Napište nám zprávu
Naučte se trhy číst

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

Fibonacciho indikátor


Intro

Fibonacci byl slavný italský matematik, který neplánovaně pomohl vytvořit jeden z nejoblíbenějších indikátorů technické analýzy finančních instrumentů.

O Fibonaccim, jeho řadě posloupnosti a vůbec o celé obchodní metodě si můžete přečíst v Fibonacci a trading.

Ve zmíněném článku jste se dozvěděli vše potřebné, i pár zajímavostí k Fibonacciho nástrojům. Tento článek zaměřím efektivně na popis jednotlivých Fibonacciho nástrojů (indikátorů) a jejich aplikaci v grafu.

Video o Fibonacciho indikátorech

Jaké známe Fibonacciho indikátory

Mezi ty základní Fibonacciho indikátory řadíme:

  • Fibonacciho retracement
  • Fibonacciho vějíř
  • Fibonacciho časové zóny
  • Fibonacciho oblouky
  • Fibonacciho expanze
Fibonacciho indikátory, retracement

I kdyby existovalo dalších deset jiných Fibonacciho indikátorů, zůstal by i tak s největší pravděpodobností nejoblíbenější variantou právě Fibonacciho retracement.

V knihovně v MetaTrader 4 najdeme dalších x variací indikátorů založených na Fibonacciho přístupu. Setkáme se např. s Fibo Moving Average nebo Fibo Pivot. Na internetu najdete dalších xy placených Fibo předělávek, my se však dále podíváme na ty pravé a zdarma.

Fibonacci indikátory v MetaTraderu

Aplikace základních Fibonacciho indikátorů v MT4

Fibonacciho retracement

Nástroj Fibonacciho retracement je obchodníky využíván pro detekci support a resistence oblastí, na které se trh vrací (pullback) nebo kde by měl v budoucnu reagovat (expanze). Schválně jsem použil slovo oblastí a ne levelů, neboť trhy a tržní pohyby nejsou vždy na pip přesné a jedná se spíše o cenové oblasti.

Kromě supportů a resistencí lze vyznačené oblasti vnímat i jako místa pro vhodné umístění stop lossu nebo profit targetu.

Nástroj Fibonacciho retracement většinou aplikujeme na významný cenový pohyb trhu a následně na předem daných hodnotách Fibonacciho nástroje očekáváme reakce trhu (umisťujeme SL atd.)

Fibonacciho retracement můžeme aplikovat také na dlouhou svíci nebo Single. Využíváme jej také v rámci obchodní metody založené na Initial Balance. Initial Balance neboli počáteční rovnováha je mimo jiné součástí našeho nástroje Marcus.

Fibonacci retracement indikátor

Na obrázku výše jsem pomocí červené tečkované linie v MT4 aplikoval Fibonacciho retracement na významný cenový pohyb. Následně při pohybu trhu nazpět očekávají obchodníci reakce na předem stanovených Fibonacciho hodnotách (78.6, 61.8, 50, 27.2 ad.). V případě, že by se trh vydal výše, i tam lze nalézt předem stanovené supporty a resistence, jako např. short 127.2.

Díky funkci expanze, která dokáže stanovit S/R oblasti do budoucna, je Fibonacciho retracement obvykle využíván na trzích, které dosahují maximálních historických hodnot. U takových trhů je velmi obtížné stanovit místo obratu, neboť se tam trh nikdy předtím nenacházel.

Fibonacciho vějíř

Více než na Money Management je Fibonacciho vějíř využíván zpravidla na detekci support a resistence oblastí.

Stejně jako v předchozím případě i zde je zapotřebí určit v trhu něčím významný pohyb a na něj aplikovat Fibo nástroj. Právě v určení významného pohybu trhu se ukrývá vyšší míra subjektivity při aplikaci Fibonacciho nástrojů.

Fibonacciho vějíř indikátor

Na obrázku výše bychom Fibonacciho vějíř aplikovali na poslední významný rostoucí pohyb palladia a očekávali bychom v případě korekce trhu níže reakce na předem stanovené Fibonacciho hladiny (38.2, 50 a 61.8).

Jak vidno, nejedná se v tomto případě o horizontální linie, ale o tzv. trendové linie neboli trendline.

Fibonacciho časové zóny

Kromě horizontálních a trendových linií jsme schopni díky Fibonacciho časovým zónám získat i ty svislé, na kterých opět můžeme očekávat reakci trhu. Principem je jako u každého Fibonacciho nástroje aplikace počátečního rozpětí na významný cenový pohyb, v tomto případě sledujeme pohyb trhu v rámci určitého časového období a následně očekáváme, že trh dopředu v daném čase opětovně zareaguje.

Fibonacciho časové zóny indikátor

Na obrázku výše jsem aplikoval počáteční rozpětí Fibonacciho nástroje na růstový pohyb trhu, zakončený silnou prodejní reakcí trhu. Jak následně vidno, trh dopředu v stanoveném čase skutečně opět reagoval poklesem.

Fibonacciho oblouky

Možná jste si řekli, že po horizontálních, svislých a trendových linií nemůže přijít něco dalšího, a přece.

Fibonacciho oblouky jsou v grafu zobrazeny skutečně jako oblouky, které by pro trh měly zastávat funkci supportů a resistencí.

Fibonacciho oblouky indikátor

Aplikace a obchodování Fibonacciho oblouků je založeno na podobných principech, jako u výše zmíněných Fibonacciho indikátorů.

Osobně jsem se nikdy příliš nesnažil přijít Fibonacciho obloukům na chuť, to ovšem neznamená, že se právě oblouky nemohou stát právě pro Vás tím pravým technickým indikátorem.

Fibonacciho expanze

Pátým základním Fibonacciho indikátorem je expanze a jak už z názvu vyplývá, jedná se o indikátor zaměřený na projekci levelů, na které by měl trh při dalším trendovém pohybu reagovat.

Expanze je velmi podobná výše zmíněnému retracementu, liší se však svou aplikací. Kromě určení počátečního tržního pohybu je v expanzi ještě jedna pomocná linka, která se aplikuje na následný zpáteční pohyb trhu.

Fibonacciho expanze indikátor

Po správné aplikaci indikátoru Fibonacciho expanze nám sám nástroj v grafu MT4 vykreslí linie (oblasti), kde by mělo s nějvyšší pravděpodobností docházet k reakcím trhu.

Kde pokračovat

Pokud jste tak ještě neučinili, měli byste nejprve získat kompletní přehled o Fibonacciho obchodní metodě.

Fibonacciho indikátory využijeme u řady patternů (dlouhá svíce, CHOP, …).

Fibonacciho úrovně jsou hlavním komponentem v Initial Balance indikátoru (přístup počáteční rovnováhy).

TCZ závěr

Při aplikaci Fibonacciho indikátorů je zapotřebí brát v potaz pár základních principů.

  • Fibonacciho úrovně nejsou přesně dané linie, ale spíše cenové oblasti.
  • Nejedná se o svatý grál a nelze předpokládat, že trh zareaguje na všechny předem stanovené úrovně. Účastníci trhu se mění, do trhů vstupují fundamenty a mění se sentiment.
  • Aplikace Fibonacciho nástrojů je v jisté míře subjektivní. Obchodník hledá na trhu silný, očividný, výrazný cenový pohyb, na který indikátor aplikuje. Právě výběr onoho tržního pohybu je při následném zobchodování nejpodstatnější.

Tou největší zbraní tradera je Money Management a řízení rizika. Jakmile pochopíme kontext trhu a správně využíváme konfluenci, dokážeme v trzích číst a nejsme odkázáni na víru v jednu linku v grafu.

Využívejte více typů Fibonacciho indikátorů naráz a konfluenci více Fibo úrovní na podobné ceně. Hned to bude pro trh zajímavější. Nebo přidejte do analýzy trhu metodu Price Action a patterny technické analýzy.

Vše můžete povýšit znalostí metody Market Profile a Techniky COT.


Kurz zdarma

Ebook