Napište nám zprávu
online kurz

Akcie a OPCE
„Vaše podpora v tradingu.“

Money Management


Speciál index SP500 a profit 6k+ díky koronaviru Covid-19

Speciál index SP500 a výdělek na výprodeji Covid-19.


Štítky:

Burzovní obchodní deník 2. část, záznamy obchodů, obrázky

Vedení obchodního deníku na forexu, při CFD, komoditním nebo akciovém tradingu 2. část.


15. 2. 2020

Štítky:

Money Management jako základ obchodování forexu, komodit a COT

Money management při obchodování komodit a při využití techniky COT. Reakce na recenzi na facebookové stránce TradeCZ.cz.


Štítky:

Risk capital

Rizikový kapitál je část finančních prostředků na účtu využitých pro vysoce spekulativní účely na burze. Za risk capital lze považovat i celý investiční účet, neboť při nepříznivém vývoji na finančních trzích může dojít i ke ztrátě celého investičního účtu během několika málo dní. Spekulace na burze se řadí mezi nejrizikovější …


28. 11. 2019

Štítky:

Maintenance margin

Maintenance margin znamená v překladu tzv. „udržovací marže“. Jedná se o minimální finanční částku, kterou musí mít investor na svém účtu pro udržení otevřených obchodů. Kromě udržovací marže známe také Initial margin. Maržové účty jsou v oblibě u investorů, kteří využívají potenciál finanční páky pro co nejvyšší možné zhodnocení kapitálu. V případě, že …


28. 11. 2019

Štítky:

Initial margin

Initial margin znamená v překladu tzv. „počáteční marže“. Marže představuje pro brokerskou společnost určitou zálohu, kterou musí mít obchodník na svém účtu, aby mu byl povolen nákup nebo prodej podkladového aktiva. V případě, že obchodník nemá dostatečný objem finančních prostředků na pokrytí počáteční marže, není mu nákup či prodej aktiva povolen. Pokud …


28. 11. 2019

Štítky:

Profit factor

Profit factor je jedním z ukazatelů našich zavřených obchodů. Na tento ukazatel se zaměřují jak diskreční, tak mechaničtí obchodníci využívající AOS. Profit factor nám ale ve finále neřekne nic jiné, než jaké máme zisky ku ztrátám. Příkladem může být situace, kdy na obchodním účtu zavřeme celkem (suma) 20 000 Kč zisk a …


26. 11. 2019

Štítky:

Řízení rizika

Řízení rizika souvisí velmi mnoho s psychologií obchodování. Tradeři špatným řízením pozice mnohdy zavírají dobře se rozvíjející obchod ve ztrátě, či dokonce mažou celé účty nedodržováním pravidel a podléhání emocím. Přitom riziko je častokrát to jediné, co můžeme na trzích ovlivnit! Namísto řízení rizika se mnohdy používá označení Money Management


26. 11. 2019

Štítky:

Let Your Profits Run

Let Your Profits Run lze volně přeložit jako: „Nechte své zisky růst“. Nechat své zisky růst je rada, kterou by se měli řídit všichni obchodníci. Může se zdát, že není nic jednoduššího, než právě nechat narůstat otevřený profit, ale opak je pravdou. Pravidlo Let Your Profits Run je jednou polovinou …


21. 11. 2019

Štítky:

Pákový efekt

Pákový efekt je věc využívaná s velikou oblibou u začínajících traderů s tíhnutím k vyššímu riziku s vidinou rychlých zisků. Pákový efekt zapříčiňuje, že obchodník pracuje s větším kapitálem, než jaký ve skutečnosti vlastní na obchodním účtu. Díky pákovému efektu tak pohyb akcie o 1 % může vést ke změně balance obchodního účtu i o …


20. 7. 2019

Štítky:

Income

Income neboli příjem. Jedná se o částku, kterou trader vydělá, tedy o kolik zhodnotí svůj investiční účet. Někdy též Revenue


20. 7. 2019

Štítky:

Mentální stop loss

Mentální stop loss je hodnota, na které chce trader zavírat otevřenou pozici ve ztrátě. Pro zavření však nepoužije příkazu zaneseného v obchodní platformě. Obchodník si většinou na danou hladinu nastaví alert a pozici uzavře ručně za Market cenu. Výhodou mentálního stop lossu je předejití vybrání zaneseného stop lossu v obchodní platformě market …


20. 7. 2019

Štítky:

In cash

In cash značí, že trader nemá otevřen žádný obchod. Své investiční prostředky má tzv. In cash, což v tomto případě znamená, že jeho zůstatek i majetek je stejný a nemění se (nemá otevřen obchod). Daytrader je na konci každého obchodního dne In cash. Nedrží totiž žádný otevřený obchod přes noc, do …


19. 7. 2019

Štítky:

