Napište nám zprávu
ONLINE TRADING KONFERENCE 2023
XTB a nejlepší CZ/SK tradeři
ONLINE TRADING KONFERENCE 2023
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je to HDP, jak se počítá a co jej ovlivňuje?


Petr Plecháč 29. 7. 2022

HDP je ukazatelem životní úrovně obyvatel konkrétního státu. Na jeho růst či pokles má vliv celá řada faktorů. Patří k nim i události v ostatních zemích.

Co je HDP

Co je to HDP

Součástí oblasti makroekonomiky je také velice používaný termín, kterým je hrubý domácí produkt (HDP). Jedná se o peněžní vyjádření celkové hodnoty služeb a statků, které byly vytvořeny v konkrétním období na určitém území. Tímto termínem se stanovuje výkonnost ekonomiky.

Výpočet HDP je možný třemi různými způsoby:

 • produkční metodou
 • výdajovou metodou
 • důchodovou metodou

Přičemž by měl být konečný výsledek vždy shodný.

Produkční metoda

 • výpočet se získá součtem přidané hodnoty jednotlivých sektorů nebo odvětví (zemědělství, průmysl, služby). K výsledku se poté připočítají také daně bez dotací.

Výdajová metoda

 • k součtu všech výdajů se připočítá čistý export. Čistým exportem se rozumí vývozy zboží a služeb oproštěné o dovozy zboží a služeb.

Důchodová metoda

 • součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem. Konkrétně se jedná o náhrady zaměstnancům, daně z výroby a dovozu, snížené o dotace a hrubý provozní přebytek, smíšený důchod.

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

Na HDP má vliv také inflace

Na výpočet hrubého domácího produktu by mohla mít zásadní vliv inflace. Ta by mohla způsobit, že by tento číselný údaj rostl, ale v reálu by HDP i výkonnost ekonomiky klesala.

Výpočet HDP může sloužit také pro srovnání některých veličin ekonomického rázu. K těm patří například

 • deficit veřejných financí
 • státní dluh
 • zadluženost firem
 • zadluženost domácností
 • rozsah dovozu a vývozu

Pokud bychom to řekli zjednodušeně, pak výsledný údaj HDP je měřítkem životní úrovně v konkrétní zemi. K získání této informace se HDP přepočítá na jednoho obyvatele státu.

Na růst HDP jednotlivých zemí má pochopitelně vliv celá řada dalších celosvětových faktorů. V nedávné době byla jedním z nich také pandemie koronaviru. Předpokládá se, že se stejně negativně na světové i tuzemské ekonomice podepíše také rusko-ukrajinský vojenský konflikt.

tvorba akciového portfolia
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 76,08 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 76,08 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinmate
Recenze
Získej 500 Kč při nákupu za 1 000 Kč
Coinbase
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Portu Gallery
Recenze
Investování do sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook