Napište nám zprávu
Akcie a OPCE

Začněte investovat
„Vaše podpora v tradingu.“

Doktor měď


doktor měď

Na Wall Street, mezi obchodníky a analytiky, se vžil pojem „Doktor Měď“ (Dr. Copper), podobně třeba jak „Odraz mrtvé kočky“.

Pokud chceme získat představu o zdraví světové ekonomiky a potenciálu ekonomického růstu, vyplatí se sledovat cenový vývoj mědi.

Měď je velmi důležitá (potřebná) průmyslová komodita a v případě zvýšené poptávky po mědi můžeme usuzovat, že podnikům ve světě se daří a že konzumenti mají chuť utrácet. V takovém případě lze hovořit o hospodářském růstu, resp. o nacházení se v ekonomickém cyklu ve fázi růstu.

Asi polovinu celosvětové produkce mědi spotřebuje Čína! Dalo by se tím pádem hovořit o zdraví čínské ekonomiky.

Průmyslová produkce v Číně silně ovlivňuje cenový vývoj mědi a celosvětový hospodářský růst.

Na níže vloženém obrázku lze vidět propad ceny mědi při poslední finanční krizi v roce 2008.

Cenový vývoj mědi (do 23. 4. 2020)

měď futures investing

Kurz zdarma

Ebook