Risk management

Risk management bychom česky nazvali jako „Řízení rizika“. Řízení rizika patří mezi základní části obchodního systému, hned vedle money managementu, strategií a psychologií obchodování. Trader a investor by měl u každého nákupu či prodeji přesně vědět výši svého rizika a jak hodlá dané riziko řídit. K tomu používá různé analýzy a …


15. 7. 2019

Štítky:

Riziko

Riziko je jedním z nejskloňovanějších pojmů ve světě financí a investování. Rizikem míníme částku, kterou riskujeme v rámci obchodu. Zároveň je nutné mít na paměti, že finanční prostředky na obchodním účtu bychom měli celkově označit za rizikový kapitál. Rizikem ale může být míněna i pravděpodobnost úspěchu v daném obchodu. Při vstupu do obchodu …


15. 7. 2019

Štítky:

Pozice

Pozice může být v tradingu otevřená či uzavřená. Neotevřená pozice se nazývá objednávka. Pozici, tedy obchod, lze otevřít za market cenu nebo limitní cenu. Pozice může být ztrátová, pokud obchodník nakoupí, ale trh jde dolů, nebo pokud obchodník prodá (spekuluje na pokles trhu), ale trh jde nahoru. Pozice může být zisková, …


15. 7. 2019

Štítky:

Přeobchodování

Přeobchodování, v anglické literatuře bychom narazili na pojem overtrading, značí stav, kdy obchodník nedodržuje svůj plán z důvodu přílišného obchodování na úkor koncentrace. Plánem máme na mysli obchodní systém a řízení peněz. Důvodem může být přílišné zaujetí a snaha dosáhnout co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Výsledkem jsou pak obvykle ztrátové obchody …


15. 7. 2019

Štítky:

Otevřená pozice

Pozici lze v tradingu otevřít několika způsoby a míní se tím vstup do obchodu, obvykle po provedené analýze. Pozice trader otevírá s cílem zhodnocení kapitálu. Trader do obchodu vstupuje buďto za Market cenu, nebo pomocí Čekajícího pokynu. Otevřená pozice může být chráněna Stop Lossem přímo v platformě, zanést může obchodník do své platformy …


Štítky:

Minilot

Minilot je objem obchodu rovnající se desetině celého lotu. Minilot je 0,1 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 eur, při držení 0,1 lotu ovládáme 10 000 eur. Obchodníci využívají miniloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, menším požadavkem na marži a s možností nastavení menšího Stop …


28. 6. 2019

Štítky:

Mikrolot

Mikrolot je objem obchodu rovnající se setině celého lotu. Desetina lotu se nazývá Minilot. Mikrolot je 0,01 lotu. Pokud při držení 1 lotu EURUSD ovládáme hodnotu 100 000 EUR, při držení 0,01 lotu ovládáme 1 000 EUR. Obchodníci využívají mikroloty pro možnost otevření menší pozice, tedy s menším rizikem, resp. s menším požadavkem na …


28. 6. 2019

Štítky:

Good Till Cancelled (GTC)

GTC je obchodní příkaz, který obchodník zadává do obchodní platformy pro brokera a dává jím najevo, že má daný příkaz nechat aktivní do doby, než jej sám obchodník zruší. Přečtěte si o dalších obchodních příkazech.


28. 6. 2019

Štítky:

Poplatek

Za poplatek se v burzovním světě považuje komise nebo spread, který zaplatí obchodník svému brokerovi. Poplatky, stejně jako v bance, se od brokerských společností velice liší.


26. 6. 2019

Štítky:

Equity (Majetek)

Equity značí v obchodní platformě MetaTrader 4 tzv. majetek. Jedná se o výši finančních prostředků na účtu se započtením zisků a ztrát. Při pohybu finančního instrumentu, na kterém máme otevřen obchod, dochází také ke změně majetku na investičním účtu. Equity se v trading světě používá také na pojmenování křivky pohybu zůstatku na …


25. 6. 2019

Štítky:

Balance

Balance neboli zůstatek je hodnota prostředků na investičním účtu bez započtení otevřených ztrát a zisků. Mnohem důležitější hodnotou je tzv. Equity (Majetek), která udává hodnotu finančních prostředků se započtením otevřených ztrát i zisků. Mnozí obchodníci se příliš upínají na růst Balance, tedy na změnu finančních prostředků, místo toho, aby se …


25. 6. 2019

Štítky:

Back testing

Back testing je fáze obchodního systému, ve kterém se testuje na historických datech. Vývoj strategie, money managementu nebo konkrétních vstupních a výstupních technik musí před ostrým startem projít back testingem na historických datech, aby se ověřily obchodníkem stanovené hypotézy. Back testing je především svázán s automatickými obchodními systémy. Vyvinutý AOS lze …


25. 6. 2019

Štítky:

