Napište nám zprávu
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
🛑 Investoři sází na růst a nezajišťují se!
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Frakční akcie a dividendy: jak funguje výplata dividend z frakčních akcií?


Frakční akcie a dividendy | TradeCZ

Frakční akcie a dividendy

Frakční akcie nabízejí investiční příležitosti pro mnohem širší skupinu investorů, neboť jim umožňují získat podíl na růstu společností a trhů navzdory omezenému kapitálu. Jelikož frakční akcie umožňují nákup menších částí akcií, mohou investoři jednoduše diverzifikovat své portfolio a získávat podíl na výnosu mnoha společností. V tomto článku se zaměříme na jeden z klíčových aspektů investování do frakčních akcií dividendy, a také na to, jak funguje výplata dividend z frakčních akcií.

Dividendy mohou být velmi atraktivní pro investory hledající pasivní příjem z investic. Frakční akcie přitom dávají možnost investovat do společností s atraktivním dividendovým výnosem, aniž byste museli vlastnit celou akcii. Otázka však zní, jak probíhá výplata dividend u frakčních akcií, když vlastníme pouze jejich část?

V tomto textu se podrobně podíváme nejenom na způsob výplaty dividend z frakčních akcií, ale také na to, jak mohou být tyto dividendy využity pro růst vašeho investičního portfolia. Porozumění tomu, jak funguje výplata dividend, je klíčové pro úspěšné investování (nejenom) do frakčních akcií, zejména pro investory, kteří hledají pravidelný příjem nebo chtějí reinvestovat dividendy zpět do svého portfolia.

TIP: Jak začít s investováním do frakčních akcií

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂


XTB

Frakční akcie – video

Význam frakčních akcií pro investory s omezeným kapitálem

Frakční akcie představují významnou investiční příležitost pro investory s omezeným kapitálem. Tyto akcie umožňují investorům nákup menších částí celých akcií, což mění způsob, jakým mohou investovat na akciovém trhu a dosahovat návratnosti investic.

Frakční akcie jsou, jak název napovídá, zlomky celých akcií společnosti. Umožňují investorům vlastnit část akcie místo celé jednotky. To umožňuje individuálním investorům s nižším finančním rozpočtem vstoupit na trh a investovat do akcií, které by pro ně jinak byly příliš drahé.

Výhody frakčních akcií pro investory lze shrnout následovně:

 • Nízké náklady na vstup: Frakční akcie snižují finanční bariéru přístupu k investicím do akcií, což umožňuje investorům začít investovat s menšími částkami.
 • Diverzifikace: Frakční akcie umožňují investorům rozšířit své portfolio i při omezených prostředcích – mohou se stejným kapitálem investovat do více společností.
 • Přístup k drahým akciím: Některé jednotlivé akcie mají vysokou cenu (stovky dolarů), což může být pro některé investory zkrátka příliš vysoká částka. Frakční akcie umožňují investorům s nízkým kapitálem získat podíl na těchto drahých akciích.

Frakční akcie a dividendy | TradeCZ

Stručná definice dividend

Dividendy představují pravidelné výplaty zisku společnosti jejím akcionářům. Tyto výplaty jsou obvykle vypláceny v hotovosti, ačkoli někdy mohou být vypláceny i ve formě dalších akcií. Dividendy jsou jedním ze způsobů, jakým společnosti odměňují své akcionáře za držení akcií a poskytují investorům pravidelný příjem z investic.

Společnosti vyplácejí dividendy z několika důvodů:

 • Zvýšení zájmu investorů: Společnosti, které vyplácejí dividendy, mohou být atraktivnější pro investory hledající pravidelný příjem z investic.
 • Důkaz stability: Dividendy mohou být vnímány jako ukazatel značné stability a finančního zdraví společnosti, což může zlepšit její reputaci na trhu.
 • Rozdělení zisku: Dividendy umožňují společnostem rozdělit zisk mezi akcionáře jako odměnu za jejich investici.

