Napište nám zprávu
CO DĚLAJÍ CHYTRÉ PENÍZE? Velcí investoři obrací!
🚨 Investiční podvody a opční varování před propadem
CO DĚLAJÍ CHYTRÉ PENÍZE? Velcí investoři obrací!
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Cena ropy WTI a Brent – aktuální kurz ropy


Petr Plecháč 27. 3. 2020
Cena ropy | TradeCZ

Online graf – Cena ropy WTI (CL)

Cena ROPY WTI (Crude Oil WTI futures) se na burze udává v amerických dolarech za 1 barel. Kurz ropy WTI uvedený v přehledném grafu.

Ropa WTI a Brent na burze

Online graf pro analýzu komodit od portálu TradingView – recenze

Online graf – Cena ropy BRENT

Cena ROPY Brent (Brent Futures) se na burze udává v amerických dolarech za 1 barel. Kurz ropy BRENT uvedený v přehledném grafu.



XTB

Cena ropy na burze a rozdíl mezi WTI a Brent

Ropa není jen jedna, ale dělíme ji na lehkou, střední a těžkou, případně na sladkou a kyselou.

Nejznámější lehkou ropou je WTI, o něco těžší je benchmark ropy Brent.

Srovnání ropa WTI a Brent
Vlevo Brent, vpravo WTI

Mezi cenovým vývojem ropy Brent a WTI probíhá velmi silná korelace. Této korelace si lze všimnout na obrázku výše, stejně tak si lze všimnout i určitých odlišností v chování ceny v čase, které jsou dány např. změnou nabídky (produkce) ropy WTI ve Spojených státech nebo destabilizací ve světě, na které více reaguje ropa Brent.

Kurz ropy je tedy ovlivňován mnoha faktory a je důležité sledovat jak společné trendy mezi ropnými trhy, tak i jejich individuální chování, aby bylo možné lépe porozumět cenovému vývoji a případně předvídat budoucí změny.

Sezonalita na ropě WTI a BRENT

Kdyby existovala učebnice sezonality, byla by nejspíš právě sezonalita na ropě tím učebnicovým příkladem.

Jak na ropě WTI, tak na ropě Brent si lze všimnout, že ropa obvykle v první polovině roku posiluje a ve druhé polovině roku oslabuje, což je dáno stavem globální poptávky.

Kurz ropy WTI se ale po většinu času pohybuje v podobném rozmezí jako kurz ropy BRENT.

Vývoj 5 a 15letého sezónního průměru ceny ropy WTI a BRENT.

Sezonalita ropy WTI CL
WTI
Sezonalita ropy BRENT
Brent

Akcie ABB | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Základní informace o ceně ropy

Ropa jako komodita k obchodování na burze.

Komodita Ropa WTIRopa BRENT
Kontrakt Crude Oil West Texas Intermediate Brent Crude Oil Financial Futures
Symbol (ticker) WTI, CLB, BR, QA
Burza NYMEXNYMEX (ICE)
MěnaUSDUSD
Jednotkabarelbarel
Velikost jednoho kontraktu 1 000 barelů (42 000 galonů) 1 000 barelů (42 000 galonů)
Velikost jednoho bodu 1 000 USD1 000 USD
Minimální cenový pohyb (1 tick) 0.01 USD / barel ($10.00 / kontrakt) 0.01 USD / barel ($10.00 / kontrakt)
Marže (jeden kontrakt) 5 115 USD5 197 USD

Jak vznikla ropa

Vznik ropy je spojen s dlouhodobým procesem, který se odehrával před miliony let. Ropa je organického původu a její vznik je úzce spjat s fosilními palivy. Vznik ropy začíná v podobě mikroskopických řas a rostlin, které se v průběhu času usazují na dně moří a jezer. Tyto organické zbytky se následně ukládají pod vrstvami bahna a sedimentů, které postupně vytvářejí tlak a teplotu potřebné pro vznik ropy.

Během procesu zvaného diageneze dochází k transformaci organických zbytků v uhlovodíky, které jsou základním stavebním kamenem ropy. Vysoký tlak a teplota působící na organické zbytky způsobují jejich rozklad a přeměnu na ropné kapaliny. Tyto kapaliny migrují přes póry v horninách a hromadí se ve specifických oblastech pod zemským povrchem, vytvářející ropné ložisko. Pro získání ropy je třeba provést vrtné operace, aby byla dosažena ropná nádrž a následně mohla být vytěžena.

Celý proces vzniku ropy je velmi dlouhodobý a vyžaduje specifické podmínky. Proto jsou ropná ložiska vzácná a nalézají se především v sedimentárních horninách na dně oceánů a moří. Ropa je jednou z nejcennějších surovin na světě a její vznik má obrovský vliv na energetiku, dopravu a další odvětví lidské civilizace.

Těžba ropy – jak probíhá a jaké jsou druhy těžby ropy

Těžba ropy je proces, který umožňuje získání tohoto vzácného zdroje z podzemí. Jedná se o složitý proces, který vyžaduje technickou odbornost, inovativní technologie a respekt k životnímu prostředí.

Existuje několik druhů těžby ropy, které se liší podle geologických podmínek a dostupnosti ložisek. Nejběžnějšími metodami jsou konvenční těžba ropy a těžba z ropných písků.

Konvenční těžba ropy:

Konvenční těžba ropy je založena na principech geologie a hydraulického tlaku. Většina světových ropných polí využívá tuto metodu. Prvním krokem je lokalizace ropného pole pomocí geofyzikálních studií a vrtů. Pokud je nalezeno ložisko ropy, vytváří se vrt, který propojuje povrch s podzemím.

Jakmile je vrt dokončen, přirozený tlak v ropném ložisku umožní dostat vzácnou kapalinu na povrch. Avšak často je třeba pomocí pumpy nebo stlačeného plynu vytvořit tlak větší. Často se také využívají sekundární metody těžby, jako je například vstřikování vody nebo plynu do ložiska, aby se ropa uvolnila.

Těžba z ropných písků:

Těžba ropy z ropných písků je složitější proces, jež se používá při těžbě ropných ložisek, ve kterých je ropa vázána na písek nebo jiné sedimenty. Největšími světovými producenty ropných písků jsou Kanada a Venezuela.

Těžba z ropných písků se obvykle provádí dvěma způsoby: otevřenými doly a podzemními vrtovými poli. Otevřené doly jsou vhodné pro rozsáhlá ropná ložiska, která jsou blízko povrchu. Písek s ropou je odkryt a následně rozrušen a vymýván horkou vodou nebo parou, aby se oddělila ropa od písku.

U podzemní těžby z ropných písků se vrtá do země a do ložiska se vstřikuje pára nebo rozpouštědlo, které ropa zředí a umožní její vytěžení. Tato metoda je efektivnější, ale vyžaduje pokročilé technologie a značné množství vody a energie.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


XTB

Ropa je ropa | složení ropy

Člověk neznalý reality by o tuto břečku sotva někdy projevil zájem, sotva by ji náležitě docenil, kdyby ji viděl poprvé (nebo třeba i nejen poprvé) a nevěděl, k čemu ji používat. Spíše by se jí vyhnul, maje ji za něco, co mu může být leda tak na obtíž. Nasvědčuje tomu i to, jak se sama jmenuje – její název prý vznikl z polského slova „hnis“. A to není něco, co by působilo člověku nějak příjemné pocity.

O něco více zájmu by snad tato surovina vzbudila jedině u chemiků, kterým by mohlo zaimponovat její složení o směsici uhlovodíků, především alkanů, tedy sloučenin obsahujících uhlík, vodík, kyslík, síru a dusík v rozmanitých poměrech.

Ropu řadíme mezi neobnovitelné přírodní zdroje. Spolu se zemním plynem a uhlím představuje hlavní zdroj energie.

TIP: Projdi si analyzované ropné akcie

Využití ropy

I když jí mnozí příliš nerozumí, přesto se právě ropa těší značnému zájmu lidí na celé planetě. A to pro své jedinečné vlastnosti, jichž se využívalo odedávna a jež jsou dnes využívány přímo masově v mnoha oborech, v čele s petrochemickým průmyslem.

Už dávno je pryč doba, kdy ropa sloužila jenom k výrobě petroleje do lamp. Dnes už ji potřebujeme jako surovinu pro výrobu nejrozmanitějších chemikálií, pohonných hmot a maziv pro automobily a stroje.

Slouží i k výrobě textilu, i k výrobě nejednoho typu plastu, dá se s ní topit, produkty z ní mohou sloužit jako čistidla i mazadla, léky, pesticidy…, prý celých pětadevadesát procent z výrobků, jež nás obklopují, má s ropou něco do činění!

Což dělá tuto kapalinu nenahraditelnou! Prospěšnou, ale zároveň i škodící životnímu prostředí. Potřebnou natolik, že se kvůli ní vrtá v zemi, na moři se staví vrtné plošiny i stovky kilometrů ropovodů, plují kvůli ní spousty tankerů.
A také se s ní logicky obchoduje. Protože ropa je zajímavou komoditou, která nemohla zůstat stranou zájmu obchodníků.

