Napište nám zprávu
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
Regulace na spadnutí, reakce ČNB a nové trendy!
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Kupuji to levně, nebo draze? Jak stanovit vnitřní (férovou) hodnotu společnosti? Aneb průvodce a pomocník při hodnotovém investování.


Michal Šafránek 9. 11. 2023
Férová hodnota akcie | TradeCZ

Co je to vnitřní (férová) hodnota akcie? Které metody se k jejímu stanovení dají využít? Kdy lze tyto metody využít? Co k tomu potřebuji znát? Kde ji mohu vypočítat?

Všechny zmíněné otázky si zodpovíme v tomto článku.

Jak ocenit akcii?

Pokud chceme v praxi ocenit určitou společnost, často se setkáváme s poměrovými ukazateli, které nám říkají, zda je společnost drahá či levná, např. ve srovnání se svými tržbami, zisky či volnými peněžními toky.

Většinou tak porovnáváme tyto ukazatele jak s historickými hodnotami, tak s hodnotami konkurenčních firem. Tyto poměrové ukazatele nám však neříkají nic o ceně akcie na burze, za kterou bychom měli nakupovat, abychom na investici neprodělali.

Férová hodnota akcie | TradeCZ

Vnitřní „férová“ hodnota akcie

Vnitřní neboli férová hodnota akcie je taková cena akcie na burze, kterou považujeme za rozumnou při jejím nákupu. Pokud je burzovní cena stejná jako námi vypočtená férová cena, znamená to, že je trhem naceněná správně, a my tak můžeme nakupovat s tím, že na ni rozumně vyděláme.

Pokud je vypočtená cena vyšší, můžeme o akcii říct, že je trhem podhodnocena (zlevněna) a mohla by nám přinést určitý nadvýnos. Mělo by se tak jednat o výhodnou koupi.

Naopak vypočtená hodnota nižší než tržní cena znamená nadhodnocení (předražení) akcie, což by nás mělo varovat, že je trhem přeceněná a není dobré do ní v současné době investovat.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu! Michal (autor článku) je tam taky.

Férová hodnota akcie | TradeCZ

Oceňovací modely

K získání takové ceny se využívá mnoha výpočetních modelů pro stanovení vnitřní (férové) hodnoty akcie. Tyto modely se zakládají na mnoha finančních ukazatelích dané společnosti. Můžeme počítat hodnotu akcie s využitím dividendového výnosu, zisků, tržeb či např. volných peněžních toků.

Ve většině metod však hraje velkou roli lidský faktor a na výsledek výpočtu má tak velký vliv odhad námi predikovaných výdělků v budoucnu a podobně. Jedná se tedy často o subjektivní názor na námi pozorovanou firmu, což lze dobře vidět ve výsledné hodnotě, kde i malý rozdíl v našem odhadu může způsobit velký rozdíl v odhadované vnitřní hodnotě akcie.

Z těchto důvodů je potřeba vzít v potaz riziko chyby úsudku na danou firmu a toto riziko započítat do výsledné ceny. V praxi se to dělá tak, že z vypočtené ceny odečteme např. 10 až 30 % této ceny. Této slevě se anglicky říká Margin of Safety.

Získejte excel pro výpočet férové ceny akcie zdarma!

Napište si o excel na info@tradecz.cz
Připište, že máte zájem o Excel s 9 modely.

Férová hodnota akcie | TradeCZ

K tomuto článku máme připravenou tabulku s výpočtem férové ceny dle 9 různých modelů.

Napište na info@tradecz.cz, že máte zájem o „tabulku s výpočtem férové ceny dle 9 různých modelů“ zdarma.


Důležité informace k excelové tabulce:

 • do kolonky A1 zadejte ticker pozorované společnosti
 • potřebné hodnoty pro výpočet zadávejte pouze do šedě vyznačených polí
 • pro výpočet několika modelů je třeba vypočítat náklady vlastního kapitálu (záložka)
 • po vyplnění šedých polí se vám zobrazí výsledná hodnota; hodnota s Margin of Safety = 10 % a rozdíly v % oproti ceně na burze
 • zda se jedná o podhodnocenou, nadhodnocenou či férově ohodnocenou akcii poznáte zabarvením políčka do různých barev
 • na 1. záložce je souhrn všech modelů, kde si můžete nastavit váhu jednotlivých modelů, čímž dojdete k výsledné vnitřní hodnotě

XTB

Diskontní sazba (míra)

U mnoha výpočetních modelů se setkáme s pojmem diskontní sazba či diskontní míra. Čím rizikovější máme investici, tím by měla být diskontní sazba vyšší.

Do vzorců za diskontní sazbu pak lze dosadit:

 1. očekávanou míru návratnosti
 2. součet bezrizikové sazby (např. 3 Month Treasury Bill Rate) a rizikové prémie akciového trhu
 3. náklady vlastního kapitálu = CAPM
 4. vážený průměr kapitálových nákladů = WACC

Discounted Cash Flow – DCF metoda

Zřejmě nejznámější a nejpoužívanější metodou pro výpočet férové ceny akcie je metoda DCF. Účelem je předpovědět budoucí peněžní toky a následně je diskontovat (převést) na současnou hodnotu na základě míry růstu peněžních toků a určení diskontní míry (kapitálových nákladů), která zohledňuje čas a riziko investice.

Tuto metodu výpočtu lze použít pouze pro společnosti, které nevyplácí dividendy a mají kladné volné peněžní toky (FCF).

Diskontovat lze kromě volných peněžních toků (Free Cash Flow = FCF) také zisky společnosti ve formě EPS či EBITDA, které lépe korelují s vývojem ceny akcií.

DCF model se skládá nejčastěji ze 2 fází růstu:

 1. fáze počátečního růstu, tzv. Growth Stage – trvá 5 až 10 let
  • dosazujeme zde rychlost růstu (Growth Rate) – průměr růstu FCF/EPS za posledních 10 let
 2. fáze konečného růstu, tzv. Terminal Stage
  • zde se používá konečná míra růstu (Perpetual Growth Rate) – tou bývá míra inflace a její hodnota by měla být nižší než diskontní sazba

Nakonec do výpočtu musíme zahrnout diskontní sazbu, celkový dluh, hotovost společnosti a počet akcií v oběhu.

Hodnoty volných peněžních toků FCF můžete dobře získat zde:

Na těchto webových stránkách si můžete sami vypočítat vnitřní hodnotu akcií pomocí DCF metody:

Vypočítané vnitřní hodnoty většiny firem by měly být k nalezení na těchto stránkách:

Dividend Discount Model (DDM)

DDM počítáme u společností vyplácejících dividendy. Tento model vypočítá vnitřní hodnotu akcie na základě součtu všech budoucích dividend od této společnosti. Tato částka je diskontována zpět na současnou hodnotu diskontní sazbou.

Gordonův růstový model

Používá se pro oceňování firmy, u které se očekává konstantní rychlost růstu dividendy.

Pro výpočet je potřeba vyplnit aktuální roční dividendu D0, diskontní sazbu (požadovanou konstantní míru výnosu) r a očekávanou konstantní rychlost růstu dividend g.

Vícestupňový H-model

H-model lze využít, pokud u společnosti předpokládáme počáteční rychlejší růst dividendy a její následný pomalejší růst.

Do vzorce je opět třeba vyplnit aktuální roční dividendu D0, diskontní sazbu r, avšak nově očekávanou počáteční vysokou rychlost růstu dividend g1, očekávanou navazující stabilní rychlost růstu dividend g2 a poločas období vysokého růstu H.


Vnitřní cena akcie | TradeCZ
Přidej se na FREE Discord TradeCZ

Grahamovo číslo

Metoda výpočtu vnitřní hodnoty akcie navržené Benjaminem Grahamem.

Při výpočtu se využívá zisku na akcii (EPS) a účetní hodnoty na akcii (BVPS).

Podmínky:

 • P/E by měl být nižší nebo roven 15 a P/B nižší než 1,5
 • výraz (P/E * P/B) musí být nižší nebo roven 25

Grahamovo číslo lze zjistit vyplněním dat do přiložené tabulky či na tomto odkaze:

Výpočet vnitřní hodnoty dle Grahama

Další metoda výpočtu vnitřní hodnoty akcie navržené Benjaminem Grahamem.

Vzorec pro výpočet vnitřní hodnoty můžeme vidět níže:

Výpočet zahrnuje EPS za posledních 12 měsíců, očekávané tempo růstu společnosti na příštích 7-10 let (G), aktuální výnos korporátních dluhopisů AAA (Y) – lze jej najít zde: https://fred.stlouisfed.org/series/AAA. Hodnota 4,4 představuje průměrný výnos korporátních dluhopisů AAA (lze zaměnit aktuálnější hodnotou) a hodnota 8,5 je základ P/E pro společnost, která neroste.

Hodnotu 8,5 lze nahradit výpočtem P/E = 1/r, kde r jsou náklady vlastního kapitálu (cost of equity). Pro výpočet vlastního kapitálu lze využít stránky: https://stablebread.com/finance-and-investment-calculators/cost-of-equity-calculator/, nebo jej lze najít např. zde:

Hodnota 2 je růstový multiplikátor, který lze pozměnit dle tabulky níže:

Vnitřní cena akcie | TradeCZ

Hodnotu 8,5 představující P/E nerostoucí společnosti lze také změnit dle přiložené tab.:

Vnitřní cena akcie | TradeCZ

Bezrizikovou sazbou se rozumí úroková sazba tříměsíční státní pokladniční poukázky USA

Vnitřní hodnotu lze vypočítat zde: https://www.omnicalculator.com/finance/intrinsic-value

a zde: https://khanzinvest.com/benjamin-graham-intrinsic-value-calculator/

Peter Lynch

Další metodou výpočtu férové ceny akcie s využitím zisku společnosti je výpočet dle Petera Lynche. Využívá se především pro rychle rostoucí společnosti, kde by mělo platit, že P/E je menší nebo rovno rychlosti růstu zisků. Správně by se měl využívat pouze pro společnosti s rychlostí růstu zisků alespoň 5 %. Aby byl využitelný pro všechny firmy, lze zahrnout do výpočtu dividendový výnos.

Za růst zisků nejčastěji dosazujeme průměrný růst zisků společnosti za posledních 5 let s využitím EPS nebo EBITDA. Stejně tak můžeme dosadit předpokládaný růst do budoucna dle odhadů dané společnosti či analytiků. Za P/E doplňujeme dosavadní P/E ratio, za dividendový výnos očekávaný roční dividendový výnos a za EPS vykázaný zisk na akcii za uplynulý rok.

Vyhodnocení:

Reálná hodnota Petera LyncheOhodnocení akcií dle Petera Lynche
PL < 0,5VELMI NADHODNOCENÉ
0,5 < PL < 1NADHODNOCENÉ
1 < PL < 2FÉROVĚ OHODNOCENÉ
2 < PL < 3PODHODNOCENÉ
PL > 3VELMI PODHODNOCENÉ

Výpočet zde: https://khanzinvest.com/peter-lynch-value-calculator/

Pro získání přesné férové ceny lze využít vzorce od Petera Lynche.

Pro vysoce růstové firmy:

Výpočet zde: https://www.fairvalue-calculator.com/en/peter-lynch-fair-value-calc/

Pro firmy s nízkým růstem EPS (např. pro dividendové akcie):

Další modely pro výpočet vnitřní hodnoty:

Existuje mnoho způsobů jak počítat vnitřní hodnotu, přičemž další 3 možnosti jsou uvedeny v přiložené excelové tabulce:

 • P/E multiple
 • EV/EBITDA multiple
 • Ziskové modely

Pokračujte na nový článek, pro který jsme sestrojili ultimátní tabulky pro sestavení strategie výběru akcií pomocí bankrotních a bonitních modelů valuace, viz článek.

Vnitřní cena akcie | TradeCZ
Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Ebook