Důležitým pojmem pak je také dividendový výnos, což je finanční ukazatel, který měří atraktivitu akcií ve vztahu k dividendám. Vypočítává se jako roční dividendová výplata na akcii dělená cenou akcie. Tento ukazatel pomáhá investorům porovnávat dividendy různých společností a určit, které akcie poskytují nejatraktivnější příjem z dividend. Ačkoli se tento ukazatel týká primárně celých akcií, je také relevantní pro frakční akcie, jelikož tyto zlomky akcií také nesou nárok na dividendy v poměru k jejich velikosti.

I když frakční akcie usnadňují investorům s nižším kapitálem investovat do společností s atraktivním dividendovým výnosem, je důležité mít na paměti, že vysoký dividendový výnos není jediným ukazatelem vhodné investice – často se může dokonce jednat o varovný signál – a je třeba vážit i další faktory, jako je růst společnosti a její fundamentální zdraví.


Frakční akcie a dividendy | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Jak probíhá výplata dividend u celých akcií?

Výplata dividend u celých akcií je proces, při kterém společnosti vyplácejí část svého zisku svým akcionářům ve formě peněžních částek nebo akcií.

Způsob výplaty dividend u celých akcií:

 1. Vyhlášení dividend: Společnost oznámí datum vyhlášení dividend, na které oznámí dividendu, kterou hodlá vyplatit, a datum ex-dividend.
 2. Datum ex-dividend: Je to datum, kdy se akcie začnou obchodovat bez nároku na dividendu. Akcionáři, kteří drží akcie před tímto datem, jsou oprávněni k přijetí dividendy.
 3. Datum uzavření: Na tomto datu společnost určí seznam akcionářů oprávněných k dividendě.
 4. Datum výplaty: Dividenda je vyplacena akcionářům v tento den, obvykle ve formě převodu na obchodní účet makléře.
Frakční akcie a dividendy | TradeCZ

Jak probíhá výplata dividend u frakčních akcií?

Výplata dividend u frakčních akcií umožňuje investorům s omezeným kapitálem získávat příjem z investic do firem, které vyplácejí dividendy. Stejně jako u celých akcií i u frakčních akcií mají investoři nárok na svůj podíl na zisku společnosti.

Nyní se podíváme na to, jak se vypočítává výše dividendy pro frakční akcie a jaká jsou pravidla a postupy výplaty dividend u těchto akcií.

Výpočet výše dividendy pro frakční akcie:

 • Základní princip: Dividenda pro frakční akcie se vypočítává podle poměru, který představuje velikost frakční akcie vůči celé akcii. Pokud investor například vlastní 0,5 akcie a celá akcie obdrží dividendu ve výši 2 dolary, investor obdrží 1 dolar.
 • Vzorec: Výše dividendy pro frakční akcii = (dividenda na celou akcii × počet frakčních akcií držených investorem).
 • Příklad: Pokud investor vlastní 1,25 akcie společnosti s dividendou 4 dolary na celou akcii, obdrží dividendu ve výši 5 dolarů (1,25 × 4 dolary).

Ač to může na první pohled překvapit, rozdíly ve výplatě dividend u celých akcií a těch frakčních v podstatě žádné neexistují. Důležité tak je mít pouze založený účet u brokera, který obchodování frakčních akcií umožňuje. Od dubna 2023 do této skupiny brokerů patří i XTB, které tak navázalo na Interactive Brokers, eToro, Trading212 a další brokery, kteří se rozhodli tímto krokem zaměřit na drobné investory.


Frakční akcie a dividendy | TradeCZ
Trading akcií živě s TradeCZ

Pravidla a postupy výplaty dividend u frakčních akcií:

 • Datum ex-dividend: Stejně jako u celých akcií i u frakčních akcií platí, že investoři musí vlastnit akcie před datem ex-dividend, aby měli nárok na dividendu.
 • Způsob výplaty: Dividendy z frakčních akcií jsou obvykle vypláceny stejným způsobem jako u celých akcií – připsáním na obchodní účet brokera.
 • Zdanění: Dividendy z frakčních akcií podléhají stejným daňovým pravidlům jako dividendy z celých akcií. Investoři musí uvést své dividendové příjmy ve svém daňovém přiznání.
 • Omezení: Některé investiční platformy a brokerské společnosti mohou mít specifická pravidla pro výplatu dividend u frakčních akcií. Je důležité si předem zjistit podmínky svého brokera či platformy.

