Napište nám zprávu
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
🛑 Investoři sází na růst a nezajišťují se!
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Price Action máte zmáknutou, co teď?


Purple Trading 16. 8. 2023
Market Profile | TradeCZ

Existuje technika, která vám pomůže prohlédnout trh opravdu do hloubky a která navíc funguje v téměř dokonalé synergii s Price Action. V tomto článku si povíme o základech této techniky i o tom, kde se pomocí jí naučit obchodovat a jakou strategii zvolit.

Pokud přirovnáme funkční obchodní strategii k dobře postavenému domu, pak Price Action lze chápat jako základy. Obchodník díky ní má vyšší šanci předpovědět, kdy dojde k obratu trendu, či kdy trend naopak bude pokračovat, či kde se cena s určitou měrou pravděpodobnosti odrazí od supportu či rezistence.

Price Action je tedy velice užitečným nástrojem, který by neměl chybět ve výbavě žádného obchodníka. Jenže stále se jedná zejména o statistický model, který na základě zkoumání historických dat o chování ceny, předpovídá, jak se cena zachová v budoucnosti. A ačkoliv při správně zmáknuté Price Action mají obchodníci šanci dostat se mnohdy až k 70% úspěšnosti, co se odhadu budoucích pohybů ceny týče, stále jim tato technika příliš nedovolí vidět věci ve větších souvislostech. Pořád tak mluvíme pouze o základech “našeho domu”, na kterých by se mělo stavět dále.

V případě, že se tedy jako tradeři chcete dostat někam dál a nezakládat svou strategii pouze na jakémsi pokročilém tipování vývoje ceny, je potřeba sáhnout po technikách, které vaší strategii dodají potřebnou hloubku. Na základech tvořených Price Action tak vznikne opravdu bytelný obchodní systém. Jednou z takových technik je Market Profile.

Market Profile Trading | TradeCZ

Co je to Market Profile

Market Profile je obchodní technika vynalezena v 80. letech 20. století na Chichagské burze americkým komoditním obchodníkem Peterem Steidlmayerem. Tato technika vizuálně znázorňuje rozložení obchodní aktivity v určitém časovém období a pomáhá tak obchodníkům pochopit, na kterých cenových úrovních docházelo k nejvíce obchodům. Tím obchodníkům poskytuje opravdu jedinečný a hloubkový vhled do dění na trzích.

Pokud totiž chceme vědět, kterým směrem se bude trh ubírat, zkoumat rozložení svíček na grafu, tak jak nás to učí Price Action, nám pomůže jen částečně a jen v některých případech. Absolutně stěžejním ukazatelem je v tomto ohledu hodnota trhu. Pozor, zde je důležité neplést si pojmy hodnota trhu a cena, kterou vidíme na grafu platformy. Tím, že Market Profile sleduje celkový objem objednávek na trhu, dokáže určit na které konkrétní cenové úrovni docházelo mezi všemi účastníky trhu k nejvíce obchodům a panovala zde tedy jakási shoda o hodnotě trhu. Tím Market Profile vypovídá o opravdové hodnotě trhu.

Obchodníci, kteří díky Market Profile dokážou zjistit, které cenové hladiny jsou na trhu skutečně klíčové, mají daleko větší úspěch při určování oblastí supportů a rezistencí a také při rozhodování o vstupu či výstupu z trhu. Pojďme se tedy podívat, pomocí jakých ukazatelů Market Profile obchodníkům sděluje, které cenové hladiny jsou důležité a které nikoliv.


Market Profile | TradeCZ

Hlavní ukazatele Market Profile

Histogram

První věc, kterou při spuštění jakéhokoliv indikátoru Market Profile spatříte, je kromě standardního svíčkového grafu také histogram. Ten je promítán do levé části obrazovky a pomocí vodorovných čar obchodníkům poskytuje vhled do profilace trhu. Čím delší čára, tím důležitější cenová úroveň (tím vyšší objem objednávek byl na této úrovni obchodován). 

Market Profile | TradeCZ
Graf č. 1: Zobrazení dat Market Profile za pomoci histogramu
Value Area (VA)

Obchodník, který dokáže určit, na jakém cenovém rozsahu docházelo v dané seanci či časovém rámci ke zvýšené obchodní aktivitě, je na stopě zajímavé obchodní příležitosti. Přesně s tím u Market Profile pomáhá údaj nazývaný Value Area (VA). Jedná se o oblast, na které docházelo přibližně k 68 % objemů obchodů.

Profily trhu | TradeCZ
Graf č. 2: Znázornění Value Area (VA) na histogramu Market Profile
Value Area low + high (VAL + VAH)

Když je řeč o rozeznání úrovní supportů a rezistencí na základě hloubkové analýzy trhu, pak máme na mysli úrovně Value Area Low + Value Area High (VAL + VAH). VAL představuje dolní hranici VA a je obvykle označována jako její nejnižší cena. VAH je pravým opakem a označuje tedy nejvyšší cenu v rámci VA.Pokud máme VA ohraničenou pomocí VAH a VAL, máme před sebou oblast s vysokou likviditou a obchodním zájmem. Obě tyto úrovně tak mohou zároveň sloužit jako důležité supporty či rezistence.

