Napište nám zprávu
KOREKCE NA TRZÍCH POKRAČUJE 🔴
Napětí roste, investoři se zajišťují a akciím pomůže jen jedna věc.
KOREKCE NA TRZÍCH POKRAČUJE 🔴
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Jak úspěšně sestavit a využívat strategii k hledání kvalitních titulů do našeho portfolia


Strategií, jak investovat do akcií, existuje celá řada. V tomto článku se ovšem podíváme na to, jaký přístup využívám já.

Nejprve se zaměříme na způsob, jakým lze vytvořit strategii, jak hledat zajímavé firmy do našeho portfolia, jak je následně analyzovat a jak do nich případně investovat. Po nákupu se také zaměříme na to, jak s firmou dále nakládat, zda ji držet a kdy ji případně prodat.

Jak hledat akcie do portfolia | TradeCZ

Jak hledat akcie do portfolia

Nejedná se o doporučení, jak by k investování měl přistupovat každý investor. V článku jsou shrnuty mé investiční přístupy a poznatky. Věřím, že pro někoho mohou být inspirací a případně si z článku každý odnese potřebné informace.

To, jak si investiční strategii nastavíte, je již zcela na vás.

TIP: Michal je autor oblíbeného excelu pro výpočet férové ceny akcií 9 způsoby!

Na akciovém trhu můžeme najít tisíce různých firem do kterých lze investovat. Najít tu správnou však může být oříškem, především pokud chceme být úspěšní dlouhodobě.

Ať už jste typem investora, který vyznává hodnotové investování, nebo obchodujete intradenně, vždy musíte mít určitou strategii a plán, kterými se při investování řídíte.

S jasnou strategií, kterou budeme následovat, bychom měli dosahovat stabilnějších výsledků. Nebavíme se pouze o nákupu akciových titulů, důležitějším faktorem může být samotné držení akcií, a tudíž otázka, co s danou akcií plánuji dělat v budoucnu. Např. za jakých podmínek ji chci držet a za jakých ji prodat.

Přečtěte si průvodce pro začínající investory.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Jak hledat akcie do portfolia | TradeCZ

Nastavení mysli

Bezhlavě nakupovat akcie firem, o kterých víme jen z doslechu, je čirým hazardem, který nemá s investováním nic společného. Pokud o firmě nemáme podstatné informace, hraje o to větší roli při jejím držení naše psychika, jelikož nedokážeme realisticky reagovat na náhlé vysoké poklesy či růsty a vyhodnotit, jak v dané situaci s akcií nakládat.

Proto je nezbytné si vytvořit určitou strategii (alespoň s částí našeho portfolia) a držet se jí, abychom alespoň zčásti eliminovali vliv naší psychiky a nepodléhali tak v kritických situacích našim emocím.

Postup analýzy podniku

Tato strategie je založena cca na 11 bodech (viz níže), které si v následujících odstavcích popíšeme podrobněji. Tento článek pro vás bude předlohou k tomu, jak můžete provádět výběr akcií, zatímco v dalších článcích se na tuto strategii podíváme v praxi.


 1. hledání zajímavého podniku (akciové screenery/doporučení/média…)
 2. analýza povahy jejich podnikání (z čeho čerpají příjmy)
 3. analýza finanční situace daného byznysu
 4. srovnání s konkurencí (možnost, že v jejím oboru najdeme lepší firmu)
 5. stanovení bankrotních modelů
 6. stanovení vnitřní (férové) hodnoty
 7. stanovení rizikovosti investice
 8. rozhodnutí o velikosti pozice
 9. uvedení akcie na watchlist
 10. rozhodnutí, zda koupit
 11. rozhodnutí o budoucnosti pozice (co plánuji dělat s akcií v průběhu dalších let)

1. Akciové screenery

Často u investorů vyvstává otázka, do čeho by měli v určitou chvíli investovat. Pokud neví, do jaké určité akciové společnosti by chtěli investovat, přichází na řadu možnost vybírání společností pomocí tzv. akciových screenerů. Tyto screenery slouží k třídění akcií dle námi vybraných filtrů. Mohou být velmi užitečné jak pro ty, kteří vůbec neví, jakým směrem se při výběru akciových titulů ubírat, tak i pro ty, kteří si potřebují např. rozšířit obzory či porovnat nějakou společnost s její konkurencí.

Zde je výběr několika screenerů, které lze využívat zdarma:

Styl, jakým budeme využívat screenery, je na každém z nás. Filtrovat lze např. dle země původu, tržní kapitalizace, valuace, marží, dividendového výnosu atd.

Pomocí akciových screenerů získáme přibližné porovnání společností pracujících ve stejném odvětví. Jednotlivé parametry nám napoví, která společnost je z nich např. nejvíce výdělečná, nejlikvidnější, nejlevnější dle P/E poměru či která má nejvyšší dluh v přepočtu k jejím vlastnímu kapitálu.

I přes to všechno je tato analýza pouze krátkozraká a nedostačující k okamžitému nákupu. Některé pozorované metriky mohou být ve screenerech neaktualizované či mohou být krátkodobě zkreslené jednorázovými položkami.

TIP: jak vybrat a analyzovat akcie.


Jak hledat akcie do portfolia | TradeCZ
Využij slevu 10 % s kódem: TRADE10CZ

2. Analýza povahy podnikání

Zde není nic jednoduššího, než si v online vyhledávači najít, v čem přibližně daná firma podniká, jaké jsou její hlavní produkty apod. Do větších detailů je lepší se podívat přímo na její webové stránky, kde si najdeme všechny potřebné informace.

Důkladnější analýza může zahrnovat pročtení tiskových a výročních zpráv a prezentací, kde vás managment seznámí s jejími činnostmi, výsledky, operacemi či výhledem do budoucna. Stačí do vyhledávače zadat název firmy a k tomu investor relations, kdy následně přejdete na daný web a přečtete si vše potřebné.

Dobře nám mohou posloužit (i k lepšímu zorientování) různé články od renomovanějších tvůrců jako WSJ, Bloomberg či Seeking Alpha. Problémem je, že mnoho kvalitních článků je zpoplatněných, i přesto se na webu najde několik kvalitních a zajímavých článků, ze kterých můžete čerpat informace, které je však nutné si vždy ověřit.

3. Analýza finanční situace podniku

Sledování finančních výkazů

Pro analýzu finančních výkazů můžeme využívat originálních výročních zpráv a nebo např. těchto investičních portálů:

V této počáteční fázi analýzy bychom se měli zaměřit na hlavní finanční údaje, jako jsou např. tržby, čistý zisk, celkový dluh, hotovost, free cash flow. Zaměříme se na jejich vývoj v čase, čímž získáme hrubý pohled na finanční výsledky firmy.

Popis důležitých finančních údajů uváděných ve finančních výkazech jsme diskutovali v tomto článku:

Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele slouží k jasnějšímu posouzení finančního zdraví a výkonnosti daného podniku. Máme např. ukazatele výkonnosti, likvidity, solventnosti či efektivity. Díky těmto ukazatelům se nám podnik lépe porovnává s předchozími lety a zároveň s jinými podniky. V následujících odkazech najdeme mnoho různých ukazatelů včetně těch valuačních.

Dividendy

Dále bychom se měli podívat, zda podnik vyplácí dividendy. U dividendových akcií je důležitá rychlost růstu vyplácených dividend a výplatní poměr.

Zpětné odkupy akcií

Zpětné odkupy akcií jsou velmi užitečným nástrojem pro zvýšení výnosu na akcii EPS. Sledujte, zda je daná firma provádí, jakým tempem snižuje jejich počet a jakým tempem plánuje dále akcie odkupovat.

Budoucí tržby/zisky/dividendy

Důležitější než předchozí výnosy jsou predikce výnosů budoucích. Nejpřesnějším zdrojem o budoucích předpovědích je samotný management firmy, proto si projděte oficiální výroční a tiskové zprávy.

Následně se můžete podívat, co predikují analytické společnosti a např. na tyto webové stránky:


Jak hledat akcie do portfolia | TradeCZ
Trejdíme akcie v PMTrading!

4. Analýza konkurenčního prostředí

Při rozhodování o koupi určitého podniku nesmíme opomíjet také jeho konkurenci. Nejprve bychom se měli podívat, v jakém sektoru a v jakém typu byznysu se podnik pohybuje. Následně bychom se měli podívat, jaké podniky operují ve stejné oblasti podnikání a porovnat, jak velký podíl na trhu mají tyto podniky ve srovnání se sledovaným podnikem.

Pomocí akciových srovnávačů či na různých investičních platformách si zjistíme konkurenty dané firmy, ovšem ne vždy může být srovnání s ostatními objektivní, jelikož se často konkurenčí firmy zabývají v rámci jejich podnikání podobnou činností jen okrajově.

Pro porovnání konkurenčních firem doporučuji využít Seeking Alpha a oddíl Peers, kde najdeme srovnání dle různých metrik, např. dle valuace, profitability či dluhu. Navíc si lze navolit dle své libosti, které firmy chcete porovnávat, a to stisknutím Edit symbol.

výběr akcií do portfolia | TradeCZ
výběr akcií do portfolia | TradeCZ

Dále např. zde:

5. Finanční zdraví – bankrotní modely

Jednotlivé společnosti a jejich konkurenci lze srovnávat dle akciových srovnávačů (screenerů), jak jsme již zmiňovali na začátku článku. Pokaždé však společnosti porovnáváme dle různých metrik. Pokud bychom chtěli ucelenější pohled na každou firmu z hlediska její finančí situace, můžeme využít výpočtu pomocí bankrotních modelů.

Tyto modely se dívají na firmu s ohledem na její likviditu, zadluženost, výdělečnou sílu atd. a poskytují nám finální číslo jako kombinaci všech finančních aspektů.

Bankrotní a bonitní modely jsme si pro změnu popisovali v tomto článku:


Získejte ultimátní akciovou tabulku

Zjistit finanční situaci podniku je možné pomocí excelové tabulky, jež je dostupná patronům kanálu TradeCZ na Patreonu a Herohero, kde zároveň najdete podrobný návod k jejímu využívání.

Získejte excel a Discord komunitu investorů.

Vyplnění tabulky je jednoduché: v záložce ZADÁNÍ HODNOT pouze vyplníte hodnoty do šedě označených polí, čímž se vám automaticky vypočtou na ostatních záložkách všechny 4 bankrotní a bonitní modely.

Pouze u rychlého testu si vyplňte počet bodů dle tabulky níže.

Všechna data potřebná pro vyplnění tabulky je možné získat na webu gurufocus.com.

Tato data jsou jak v excelové tabulce, tak na webu seřazena stejně za sebou, což usnadňuje a urychluje vyplnění tabulky.


analýza akcií | TradeCZ

6. Výpočet vnitřní (férové) hodnoty akcie

Důležitým aspektem při rozhodování o koupi daného byznysu je jeho cena, za kterou se prodává na burze. Pro stanovení její ceny se obvykle využívá valuačních modelů, které jsme si představili v jednom z předchozích článků (viz níže).

V tehdejším článku jsme si představili neznámější výpočetní modely pro určení vnitřní (férové) hodnoty, které jsme si mohli vypočítat pomocí vytvořené tabulky.

Určením vnitřní hodnoty akcie předcházíme riziku koupě příliš předražené společnosti. Vnitřní hodnota však není zárukou úspěchu, jak z hlediska iracionálního chování trhů, tak z důvodu nesprávného určení budoucích zisků apod.

Pokud budeme volit vstupní hodnoty konzervativně a nakupovat s dostatečnou slevou oproti vypočtené férové hodnotě, měli bychom mít větší šanci na úspěch s podstoupením nižšího rizika.

Pro patrony kanálu TradeCZ je připravena přepracovaná tabulka pro výpočet vnitřní hodnoty akcie. K snadnějšímu porozumnění přiložené tabulky bude na Patreonu k dispozici i podrobný návod. Získejte excel a Discord komunitu investorů.
Níže je stručný vhled do nové tabulky.