Frakční akcie představují pro mnoho investorů se skromnými finančními prostředky cestu k pravidelným dividendovým výplatám. Díky tomu mohou i ti s menším rozpočtem těžit z výhod dividendového investování a postupně budovat své bohatství. Před investováním do frakčních akcií je vhodné provést důkladný výzkum a zvážit různé faktory, jako jsou výkonnost společnosti, dividendový výnos, riziko a potenciál růstu. Díky široké nabídce frakčních akcií a ETF na trhu mohou investoři snadno diverzifikovat své portfolio a minimalizovat rizika spojená s vlastním investováním.

Ať už však investujete do klasických akcií nebo těch frakčních, je důležité sledovat vývoj na trhu, informovat se o změnách ve společnostech a přizpůsobit své investice tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám a cílům. Investování do frakčních akcií může být skvělou cestou k budování bohatství v dlouhodobém horizontu, a to i pro ty, kteří nemají k dispozici velký kapitál. Je však třeba k němu přistupovat zodpovědně.

TIP: Přidejte se do FB skupiny Fanklub XTB.


XTB a TradeCZ

Reinvestování dividend z frakčních akcií

Reinvestování dividend z frakčních akcií znamená, že investoři použijí dividendové výplaty k nákupu dalších frakčních akcií nebo jiných cenných papírů. Tímto způsobem mohou investoři využít sílu složeného úročení a zvýšit své celkové investiční výnosy.

Jaké existují možnosti reinvestování dividend zpět do portfolia:

 • Dividend Reinvestment Plan (DRIP): Někteří brokeři nabízejí možnost automaticky reinvestovat dividendy zpět do akcií téže společnosti. To zjednodušuje proces reinvestování a minimalizuje potřebu aktivního zásahu investora.
 • Manuální reinvestování: Investoři si mohou sami zvolit, do kterých frakčních akcií či ETF budou dividendy reinvestovat. To jim umožňuje větší kontrolu nad svým portfoliem a diverzifikací investic.

Výhody a nevýhody reinvestování dividend:

Výhody:

 • Rychlejší růst portfolia: Reinvestování dividend zpět do akcií nebo ETF zvyšuje celkovou hodnotu portfolia a zlepšuje dlouhodobé výnosy.
 • Složené úročení: Reinvestování dividend umožňuje maximálně využít sílu složeného úročení, které může mít v průběhu času významný dopad na růst investic.

Nevýhody:

 • Potřeba disciplíny: Manuální reinvestování vyžaduje pravidelnou pozornost a disciplínu ze strany investora.
 • Zdanění: Reinvestované dividendy musí být zdaněny, byť jsou reinvestovány automaticky.

TIP: Co jsou frakční akcie a jak se daní


seznam akcií | TradeCZ

Dividendy u frakčních akcií – slovo závěrem

Frakční akcie představují inovativní a dostupný způsob investování, který umožňuje i investorům s nízkým kapitálem vstoupit na akciový trh a těžit z výhod dividendového investování. Díky frakčním akciím mohou investoři snadno diverzifikovat své portfolio, minimalizovat rizika a maximalizovat své výnosy v dlouhodobém horizontu.

Výplata dividend z frakčních akcií funguje podobně jako u celých akcií s tím rozdílem, že dividendy jsou vypláceny v poměru k velikosti frakční akcie. Reinvestování těchto dividend stejně jako dividend z celých akcí zpět do portfolia pak může přinést další výhody, jako je růst portfolia a využití síly složeného úročení.

Závěrem lze říct, že frakční akcie vyplácející dividendu představují atraktivní a dostupnou možnost investování, která umožňuje investorům budovat příjmové portfolio „low-cost cestou“ a těžit z dlouhodobého růstu akciových trhů. Díky široké nabídce frakčních akcií a ETF na trhu a rozšiřujícímu se počtu brokerů, kteří frakční akcie nabízejí, mohou investoři snadno diverzifikovat své portfolio a dosáhnout pohodlně svých investičních cílů.


Frakční akcie a dividendy | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů

Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Ebook