Napište nám zprávu
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
💥 Akcie, ETF, Kryptoměny, Forex, Alternativy...
💪 Hledáte komplexní investiční a trading komunitu?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Investování do bankovních akcií a ETF – kompletní průvodce analýzy bankovního sektoru a bankovních akcií


Velká část bank bývá diverzifikovaná z hlediska služeb tvořících jejich příjmy a zisky. V tomto článku se podíváme na analýzu bank, jejichž předmětem podnikání je vícero druhů služeb. Většina těchto bank je zčásti komerčních a zčásti investičních, tudíž velká část příjmů plyne z úvěrů a investičních aktivit.

Bankovní akcie | TradeCZ

Analýza bankovního sektoru

Banky jsou základním kamenem každé ekonomiky, a bez nich bychom si jen těžko mohli představit běžný život. Tyto instituce jednotlivcům, podnikům i vládám půjčují peníze v podobě různých typů úvěrů, pomáhají zprostředkovávat každodenní platby či bezpečně uchovávat naše peněžní prostředky.

Investicí do bank v podstatě investujeme do celé ekonomiky dané země, proto zde více než u jiných typů společností záleží na stavu ekonomiky a prosperity země. V některých fázích hospodářského cyklu se může bankám dařit lépe, při některých výrazně hůř.

Obecně je známo, že pokud je banka kvalitně vedená a má příkladné podmínky k fungování, dokáže generovat velmi pěkné zisky i z relativně jednoduchých druhů služeb. Banky bývají často štědré k akcionářům, kteří se mohou těšit vyšším výnosům na dividendách, díky čemuž jsou často vyhledávány dividendovými investory.

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


XTB

Základní rozdělení bankovního sektoru:

 • Centrální banky (Central banks) – každá země má svou vlastní centrální banku, která má za úkol dohlížet na měnovou politiku, udržovat stabilitu cen, regulovat bankovní systém a pomáhat při řešení finančních krizí.
 • Komerční banky (Commercial banks) – poskytovatelé úvěrů, běžných a spořicích účtů či kreditních karet pro jednotlivce, firmy či vlády
 • Retailové banky (Retail banks) – podobné komerčním bankám, avšak pouze pro jednotlivce a malé podniky
 • Spořitelní a úvěrové družstva (Savings and Loan Associations) – instituce specializující se především na poskytování hypotečních úvěrů
 • Zajišťovací společnosti (Brokerage firms) – společnosti poskytující služby v oblasti investic a obchodování s cennými papíry
 • Pojišťovací společnosti (Insurance companies) – instituce poskytující životní pojištění, pojištění majetku a další
 • Investiční společnosti (Investment companies) – společnosti spravující a investující peníze svých klientů do akcií, dluhopisů a jiných investičních nástrojů

Jak investovat do bankovního sektoru?

Nejjednodušší cestou investování do bankovního sektoru je zakoupení bankovních akcií nebo ETF sledujících vybraný bankovní sektor.

Značnou expozici v bankovním sektoru lze také získat výběrem některých dividendových ETF, a to především těch v Evropě.

Bankovní akcie

Příklady jednotlivých akcií diverzifikovaných bank

Zde je výpis a stručný popis některých z nejznámějších a největších diverzifikovaných bank a bankovních akcií na světě.

Bankovní akcie | TradeCZ

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan je nadnárodní bankovní a finanční holdingová společnost zabývající se např. korporátními půjčkami, správou aktiv, správou majetku a investičním a spotřebitelským bankovnictvím. Jedná se o největší banku ve Spojených státech.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America je druhá největší americká banka nabízející vkladové a běžné účty, komerční služby či správu majetku pro individuální klienty i podniky.

Wells Fargo & Company (WFC)

Wells Fargo je další obrovskou americkou bankou poskytující diverzifikované finanční služby (investiční, hypoteční, spotřebitelské a komerční finanční produkty).

Citigroup Inc. (C)

Poslední bankou z velké americké čtyřky je banka Citigroup. Jedná se o nadnárodní investiční banku a společnost poskytující finanční služby v oblasti cenných papírů, institucionální služby, globální retailové bankovnictví a další.

HSBC Holdings plc (HSBC)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) je nadnárodní banka se sídlem v Londýně. Je jednou z největších bank na světě podle celkových aktiv a působí ve více než 64 zemích. HSBC nabízí retailové a komerční bankovnictví, správu aktiv a majetku, investiční bankovnictví a okrajově i pojišťovnictví.

BNP Paribas (BNPQY)

BNP Paribas je významná mezinárodní banka se sídlem v Paříži. Je jednou z největších bank na světě, působí ve více než 75 zemích a má silné zastoupení v Evropě, na Středním východě a v severní Africe. Banka nabízí širokou škálu finančních služeb, včetně retailového bankovnictví, podnikového a investičního bankovnictví, správy aktiv a privátního bankovnictví. Slouží jak jednotlivcům, tak i podnikům a institucím.

Royal Bank of Canada (RY)

Royal Bank of Canada je kanadská nadnárodní společnost provozující své bankovní pobočky v min. 15 státech po celém světě.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)

Mitsubishi UFJ Financial Group je japonský bankovní holding poskytující veškeré finanční služby.


Bankovní akcie | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

ETF fondy bankovního a finančního sektoru

Při investování do bankovního sektoru máme na výběr velký počet ETF fondů, které se zaměřují na bankovní akcie ad. finanční společnosti. Můžeme si vybrat jak z celosvětově diverzifikovaných ETF, tak se zaměřením např. pouze na Evropu či USA.

Níže je výběr několika zajímavých bankovních ETF.

Bankovní akcie | TradeCZ

Bankovní a finanční ETF

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF (LYBK)

ETF kopíruje Euro STOXX® Banks Index sledující evropské bankovní instituce s velkou váhou ve Španělsku, Francii, Itálii či Holandsku.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (QDVH)

Toto ETF sleduje S&P 500 Financials Sector Index, který obsahuje především americké finanční instituce.

iShares S&P US Banks UCITS ETF USD (IUS2)

Jedná se o ETF sledující S&P 900 Banks 7/4 Capped Index, tedy banky sídlící pouze v USA.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (EXH2)

Toto ETF naopak kopíruje STOXX® Europe 600 Financial Services Index, ve kterém jsou obsaženy evropské akcie finančních služeb především ze Švýcarska, Velké Británie, Švédska či Německa.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF)

XDWF kopíruje MSCI World Financials Index, ve kterém jsou obsaženy finanční akcie z celého světa, nejvíce z USA (50 %) a dále z Kanady, Velké Británie, Austrálie či Japonska.

Jak vybrat správnou akcii z bankovního sektoru?

Nyní jsme si nadefinovali, které jsou typy bankovních společností a jak do nich investovat. Představili jsme si některé ze známých světových diverzifikovaných bank a několik možností ETF.

Nejjednodušším a méně rizikovým (především z hlediska diverzifikace) způsobem, jak investovat do bankovních akcií, může být především výběr správného ETF. Pokud však máme dostatek času pro důkladnější analýzu, může být správnou volbou výběr jednotlivých akcií.

Jak udělat správnou analýzu bankovních akcií a jak vybrat tu nejlepší? Na to se podíváme v následujících odstavcích.


Burzovní index | TradeCZ

Pohled do finančních výsledků a výkazů diverzifikované banky

Při uvažování o investici do banky, která má diverzifikovaný příjem, je nutné se nejdříve podívat, jaké služby obecně banka zákazníkům nabízí a na čem zhruba vydělává. Z prezentací kvartálních výsledků by mělo být zřejmé rozložení jejich příjmů a zisků z jednotlivých sektorů služeb.

Hlavními zdroji zisku bývají úrokové výnosy z různých typů úvěrů. Banky také vybírají poplatky za služby, jako jsou poplatky za převod měn, vydávání kreditních karet či za vedení účtů. Mnoho bank si účtuje poplatky za zprostředkování nákupu akcií, dluhopisů a dalších finančních produktů. Tyto finanční služby generují zisk i z poplatků za jejich obhospodařování.

Pro analýzu finančních výkazů bank je dobrým pomocníkem portál https://seekingalpha.com/.

Všechna dále zmíněná data je nutno porovnávat s předchozími kvartály a roky, zda se námi sledované parametry v čase zlepšují či zhoršují. Stejně tak bychom je měli porovnávat s ostatními bankami, díky čemuž můžeme vybrat ty nejlepší investice z bankovního sektoru.

Finanční výkazy bankovních akcií obsahují v porovnání s ostatními akciemi jiné položky, především co se týče Rozvahy, kde aktiva a pasiva představují zcela jiné položky. Z těchto důvodů může být porozumění aktivit bankovních akcií složitější, a je potřeba zcela jiného přístupu analýzy a ohodnocení těchto akcií.

TIP: Naučte se analyzovat akcie.

Důležité pojmy pro bankovní akcie, které je důležité znát:

Výkaz zisků a ztrát (Income statement) – zisk se skládá z příjmů z úroků a neúrokových příjmů

 • Interest Income = Zisk z úroků (zisky z úvěrů)
 • Interest Expense = Úrokové náklady (náklady na vklady)
 • Net Interest Income = Čistý úrokový příjem (úrokový diferenciál)
 • Non-Interest Income = Neúrokový zisk (zisky z investic, poplatky apod.)
 • Non-Interest Expense = Neúrokové náklady (náklady na prodej, správu apod.)

Rozvaha (Balance sheet)

 • Aktiva
  • Loans and PP&E = Půjčky, pozemky, budovy a zařízení
  • Investment Securities = Investiční cenné papíry
  • Trading Asset Securities = Obchodní aktiva s cennými papíry
  • Allowance For Loan Losses = Příspěvek na ztráty z úvěrů
 • Pasiva
  • Interest Bearing Deposits = Úročené vklady
  • Non-Interest Bearing Deposits = Neúročené vklady

XTB a TradeCZ

Ziskové ukazatele důležité pro bankovní akcie

Net Interest Margin (NIM; Čistá úroková marže)

Odráží ziskovost a růst banky. U amerických bank se pohybuje okolo 2,5 – 4 %. Vypočítává se jako podíl úrokové zisku a výnosových aktiv.

ROE (Return on Equity)

ROE představuje návratnost vlastního kapitálu, tedy jakousi výdělečnou sílu. U bankovních akcií je optimální hodnota ROE nad 10 %. Vyšší hodnoty ROE mohou odůvodňovat vyšší P/B poměr.

ROA (Return on Assets)

Jak dobře banka využívá svá aktiva ke generování zisku, ukazuje poměr ROA. Dobré hodnoty návratnosti aktiv ROA bývají u bank vyšší než 1 %.

Ocenění bankovních akcií pomocí poměrových ukazatelů

P/B poměr (Price to Book Value)

Mezi nejsledovanější poměrový ukazatel patří především P/B poměr, který se zde užívá častěji než jindy obvyklý poměr P/E, jelikož zisky bank často kvartál od kvartálu velmi kolísají díky různým mimořádným aktivitám banky. P/B spíše než nad/podhodnocenost banky odráží efektivitu využití finančních prostředků či aktiv.

Dobře ohodnocené banky mívají P/B poměr menší než 1, často však díky rizikovějším obchodním aktivitám dané banky. Ceny akcií rizikovějších bank proto často bývají ohodnoceny s mírným diskontem vůči jejich účetní hodnotě, zatímco stabilnější a více konzervativní banky mohou být naopak obchodovány s prémií oproti účetní hodnotě.

Samotný ukazatel P/B nám neřekne dostatek informací a musíme jej porovnat i s dalšími poměrovými ukazateli, jako je např. ROE apod.

PTBV poměr (Price to Tangible Book Value)

Lepším ukazatelem může být poměr PTBV, který představuje poměr P/B snížený o hodnotu nehmotného majetku, jako jsou patenty, duševní vlastnictví či goodwill. Hmotná účetní hodnota akcie na akcii (TBVPS) je množství peněz, které by investor obdržel za každou akcii, pokud by společnost ukončila činnost a zlikvidovala všechna svá aktiva.

Další důležité porovnávací parametry pro banky

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu = Assets/Equity ratio

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu je optimální, pokud je menší než 10. Se zvyšujícím se poměrem se zvyšuje riziko, že banka nebude mít dostatek kapitálu na nesplácené půjčky apod.

Podíl špatných úvěrů = Bad Loan Percentage

= Nonperforming Loans / Total Loans

Tento podíl nám říká, jaké procento z poskytnutých úvěrů zůstane nesplacených. V USA se průměrná hodnota pohybuje v klidnějších časech od 1 do 3 %. Při recesích a hospodářských krizích může být tento podíl klidně až 8 %.

Krytí špatných úvěrů = Coverage of Bad Loans

= Allowance for Nonperforming Loans / Nonperforming Loans

Tento parametr říká, zda má banka v rezervě dostatek prostředků pro pokrytí nesplácených úvěrů.

Efektivní poměr = Efficiency ratio

= Noninterest Expenses / Net Revenue

Efficiency ratio ukazuje, jaké jsou provozní náklady společnosti v porovnání s čistým výnosem. Čím nižší je tento poměr, tím lepší je to pro danou společnost.

Net charge-off

Net charge-off ratio slouží k hodnocení kvality úvěrového portfolia, jelikož představuje procento špatných dluhů, které s velkou pravděpodobností nebudou nikdy splaceny.


seznam akcií | TradeCZ

Poměrové ukazatele likvidity bank

Správně by banka měla držet dostatek hotovosti a likvidních aktiv, aby byla v případě nenadálých událostí schopna plnit své závazky, především při hospodářských krizích a dobách nejistoty.

Ukazatel krytí likvidity = Liquidity Coverage Ratio (LCR)

LCR označuje podíl vysoce likvidních aktiv držených bankou. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je šance, že se banka v případě krátkodobých závazků, např. při odlivu hotovosti, dokáže vyhnout problémům s likviditou jejich aktiv. Banky by správně měly udržovat LCR nad 100 %, tedy množství vysoce likvidních aktiv by mělo být vyšší než čistý peněžní tok.

Poměr úvěrů a vkladů = Loan-deposit ratio (LDR)

LDR je dobrým ukazatelem pro měření likvidity bankovní instituce. Poměřuje celkové úvěry (total loans) a celkové vklady (total deposit). Optimální poměr může být okolo 80-90 %, kde mají nějaký prostor pro pokrytí nesplacených úvěrů (Loan Losses) apod. Vždy však záleží na kvalitě úvěrů či počtu půjček v prodlení, proto se LDR musí poměr porovnávat s ostatními bankami a dívat se i na jiné metriky.

Obecně může platit, že příliš nízký poměr LDR může způsobit, že banka má nadbytek vkladů a nemusí dosahovat tak vysokých úrokových výnosů, jelikož banka nemá kde půjčovat.

Vyšší podíl úvěrů může naopak znamenat, že si banka musí půjčovat od jiných subjektů na pokrytí půjček svým zákazníkům a dochází tak k snižování úrokových marží, jelikož mají vyšší náklady na obsluhu dluhu.


Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!Ebook