Napište nám zprávu
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
(ještě není konec!)
TRHY JSOU EXTRÉMNĚ VYSOKO – NAŠLAPUJTE OPATRNĚ
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Akcie Service Corporation International – provozovatel pohřebních služeb a hřbitovů, analýza společnosti Service Corporation (SCI)


Akcie Service Corporation International

Akcie Service Corporation International

Pokud se začtete do rad Petera Lynche, z jedné z nich se dozvíte, že je dobré dívat se na společnosti, které se zabývají činnostmi, jež jsou pro většinu lidí nudné, či jsou dokonce pro některé investory doslova odpudivé. Motivováni radou se vrhnete na hledání a narážíte na společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím, čistírnami odpadních vod, tabákovými společnostmi a dalšími, ale pořád to není ono. Pojďme si tedy představit společnost, která do puntíku splňuje podmínku Petera Lynche a jejíž business model je téměř dokonalý.

Možná již tušíte, že tou (alespoň z tohoto pohledu) skvělou společností není žádná jiná než Service Corporation International (NYSE:SCI), tedy největší poskytovatel produktů a služeb v péči o zemřelé, aneb provozovatel pohřebních služeb a hřbitovů.

Ke konci roku 2021 společnost provozovala na 488 hřbitovů a 1 471 pohřebních služeb, přičemž 299 míst bylo v kombinaci, čili pohřební služba působila ve spojení s hřbitovem. Geograficky má pak své provozovny rozmístěny ve 44 státech, osmi kanadských provinciích a v Portoriku.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

akcie Service Corporation International

Kde koupit akcie Service Corporation International

Online graf akcií Service Corporation International (SCI)

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Service Corporation International provozuje své služby pod mnoha značkami, zejména pak Dignity Memorial, což je první transkontinentální značka produktů a služeb posmrtné péče v Severní Americe, dalšími jsou pak Dignity Planning, National Cremation Society, Advantage Funeral and Cremation Services, Funeraria del Angel, Making Everlasting Memories, Neptun Society či Trident Society.

Pohled do historie SCI

Společnost Service Corporation Internationl byla založena v Texasu v červenci 1962, nedávno tedy oslavila již své šedesáté „založeniny“. Firma původně vznikla s vidinou dosažení úspor z rozsahu. Po zjištění, že daný model dobře funguje, zintenzivnila svoji expanzi na další trhy, čemuž se věnovala další tři desetiletí a tomuto období může děkovat za svoji současnou dominanci. Roku 1993 zaměřila svoji akviziční činnost i mimo Severní Ameriku a koupila významné společnosti v Austrálii, Spojeném království, Francii a menší společnosti v dalších evropských zemích, Asii a Jižní Americe. Postupem času však začalo významně vzrůstat konkurenční prostředí, další akvírování se stalo velmi drahým.

V roce 1999 tak došlo k významnému snížení akviziční činnosti a SCI se spíše zaměřila na splácení dluhu, zvýšení efektivity, snížení provozních nákladů a zlepšení využití svého rozsahu. V rámci této optimalizace došlo ke zbavování se zahraničních podniků i pohřebních služeb a hřbitovů v Severní Americe, které nedosahovaly požadované výkonnosti či nezapadaly do dlouhodobé koncepce. Výsledkem této konsolidace bylo představení první transkontinentální značky pohřebních služeb  a produktů posmrtné péče – Dignity Memorial.

Dignity Memorial investice

Po sedmi letech procesu optimalizace, na konci roku 2006, kdy společnost dosáhla finanční stability a dostatečně zefektivnila svůj provoz, došlo opět na akvizice, které se již zdají více promyšlené a mnohem více strategické. V roce 2006 získala tehdy druhou největší společnost v oboru péče o zemřelé v Severní Americe, Alderwoods Group. Čtyři roky nato, v roce 2010, došlo na koupi tehdy páté největší severoamerické společnosti v oboru Keystone North America a hned rok poté započala akvizice společnosti Neptune Society, jež je největší provozovatel krematorií a která byla v několika krocích dokončena v roce 2014. Na konci roku 2013 došlo ke koupi tehdy druhého největšího provozovatele pohřebních služeb a hřbitovů v Severní Americe, Stewart Enterprises. Na druhou stranu se SCI dále kompletně zbavuje nestrategických pohřebních ústavů a hřbitovů.