Profily trhu | TradeCZ
Graf č. 3: Znázornění Value Area High a Value Area Low na histogramu Market Profile
Point of Control (PoC)

Na každém histogramu Market Profile lze zpozorovat horizontální čáru, která se táhne po celé jeho délce. Jedna se o tzv. Point of Control (POC) – cenovou úroveň, na které docházelo k největšímu hromadění objemu objednávek v daném časovém období. Tam, kde je nejvíce objednávek od prodávajících i nakupujících, musí být logicky také nejvyšší míra shody na ceně. A přesně o tom vypovídá PoC.

Profily trhu | TradeCZ
Graf č. 4: Point of Control na histogramu Market Profile

Na histogramu zobrazené Value Area (včetně VAH a VAL) a Point of Control jsou důležité ukazatele, které nám v Market Profile pomáhají určit, kudy se s nejvyšší pravděpodobností bude ubírat tržní sentiment a s ním i cena. Samotná analýza pak probíhá ne zcela nepodobně od Price Action, jen s tím rozdílem, že svíčkové formace zde vyměníme za tzv. tržní profily. Těch v závislosti na vykresleném tvaru histogramu existuje několik tipů, my si zde dneska ukážeme tzv. p-Profil.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

Kde se naučit Market Profile | TradeCZ

Market Profile webinář

Market Profile se u nás v Purple Trading věnují také členové našeho Purple Trading Clubu – Aleš Hála a David Šimek. Ti budou mít 13. 9. webinář, na kterém vás seznámi se základy této pokročilé obchodní techniky, přidají pár ukázek z praxe a zodpoví na jakékoliv vaše dotazy. Webinář je zcela zdarma a registrovat se na něj můžete ZDE.

Profily trhu a jak je obchodovat

Tvar, do kterého se profiluje histogram Market Profile, má nesmírnou vypovídající hodnotu o rozložení celkového poměru sil nakupujících a prodávajících na trhu. Zkušení obchodníci jsou tak schopni letmým pohledem zjistit poměrně velké množství informací. Na základě toho pak mohou naplánovat své další obchody či přímo spatřit právě vznikající obchodní příležitosti.


Kde se naučit Market Profile | TradeCZ

p-Profil

Pokud histogram tvarem připomíná písmeno p, vypovídá o trhu, na kterém se obchodní aktivita odehrává převážně v horní části. Jedná se teda o silně nákupní profil, na kterém se obchodní aktivita účastníků postupně směrem dolů utlumuje. Úplně dole už nechtějí příliš obchodovat ani nakupující ani prodávající. 

Kde se naučit Market Profile | TradeCZ
Graf č. 5: Zobrazení p-profilu na histogramu v rámci Market Profile.

Jak obchodovat p-Profil

Při pohledu na p-profil si musíme uvědomit, že pohyb v dolní části nebude nikdy zcela bez objemu. Pokud se tedy podíváme do spodní části profilu (“nožičku” písmene p), můžeme si všimnout cenových výstupků. Ty nás zajímají z toho důvodu, že mohou sloužit jako supporty v případě, kdy se cena vydá mimo VA. Zkrátka a dobře, pokud už trh jednou odmítl ceny na této úrovni, odmítne je s nejvyšší pravděpodobností i po druhé.


Kde se naučit Market Profile | TradeCZ

Přidej se mezi komunitu 500+ investorů


Vstup na otestování dolní části (VAL)

Pokud se cena přibližuje k úrovni VAL seshora a následně se od ní odrazí směrem nahoru, naznačuje to možnost budoucího vzestupného pohybu. V tento moment tak kupující projevují sílu a ochotu posunout cenu výše od úrovně VAL zpět do VA. Jedná se o možný signál ke vstupu do trhu ve směru long, cena totiž bude pravděpodobně dále stoupat. Než tak však učiníte, je vhodné počkat na potvrzení. Právě zde přijde vhod znalost Price Action, jako potvrzení totiž můžeme zvolit kteroukoliv býčí svíčkovou formaci.

Kde se naučit Market Profile | TradeCZ
Graf č. 8: Obchodní příležitost, která vznikla odrazem od VAL u p-profilu.

Kde se naučit Market Profile?

Pokud se řadíte mezi pokročilejší obchodníky, či máte pocit, že obyčejná Price Action vám nedává plnou odpověď, co se týče opravdového dění na trzích, je Market Profile tím správným krokem. Máte-li zájem dozvědět se o Market Profile a jednotlivých profilech trhu více a naučit se také kompletní Market Profile obchodní strategii, doporučujeme stáhnout náš nejnovější ebook.


STÁHNOUT EBOOK

Kde se naučit Market Profile | TradeCZ

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74.8 %účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Ebook