Napište nám zprávu
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
💥 Akcie, ETF, Kryptoměny, Forex, Alternativy...
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je Long CALL opce a vertikální opční CALL (debetní) spread – nejznámější opční strategie


Petr Plecháč 18. 2. 2021
Opční strategie long call a spread

Opční strategie

Opce jsou tradery a investory využívány mnoha způsoby, nejčastěji však na akciovém trhu a pro spekulaci na jeho další růst. V tomto článku se proto podívám na dvě nejzákladnější opční strategie, které jsou využívány pro spekulaci na růst podkladového aktiva.

V minulém dílu opčního tradingu jsme si vysvětlili, co je to OPCE, jaké jsou čtyři základní opční strategie a v čem se liší opční trading od investování do akcií. Nakousl jsem také strategii Long CALL, se kterou dnes budu pokračovat, a poté si ukážeme variantu pro konzervativnější obchodníky – opční spread.

Nejlepší opční strategie – video

Opční strategie Long CALL opce – nákup callky

Každá opční strategie má své přednosti, rizika a svá omezení, jinak tomu není ani u nejjednodušší strategie – Long CALL.

Při nákupu CALL opce spekulujeme na růst podkladového aktiva (např. akcie), na které je daná opce vázána. Trader tedy vydělá, pokud podkladové aktivum poroste, a prodělá, pokud bude klesat. Za nákup call opce zaplatíme předem danou částku, která se odvíjí od mnoha faktorů, jako např. implikovaná volatilita, expirace, strike cena apod. Tato částka, kterou zaplatíme za pořízení opce, je naše maximální riziko. Tím se také vyhneme zadržení brokerem určitého volného kapitálu na našem investičním účtu v podobě marginu.

Jelikož cena akcie může teoreticky růst do nekonečna, je také náš potenciální profit neomezený. V případě opčního tradingu jsme ovšem limitováni časem (expirace opce), ne jako v případě klasického investování do akcií.

Long CALL opce – omezené riziko a neomezený zisk

Níže je znázorněn opční graf strategie nákupu call opce (LONG CALL), který blíže rozebírám ve videu. Jak je z grafu patrné, ztráta je omezena nákupní cenou dané opce, přičemž zisk je při pohybu podkladového aktiva nahoru teoreticky nekonečný.

Náčrtek long call opce

Pro ukázku přímo z praxe použiji příklad z úvodu do opčního tradingu, kde jsem rozebral svůj ukončený obchod na Long CALL opci MOS 19. březen 2021 se strike cenou 30.

Long CALL opce trading
Cenový vývoj akcie Mosaic s vyznačením vstupu (1), strike ceny (2) a zavření pozice (3).
Long CALL opce trading
Ukázka z obchodní platformy u Interactive Brokers

Přečtěte si, co je to implikovaná volatilita a VIX.

Kdy použít opční strategii nákup CALL opce

Tuto opční strategii volíme tehdy, pokud očekáváme růst podkladového aktiva, a to nejlépe ihned. Při nákupu „holé“ opce působí negativně na hodnotu dané opce čas, a pokud by se trh pohyboval po nákupu opce do strany, případně i mírně nahoru, byla by naše pozice ztrátová. Důležitou roli zde hraje mimo jiné zvolený strike opce – ATM, ITM, OTM.


Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Jaké jsou možnosti / typy Long CALL opcí

V mém případě jsem nakoupil call opci na strike ceně 30, tedy poměrně hodně nad aktuální tržní cenou (18,20 USD). Takové opci říkáme OTM – out of the money = mimo peníze, tedy opce, která nemá téměř žádnou vnitřní hodnotu, je levná a nakupuje se tehdy, pokud očekáváme opravdu značný cenový pohyb podkladového aktiva.

Dalšími možnostmi je nákup ATM opce (at the money – na penězích) nebo ITM opce (in the money – v penězích), které se používají při jiném nastavení trhu nebo obchodníka, nebo při jiných obchodních příležitostech.

Při nákupu CALL opce potřebujeme obvykle rychlý a značný růst podkladového aktiva.

Největší negativa u Long CALL opce

Asi tím největším negativem při nákupu call opce je čas. Čas hraje roli při kterékoli opční strategii, ale jsou strategie, které dokáží z rozpadu času těžit, nebo je ubíhající čas nijak neovlivňuje a hraje roli jakéhosi deadline.

Při nákupu call opce působí čas proti nám a každý den ztrácí nakoupená opce na své hodnotě. Tento efekt je způsoben hned několika faktory, ale tím nejvýznamnějším je právě ztráta časové hodnoty opce, která je den ode dne nižší. Časový rozpad bude trader o to více cítit, čím vzdálenější strike opce nakoupí (tedy čím více OTM).

Druhým negativem, resp. druhou proměnnou, kterou bychom měli při nákupu CALL opce sledovat, je implikovaná volatilita. Ta roste, pokud je na trzích nervozita, nebo se zvyšuje rozkolísanost trhu – aktuální volatilita podkladového aktiva. Naopak implikovaná volatilita klesá, pokud se trh pohybuje do strany, klidně, případně i roste pozvolným tempem, tedy na trzích není strach ani přílišná euforie.

Při nákupu CALL opce nám pomáhá rostoucí implikovaná volatilita, ČAS hraje proti nám.

Jak bojovat proti času u nákupu Call opce

I s rozpadem času si dokáže zkušený opční trader poradit. V ukázce výše jsem zavřel nakoupenou call opci o více než 2 měsíce dříve, než by expirovala, a dokonce i pod nakoupenou strike cenou 30 USD. I přesto jsem znásobil počáteční vklad více než 3x.

Časový úpadek opce není lineární a zrychluje cca 2 měsíce před koncem expirace. Jednou z nejlepších možností je tedy nakupovat opce s delší expirací a s dobře načasovaným výstupem.

Na to, jak vypadá nákup CALL opce v opční platformě, se podívejte ve videu.


Vertikální opční spready – CALL debetní spread


Vertikální long call spread, býčí (bull) CALL spread, CALL debetní spread, CALL debitní spread nebo long call spread, to vše označuje jednu základní opční strategii, která patří mezi vůbec nepoužívanější -> CALL debetní spread.

Opční spread je tvořen dvěma opcemi. Přičemž to, zda nakoupíme nebo prodáme CALLku nebo PUTku, a v jakém vztahu mezi sebou tyto jsou, rozhoduje o vlastnostech daného spreadu.

Opční spready dělíme v zásadě na tři základní typy:

  • Kalendářní spread, kdy mají opce stejnou strike cenu, ale rozdílné expirace.
  • Diagonální spread, ve kterém mají opce jiné strike ceny i jiné expirace.
  • VERTIKÁLNÍ SPREAD, který je tvořen jednou CALL opcí nákupní a jednou CALL opcí prodejní, s různými strike cenami a ve stejné expiraci.

Kdy použít vertikální call debetní spread

Obchodník, který sáhne po Long CALL spreadu, spekuluje na růst podkladového aktiva. Jeho profit nebo ztráta se tak bude odvíjet od toho, zda se bude trh pohybovat v době expirace (nebo před ní) nad nebo pod jeho strike cenami.

Vertikální opční spready nabízí dobrý RRR, tedy poměr rizika k zisku, a mnohem snáz se řídí než v případě Long CALL, kde je zisk neomezený a svádí k oddalování zavření profitů.

Long CALL spread je alternativa k nákupu holé CALL opce.

Díky tomu, že je jedna opce nakoupená a druhá prodaná, nedoléhá na spread časový úpadek, resp. doléhá pouze na jednu nohu spreadu a ta druhá jej kompenzuje. Pokud jde o implikovanou volatilitu, záleží, kde se nachází aktuální cena vůči našim strikům.

  • Pokud je cena výše, než je naše vypsaná call opce, chceme, aby implikovaná volatilita klesala.
  • Pokud je cena níže, než je strike naší nakoupené call opce, chceme, aby se implikovaná volatilita zvýšila.

Jaké zvolit strike ceny, s jakou expirací, a kdy sáhnout po spreadu a po holé opci nebo jiné opční strategii, si volí každý trader sám dle aktuálních tržních podmínek a dle své opční strategie. Základy opčního tradingu se naučíte v online kurzu Akcie a OPCE.

Online kurz akcie a opce

Jak vypadá opční strategie Long CALL spread

Spread sestavíme tak, že nakoupíme call opci a proti ní vypíšeme call opci. Vypsaná call opce musí být nad nakoupenou call opcí (se vzdálenějším STRIKem). Pokud by byla pod ní, jednalo by se o výpis call spreadu (kreditní spread). Nakoupené a vypsané opce musí mít stejný objem (počet) a být ve stejné expiraci.

Proč trader vypisuje call opci? Odpověď je velmi snadná, zlevní mu nákup. Za nakoupení opce zaplatíme opční prémium vypisovateli, naopak při výpisu call opce zaplatí nakupující opční prémium nám, tím se nám nákup zlevní, ale zároveň omezí potenciální zisk.

Námi podstupované riziko je rovno částce, kterou jsme za pořízení spreadu zaplatili. Náš maximální profit je roven šíři vytvořeného spreadu minus pořízení spreadu.

Marže není u vertikálního CALL debit spreadu blokována.

Vertikální call debet spread opce

Na ukázkovém opčním grafu výše by trader nakoupil call opci se strike $20 a prodal (vypsal) call opci se strike $25, a to ve stejné expiraci. Tím by vytvořil opční spread, konkrétně call debet spread o šíři 5 bodů ($500). Trader ve skutečnosti za opci se strike $20 zaplatí např. $300 a za vyspanou opci se strike $25 obdrží např. prémium $50.

Za pořízení takového spreadu by trader zaplatil $250 (300 – 50), a jelikož je jeho maximální zisk roven šíři spreadu ($500) minus to, co zaplatil za vytvoření spreadu ($250), je jeho maximální profit roven $250. V tomto případě by se jednalo s největší pravděpodobností o ATM opční spread vypsaný kolem aktuální tržní ceny s RRR 1:1.

Stejně jako v případě nákupu holé call opce (Long CALL) i zde lze sestrojit jak ATM, ITM, tak OTM spread v závislosti na zvolených strike cenách a našem očekávání.

Šíře 5 bodů, resp. $5 vynásobena 100 = $500 -> 1 opce = 100ks akcií

Na to, jak vypadá nákup CALL spreadu v opční platformě, se podívejte ve videu.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook