Napište nám zprávu
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
💥 Akcie, ETF, Kryptoměny, Forex, Alternativy...
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Zjištění finanční situace společností pomocí bonitních a bankrotních modelů


Michal Šafránek 10. 8. 2023
Bankrotní a bonitní modely | TradeCZ

Bankrotní a bonitní modely

Pro mnoho investorů není jednoduché komplexně ohodnotit sledovanou společnost nějakým jedním parametrem. K těmto účelům mohou sloužit bankrotní a bonitní modely, díky kterým můžeme přibližně zjistit, zda je daná společnost finančně zdravá, stabilní, likvidní, zisková a rentabilní či existuje nějaké riziko bankrotu.

Dnes se podíváme na čtyři modely pro výpočet čtyř různých koeficientů, s jejichž pomocí si každý může ověřit finanční zdraví téměř jakékoli společnosti.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

Patreon | TradeCZ
XTB

Bankrotní modely

Bankrotní modely nás informují o finančním zdraví společnosti, a především nás dokáží včas upozornit před blížícím se bankrotem, který může u této společnosti brzy nastat. Základem modelů je kombinace určitých finančních ukazatelů, přičemž výsledkem je koeficient hodnotící míru rizika bankrotu. Modely byly vytvořeny empiricky na základě skutečných firem, které v minulosti zbankrotovaly ve srovnání s těmi, které fungovaly dobře.

Altmanův bankrotní model (Z-score) pro veřejně obchodované firmy

Ukazuje nám pravděpodobnost bankrotu společnosti v příštích 2 letech.

 • Z-skóre > 3 = finančně stabilní podnik
 • 1,8 < Z-skóre < 2,99 = nejasná budoucnost ohledně vývoje podniku (tzv. šedá zóna)
 • Z-skóre < 1,8 = výrazné finanční problémy (možnost bankrotu)

Důležité je průběžně sledovat vývoj hodnoty Z-score a zároveň pozorovat, který z dílčích členů vzorce má na tento negativní vývoj největší vliv.

Z-score se skládá z pěti poměrových ukazatelů, přičemž každému je přiřazena různá váha.

 • x1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva
 • x2 = nerozdělený zisk / celková aktiva
 • x3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / celková aktiva
 • x4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky
 • x5 = celkové tržby / celková aktiva

Hodnoty Altmanova bankrotního koeficientu pro jednotlivé společnosti lze najít na webu:

https://www.gurufocus.com/term/zscore/BTI/Altman-Z-Score/BTI

Z-score je určený pro většinu společností s výjimkou finančních institucí.

Níže můžete vidět (pro pochopení, které položky do vzorce v angličtině vyplňovat) příklad výpočtu všech poměrových ukazatelů na webu gurufocus.com pro společnosti BAT.

Bankrotní a bonitní modely | TradeCZ

Použité poměrové ukazatele mohou být pro investora užitečné i samostatně, proto si je krátce vysvětlíme:

 • čistý pracovní kapitál / celková aktiva – důležitý poměr pro určení likvidity
 • nerozdělený zisk / celková aktiva – měří pákový efekt firmy
 • zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / celková aktiva – měřítko produktivity aktiv (výdělečná síla firmy)
 • tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky – ukazuje, jak moc může hodnota aktiv firmy klesnout, než pasiva převýší aktiva a firma se stane insolventní
 • celkové tržby / celková aktiva – schopnost aktiv generovat příjmy
Bankrotní a bonitní modely | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Taflerův bankrotní model

 • R1 = zisk před zdaněním (EBT) / krátkodobé závazky
 • R2 = krátkodobá aktiva / celkové závazky
 • R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva
 • R4 = celkové tržby / celková aktiva

Výsledek:

 • Zt > 0,3 = malá pravděpodobnost bankrotu
 • Zt < 0,2 = vyšší pravděpodobnost bankrotu

Bonitní modely

Bonitní modely nám umožňují přiřadit analyzované společnosti jeden výsledný hodnotící koeficient, díky němuž získáme odpověď, zda jde o dobrou, či naopak o špatnou firmu. Tyto modely jsou založeny na teoretických poznatcích získaných analýzou podniků či celých odvětví. Struktura modelů spočívá ve sledování určitých finančních ukazatelů a jejich kombinaci.

Index bonity

 • x1 = cash flow / celkové závazky
 • x2 = celková aktiva / celkové závazky
 • x3 = zisk před zdaněním (EBT) / celková aktiva
 • x4 = zisk před zdaněním (EBIT) / celkové výkony
 • x5 = zásoby / celkové výkony
 • x6 = celkové výkony / celková aktiva

Výsledek:

Index bonityHodnocení situace podniku
(-3; -2)Extrémně špatná
(-2; -1)Velmi špatná
(-1; 0)Špatná
(0; +1)Určité problémy
(+1; +2)Dobrá
(+2; +3)Velmi dobrá
(+3; více)Extrémně dobrá

Finanční analýza společnosti | TradeCZ

Rychlý test (Kralickův)

Jedná se o metodu hodnocení bonity společností určením ukazatelů stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření.

 • Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva
  • vypovídá o kapitálové síle podniku, její samostatnosti a dlouhodobé finanční stabilitě
 • Doba splácení dluhu z cash flow = (celkové závazky – peněžní prostředky) / operační cash flow
  • ukazuje, za jakou dobu zvládne podnik uhradit své závazky (likvidita)
 • Cash flow v tržbách = operační cash flow / tržby
  • jedná se o rentabilitu tržeb měřenou prostřednictvím cash flow
 • ROA = (EBT + nákladové úroky * (1 – daňová sazba)) / celková aktiva
  • jedná se o rentabilitu aktiv (= celková výdělečná schopnost podniku)

UkazatelVýborný
(1 bod)
Velmi dobrý
(2 body)
Průměrný
(3 body)
Špatný
(4 body)
Ohrožený
(5 bodů)
Koeficient samofinancování> 30 %> 20 %> 10 %> 0 %negativní
Doba splácení dluhu z cash flow< 3 roky< 5 let< 12 let> 12 let> 30 let
Cash flow v tržbách> 10 %> 8 %> 5 %> 0 %negativní
ROA> 15 %> 12 %> 8 %> 0 %negativní

Celkový výsledek RT: aritmetický průměr z 4 ukazatelů

 • RT < 2 = podnik je bonitní
 • RT > 3 = podnik spěje k bankrotu

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Finanční analýza společnosti | TradeCZ
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!Ebook