V záložce ZADÁNÍ HODNOT zadáme do šedých polí všechny parametry vztahující se k dané akcii či k trhu obecně (zelený text). Požadované míry výnosu (discount rate) se vám vypočtou v záložce Náklady vlastního kapitálu dle zadaných hodnot ve sloupci F. Zda tyto hodnoty přepíšete do sloupce D či si vyberete své vlastní, je už na vás.

analýza akcií | TradeCZ

Jakmile vyplníme všechna pole, postupujeme dále na tabulku vpravo s konkurencí. Zde se nám automaticky vyplní odvětví námi pozorované společnosti a do dalších řádku vyplňujeme dle potřeby jednotlivé konkureční společnosti. Automaticky se nám pro konkurenční firmy vyplní dosavadní P/E (TTM) a zbytek v šedých polích musíme vyplnit.

Po vyplnění všech šedých polí se nám automaticky vypočtou férové ceny pro danou akcii dle všech valuačních modelů. Na každém listu se můžete separátně podívat na jednotlivé modely.

analýza akcií | TradeCZ

Souhrn všech vypočtených hodnot si zobrazíte na druhém listu SOUHRN, kde si lze navolit, jakou váhu mají jednotlivé modely na celkovou férovou vnitřní hodnotu.

jak vybrat akcie | TradeCZ

XTB

7. Nastavte si rizikovost akcie

Velmi důležitým bodem investiční strategie je určení rizika, jaké chceme podstupovat. Vždy nejde riziko zcela dobře kvantifikovat a někdy i relativně bezpečné aktivum může být v určitý moment rizikové.

Každý si pod rizikem představí něco jiného, tudíž se dá říct, že lze riziko eliminovat mnoha způsoby. Pokud chci investovat do určité akcie, měl bych si přibližně určit její rizikovost.

Co pro mne může znamenat riziko?

 • nedostatečné porozumění danému byznysu
 • vysoká volatilita akcie (beta)
 • vysoce konkurenční prostředí
 • špatné výsledky bankrotních modelů
  • prodělečnost firmy
  • zadluženost firmy
 • vysoký podíl akcie v portfoliu

Z těchto nebo i jiných kritérií si pak lze pro každou akcii určit její relativní rizikovost a ohodnotit např. od 1 (nejméně riziková) do 5 (nejvíce riziková).

8. Velikost pozice v portfoliu

Riziko můžeme snížit také tím, jak velkou pozici si ve svém portfoliu vytvoříme. Proto si lze nastavit opět nějaké kritérium, kolik % může maximálně zaujímat různě riziková investice a opět tím snížit riziko pro naše investiční portfolio.


Využij slevu 10 % s kódem: TRADE10CZ

9. Watchlist = seznam sledovaných akcií

Investoři mají obvykle v hledáčku několik akciových titulů a z hlediska řízení svého portfolia by jej i mít měli. Není zvykem, že by pokaždé ve vaší investiční kariéře bylo zrovna výhodné dokupovat stále ty samé společnosti do portfolia. Jsou období, kdy mohou být např. vaše akcie v portfoliu předražené, anebo jim momentálně již tolik nevěříte.

Pokud vám to váš čas dovoluje, je dobrým zvykem mít jakýsi watchlist, neboli seznam společností. Jsou v něm jak ty společnosti, které vlastníte, tak i např. jejich konkurence, a také další společnosti, které se vám líbí a chtěli byste do nich v budoucnu zainvestovat.

Tímto způsobem budete mít v hledáčku více firem a je větší šance, že v dobách, kdy není na trhu tolik příležitostí, může dojít k nějaké výrazné změně u jedné z pozorovaných firem, což vám poskytne impulz k tomu, abyste se na ni podívali více do detailu.

K takovým účelům si můžete vytvořit watchlist např. u svého brokera či na nějaké investiční platformě (např. Yahoo finance). Takto uvidíte každodenní pohyby akciových kurzů, můžete si zde i např. srovnávat jejich momentální ocenění a další metriky, podobně jako v rámci akciových screenerů.

VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ WATCHLIST V EXCELU

Těm investorům, kteří mají čas a energii na důkladnou analýzu, bych doporučil si vytvořit nějakou tabulku, kde mohou sledovat společnosti z jejich watchlistu.

Porovnání společností z hlediska různých finančích ukazatelů je možné provádět na různých platformách pomocí akciových srovnávačů apod. Pokud však chceme mít ucelený přehled o těch nejzajímavějších firmách, které bychom nejraději přidali do portfolia, přichází v úvahu vytvoření vlastní tabulky, do které si budeme zaznamenávat např. výsledky z bankrotních modelů a vypočtené vnitřní hodnoty.

Takto si můžete utřídit desítky různých firem, u kterých vidíte jejich finanční zdraví, a zároveň vidíte jejich férovou (vnitřní) hodnotu. Tabulka vám tak může pomoci při rozhodování, kterou ze sledovaných akcií by bylo možné v daný moment přidat nebo dokoupit do vašeho portfolia. Na druhou stranu může sloužit i obráceně jako jakýsi alarm, kterou akcii by bylo možné prodat.

jak vybrat akcie | TradeCZ

10. Rozhodnutí zda koupit akcii

Rozhodnutí, zda koupit, záleží na mnoha faktorech.

Určení rizikového profilu dané firmy nám může pomoci při nákupu akcií, jelikož jim můžeme přikládat různou váhu při rozhodování, zda nákup uskutečnit či nikoli.

Často bývá hlavním kritériem pro nákup akcie její cena na burze. Zde může být výhoda mít vypočtenou jak vnitřní hodnotu akcie, tak určený rizikový profil dané akcie. Tím si můžeme např. nastavit jak velkou slevu oproti vypočtené vnitřní hodnotě chceme pro každý rizikový profil.

Např. pro nejméně rizikovou investici budu požadovat slevu oproti férové ceně ve výši 10 %. Pokud však budu mít v hledáčku velmi rizikovou investici, budu pro ni požadovat alespoň 40% slevu. Pokud ceny akcií budou mít dostatečnou slevu, můžeme pak přidávat do portfolia různě rizikové investice, avšak díky různým slevám, tato rizika částečně můžeme eliminovat.

Pokaždé, když se rozhodujeme o nákupu nějaké akcie, je nutné se zamyslet, zda není v danou chvíli na trhu ještě větší investiční příležitost. Pokud jsou trhy podhodnocené a příležitostí k nákupu je víc než dost, není jednoduché se rozhodnout, která firma je v tu chvíli nejvhodnější ke koupi. K tomuto účelu může dobře posloužit vytvořený watchlist s vypočtenými férovými hodnotami, kde se mohu lépe zorientovat a rozhodnout.


11. Správa akciových pozic v budoucnosti

Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, investování není pouze o nákupech. Systém Buy and Hold je sice možný, ale v praxi se asi nesetkáme s mnoha lidmi, kteří by drželi všechny pozice celý svůj život.

Strategie, jak nakládat s vysoce ztrátovými a vysoce ziskovými pozicemi, je pouze na vás, vždy záleží na mnoha faktorech, proto nikdy nelze přesně říct, zda je např. odprodej v daný moment správnou volbou či nikoli. Čas od času však může být úprava pozic v portfoliu nutná, např. v případě, že potřebujeme finančí prostředky stáhnout z finančích trhů a použít je v běžném životě. Někdy se naopak naskytne velmi zajímavá akcie k nákupu, na který nemáme volnou hotovost. Někdy může být dobrou volbou odprodej vysoce ziskových pozic, které jsou již valuačně příliš vysoko. Na druhou stranu máme někdy velmi ztrátové pozice, u kterých je budoucnost nejistá a jejich odprodej může být nevyhnutelný.

Z těchto a dalších důvodů může být opět velmi užitečná valuační tabulka, díky které se můžeme lépe rozhodovat, kterou firmu by bylo nejlepší koupit, kterou prodat a kterou dále držet.


Stáhněte si základní modely pro výpočet férové ceny.


Komplexní tabulky na výpočet férové ceny a bankrotní modely najdete na našem Patreonu a Herohero, kde je přítomen také Michal, autor článků a soukromý investor.

Patreon

Herohero

Investuj u ověřených brokerů

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 KčEbook