopisy, kde je emitentem soukromá společnost (obchodní korporace), se vyznačují vyšší mírou rizika než státní, zato s vyšším nabízeným výnosem, obvykle s ohledem na rizikovost investice.
 • bankovní – Vydávají bankovní ústavy.
 • pokladniční poukázky – Krátkodobý státní či bankovní dluhopis.

Podle splatnosti dělíme dluhopisy na:

 • krátkodobé – se splatností do jednoho roku,
 • střednědobé – se splatností od jednoho roku do deseti let,
 • dlouhodobé – se splatností od deseti let.

Dluhopis, jinak označován i jako bond či obligace, zavazuje emitenta splatit věřiteli dlužnou částku včetně předem stanovených úroků v dohodnutém termínu v penězích nebo jiném majetkovém ekvivalentu.

Emitent se díky vydání dluhopisů dostane k penězům, jež potřebuje pro nějaký záměr, např. rozšíření podniku, a které si nechce nebo nemůže půjčit v bance. Většinou jde o finance na určitý projekt či objekt, jenž v budoucnu vydělá majiteli na vyplacení investice i s úroky, na našem trhu obvykle s roční až třicetiletou splatností.

Dluhopis a akcie

Čím se liší dluhopis od dividendové akcie?

Úročení korporátních dluhopisů se pohybuje přibližně kolem 7 % za rok (státní 1 %) a nabízí se otázka, jaký je tedy mezi dluhopisy a dividendovými akciemi, které mohou také přinášet dividendu kolem 7 %, vlastně rozdíl.

Po dluhopisech obvykle sáhne konzervativní typ investora, který chce pravidelně dostávat předem stanovený a neměnný úrok z vložené částky (nákupu dluhopisů). Na rozdíl od dluhopisů nemá akciová dividendová společnost přikázáno dividendu vyplácet a může se např. při horších výsledcích rozhodnout pro snížení dividendy nebo ukončení vyplácení.

Je nutné dodat, že také v případě dluhopisů narazíme na úroky pevné, proměnlivé či indexované, v tomto případě ovšem investor předem ví, do čeho jde, a v průběhu času již k změnám nedochází.

Dalším rozdílem mezi dluhopisy a dividendovými akciemi je to, že akcie společností na burze jsou cenově nestálé (volatilní). V praxi může investor nakoupit akcie společnosti za 10 000 Kč na ceně 200 Kč za akcii, přičemž za dva dny se může jedna akcie této společnosti obchodovat za 190 i 210 Kč / akcii.

Pokračujte na článek o dividendových akciích.

Regulace dluhopisy

Regulace dluhopisového trhu

K tomu, aby bylo možné nějaké dluhopisy vydat a veřejně nabízet, je nezbytný schválený prospekt od ČNB nebo výjimka ČNB. Pokud toto splněno není, lze dluhopisy nabízet pouze neveřejně. Tedy u neveřejných dluhopisů do maximálního počtu investorů 150 a do objemu 1 milionu eur neschvaluje ČNB prospekt cenného papíru.

V praxi však ČNB u veřejných emisí pouze ověřuje, zda prospekt splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti, přičemž toto není zárukou bezrizikovosti!

Proč investovat do dluhopisů?

 • Mezi základní benefity investování do dluhopisů se počítají především fixní úroky, které daleko přesahují úročení volných finančních prostředků na bankovním účtu, pro které majitel nemá jiné uplatnění.
 • Podobně jako dividendové akcie i dluhopisy nabízí věřitelům pocit určitého pasivního příjmu. Výplaty výnosů z dluhopisů chodí pravidelně, obvykle v měsíční, kvartální nebo půlroční frekvenci.
 • U málokteré investice předem víme, kolik přesně za určité období vyděláme 🙂
Investování do dluhopisů

Jak investovat do dluhopisů?

Prvním krokem může být návštěva portálů, kde se jednotlivé aktuálně nabízené dluhopisy (emitenti dluhopisů) vyskytují. Takovým portálem je např. ceskedluhopisy.cz. Žádný portál, ani tento, vám nedá záruku, že investice do nabízených dluhopisů je bezriziková!

Poté, co si vyberete emitenta, např. vás zaujme obor podnikání nebo plánované využití financí, je vhodné navštívit webové stránky daného emitenta, načíst si důležité informace a vyplnit objednávkový formulář. Následně dochází ke kontrole a podpisu smlouvy, odeslání finančních prostředků emitentovi, který následně vytištěné dluhopisy pošle věřiteli na adresu.

Rizika investování do dluhopisů

Dluhopisy mají pochopitelně těm, kdo si je pořizují, přinášet určitý zisk, je však záhodno mít na paměti, že i zde je jistý stupeň rizikovosti.

Mezi nejvýznamnější rizika při investování do dluhopisů patří:

 • úrokové riziko – Mezi dluhopisy a úrokovými sazbami panuje tzv. inverzní vztah. V případě, kdy úrokové sazby klesají, ceny dluhopisů naopak rostou.
 • kreditní riziko (úvěrové) – Neschopnost emitenta splatit dluh.
 • reinvestiční – Riziko přicházející v případě poklesu úrokových sazeb a možnosti emitenta splatit dluhopisy předčasně, přičemž finální výdělek věřitele bude značně zredukován.
 • inflace – V případě hyperinflace zřejmě ani investice do dluhopisů příliš nevydělají, ale platí známé pravidlo, lepší nějaké úroky než žádné.
 • ratingové riziko – V případě zhoršení ratingového rizika emitenta může dojít k problémům ohledně získání dalších zdrojů financí, což následně může vést až k neschopnosti emitenta splatit své závazky věřitelům.
 • likvidita – Státní dluhopisy mají obvykle dobrou likviditu a trh je připraven za téměř jakýchkoliv okolností na odkup státních dluhopisů, zatímco u korporátních dluhopisů může docházet kvůli nízkému objemu k značnému kolísání ceny a nemožnosti rychle daný dluhopis dobře prodat.

Ještě před samotnou investicí je vhodné zaměřit se na výše zmíněná rizika a naši ochotu a schopnost je podstoupit. Není na škodu i v případě dluhopisů diverzifikovat, a pokud přemýšlíte o investici v řádech statisíců korun českých, zvažte rozdělení velké částky do více typů dluhopisů a mezi více emitentů.

První, po čem se obvykle začínající investor poohlíží, je výnos. Ovšem i zde platí, že vyšší výnos rovná se vyšší riziko (obvykle). Pokud se nejedná o státní dluhopisy, je tato investice bez záruky a bez pojištění!

Vždy byste měli věnovat pozornost podmínkám ve smlouvě a tzv. emisním podmínkám, kde se lze snadno seznámit s riziky u vybrané emise.

Jednoduše, snažte se o dané společnosti získat co možná nejvíc informací a recenzí, než jí svěříte své peníze.

Spekulování na vývoj ceny dluhopisů CFD a ETF

Kromě klasického nákupu dluhopisů, po kterém obvykle nastávají roky čekání a pouze občasná kontrola vložených prostředků, činnosti emitenta a shromažďování výnosů, existují i další způsoby, jak se pohybovat v dluhopisovém světě.

Cenový vývoj amerického dluhopisu 20+
ETF a dluhopisové fondy

Tou další možností je např. nákup dluhopisových fondů a ETF, které většina akciových investorů využívá jako jistou formu divergence.

Skrze fondy a ETF se obchodníci mnohdy dostanou k jinak nedostupným dluhopisům (pro retail), na druhou stranu investor neovlivní výběr dluhopisů a rozložení portfolia. Díky ETF je dnes investování do dluhopisů velmi snadné a především levnější než v případě klasických fondů s vysokými poplatky.

Trading dluhopisů, obchodování CFD

Dnes již několikrát zmíněné pravidlo inverzního vztahu mezi výnosy a cenou dluhopisů se snaží obchodníci využít také na tzv. CFD kontraktech, které kopírují cenový pohyb dluhopisů na burze.

Pokud výnosy na dluhopisech klesají, cena dluhopisů roste, a podobně jako se mnozí obchodníci snaží spekulovat na růst kryptoměn, akcií, komodit nebo měnových párů, činí tak i na dluhopisech.

Obchodování dluhopisů

Asi tím nejznámějším dluhopisem, který je u obchodníků velmi oblíbený, je US T-bonds, tedy americký vládní dluhopis, TLT – iShares 20+ Year Treasury Bond ad.

Obchodovat s dluhopisy můžete u těchto brokerů
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook