Napište nám zprávu
CO DĚLAJÍ CHYTRÉ PENÍZE? Velcí investoři obrací!
🚨 Investiční podvody a opční varování před propadem
CO DĚLAJÍ CHYTRÉ PENÍZE? Velcí investoři obrací!
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Exxon Mobil plánuje být ekologičtější


RoboMarkets 10. 5. 2023
Ropná akcie Exxon Mobil | TradeCZ

Ropná akcie Exxon Mobil

Generální ředitel Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) Darren Woods hovořil na schůzce investorů dne 4. dubna 2023 o cílech nové strategie společnosti převést těžbu ropy a zemního plynu na ekologičtější podnikání. Woods předpokládá, že za deset let zelené podnikání společnosti překoná produkci a prodej plynu a ropy, pokud jde o tržby. Tento krok je v souladu se zvyšující se popularitou investic do zelené energie.

Dnes se blíže podíváme na strukturu příjmů korporace, zjistíme, o čem je její podnikání v oblasti životního prostředí, a probereme hlavní body ohlášené transformace.

Analýzu zpracoval RoboMarkets

Ropná akcie Exxon Mobil | TradeCZ

Exxon Mobil Corporation ve zkratce

Exxon Mobil Corporation je jednou z největších světových ropných a plynárenských společností. Vyrábí, rafinuje a prodává ropu, plyn a ropné produkty. Společnost vznikla v roce 1999 sloučením společností Exxon a Mobil a sídlí v Irvingu v Texasu.

Exxon Mobil Corporation se také zabývá výzkumem a vývojem v ropném a plynárenském průmyslu. Financuje například výzkum metod pro zlepšení efektivity těžby ropy a zemního plynu a také vytváření nových technologií pro snížení negativního dopadu hlavních průmyslových procesů na životní prostředí.

TIP: Pokračuj na kompletní analýzu společnosti Exxon Mobil od TradeCZ

Struktura příjmů Exxon Mobil Corporation

Tržby společnosti v roce 2022 dosáhly 413,68 miliardy USD. Tržby z podnikání s ropou a plynem a ostatní provozní činnosti se na této částce podílely 97 %, zisk společných akciových společností 2 % a ostatní výnosy 1 %. Výnosy z podnikání v oblasti životního prostředí zatím nejsou publikovány jako samostatné statistiky podle segmentů, ale jsou zahrnuty v položce „Ostatní výnosy“.

Hlavní oblasti obchodu s ropou a plynem:

  1. Downstream se zabývá rafinací ropy, výrobou, přepravou, obchodem a prodejem ropných produktů a maziv. V roce 2022 představoval 69 % celkových tržeb.
  2. Upstream se specializuje na vyhledávání, průzkum, rozvoj těžby a těžbu ropy, zemního plynu a kondenzátu. Tvoří 25 % celkových ročních tržeb.
  3. Chemical je zodpovědná za výrobu a prodej chemických produktů průmyslu a spotřebitelům. Tvoří 6 % celkových ročních tržeb společnosti.

Environmentální obchodní struktura společnosti Exxon Mobil Corporation

„Zelené“ podnikání společnosti Exxon Mobil Corporation se skládá z několika podniků, jejichž cílem je snížit emise skleníkových plynů a rozvíjet nízkouhlíkové hospodářství:

  • Výroba a prodej bionafty a vodíku, stejně jako zachycování a ukládání uhlíku.  Tyto zdroje energie mají menší uhlíkovou stopu a mohou pomoci snížit závislost na fosilních palivech. Společnost plánuje do roku 2027 investovat do této oblasti 17 miliard USD.
  • Vývoj a využití technologií snižování emisí v těžbě, úpravě a výrobě.  Jedná se o energetickou účinnost, optimalizaci procesů, snižování úniků metanu, využívání alternativních paliv a obnovitelné energie. Společnost se aktivně podílí na vývoji norem snižování emisí pro průmysl.
  • Vývoj inovativních řešení, která pomohou jiným odvětvím při přechodu na nízkouhlíkový model. Společnost například vyrábí a prodává maziva pro elektromobily, plasty z recyklovaného odpadu a letecká paliva z rostlinného oleje. Exxon Mobil Corporation spolupracuje s vládami, veřejnými a soukromými výzkumnými organizacemi a veřejností na hledání nových způsobů, jak snížit škodlivé emise.
Ropná akcie Exxon Mobil | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Přechod na zelené podnikání Exxon

Podle generálního ředitele Exxon Mobil Corporation zahrnuje plán na změnu směru podnikání tři hlavní oblasti – dekarbonizaci, zachycování a ukládání uhlíku a výrobu vodíku a biopaliv.

Dekarbonizace

Tento proces zahrnuje snížení emisí uhlíku v atmosféře. Společnost Exxon Mobil Corporation očekává, že z tohoto segmentu bude generovat vysoké a stabilní výnosy prostřednictvím dlouhodobých smluv s velkými zákazníky, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu.

Zachycování a ukládání uhlíku

Jedná se o proces, při kterém se CO₂ shromažďuje v průmyslových a energetických zařízeních a přepravuje se na úložiště, kde je uchováván po dlouhou dobu. Exxon Mobil Corporation odhaduje, že kombinovaný potenciál projektů souvisejících s touto oblastí, stejně jako s výrobou vodíku a biopaliv, by mohl do roku 2050 dosáhnout 6,5 bilionu USD.

Výroba vodíku a biopaliv

Vodík lze vyrábět z metanu, uhlí, vody, biomasy, odpadků a dalších surovin přeměnou páry, zplyňováním, elektrolýzou, pyrolýzou nebo biotechnologií. Exxon Mobil Corporation již vyrábí asi 1,3 milionu tun vodíku ročně. Společnost plánuje postavit vyhrazený závod v Beaumont v Texasu s roční výrobní kapacitou jeden milion tun vodíkového paliva. Zkoumá také možnost výroby čistého vodíku pro průmyslový komplex v Rotterdamu a účastní se meziodvětvových iniciativ zaměřených na vývoj nízkouhlíkového vodíku.

Biopaliva jsou paliva vyrobená z rostlinných nebo živočišných surovin z odpadních produktů organismů, případně z organického průmyslového odpadu. Exxon Mobil Corporation si klade za cíl do roku 2025 dodávat přibližně 40 000 barelů nízkouhlíkových paliv denně a do roku 2030 toto množství zvýšit na 200 000 barelů denně.


Ropná akcie Exxon Mobil | TradeCZ

Silné zisky ženou akcie Exxon Mobil Corporation nahoru

Vzhledem k tomu, že obchod s ropou a plynem je hlavním zdrojem příjmů společnosti Exxon Mobil Corporation, vysoké ceny uhlovodíků patrné od roku 2021 měly pozitivní dopad na její roční zisk. Za poslední dva roky se toto číslo zvýšilo ze 181,5 miliardy USD na 413,6 miliardy USD. Vyšší výnosy umožnily společnosti zvýšit výplatu dividend z 3,03 USD na akcii na konci roku 2020 na 3,54 USD v únoru 2023 a alokovat prostředky na zpětné odkupy akcií.

V prosinci 2022 byl oznámen nový program zpětného odkupu akcií, který zvýšil částku z 30 miliard USD na 50 miliard USD. Program má být dokončen do roku 2024. V důsledku toho hodnota akcií Exxon Mobil od začátku roku 2021 raketově vzrostla o 180 % na 119 USD za kus.

Ropná akcie Exxon Mobil | TradeCZ
Akciový graf Exxon Mobil Corporation

Závěr k Exxon Mobil

Společnost Exxon Mobil Corporation plánuje v průběhu příštího desetiletí přesunout své zaměření z produkce a prodeje ropy a plynu na rozvoj alternativních zdrojů energie. V případě globální recese a poklesu cen uhlovodíků se však plány korporace mohou změnit a oznámený termín se může prodloužit. Pokračující růst cen ropy přitom může mít nejen pozitivní dopad na tržby společnosti, ale také urychlit realizaci jejích plánů.

Kromě toho, pro svou energetickou transformaci, kromě stimulující poptávky po nízkouhlíkových technologiích, potřebuje Exxon Mobil Corporation podporu ze strany regulačních orgánů a tvůrců politiky v oblasti cen uhlíku.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

RoboMarkets | TradeCZ
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!Ebook