Napište nám zprávu
Co jsou ETF
Pasivní investování
Co jsou ETF
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza společnosti Komerční banka, a.s. – akcie Komerční banky (KB), investice do české dividendové akcie z bankovního sektoru


Komerční banka je jednou z předních bankovních institucí v České republice, střední a východní Evropě. V roce 2020 evidovala v ČR 1 641 000 klientů, z čehož vyplývá, že každý pátý dospělý Čech je klientem právě této banky.

akcie Komerční banky

Založení Komerční banky se datuje do roku 1990, kdy vznikla jako státní instituce. Avšak hned dva roky poté byla transformována na společnost akciovou. V roce 2001 Société Générale kupuje 60% státní podíl v Komerční bance. Po privatizaci začíná KB výrazně rozvíjet své aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.

Komerční banka nabízí klientům služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví, které jsou podpořeny širokou sítí poboček, přímým bankovnictvím a vlastní distribuční sítí. Mezi specializované služby banky patří:

  • Penzijní připojištění
  • Pojištění
  • Stavební spoření
  • Spotřebitelské úvěry
  • Faktoring*

*Jedná se o smluvně sjednaný odkup krátkodobých pohledávek (zpravidla se splatností do 180 dnů).
Tento odkup provádí faktoringová společnosti (velmi často právě banka), která se tak stává věřitelem a přebírá veškerá rizika od dodavatele. Hlavními riziky v tomto případě jsou neschopnost či neochota kupujícího zaplatit.

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB. KB drží nadpoloviční podíl u svých dceřiných společností a 49% podíl u Komerční pojišťovny, a.s., což je přidružená společnost. Celkem má 11 dceřiných společností (například Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., ESSOX s.r.o. či Bastion European Investments S.A.) a dvě přidružené společnosti.

Akcie banky jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha od roku 1993 a na české burze cenných papírů, trh RM-SYSTÉM.

Jan Juchelka KB

https://cz.linkedin.com/in/jan-juchelka-31811a17

Sídlo společnosti se nachází v Praze. Předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky je Jan Juchelka.

Societe Generale

Société Générale

Société Générale je jednou z předních evropských skupin zabývajících se finančními službami. Tato skupina je významným hráčem v ekonomice, a to již více jak 150 let. Má přes 30 milionů klientů v 61 zemích a zaměstnává 133 tisíc lidí. Mezi hlavní činnosti skupiny se řadí retailové bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby, globální bankovnictví a řešení pro investory, a to jak v domácím, tak i mezinárodním měřítku (societegenerale).

Online graf akcií Komerční banka a.s.

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.


Nakupuj akcie Komerční banky u regulovaného brokera ČNB

XTB recenze


Základní informace o Komerční banka, a.s.

graf akcií komerční banka
TrhRegulovaný trh
Tržní segmentPrime Market
Typ cenného papíruAkcie
Ticker BloombergKOMB CP Equity
Ticker ReutersBKOM.PR
Ticker Xetra®KOMB
Počet cenných papírů190 049 260 ks
Tržní kapitalizace165 437,88 mil. Kč

Zdroj: https://www.pse.cz/detail/CZ0008019106

(Aktualizace prosinec 2021)


PŘIDEJ SE DO NAŠÍ DISKUZNÍ SKUPINY 🙂

patreon TradeCZ

Pro investory – akcie Komerční banky, a.s.

Základní kapitál Komerční banky je 19 miliard Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na 190 049 260 kusů kmenových akcií, které jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Nominální hodnota akcie je 100 Kč.

Největší akcionáři KB

Níže jsou uvedení jen ti akcionáři, kteří mají podíl na základním kapitálu KB větší než 1 %.

KB akcionáři

Struktura akcionářů KB

Z tabulky níže jasně vyplývá, že necelých 99 % všech akcionářů KB, co se týče podílu na počtu akcií, jsou fyzické osoby. Tyto osoby pocházejí více jak z 90 % z České republiky.

struktura akcionářů KB
(Data se vztahují k 31. 12. 2020)

Zisk na akcii v roce 2020 činil 43,19 Kč (v roce 2019 78,90 Kč).

Fundamentální analýza Komerční banky, a.s.