Využití ropy: palivo, chemikálie a energetika

Ropa je neocenitelným zdrojem energie a surovin pro mnoho odvětví lidské činnosti. Její využití se rozprostírá od paliva pro dopravu až po výrobu chemikálií a energetiku.

Přestože se hovoří o potřebě přechodu na čistší a udržitelnější zdroje energie, ropa stále hraje významnou roli ve světové ekonomice. Zde se podíváme na některé hlavní oblasti využití ropy.

Cena ropy | TradeCZ
 • Palivo pro dopravu: Jedním z nejvýznamnějších využití ropy je jako palivo pro dopravu. Benzín, nafta a letecký petrolej jsou produkty získané z ropy, které pohání osobní automobily, nákladní vozidla, lodě a letadla. Tato paliva mají vysokou hustotu energie a dlouhou životnost, což z nich činí preferovanou volbu pro mobilní dopravu. Kurz ropy tedy často ovlivňuje celkovou cenu dopravy jako takové, ať už se jedná o cenu letenek nebo o cenu za pohonné hmoty na tankovací stanici.
 • Výroba plastů a chemikálií: Ropa je také klíčovou surovinou pro výrobu plastů a chemikálií. Mnoho plastů, jako například polyethylen a polypropylen, je vyrobeno z ropy. Tyto materiály se používají ve velkém množství v různých odvětvích, od obalů až po elektroniku a stavebnictví. Ropa je také zdrojem surovin pro výrobu chemikálií, jako jsou hnojiva, pesticidy, barviva a léčiva.
 • Výroba elektřiny a tepla: Ropa se také využívá při výrobě elektřiny a tepla. Elektrárny spalující ropu nebo naftu produkují elektrickou energii, která je dodávána do elektrické sítě. Ropa je také využívána v teplárnách k výrobě tepla pro domácnosti a průmyslové objekty. I když existují alternativní zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie, ropné elektrárny stále hrají důležitou roli v energetickém mixu mnoha zemí.
 • Výroba asfaltu: Dalším významným využitím ropy je výroba asfaltu, který se používá při stavbě silnic, dálnic a letišť. Asfalt je směsí těžkých ropných frakcí a minerálních plniv. Poskytuje pevný a odolný povrch a zlepšuje odolnost vozovek vůči povětrnostním vlivům a opotřebení.
 • Petrochemický průmysl: Petrochemický průmysl je dalším odvětvím, které využívá ropu. Ropa se zde zpracovává na různé produkty, jako jsou plasty, syntetická vlákna, rozpouštědla, hnojiva a maziva. Tento průmysl hraje důležitou roli v ekonomice a poskytuje širokou škálu produktů pro různé sektory.


Naleziště ropy a světoví producenti ropy v čase

Mezi země s největšími zásobami ropy patří Venezuela, Saúdská Arábie, Kanada, Írán nebo Irák, vynechat samozřejmě nemůžeme ani Rusko a z evropské části pak Norsko.

 • Venezuela: Venezuela je jednou z největších světových rezerv ropy. Tato jihoamerická země má rozsáhlá naleziště ropy v orinocké ropné pánvi. V minulosti byla Venezuela jedním z předních producentů ropy a měla významný vliv na světový trh. Avšak v posledních letech se venezuelský ropný průmysl potýká s řadou problémů, včetně nedostatečného investování, politických a ekonomických krizí a technických výzev.
 • Saúdská Arábie: Saúdská Arábie je největším producentem ropy na světě. Tato země na Arabském poloostrově má rozsáhlá naleziště ropy, zejména v oblasti Ghawar. Saúdská Arábie má významný vliv na světový trh s ropou a je členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). OPEC je mezinárodní organizace, která se zabývá koordinací a regulací výroby ropy.
 • Kanada: Kanada je další zemí s významnými nalezišti ropy. Největší ropné písky na světě se nacházejí v kanadské Albertě. Těžba ropy z ropných písků je technicky náročný proces, který vyžaduje pokročilé technologie. Kanada je jedním z hlavních producentů ropy v Severní Americe a významným dodavatelem suroviny na světový trh.
 • Írán a Irák: Tyto dvě země se nacházejí v regionu Blízkého východu, který je bohatý na ropné zdroje. Oba státy mají dlouhou historii v těžbě ropy a jsou významnými producenty a exportéry. Nicméně politické a bezpečnostní faktory v regionu mohou negativně ovlivnit jejich ropný průmysl.
 • Rusko: Rusko je jednou z největších světových mocností v těžbě a výrobě ropy. Tato země má rozsáhlá naleziště ropy na Sibiři a v dalších částech země. Ruský ropný průmysl je klíčovým faktorem v ekonomice země a Rusko je jedním z hlavních dodavatelů ropy na světový trh. Donedávna bylo Rusko majoritním exportérem ropy do Evropy.
 • Norsko: Norsko je významným producentem ropy v Evropě. Norské ropné naleziště se nachází v Severním moři, zejména v oblasti známé jako Norský kontinentální šelf. Norsko je známé svou vyspělou ropnou infrastrukturou a ekologicky šetrným přístupem k těžbě ropy.

Podívejte se na animaci, jak šel čas se světovými producenty ropy.

https://youtu.be/2gzBMmGk41g

Světová produkce ropy ve světě v roce 2018

Cena ropy | TradeCZ

Největšími producenty ropy jsou USA, Saúdská Arábie, Rusko, Kanada…

Největšími spotřebiteli ropy jsou USA, EU, Čína, Indie, Japonsko…

Největšími vývozci ropy jsou Blízký východ, Rusko, Saúdská Arábie, USA…

Trochu jiná těžba ropy

Nelze opomenout tzv. nekonvenční ropu, která je získávána jinými než tradičními způsoby. Takové jsou většinou velmi energeticky náročné a neekologické. Jedná se o ropné břidlice a dehtové písky, u kterých se využívá tzv. frakování. Hlavními zástupci nekonvenční těžby ropy jsou Kanada a Venezuela.

Ropa v České republice

Česká republika je závislá na dovozu ropy ze zahraničí, neboť domácí těžba představuje asi jen 10 % reálné domácí poptávky.

Ročně v ČR vytěžíme asi 6 000 barelů ropy, což je oproti 100 000 000 barelů vytěžené i spotřebované ropy za den ve světě opravdu jen zlomek 🙂

Naleziště ropy (a zemního plynu) jsou na našem území umístěna na Moravě, a to jak na severní, tak jižní.

Cena ropy | TradeCZ
Ložiska ropy v České republice, ZDROJ: geologie.vsb.cz

V současné době spravuje ropné vrty v České republice společnost MND, která také v roce 2017 našla obří ložisko o objemu asi 3 miliony barelů ropy.

Cena ropy

Cena ropy je základním konceptem, který odráží hodnotu této důležité suroviny v globální ekonomice. Ropa hraje klíčovou roli v energetickém sektoru a průmyslových odvětvích po celém světě. Její cena ovlivňuje nejen spotřebitele a investory, ale i celé národní ekonomiky. Kurz ropy je nejčastěji uváděn formou přehledných grafů, jak tomu je také na začátku tohoto článku.

Zvýšení nebo snížení ceny ropy může mít široké důsledky na celosvětovou ekonomiku. Vyšší ceny ropy mohou zvýšit náklady na energii a palivo, což zvyšuje náklady na výrobu a přepravu zboží. To může vést ke zvýšení inflace a snižování spotřebitelského výkonu, což může negativně ovlivnit ekonomický růst.

Naopak, nižší ceny ropy mohou snižovat náklady na energii a palivo, což může podpořit růst průmyslu a spotřebitelskou poptávku. To může mít příznivý vliv na ekonomiku, zejména na země, které jsou do značné míry závislé na dovozu ropy.

Cena ropy je také citlivá na politické a geopolitické události. Napětí ve vývozních zemích, politické nepokoje, přírodní katastrofy nebo rozhodnutí vlád o regulaci těžby ropy mohou mít významný dopad na dodávky a tím i na kurz ropy samotný.

Celkově lze tedy říct, že cena ropy je nejen ekonomickým ukazatelem, ale také důležitým faktorem, který ovlivňuje celosvětovou ekonomiku. Pohyb kurzu ropy má dopad na spotřebitele, průmysl, investory a národní ekonomiky, a proto je sledování ceny ropy důležitým aspektem pro analytiky, ekonomy a obchodníky po celém světě.


Přidej se do komunity traderů a investorů

Termín barel ropy a jeho význam

Termín „barel ropy“ je standardní jednotkou pro měření a obchodování s ropou. Jedná se o objemovou jednotku, která se používá pro určení množství a obchodní hodnoty ropy na trzích po celém světě. Aktuální kurz ropy tedy odpovídá ceně jednoho barelu. Přesně definované, jeden barel ropy představuje 42 amerických galonů, což je zhruba 159 litrů. Tato jednotka se používá kvůli svému praktickému významu a jednoduchosti při srovnávání a obchodování s ropou na mezinárodní úrovni.