tvorba akciového portfolia

Investování do pohřebnictví, akcie SCI

Co je vlastně businessem společnosti, nemusí být tak zcela jasné, jak se na první pohled může zdát. Obchodní model společnosti by se dal rozdělit na dvě části. Ta první napadne snad každého, když se řekne, že provozují pohřební služby a hřbitovy a opravdu nás tato část ničím nepřekvapí. Jedná se o klasické pohřební služby, tedy od převozu zemřelého po catering při smuteční hostině, v segmentu hřbitovů potom například kamenické služby, úprava hrobových míst a podobně.

Druhou, a řekl bych zajímavější část, pak tvoří „předprodeje pohřbů“. Tedy služba, kdy si ještě za života vyberete, jak chcete, aby vypadal váš pohřeb, vaše hrobové místo, hrobka, co se má podávat na smuteční hostině a tak podobně. Tato služba, respektive tento segment se mi jeví jako dokonalá win-win situace. Snad každý, nebo minimálně ten, co se účastnil alespoň jednoho smutečního obřadu v životě, se již zamyslel nad tím, jak by asi mělo vypadat jeho poslední rozloučení s tímto světem. A možnost zhmotnit tuto představu ještě včas za života dává právě SCI.

Na druhou stranu je to výhodná věc i pro samotnou společnost a to z více důvodů. Jednak získávají určité finanční plnění dříve, než je třeba realizovat plnění ze strany společnosti, což by se možná i dalo přirovnat k Buffettovskému chápání pojišťoven, kdy získaný kapitál je společnost schopna investovat, což rovněž Service Corporation International i využívá (i když i v tomto případě to není zcela neomezené a jedná se určitým způsobem o regulované záležitosti) a ze zisku financovat provoz svých hřbitovů a dalších činností. Další výhodou je možnost lépe reagovat na požadavky, přání a představy svých klientů a tím pádem i poskytovat své služby personalizovaněji a efektivněji, což se jeví jako jeden z velmi důležitých bodů dalšího vývoje ve smyslu dalšího snižování nákladů a udržení vysoké relevantnosti pro zákazníky. Objem diskutovaných „předprodejů“ činil ke konci roku 2021 o miliardu dolarů více než ke konci roku 2020, tedy 13,7miliardy dolarů.

investování do pohřebních akcií

Aktuálně SCI vlastní zhruba 90 % nemovitostí, zbylých deset procent je pronajato formou finančního a operativního leasingu. Ke konci roku 2021 se 488 hřbitovů společnosti rozkládalo na téměř 14,5 tisíce hektarů, z nichž přibližně 66 % je využitých. Přibližně 81 hektarů je k dispozici k prodeji.


Dopad pandemie nemoci covid-19

Vliv onemocnění covidem-19 se na hospodaření společnosti zdá být poměrně jasný, nicméně by bylo naivní myslet si, že toto období bylo a částečně ještě je obdobím bezstarostné prosperity. Opět to tedy není tak jednoduché, obdobně jako tomu bylo s nabídkou poskytovaných služeb. Společnost čelila v období koronavirové pandemie dvěma hlavním výzvám, či spíše komplikacím. Na jedné straně bylo nutné zajistit zdraví, bezpečnost a nejvíce možná psychickou pohodu svých pracovníků. SCI se tak zaměřila na poradenství pracovníkům a konzultace v oblasti mentálního zdraví. V letech  2020 i 2021 pak navíc udílela například „bonusy pro hrdiny“, čímž odměňovala a oceňovala úsilí a kompenzovala strasti svých zaměstnanců v souvislosti s pandemií.

pohřby a investování

Druhou výzvou pak bylo samotné poskytování služeb v době, kdy platily přísné restrikce na setkávání a shromažďování pozůstalých. To donutilo SCI k rychlé implementaci technologických řešení, včetně živých vysílání obřadů na sociálních sítích, čímž byla zpřístupněna možnost posledního rozloučení se zemřelým široké rodině i přátelům společně s nejbližší rodinou. Tento nuceně zrychlený proces digitalizace a implementace technologicky vyspělého řešení pomáhá SCI i v dobách (téměř) postcovidových, neboť po mnohých z nově zavedených služeb je nadále poptávka ostatně obdobně, jako je tomu i v jiných oborech.

