Napište nám zprávu
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
🛑 Investoři sází na růst a nezajišťují se!
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Akcie Komerční banky – Analýza společnosti a akcie KB, investice do české dividendové akcie z bankovního sektoru


Komerční banka je jednou z předních bankovních institucí v České republice, střední a východní Evropě. V roce 2022 evidovala v ČR 1 641 000 klientů, z čehož vyplývá, že každý pátý dospělý Čech je klientem právě této banky. Akcie Komerční banky jsou zajímavou investicí, kterou si do detailu probereme v této analýze.

*Aktualizováno březen 2023

Akcie Komerční banky | TradeCZ

Založení Komerční banky se datuje do roku 1990, kdy vznikla jako státní instituce. Avšak hned dva roky poté byla transformována na společnost akciovou, čímž se Akcie Komerční banky dostaly také na burzu. Akcie KB byly v roce 1992 zařazeny do kuponové privatizace.

V roce 2001 Société Générale kupuje 60% státní podíl v Komerční bance. Po privatizaci začíná KB výrazně rozvíjet své aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.

Komerční banka nabízí klientům služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví, které jsou podpořeny širokou sítí poboček, přímým bankovnictvím a vlastní distribuční sítí. Mezi specializované služby banky patří:

  • Penzijní připojištění
  • Pojištění
  • Stavební spoření
  • Spotřebitelské úvěry
  • Faktoring*

*Jedná se o smluvně sjednaný odkup krátkodobých pohledávek (zpravidla se splatností do 180 dnů).
Tento odkup provádí faktoringová společnosti (velmi často právě banka), která se tak stává věřitelem a přebírá veškerá rizika od dodavatele. Hlavními riziky v tomto případě jsou neschopnost či neochota kupujícího zaplatit.

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB. KB drží nadpoloviční podíl u svých dceřiných společností a 49% podíl u Komerční pojišťovny, a.s., což je přidružená společnost. Celkem má 11 dceřiných společností (například Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., ESSOX s.r.o. či Bastion European Investments S.A.) a dvě přidružené společnosti.

Akcie banky jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha od roku 1993 a na české burze cenných papírů, trh RM-SYSTÉM.

Akcie KB cena | TradeCZ

https://cz.linkedin.com/in/jan-juchelka-31811a17

Sídlo společnosti se nachází v Praze. Předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky je Jan Juchelka.

Akcie KB graf | TradeCZ

Société Générale

Société Générale je jednou z předních evropských skupin zabývajících se finančními službami. Tato skupina je významným hráčem v ekonomice, a to již více jak 150 let. Má přes 30 milionů klientů v 61 zemích a zaměstnává 133 tisíc lidí. Mezi hlavní činnosti skupiny se řadí retailové bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby, globální bankovnictví a řešení pro investory, a to jak v domácím, tak i mezinárodním měřítku (societegenerale).

Akcie KB cena a online graf

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Kde koupit akcie Komerční banky?

Akcie Komerční banky jsou zalistovány na Burze cenných papírů Praha i na světových burzách. Pro českého investora je nejsnazší způsob zvolit si brokera, jež je regulovaný ČNB s pobočkou v České republice.

Investor by se měl při výběru brokera pro nákup akcií KB zaměřit především na:

  • Historii brokera
  • Regulaci brokera
  • Poplatky při nákupu akcií KB
  • Podporu v českém (slovenském) jazyce a sídlo
  • Dividendy akcií KB a zdanění českých dividend

České akcie, akcie KB nevyjímaje, jsou pro investory zajímavé především díky stabilitě a dividendové politice. Výhodou nákupu akcie Komerční banky u českého brokera (nebo s českou pobočkou) je možnost nákupu v českých korunách a vyhnutí se měnovému riziku při investování.


Nakupuj akcie Komerční banky u regulovaného brokera ČNB

XTB recenze


Základní informace o Komerční bance, a.s.

Akcie KB

Akcie KB | TradeCZ
TrhRegulovaný trh
Tržní segmentPrime Market
Typ cenného papíruAkcie
Ticker BloombergKOMB CP Equity
Ticker ReutersBKOM.PR
Ticker Xetra®KOMB
Počet cenných papírů190 049 260 ks
Tržní kapitalizace165 437,88 mil. Kč

Zdroj: https://www.pse.cz/detail/CZ0008019106

(Aktualizace prosinec 2021)


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

XTB

Co byste před nákupem akcií Komerční banky měli vědět?

Investování do akcií, ať už jde o české či zahraniční společnosti, vždy obnáší riziko. Akcie Komerční banky jsou oblíbené u českých i zahraničních investorů z důvodu štědré dividendy a stabilního segmentu podnikání, kde má již KB vybudovanou svou pozici na trhu.

Česká republika je pro zahraniční investory lákavá z toho důvodu, že se řadí mezi rozvíjející ekonomiky, ale zároveň stabilní a predikovatelné – nabízí tak zajímavé zhodnocení kapitálu s přiměřeným rizikem.

Akcie KB mohou fungovat jako diverzifikace investičního portfolia, ale je dobré mít na paměti, že i výkonnost českých akcií je z velké části závislá na vývoji ve světě.

Pro investory – akcie Komerční banky, a.s.