Historicky se termín „barel ropy“ vyvinul v období, kdy se ropné produkty přepravovaly v dřevěných sudech či barelech. Tyto sudy měly standardní velikost a sloužily k usnadnění přepravy a skladování ropy. I když se dnes ropné produkty přepravují modernějšími prostředky, jako jsou tankerové lodě nebo potrubí, termín „barel ropy“ zůstal standardní jednotkou pro měření objemu ropy.

Použití jednotky barel ropy má význam pro mezinárodní obchod a komunikaci mezi producenty, distributory a spotřebiteli ropy. Obchodní dohody, futures kontrakty, statistiky těžby a spotřeby ropy, a také ceny ropy jsou často uváděny v jednotkách barelu.

Vymezení termínu „barel ropy“ je tedy důležité pro přesné určení množství a obchodní hodnoty ropy. Tato jednotka umožňuje jednoduché srovnání a obchodování s ropou na globální úrovni a slouží jako základní standard pro měření této důležité suroviny ve světovém energetickém a ekonomickém systému.

Druhy ropy na burze a rozdíl mezi WTI a Brent

Brent

Směsice 15 druhů ropy vytěžené většinou v Severním moři.

Obsah síry = 0,37 %

Více reaguje na geopolitiku a nestabilitu ve světě.

V posledních 15 letech je dražší než WTI.

WTI (West Texas Intermediate)

Známá též jako lehká nebo sladká či západotexaská ropa.

Ropa těžená v Americe.

Sladká ropa = menší obsah síry (než Brent), pouze 0,24 % = snadná a levná na zpracování.

Reaguje na stav nabídky (zásob a těžby) v USA.

Faktory ovlivňující cenu ropy

Nabídka a poptávka: Cena ropy je výrazně ovlivněna poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Vysoká poptávka po ropě znamená zvýšenou konkurenci a tím i růst ceny. Pokud se nabídka ropy snižuje, například v důsledku omezování těžby nebo geopolitických událostí, může to vést k vzestupu ceny ropy. Vzestupné a klesající trendy v nabídce a poptávce jsou zásadními faktory, které ovlivňují cenu ropy na trhu.

Geopolitické faktory: Politická nestabilita v ropných producentech nebo geopolitické napětí v klíčových regionech mohou mít významný dopad na cenu ropy. Konflikty, obchodní sankce, revoluce a další politické události mohou narušit dodávky ropy a zvýšit nejistotu na trhu. To může vést k rychlým změnám cen ropy a vytvářet nejistotu pro investory a spotřebitele.

Ekonomický růst: Silný ekonomický růst ve světě obvykle zvyšuje poptávku po ropě, protože se zvyšuje průmyslová výroba, doprava a energetické potřeby. Vyšší poptávka může vyvolat růst cen ropy. Naopak, pokles ekonomického růstu může snižovat poptávku a tlačit kurz ropy dolů. Ekonomický růst je tedy důležitým faktorem, který ovlivňuje cenu ropy.

Technologický pokrok: Nové technologie a inovace mají významný vliv na produkci a těžbu ropy. Pokroky v technologiích těžby ropy, jako například technika hydraulického štěpení, mohou zvýšit produkci ropy a snížit náklady. To může mít tendenci tlumit růst cen. Na druhé straně může nedostatek technologických inovací nebo obtíže při těžbě a zpracování ropy způsobit růst cen. Technologický pokrok je tedy důležitým faktorem, který ovlivňuje dostupnost a náklady na ropu a tím i její cenu.

Dalšími zajímavými faktory, které ovlivňují cenu ropy, jsou:

Finanční spekulace: Na trhu s ropou hraje významnou roli finanční spekulace. Investoři a obchodníci se mohou angažovat v obchodování s ropou na futures trhu, kde se snaží předvídat budoucí pohyby cen a těžit z těchto změn. Spekulativní obchodování může mít významný vliv na krátkodobou volatilitu cen ropy, i když přímo nesouvisí s fundamentálními faktory nabídky a poptávky.

Makroekonomické faktory: Celkový stav světové ekonomiky, jako například inflace, úrokové sazby, měnové politiky a globální obchodní vztahy, mohou ovlivňovat cenu ropy. Například pokles ekonomického růstu ve světě, finanční krize nebo hospodářská recese může snižovat poptávku po ropě a tlačit ceny dolů. Naopak, oživení ekonomiky a rostoucí důvěra spotřebitelů a investorů mohou vést k růstu cen ropy.

Přírodní katastrofy: Nepředvídatelné přírodní události, jako jsou hurikány, zemětřesení, povodně nebo extrémní sucho, mohou mít zásadní dopad na ropný trh. Tyto katastrofy mohou narušit těžbu, dopravu a zpracování ropy, což vede k omezení nabídky a zvýšení cen.

Regulační prostředí: Právní předpisy a regulace týkající se těžby, rafinace, obchodu s ropou a životního prostředí mohou také ovlivňovat cenu ropy. Příkladem může být zavedení daňových poplatků, regulace emisí skleníkových plynů nebo zákazy vrtání ve specifických oblastech. Tato regulační opatření mohou ovlivnit náklady na těžbu a zpracování ropy a tím i její cenu na trhu.

Přehled důležitých událostí, které ovlivnily cenu ropy v minulosti

Vývoj ceny ropy v minulosti byl poznamenán řadou důležitých událostí, které měly významný dopad na ropný trh a cenu této suroviny. Jednou z nejvýznamnějších událostí byla ropná krize v roce 1973, kdy Organizace arabských zemí vyhlásila ropné embargo vůči zemím podporujícím Izrael. Toto embargo vedlo k dramatickému zvýšení cen ropy a vytvořilo ropnou krizi s globálními dopady. Následně v roce 1979 přišla další ropná krize vyvolaná íránskou revolucí, která přerušila dodávky ropy a znovu zvýšila ceny.

Během 80. let a 90. let docházelo k nestabilitě cen ropy kvůli geopolitickým konfliktům, jako byla válka v Zálivu, občanská válka v Nigérii a občanská válka v Iráku. Všechny tyto události ovlivnily nabídku a poptávku po ropě a vedly k výkyvům cen na trhu.

Další významný moment se odehrál v roce 2008 během světové finanční krize. Pokles globální poptávky po ropě, způsobený ekonomickou recesí, měl za následek prudký propad kurzu ropy. V roce 2014 se ceny ropy opět dramaticky snížily v důsledku nadprodukce, zejména díky rostoucí těžbě ropy z břidlicových ložisek v USA.

Nelze opomenout ani vliv technologického pokroku. Rozvoj nových technik těžby, jako je hydraulické štěpení, umožnil v posledních letech větší těžbu ropy a snížil náklady. To ovlivnilo nabídku a dostupnost ropy na trhu a mělo tendenci tlumit růst cen.

Celkově lze konstatovat, že vývoj ceny ropy v minulosti byl silně ovlivněn ropnými krizemi, geopolitickými konflikty, ekonomickými recesemi a technologickým pokrokem. Tyto události nejen ovlivňují tržní cenu ropy, ale mají také důsledky pro globální ekonomiku, energetickou politiku a závislost na fosilních palivech.

Cena ropy | TradeCZ
Cena ropy Brent v červenci 2023

Aktuální cena ropy

Aktuální cena ropy je závislá na mnoha faktorech a okolnostech. Například cena Brent ropy, jedné z hlavních referenčních cen, dosáhla za barel ropy v nedávné době hranici 80 dolarů, byť v posledních měsících spadla a aktuální cena ropy se pohybuje okolo 70 dolarů. Tento postupný růst ceny je částečně důsledkem oživení globálního ekonomického růstu po pandemii COVID-19 a zvýšené poptávky po ropě v důsledku oživení průmyslové výroby a mobility.

Existuje ale několik dalších faktorů, které ovlivňují aktuální cenu ropy, především tedy geopolitická situace. Napětí na Blízkém východě a na území Ukrajiny může mít zásadní vliv na nabídku ropy a vyvolat obavy o přerušení dodávek.

Aktuální cena ropy WTI (CL)

Budoucnost ceny ropy?

Diskuse o budoucím vývoji ceny ropy a jejím dopadu na globální ekonomiku je stále otevřená. Někteří analytici očekávají, že cena ropy by mohla nadále růst v důsledku zvyšující se poptávky a omezené nabídky. Další faktory, které by mohly ovlivnit cenu, jsou regulace v oblasti energetiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie, které by mohly snížit poptávku po ropě. Zároveň je však nutné brát v úvahu možné nejistoty a nestabilitu na globálním trhu, zejména pokud jde o geopolitické konflikty a politické události.

Vývoj ceny ropy má značný dopad na globální ekonomiku.

 • Vyšší ceny ropy mohou zvýšit náklady na energii pro průmysl a domácnosti, což může ovlivnit inflaci a spotřebitelskou poptávku. Zároveň může také ovlivnit konkurenceschopnost některých odvětví, zejména těch závislých na ropě.
 • Nižší ceny ropy naopak mohou být pro některé ekonomiky přínosem, snižují náklady na energii a stimulují ekonomický růst.

Celkově je tedy vývoj ceny ropy důležitým faktorem, který je sledován nejen energetickým sektorem, ale i ekonomickými analytiky a aktuální cena ropy je pravděpodobně daleko pod teoretickým maximem. Je tedy velmi pravděpodobné, že cena za barel ropy rozhodně nebude dlouhodobě klesat.



Co dalšího ovlivňuje cenu ropy

Cenu ropy ovlivňuje především stav nabídky a poptávky. Nelze však říct, že se jedná o jediné dva ukazatele. V případě strachu, paniky nebo očekávání investorů a analytiků nehledí trh na stavy zásob a údaje z produkce a spotřeby, ale cenotvorbu zajišťuje pouhý sentiment davu. I díky tomu stál v červenci 2008 jeden barel ropy téměř 150 USD, aby za pět měsíců spadl až na 33 USD!

Nabídka ropy je ovlivněna produkcí (těžbou), zásobami a spotřebou. Na burze pak platí v zásadě logické principy.

 • V případě, že roste těžba a zásoby se zvedají, klesá cena ropy.
 • V případě, že klesá těžba ropy a zásoby se tenčí, cena ropy roste.

Hlavními fundamenty, které je zapotřebí sledovat při obchodování ropy, jsou (obvykle středeční) reporty organizace EIA a reporty organizace (kartelu) OPEC.

 • EIA zveřejňuje týdenní změny zásob US ropy, na které bude větší měrou reagovat především ropa WTI. Nejde ovšem jen o zásoby ropy, ale také o změnu poptávky po ropě a ropných produktech (motorová nafta), export a import.
 • Kartel OPEC vydává pravidelné reporty produkce a spotřeby, zároveň pořádá meetingy, které jsou investory bedlivě sledovány. OPEC upravuje mimo jiné také těžební kvóty států v rámci organizace OPEC, aby např. předešel ropným krizím a destabilizaci trhu. V březnu 2020 se OPEC na svém meetingu nedohodl s Ruskem (OPEC+) na prodloužení produkčních škrtů a následně se cena ropy Brent propadla z 50 na 25 USD za barel v rámci dvou týdnů.

Co dalšího může ovlivnit cenu ropy?

 • sezónní cykly (sezonalita – výše v textu), změna kurzu dolaru, cena ostatních energetických surovin, geopolitická a politická situace, trendy (ochrana životního prostředí), změny v infrastruktuře, produkční škrty a sankce a mnoho dalšího

Tak jak se mění dopravní průmysl, pro ropu tak důležité odvětví, mění se také poptávka po ropě. Nástup elektromobilů zcela určitě zahýbe s globální poptávkou po ropě, podobně jako čím dál prosazovanější ekologické myšlení.

Obchodování ropy na burze

Ropu vnímám spolu s akciovým indexem SP500 jako indikátor ekonomické stability a geopolitické pohody na trzích. Ropa je jednou z nejobchodovanějších komodit vůbec, i proto disponuje futures kontrakty na každý měsíc.

Ropa je na portálu TradeCZ.cz analyzována každý týden a je jí věnován největší prostor v technických i fundamentálních analýzách. S predikcemi cenového vývoje se setkáte v rámci našeho Discordu.



Jak obchodovat ropu: strategie a přístupy

Obchodování s ropou je jednou z nejvíce atraktivních oblastí na finančních trzích. Ropa je klíčovou surovinou s globálním významem a obchodování s ní může nabídnout zajímavé obchodní příležitosti. Zde se podíváme na některé strategie a přístupy, které lze použít při obchodování s ropou.

Fundamentální analýza: Jedním z hlavních přístupů k obchodování s ropou je fundamentální analýza. Tento přístup se zaměřuje na studium fundamentálních faktorů, které ovlivňují nabídku a poptávku po ropě. Patří sem například geopolitické události, výrobní údaje, zprávy o zásobách, ekonomická data a pohyb měn. Obchodníci, kteří používají fundamentální analýzu, se snaží predikovat, jak tyto faktory ovlivní cenu ropy a využít těchto informací k rozhodování o svých obchodech.

Technická analýza: Dalším přístupem k obchodování s ropou je technická analýza. Tento přístup se zaměřuje na studium historických cenových dat a identifikaci vzorů a trendů. Techničtí obchodníci používají patterny a indikátory k identifikaci vstupních a výstupních bodů pro své obchody. Cílem je využít opakujících se vzorů a chování trhu k predikci budoucího pohybu cen ropy.

Obchodování na základě událostí: Další strategií při obchodování s ropou je obchodování na základě událostí. Zde obchodníci sledují události, které mají potenciál ovlivnit cenu ropy, například zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), výsledky těžebních společností, zprávy o zásobách nebo změny v geopolitickém prostředí. Tito obchodníci se snaží reagovat na tyto události a využít příležitostí, které se při nich mohou objevit.

Obchodování s deriváty: Pro ty, kteří preferují spekulativnější přístup, je možnost obchodovat s ropou prostřednictvím derivátů, jako jsou futures kontrakty, nebo opcemi. Tyto finanční nástroje umožňují obchodníkům využít pákového efektu a obchodovat s ropou za použití menšího kapitálu. Nicméně je důležité si uvědomit, že obchodování s deriváty nese vyšší riziko a vyžaduje dobrou znalost trhu a správu rizika.

Diverzifikace portfolia: Obchodování s ropou může být také součástí diverzifikace investičního portfolia. Investoři mohou zahrnout ropu do svého portfolia jako součást strategie rozložení rizika a výnosu. To umožňuje snížit vystavení jednomu konkrétnímu trhu nebo aktivu a využít potenciální růst cen ropy.

Při obchodování s ropou je důležité mít pevný obchodní plán, správu rizika a dostatečnou znalost trhu. Trh s ropou může být velmi volatilní a citlivý na různé faktory, a proto je důležité být obezřetný a informovaný při rozhodování o svých obchodech.

Vyzkoušet můžete také náš online kurz komoditního obchodování.

Online kurz ropa
XTB

Kde mohu obchodovat ropu?

Ropu lze obchodovat na různých finančních trzích, při výběru místa je ale důležité zvážit různé faktory, jako jsou poplatky, dostupnost nástrojů, spolehlivost a regulace daného trhu.

Zde jsou některé z hlavních míst, kde je možné obchodovat s ropou:

Obchoduj ropu s námi

Komoditní burzy: Komoditní burzy jsou tradičním místem pro obchodování s ropou. Nejznámější komoditní burzou pro ropu je New York Mercantile Exchange (NYMEX), která je součástí Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. Na NYMEX se obchoduje s ropou West Texas Intermediate (WTI) a Brent Crude Oil, které jsou dvěma nejpoužívanějšími referenčními ropnými kontrakty.

Mezinárodní finanční trhy: Ropa je také obchodována na mezinárodních finančních trzích, jako je Chicago Mercantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE) a London Metal Exchange (LME). Tyto trhy nabízejí různé ropné kontrakty, které umožňují obchodování s ropou.

Online obchodování: V dnešní době je stále populárnější online obchodování s ropou. Existuje řada online brokerů a obchodních platforem, které umožňují individuálním obchodníkům přístup k ropným trhům. Tyto platformy poskytují obchodníkům možnost obchodovat s ropou prostřednictvím CFD (Contracts for Difference) nebo futures kontraktů. Mezi populární platformy patří XTB, Purple Trading nebo Insta Forex. Recenze všech těchto brokerů si můžete přečíst u nás na webu.

Investiční fondy a ETF: Další možností je investovat do ropných fondů nebo ETF (Exchange-Traded Fund). Tyto investiční nástroje umožňují investorům získat expozici k ceně ropy bez nutnosti přímého obchodování na burze. Ropné fondy a ETF se obchodují na různých finančních trzích.

Futures a CFD obchodování ropy

Ropu lze díky brokerským společnostem nakupovat i prodávat, tedy spekulovat na růst i na pokles ceny. Nejčastěji k tomu obchodníci využívají tzv. Futures nebo CFD kontrakty.

Méně, ale přece jen mohou obchodníci otevírat své obchodní pozice a spekulovat přes tzv. ETF nebo využít OPCÍ (opční trading). Mohou se z nás stát také akcionáři, pokud budeme investovat do akciových společností zabývajících se těžbou, zpracováním či distribucí ropy.

Futures kontrakty využívají commercials a především pak hedgers (těžaři a zpracovatelé) k zajištění výhodné ceny pro budoucí nákup či prodej této komodity. CFD kontrakty jsou naopak využívány spíše spekulanty, kterým jde především o zisk ze správného odhadu budoucího cenového vývoje.

Pro otevření jednoho futures kontraktu na ropě potřebuje mít trader na svém účtu alespoň 1 milion korun. Obchodovat ropu přes CFD kontrakty však lze již od 10 000 Kč.

Přes Futures kontrakty spekulují především tzv. Large traders (velcí spekulanti), jako hedgové fondy, které mají dostatek kapitálu.


Zajímavosti k barelu

Jeden barel představuje 158,99 litrů.

V závislosti na druhu ropy může vážit od 97 do 167 kg.

Další zajímavosti k barelu v TradeSlovníku.

Základy obchodování získáte v naší bezplatné Trade Škole.

Obchoduj a investuj u ověřených brokerů!

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!















Ebook