Alokace

Alokace znamená rozdělení finančních prostředků do různých aktiv. Alokací je tedy myšlen objem finančních prostředků použitých na konkrétní investici. Slouží pro diversifikaci prostředků a tím i rizik, kterým bychom se jinak vystavili při příliš jednostranném zaměření. Alokace se velmi silně váže na míru rizika, které je ochoten a schopen konkrétní obchodník …


25. 6. 2019

Štítky:

Alert

Alert je zvukové nebo jiné upozornění na blížící se důležitou událost. V tradingu myslíme alertem především upozornění na blížící se trh k našemu levelu (cenové úrovni), na což chceme být upozorněni. Upozornění využíváme pro kontrolu situace a případný vstup nebo management pozice. Obchodník může být upozorněn obchodní platformou, např. MetaTrader 4 nebo …


25. 6. 2019

Štítky:

Drawdown (DD)

Jedna ze statistik obchodní historie, která dokáže odhalit míru podstupovaného rizika. Drawdown je maximální pokles kapitálu, a to od nejvyšší dosažené hodnoty, až po konec ztrátového období. V rámci našeho obchodního účtu, případně naší strategie, se jedná o nejvyšší pokles v historii. Sledujte statistiky v našem Powerful Trader klubu.


19. 5. 2019

Štítky:

Win Ratio

Statistický údaj vypočtený poměrem ziskových obchodů celkovým počtem uskutečněných obchodů. V případě, že trader disponuje statistikou 15 ziskových obchodů z 20, jeho Win Ratio je 75 %.


19. 5. 2019

Štítky:

Martingale

Obchodní systém založený na zdvojnásobení investice po přijaté ztrátě. Martingale se do tradingu dostal z casin a jiných gamblerských prostředí.


18. 5. 2019

Štítky:

MAM/PAMM

MAM – Multi Account Manager Typy účtů určených pro multisprávu manažery. Manažeři obchodují jménem jiných investorů a spravují více účtů najednou. Broker IC Markets nabízí MAM / PAMM


18. 5. 2019

Štítky:

Margin Call

Upozornění, které obchodník obdrží od brokera, pokud výška jeho marže (margin) klesne pod předem stanovenou úroveň (obvykle 70 %). Výzva upozorňuje obchodníka na případný Stop Out, tedy automatické uzavírání nejztrátovějších pozic. Margin Call využívá většina traderů pro doplnění finančních prostředků na obchodní účet, aby zabránili ukončení otevřených ztrátových pozic. S vyšší …


18. 5. 2019

Štítky:

RRR (Risk Reward Ratio)

Poměr rizika a zisku je v obchodním světě označováno třemi R. Jedná se o potenciální zisk vůči risku na jeden obchod. Nejběžněji je mezi tradery užíván poměr 1:1, tedy riskovaná částka je přímo úměrná potenciálnímu (plánovanému) zisku.


18. 5. 2019

Štítky:

Stop Out

Při dosažení 50 % výšky marže (před ESMA 30 %) začne broker u obchodníka automaticky uzavírat nejztrátovější otevřené pozice. Tento mechanismus by měl zabránit větší neplánované ztrátě obchodníka a říká se mu Stop Out. Je silně doporučeno zjistit si hodnotu Stop Out u svého brokera. Pakliže obchodník nechce obdržet Stop …


18. 5. 2019

Štítky:

Hedge nebo hedging

Jedná se o zajištění obchodu (investice), a to otevřením stejně veliké, opačné pozice na stejném instrumentu. Pomocí hedge může trader zablokovat dosavadní ztrátu (nebo zisk), například pro získání času na další rozbor tržní situace. Pozor, ne každá brokerská společnost povoluje hedge!


18. 5. 2019

Štítky:

Slippage

Česky skluz. Jedná se o rozdíl cen mezi námi zvolenou/nastavenou/myší odkliknutou cenou a realizovanou cenou. Pokud obchodujeme na velmi likvidním trhu za běžných okolností, nepřijdeme se skluzem příliš do styku. Pokud se ale dostaneme na méně likvidní trh, nebo do trhu přijde zpráva, která způsobí rychlé cenové pohyby, může dojít …


12. 5. 2019

Štítky:

Money Management (MM)

MM je jednou z podstatných složek obchodování, česky bychom řekli řízení peněz. Jedná se o způsob a styl řízení peněz, kterého chceme dosáhnout a který se snažíme dodržovat. Do řízení peněz patří např. velikost otevřené pozice, velikost riskované maximální částky na jeden obchod; velikost celkového marginu na našem obchodním účtu; …


12. 5. 2019

Štítky:

Break Even (BE)

Je to vstupní cena do našeho zrealizovaného obchodu. Pokud např. vstoupíme do obchodu a ten se vyvíjí naším směrem (jsme v plusu), můžeme umístit SL na BE. V takovém případě můžeme umístit stop loss na naší vstupní cenu (na break evenu) a nejhůř pro nás může obchod skončit za 0.


12. 5. 2019

Štítky:Štítky