Základní kapitál Komerční banky je 19 miliard Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na 190 049 260 kusů kmenových akcií Komerční banky, které jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Nominální hodnota akcie KB je 100 Kč.

Kdo drží nejvíce akcií Komerční banky?

Níže jsou uvedení jen ti akcionáři, kteří mají podíl na základním kapitálu KB větší než 1 %.

KB akcionáři

Struktura akcionářů – akcie KB

Z tabulky níže jasně vyplývá, že necelých 99 % všech akcionářů KB (držitelů akcií Komerční banky), co se týče podílu na počtu akcií, jsou fyzické osoby. Tyto osoby pocházejí více jak z 90 % z České republiky.

struktura akcionářů KB
(Data se vztahují k 31. 12. 2020)

Zisk na akcii v roce 2020 činil 43,19 Kč (v roce 2019 78,90 Kč).

Fundamentální analýza Komerční banky, a.s.

Údaje za rok 2020 a porovnání s rokem 2019

Tržní kapitalizace společnosti činila 165,437 miliardy Kč. EBITDA byla 28,229 miliardy Kč.

V roce 2020 poskytla Skupina svým klientům úvěry v celkové výši 691,4 miliardy Kč, což je nárůst o 5,7 % oproti roku 2019.

Velký nárůst zaznamenaly hlavně úvěry na bydlení + 8,3 %.

Skupina KB zaznamenala navýšení vkladů i u klientů KB, a to konkrétně o 9,4 % oproti roku 2019, které byly v roce 2020 ve výši 893 miliard Kč. V KB se vklady občanů meziročně zvýšily o 9,4 % na 322 miliard Kč. Naopak nastal lehký odliv klientů (-1,4 %).

Klienti KB

Čistý zisk náležející akcionářům KB se výrazně snížil, a to na 8,2 miliardy Kč (-45,3 %). Čisté provozní výnosy Skupiny činily 29,664 miliardy Kč (-8,9 %).

Provozní zisk Skupiny byl 14,669 miliardy Kč (-16,8 %).

Likvidita Skupiny dosáhla 76,1 %. Velmi zajímavým údajem je míra likvidity Skupiny, která činí 200 %, což výrazně převyšuje regulační limit 100 %.

Výsledky Komerční banka

Data ke dni 30. 9. 2021

Meziroční nárůst klientů KB s aplikací Mobilní banka činí 104 000 na současných 1 008 000! Celkový počet klientů KB 1 623 000.

Díky zvýšenému zájmu o bydlení vzrostl celkový objem poskytnutých úvěrů o 4,7 %. Objem vkladů klientů se zvýšil o 12,1 %, přičemž byl růst zaznamenán jak u fyzických osob, tak u podniků.

Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl na 8,6 mld. Kč (růst oproti 2020).

Komerční banka analýza
TOP reporty KB

Dividendová politika Komerční banky

V listopadu 2021 rozhodla valná hromada Komerční banky vyplatit dividendu z nerozděleného zisku za roky 2019 a 2020 o celkové výši 4,535 miliardy Kč, což je 23,86 Kč na akcii KB.

Odkaz na výsledky KB.

Dividendy KB

Poslední dividenda KB tedy činí 23,86 Kč/akcii.

Současný poměrový ukazatel P/E činí 20,88 (mírně překoupené).


Kontrariánské investování | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Sdílená bankovní identita

V první polovině roku 2020 přišla Komerční banka, a.s. spolu s Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. s představením svého plánu na vytvoření společně kontrolované společnosti – joint venture.

Tato společnost by měla v ČR poskytovat službu elektronické identifikace a autentizace a služby vytvářející důvěru. Celkem by společnost měla poskytovat identifikační služby na základě bankovní identity až 5,5 milionu občanů. Tito již běžně bankovní identitu používají například při přihlašování do svého internetového bankovnictví. Díky tomu tak může vzniknout jedinečný produkt, tzv. služba vše v jednom. Tato služba je navržena pro poskytovatele služeb, a to jak pro veřejné instituce, tak i soukromé společnosti. Momentálně vše záleží na schválení od Evropské komise. Na konci roku 2021 zatím stále nebylo ve věci rozhodnuto.

V každém případě je to další z řady zajímavých projektů, díky kterým jsou akcie Komerční banky atraktivní investicí.

Zdroj: https://www.kb.cz/cs/o-bance/novinky/2020/notice

investice do českých bank

Akcie Komerční banky – Závěr TCZ

Komerční banka je jednou z největších bankovních institucí v České republice, která nabízí své služby retailovým klientům, podnikatelům a firmám.

Pro investora jsou akcie KB zajímavé především v tom, že Komerční banka disponuje faktoringovými službami, kdy je schopna odkupovat pohledávky dlužníků, což je zajímavá diverzifikace obchodní činnosti, která v době narůstající inflace a zvyšujících se úrokových sazeb může společnosti generovat zajímavé zisky.

Z hlediska investičního výhledu má Komerční banka také potenciál k růstu. K návratům na hodnoty akcií před rokem 2016 jí může dopomoci služba sdílené identity, která ovšem musí nejprve dostat zelenou od Evropské komise a zároveň se musí jednat o službu splňující všechny standardy GDPR spojené s osvětou společnosti o uchovávání a sdílení citlivých osobních (biometrických) údajů, což bude ještě běh na dlouhou trať.

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Ebook