Zároveň však každý případný akcionář musí počítat s tím, že globální pandemie byla pro SCI mimořádně pozitivní z hlediska finančních výsledků, a tedy určitý návrat tržeb a zisků do intencí předcovidového období se chtě nechtě musí dostavit a již se tomu i tak děje.

Recept na úspěch SCI

V Severní Americe je několik veřejných společností působících v oboru pohřebnictví, nicméně většina podniků provozujících hřbitovy a pohřební služby jsou lokální a nezávislé provozovny. Podíl na trhu mají společnosti SCI zhruba patnáct až šestnáct procent. Pro úspěch v oboru je třeba spojit dobré jméno, lokalitu, pověst, služby a konkurenční cenu. SCI díky svému rozsahu a velikosti skvěle konkuruje v oblasti ceny, nabídky služeb a jejich kvality. A vzhledem k tomu, že SCI většinou akvíruje zavedené podniky, které mají v rámci komunity zbývající potřebné vlastnosti, tedy dobré jméno, vhodnou lokaci a pověst, připojuje k sobě provozy za účelem dosažení ideálních podmínek pro úspěch pomocí co-brandingu, tedy ponechá původní název a k němu přidá spojující značku Dignity Memorial, tedy například Geo. H. Lewis & Sons Funeral Directors se po akvizici přejmenovalo na Geo. H. Lewis & Sons Funeral Directors, a Dignity Memorial® provider.


koučink tradeCZ

Budoucnost Service Corporation International

SCI je největší konsolidovanou společností v oboru pohřebnictví a hřbitovní správy v Severní Americe, což jí dává slušné předpoklady pro budoucí růst. Současné výsledky společnosti byly, jak jsme zmínili výše, do jisté míry ovlivněny pandemií koronaviru, kdy neoddiskutovatelně došlo k navýšení počtu úmrtí. Nicméně dobré časy společnosti začínají i z důvodu stárnutí Baby Boomer generace, která se dostává do věku, kdy se mění v hlavní cílovou skupinou pro Service Corporation. Nárůst je zaznamenáván zejména v „předprodeji“ služeb, o nějž zájem velmi roste. Pozadu však nezůstává ani poskytování předem nezařizovaných pohřebních služeb.

Stárnoucí generace Baby Boomers je pro SCI do jisté míry výzvou, jelikož předdefinovávají pohřeb ze slavnostního truchlení nad úmrtím na osobní oslavu života. S tím však přichází i nové nároky a požadavky. Na některých trzích to poté vede SCI k tomu, že přeměňuje některé své tradiční místnosti smuteční místnosti v místnosti pro pořádání oslav. Společnost se rovněž orientuje na poskytování upomínkového zboží a služeb a vyvinula rovněž balíčky kremačních služeb, které mohou i nemusí zahrnovat slavnostní uctění památky.

oslavy a pohřby SCI

V oblasti hřbitovů se společnost přizpůsobuje požadavkům, které bývají stále náročnější, ať už jde o hroby, hrobky a s tím spojené úpravy, či služby v podobě pravidelného umisťování květin, výhledy, zahrádky, výklenky, kolumbária…

Díky zmíněným rostoucím předprodejům je společnost schopna lépe a přesněji predikovat budoucí příjmy a provozní výdaje a zároveň má možnost využívat získaných peněžních prostředků k investicím, které společnosti generují další příjmy. Tyto příjmy pak slouží zejména k financování hřbitovů a krytí dalších nákladů pouze z těchto výnosů. Toto je zároveň jedním z rizik, neboť v případě, že tyto investice přestanou generovat zisky, respektive se zisky sníží pod úroveň poplatků za správu těchto investic, může se to negativně projevit na cash flow společnosti. Přicházející recese zřejmě zvyšuje šanci, že k určité kontrakci v tomto segmentu příjmů SCI nakonec dojde. Zároveň nejrůznější regulatorní povinnosti a omezení mohou být dalším z rizik s případným potenciálem snížit profitabilitu společnosti.