Údaje za rok 2020 a porovnání s rokem 2019

Tržní kapitalizace společnosti činila 165,437 miliardy Kč. EBITDA byla 28,229 miliardy Kč.

V roce 2020 poskytla Skupina svým klientům úvěry v celkové výši 691,4 miliardy Kč, což je nárůst o 5,7 % oproti roku 2019.

Velký nárůst zaznamenaly hlavně úvěry na bydlení + 8,3 %.

Skupina KB zaznamenala navýšení vkladů i u klientů KB, a to konkrétně o 9,4 % oproti roku 2019, které byly v roce 2020 ve výši 893 miliard Kč. V KB se vklady občanů meziročně zvýšily o 9,4 % na 322 miliard Kč. Naopak nastal lehký odliv klientů (-1,4 %).

Klienti KB

Čistý zisk náležející akcionářům KB se výrazně snížil, a to na 8,2 miliardy Kč (-45,3 %). Čisté provozní výnosy Skupiny činily 29,664 miliardy Kč (-8,9 %).

Provozní zisk Skupiny byl 14,669 miliardy Kč (-16,8 %).

Likvidita Skupiny dosáhla 76,1 %. Velmi zajímavým údajem je míra likvidity Skupiny, která činí 200 %, což výrazně převyšuje regulační limit 100 %.

Výsledky Komerční banka

Data ke dni 30. 9. 2021

Meziroční nárůst klientů KB s aplikací Mobilní banka činí 104 000 na současných 1 008 000! Celkový počet klientů KB 1 623 000.

Díky zvýšenému zájmu o bydlení vzrostl celkový objem poskytnutých úvěrů o 4,7 %. Objem vkladů klientů se zvýšil o 12,1 %, přičemž byl růst zaznamenán jak u fyzických osob, tak u podniků.

Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl na 8,6 mld. Kč (růst oproti 2020).

Komerční banka analýza
TOP reporty KB

Dividendová politika Komerční banky

V listopadu 2021 rozhodla valná hromada Komerční banky vyplatit dividendu z nerozděleného zisku za roky 2019 a 2020 o celkové výši 4,535 miliardy Kč, což je 23,86 Kč na akcii.

Odkaz na výsledky KB.

Dividendy KB

Poslední dividenda KB tedy činí 23,86 Kč/akcii.

Současný poměrový ukazatel P/E činí 20,88 (mírně překoupené).

Sdílená bankovní identita

V první polovině roku 2020 přišla Komerční banka, a.s. spolu s Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. s představením svého plánu na vytvoření společně kontrolované společnosti – joint venture.

Tato společnost by měla v ČR poskytovat službu elektronické identifikace a autentizace a služby vytvářející důvěru. Celkem by společnost měla poskytovat identifikační služby na základě bankovní identity až 5,5 milionu občanů. Tito již běžně bankovní identitu používají například při přihlašování do svého internetového bankovnictví. Díky tomu tak může vzniknout jedinečný produkt, tzv. služba vše v jednom. Tato služba je navržena pro poskytovatele služeb, a to jak pro veřejné instituce, tak i soukromé společnosti. Momentálně vše záleží na schválení od Evropské komise. Na konci roku 2021 zatím stále nebylo ve věci rozhodnuto.

Zdroj: https://www.kb.cz/cs/o-bance/novinky/2020/notice

investice do českých bank

Závěr TCZ

Komerční banka je jednou z největších bankovních institucí v České republice, která nabízí své služby retailovým klientům, podnikatelům a firmám.

Pro investora je zajímavé to, že Komerční banka disponuje faktoringovými službami, kdy je schopna odkupovat pohledávky dlužníků, což je zajímavá diverzifikace obchodní činnosti, která v době narůstající inflace a zvyšujících se úrokových sazeb může společnosti generovat zajímavé zisky.

Z hlediska investičního výhledu má Komerční banka také potenciál k růstu. K návratům na hodnoty akcií před rokem 2016 jí může dopomoci služba sdílené identity, která ovšem musí nejprve dostat zelenou od Evropské komise a zároveň se musí jednat o službu splňující všechny standardy GDPR spojené s osvětou společnosti o uchovávání a sdílení citlivých osobních (biometrických) údajů, což bude ještě běh na dlouhou trať.

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Ebook