Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co je Tape Reading a Heatmap – metoda analýzy finančních instrumentů dle objemu a toku objednávek


Možná vás to překvapí, ale tato metoda analyzování finančního instrumentu je jednou z nejstarších metod vůbec.

Co je Tape Reading analýza

Již v 60. letech 19. století využívali Tape Reading burzovní obchodníci, kteří získávali informace o ceně akcií právě díky „čtení pásky“ z telegrafní linky. Součástí informace, kterou obchodníci obdrželi, byly symbol burzy, ticker akcie, cena a objem.

Co je Tape Reading

Tím, jak se v období průmyslové revoluce technologie posouvaly vpřed, byla tato metoda analýzy finančních trhů po technické stránce velmi brzy zastaralá. Nicméně její principy přežily až do dnešních dní, kdy byl telegrafní přístroj vyměněn za moderní digitální analytický software, schopný zpracovávat velké množství informací, a v přehledné vizuální podobě je nabídnout obchodníkovi.

Co je Tape Reading

Moderní Tape Reading

Základem moderního Tape Readingu je stejně tak jako ve 20. století analyzování objemu na jednotlivých cenových úrovních. Podstatný rozdíl mezi Tape Readingem dřívější a dnešní doby spočívá ve schopnosti pracovat s likviditou jednotlivých finančních instrumentů. Ve 20. století na burze totiž působilo jen pár „vybraných“ jedinců, kteří mezi sebou obchodovali. Jenže v současné době je účastníkem obchodování, vedle bankovních a jiných finančních institucí, také mnoho firem a soukromých obchodníků, jejichž obchodní chování je také neméně potřebné analyzovat.

Moderní „čtení pásky“ je tedy analyzování toku objednávek (Order Flow) na jednotlivých cenových úrovních a vyhledávání takových cen, na kterých je umístěno velké množství likvidity (nákupní + prodejní příkazy), a lze tam tedy očekávat nějakou tržní reakci.

Obchodní praxe s Tape Reading

Na obrázku níže je zobrazen nefiltrovaný graf futures trhu zlata, na kterém je pomocí sytosti barev zobrazena likvidita na jednotlivých cenových úrovních. Této formě vizualizace se říká Heatmapa. Barevné linky značí čekající limitní objednávky a červeno-modré kruhy značí již realizované market obchodní příkazy.

Tape Reading forex

Role Heatmap v Tape Readingu

Použijeme-li doslovný překlad, tak teplotní mapa velmi dobře vystihuje to, čím se budeme na dalších několika řádcích zabývat. Různé úrovně sytosti (teploty) barev na jednotlivých cenách určují míru likvidity. Čím sytější barva, tím je na dané ceně větší objem objednávek. Na obrázku výše jsou velmi dobře patrné i bílé zóny, které naopak značí velmi nízkou míru likvidity.

Právě bíle označené cenové úrovně jsou tím podstatným, co při Tape Readingu chceme jako tradeři vyhledávat. V bílých cenových zónách se totiž vyskytuje velké množství objednávek (nákupní + prodejní limitní objednávky), což predikuje jednak určitou snahu trhu směrovat do těchto zón a jednak to predikuje tržní reakci na těchto zónách.
Podle reakce trhu na bílé, vysoko likvidní cenové úrovni, rozlišujeme následující tři tržní reakce.

Tržní reakce při Tape Readingu

První tržní reakcí je korekce aktuálního trendu, která vzniká na bílé likvidní zóně. Velikost této korekce se odvíjí od objemu korekčních obchodních příkazů (v long směru vytvářejí korekci prodejní příkazy, v short směru naopak nákupní limitní příkazy). Vzniká-li konfluence mezi bílou cenovou úrovní a například S/R zónou, jedná se o velmi silný potenciál ziskového obchodu.

reakce Tape Reading

Druhá tržní reakce je zobrazena na obrázku níže. Na bílé cenové úrovni sice vzniká určitá snaha o nastolení korekčního pohybu, ale ten není vytvořen. Vliv na to, zda bude korekce vytvořena či nebude, má opět složení konkrétní likvidity na cenové úrovni. Identifikace intervalů, které způsobují korekční nebo trendový pohyb, je určitým know-how obchodníků využívajících Tape Reading ve svém tradingu.

Tape Reading v praxi

Poslední tržní reakcí je absolutní ignorování bílé likvidní cenové úrovně trhem. Na cenové úrovni bílé zóny nevzniká žádná nákupní ani prodejní aktivita (byla by v Heatmap zobrazena červeným nebo modrým kolečkem jako na obrázcích výše) a trh pouze projede touto cenovou úrovní, přičemž se jedná o velmi agresivní ignorování původní vysoko likvidní ceny.

Tape Reading analýza

Závěr k Tape Reading

Všechny tyto tržní reakce, které se v rámci Tape Readingu sledují, slouží jako velmi přesný indikátor pro vstup do obchodní pozice. Metoda Tape Readingu může být využívána v mnoha obchodních strategiích, které využívají jak obchodování ve směru trendu, korekčního (proti trendového) obchodování, nebo tzv. break-out obchodování.

Využití výhod Tape Readingu může být napříč mnoha obchodními instrumenty, u kterých je ale potřeba zajistit přísun tickových dat obsahujících informace o hloubce trhu. Bez těchto dat není možné vytvořit Heatmapu, a tedy ani jinak vizualizovat objem objednávek.

Při začlenění Tape Readingu do osobního obchodování je dobré mít na paměti, že se jedná o sledování nejjemnější tržní struktury a je potřeba počítat s vysokými nároky na tradera, co se týče jeho mentálních schopností rychle zpracovávat a vyhodnocovat získané informace.
Tape Reading je velmi dobrá metoda časování a umísťování exekučních obchodních příkazů, která může obchodníkovi poskytnout lepší řízení jeho obchodní pozice a tím zlepšit jeho výkony.

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Ebook