XTB a TradeCZ

Využití kapitálu

SCI je však přes výše zmíněná rizika, která bych hodnotil spíše jako menší, z dlouhodobého hlediska až jako zanedbatelná, společností s velmi robustním peněžním tokem, silnou likviditou a výhodným profilem splatnosti dluhu, který je v případě potřeby schopna významným způsobem snížit díky zmíněné silné likviditě. To umožňuje SCI aktivně řídit svoje zadlužení, refinancovat se při výhodných situacích na trhu a zároveň využívat kapitál k oportunistickému růstu podnikání.

analýza akcií SCI

Z hlediska investic se společnost zaměřuje na strategické akvizice, kdy vyhledává podniky s dobrou dynamikou zákazníků a umístěním, kde mohou využít další úspory z rozsahu. V segmentu organického růstu se pak zaměřují na budování pohřebních služeb a hřbitovů primárně pro potřeby Baby Boomers. V neposlední řadě zaměřuje svoji pozornost na nákup pozemků, které budou využity pro budování budoucích hřbitovů. Za rok 2021 dosáhly investice 121,4 milionu dolarů a společnost za ně pořídila 30 pohřebních ústavů a 2 hřbitovy.

SCI rovněž stabilně vrací volnou hotovost akcionářům. Kvartální dividenda stabilně rostla z 0,025 dolaru za kvartál v roce 2005 na aktuálních 25 centů za kvartál, tedy očekávaný jeden dolar na akcii a rok.

Dividenda Service Corporation International
Dividenda Service Corporation International

Dlouhodobě pak management cílí na výplatní poměr mezi třiceti a čtyřiceti procenty zisku po zdanění a má v úmyslu dále zvyšovat hotovostní dividendy úměrně k růstu jejich podnikání. Dividendy jsou podporovány i zpětnými odkupy akcií, kdy se jejich počet snížil z 211,1 milionu ke konci roku 2012 o 44,3 milionu na 166,8 milionu akcií ke konci roku 2021, což odpovídá snížení jejich počtu o více než dvacet procent za toto devítileté období.

Dividenda Service Corporation International dividenda
Investovat do Service Corporation International?

SCI má osvědčený a funkční business model a obrovský moat nejen z hlediska oboru činnosti, ale i z hlediska velikosti společnosti. Akcie Service Corporation International bych označil za velmi defensivní hru na jistotu. Jako každá společnost, tak i SCI má svá rizika, ale v tomto případě se jedná spíše o riziko menšího zpomalení, které po silném covidovém období je třeba očekávat než obavu ze selhání společnosti. To s sebou ovšem nese existenci určité prémie připočtené k ceně akcie, ostatně jako je tomu u snad všech kvalitních „Lynchovských“ společností. Za mě se jistě vyplatí mít SCI v hledáčku a v případě, že dojde k větším výprodejům na akciovém trhu, dostane investor dozajista slevu i na SCI a v tom případě by zde byla velká šance získat do portfolia stabilní kotvu, jíž se budete chtít jistit navždy, respektive ji budete chtít držet až do doby, než se sami stanete jejím klientem.

Analýza akcií Service Corporation International (SCI)

Platné k datu 30. 9. 2022

Název společnosti (ticker)Service Corporation International (SCI)
Akciový index
Sídlo společnostiHouston, Texas
Tržní kapitalizace9 miliard USD
Sektor
(podsektor)
Consumer Cyclical
(Personal Services)
Počet zaměstnanců17 022
Dividenda1,72 %
P/E12,52
EPS4,63
P/S2,18
P/B5
P/C44,24
TCZ hodnotí7/10
Patreon TradeCZ

Nakupuj akcie u ověřených brokerů!

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook