Napište nám zprávu
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
Regulace na spadnutí, reakce ČNB a nové trendy!
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Kukuřice – komodita pro obchodování na burze, online graf a kurz kukuřice


Petr Plecháč 26. 8. 2020

Kukuřici u nás určitě pozná každý. I u nás se přece pěstovala a leckde stále pěstuje a je s jinými rostlinami už na první pohled naprosto nezaměnitelná.

Základní informace o kukuřici

KomoditaKukuřice
KontraktCorn (Corn futures)
Symbol (ticker)ZC
BurzaCBOT
MěnaUSD
Jednotkabušl = 25,4 kg
Velikost jednoho kontraktu5 000 bušlů (127 tun)
Velikost jednoho bodu$50
Minimální cenový pohyb (1 tick)1/4 centu za bušl ($12.50 na kontrakt)
Marže (1 kontrakt)$935

Online graf kukuřice (ZC)

Cena KUKUŘICE (Corn Futures) se na burze udává v USD centech za 1 bušl.

Kukuřice na burze

Online graf pro analýzu komodit od portálu TradingView – recenze

XTB

Sezonalita na kukuřici

Vývoj 5 a 15letého sezónního průměru ceny kukuřice.

Sezonalita na kukuřici

Graf sezonality kukuřice viditelně nahrává spekulacím spíše na pokles trhu. Spreadoví obchodníci se u kukuřice zaměřují především na bear spready, ale díky cykličnosti lze nalézt i zajímavá růstová okna.

Jaká sezónní okna sledují obchodníci s kukuřicí?

  • První výrazné sezónní okno začíná s novým kalendářním rokem a končí 21. dubna. V tomto časovém rozpětí má trh tendenci spíše klesat a obchodníci se zaměřují především na obchody na krátkou stranu.
  • Druhé sezónní okno navazuje na to první a probíhá od 21. dubna do 8. června. V tomto případě se jedná o období, ve kterém má komodita tendenci spíše posilovat.
  • Třetí sezónní okno začíná 8. června a končí v polovině srpna a kukuřice má v tomto období tendenci opět vyklesávat.
  • Od září do konce roku trh s kukuřicí nejčastěji konsoliduje a žádné výraznější pohyby se neočekávají.

Jak si lze všimnout z 5letého průměrného cenového rozptylu, nejvyšší volatilitu lze na trhu s kukuřicí očekávat od června do září.

Volatilita na kukuřici
Volatilita na kukuřici – od června do září je patrný největší cenový rozptyl

Historický graf kukuřice

Historický graf kukuřice

Od roku 1970 do roku 2020 se cena kukuřice pohybovala mezi 110 až 840 centy za 1 bušl.

Ještě do roku 2006 hrála významný support cenová oblast kolem 200 centů za 1 bušl. Od roku 2007 je dlouhodobě nepřekonané dno kolem 320 centů za 1 bušl, kde se nacházíme právě nyní (2020).

V posledních šesti letech se trh pohyboval v relativně úzkém cenovém rozpětí mezi 320 až 420 centy za 1 bušl, vždy v závislosti na datech kolem poptávky a nabídky.


Zajímavosti o kukuřici

Kukuřice je obilovina i zelenina zároveň.

Kukuřici možná znáte i jako kukuřičnou mouku, krupici, škrob, strouhanku, těstovinu nebo kaši. Instantní kukuřičnou kaši vyráběnou z kukuřičné krupice nazýváme polenta.

Málokdo však ví, že z kukuřice vyrábíme také sirup, olej nebo alkohol. Co však ví každý celiak je, že kukuřice neobsahuje lepek.

Nechvalně se konzumace kukuřice pojí s onemocněním pelagra, které doprovází dermatitida i demence.

Kukuřic je dnes celá řada, jmenovat můžeme kukuřici setou (Zea mays), kukuřici koňský zub nebo cukrovou. Pakliže jste někdy zahlédli kukuřici, která má ve svém klasu různobarevná zrna, jednalo se o kukuřici indiánskou. Černá kukuřice, pokud není spálená, pochází až z Peru.

Kukuřice zajímavosti

Světové statistiky ke kukuřici

Světová produkce kukuřice – nabídka

Světová produkce kukuřice
Údaje jsou uváděny v tisících metrických tun.
Pěstování kukuřice v USA
Pěstování kukuřice v USA

Celosvětová produkce kukuřice v roce 2020 dosahuje přes 1 miliardu tun! Konkrétně jsme dnes na 1 171 033 000 tun vyprodukované kukuřice ročně.

Největší podíl na produkci takového množství kukuřice mají Spojené státy (388 mil. tun), Čína (260 mil. tun) a Brazílie (107 mil. tun).
Dalšími důležitými producenty kukuřice jsou: Evropská unie, Argentina a Ukrajina.

Světová produkce zrnin
Světová produkce zrnin v milionech metrických tun

Kukuřice je nejprodukovanější zrninou na světě. Na druhém místě se nachází pšenice a na třetím rýže. V pořadí čtvrtý je ječmen, pátý čirok, šestý je oves a sedmé žito.

Světová spotřeba kukuřice – poptávka

Světová spotřeba kukuřice
Údaje jsou uváděny v tisících metrických tun.

Světová spotřeba kukuřice dosahuje objemu podobnému produkce kukuřice, v některých letech jsme byli dokonce svědky i vyšší poptávky nad celosvětovou nabídkou (2017-19).

Největšími světovými konzumenty kukuřice jsou: Spojené státy, Čína, Evropská unie, Brazílie a Mexiko.

Poptávka, tedy i spotřeba kukuřice z dlouhodobého hlediska narůstá, a to jak vlivem růstu počtu obyvatel na Zemi, tak i z důvodu nárůstu chovu dobytka na maso.

Celosvětové zásoby kukuřice nedosahují ani třetiny roční spotřeby. Největšími zásobami disponují Čína a Spojené státy.

Světový vývoz a dovoz kukuřice

Celkový export a import kukuřice v jednom roce dosahuje objemu cca 180 milionů tun s tím, že největšími exportéry kukuřice jsou Spojené státy, Brazílie, Argentina a Ukrajina a největšími importéry kukuřice jsou: Evropská unie, Mexiko, Japonsko, Jižní Korea a Vietnam.

kukuřice na burze

Kukuřice

Kukuřice patří mezi jedny z nejvíce obchodovaných zrnin na burze, a to především pro její obtížnou nahraditelnost a obrovský objem produkce, který rok co rok roste. Kukuřice se pěstovala údajně již od pravěku ve Střední Americe a od přelomu 15. až 16. století ji máme i u nás v Evropě.

Kromě potravinářského průmyslu a jako komodita pro výkrm drůbeže a dobytka najde kukuřice uplatnění i při výrobě plastů, alkoholu, v papírnictví, farmaceutickém a stavebním průmyslu. V chemickém průmyslu se využívá pro výrobu biopaliva.

Základní charakteristika kukuřice

Kukuřice je jednoděložnou rostlinou z čeledi lipnicovitých a v podstatě jde o robustní trávu, jež dorůstá výšky od padesáti centimetrů až do šesti metrů.

Zpravidla jde o rostlinu jednoletou, byť některé divoce rostoucí druhy mohou být i vytrvalé. Kukuřice má ráda teplotu mezi 20-40°C.

Rostlina má přisedlé, střídavé, dvouřadě uspořádané listy s pochvami a souběžnou žilnatinou, jejichž čepele jsou ploché a mají na bázi membránovitý jazýček.

kukuřice obchodování

Květy má tato rostlina jednopohlavní a většinou oddělené v samičích a samčích květenstvích. Samičí květenství vyrůstají z úžlabí listu a jde o ztlustlý klas zvaný též palice s mnoha řadami obilek, jichž může být v jednom klasu i přes tisíc, samčí květenství je naopak vrcholová lata klásků uspořádaných v párech, z nichž je jeden stopkatý a druhý přisedlý a každý obsahuje dva květy.

Význam kukuřice

kukuřičný klas

Zralý kukuřičný klas se u divoce rostoucích rostlin rozpadá, u té pěstované však nikoliv.

A právě ten je často tím, oč jde lidstvu především. Byť ani jiné části rostlin nezůstávají vesměs bez užitku a hodí se třeba jako krmivo.

Coby zdroj potravy je tato rostlina významnou, v důsledku čehož lidstvo usiluje o zvyšování její produkce.

A tak zatímco tato rostla ještě v polovině minulého století alespoň 120 dní, v posledních letech už je to běžně o řádově dvacet dní méně a kukuřice-rekordmanka dokázala vyrůst dokonce již během šedesáti dní.

A kromě tohoto zrychlování se u této rostliny nejednou provádějí i genetické modifikace, které ale vyvolávaly a vyvolávají nemalé pochybnosti a často vedou k zákazům pěstování takových geneticky upravených rostlin v některých zemích.

O významu této rostliny ale nemůže být sporu. Je příliš důležitým zdrojem obživy pro kdekoho z lidí, stejně jako pro chovaná zvířata. Což u nás ví snad každý. Na rozdíl od toho, že jde o cévnatou krytosemennou jednoděložnou lipnicotvarou lipnicovitou rostlinu, což už ani zdaleka tak známo není. Asi proto, že teoretických poznatků se nikdo nenají, ani nevydělá na burze.

Obchodování kukuřice na burze

Při obchodování kukuřice je v dnešní době zapotřebí sledovat nejen poptávku a nabídku, ale i sentiment na trhu pomocí Techniky COT. COT report vychází každý týden a nechává obchodníky nahlédnout pod ruce velkým komoditním hráčům.

Přečtěte si více o Technice COT, na kterou jsem vytvořil online kurz, vhodný pro forex a komoditní obchodníky. Pro vstupy do obchodů a řízení pozice využívá většina traderů technickou analýzu, pomocí které se také snaží odhadnout budoucí vývoj dané komodity na burze.


Investiční plány | TradeCZ
Přidej se mezi stovky investorů a traderů

Co ovlivňuje cenu kukuřice na burze

Jakožto jedna z nejdůležitějších komodit pro lidstvo je tato investory bedlivě sledována. Od přípravy půdy, přes sklizeň až po distribuci je cena kukuřice ovlivňována vnějšími daty i hrozbami a nejistotou. Na výslednou burzovní cenu má hlavní dopad stav nabídky a poptávky.

  • V případě zvýšené poptávky po kukuřici či snížené produkci má cena kukuřice tendenci růst.
  • V případě poklesu poptávky nebo zvýšené produkce má cena kukuřice tendenci klesat.

Na cenu kukuřice má vliv také americký dolar, který na burze udává její cenu.

Cenu kukuřice ovlivňují klimatické změny a změny počasí, které se musí sledovat v období přípravy půdy, setí, růstu i sklizně. Nevítané změny nebo extrémy počasí, především pak sucho či záplavy, pak mají vliv nejen na cenu, ale i na volatilitu trhu na burze.

Kukuřice je velmi náchylná k rychlým růstům ceny jen při náznaku ohrožení nabídky (především v USA), aby se po uklidnění situace za pár týdnů vrátila na původní ceny.

Kukuřice cena kurz

Sezónní trendy na kukuřici lze sledovat i pomocí indikátoru Season, který tyto cyklické pohyby na komoditách dokáže vizualizovat v prostředí MetaTrader 4. Cena kukuřice má tendenci růst na konci sezóny, kdy jsou sklady téměř prázdné a klesat v období sklizně, kdy se sklady plní po okraj.

Obchodníci a investoři by měli sledovat geopolitickou situaci ve světě, která má dopad na světový obchod. V posledních letech je zmiňováno například napětí mezi USA a Čínou a jejich obchodní dohoda, kvůli které musí Čína ve velkém nakupovat od USA zemědělské produkty, kukuřici nevyjímaje. Na cenu kukuřice má vliv také politická situace, např. Ukrajinská krize v roce 2014, která do trhů přinesla zvýšenou volatilitu.

Kromě toho se pěstování plodin v dnešní době stále častěji pojí s výrazem GMO, tedy geneticky modifikovaný organismus, v tomto případě právě kukuřice.

Farmáři obvykle plánují celkovou osevní plochu pro následující období na základě ceny dané komodity. Pakliže je cena některé komodity nízko (např. kukuřice), mohou se rozhodnout osít svou plochu jinou komoditou (např. sójou). Ve výsledku pak může být kvůli menší sklizni kukuřice nedostatek nabídky, která vyžene její cenu výše.

Podobně, jako je tomu v případě s cukrem, je také cena kukuřice ovlivněna nejvýznamnější komoditou na světě, ropou. Pakliže je ropa levná, klesá zájem o náhradní formy paliva, jako jsou biopaliva, a tím i po kukuřici.

Fundamenty na kukuřici

Tím nejvýznamnějším fundamentem pro kukuřici je tzv. WASDE report. Měsíční report, který pojednává o stavu nabídky, poptávky, zásob, plánování osevu atd.

WASDE report na kukuřici

WASDE report na kukuřici
WASDE report na kukuřici za srpen 2020

Komoditní obchodníci by měli mít vždy přehled o tom, kdy v daný měsíc report vyjde, neboť lze očekávat zvýšenou volatilitu na trzích a výrazné cenové pohyby.

Pro kukuřici je WASDE report zpracovávaný USDA o to více důležitý, že největším producentem kukuřice jsou právě Spojené státy.

Na obrázku můžete vidět, jak takový report WASDE vypadá a jaké informace obchodníkům poskytuje.

Detailním rozborem a praktickým využitím WASDE reportu se zabývám v online kurzu.

Za důležité fundamenty, které mohou ovlivnit cenu kukuřice na burze, lze považovat většinu výše zmíněných aspektů v bodě „Co ovlivňuje cenu kukuřice na burze“ (např. počasí, politika, trendy ve světě i ceny ostatních komodit).

Jak obchodovat kukuřici

Asi tím nejvíce známým přístupem, jak úspěšně obchodovat kukuřici, je porozumění čistému cenovému grafu Price Action a čtení profilace trhu pomocí Market Profile

Komplexní přehled o sentimentu a o tom, co dělají velcí komoditní hráči, získáme díky Technice COT.

Naučte se obchodovat kukuřici

Obchodování kukuřice

Futures a CFD obchodování kukuřice

Kukuřici lze díky brokerským společnostem nakupovat (LONG) i prodávat (SHORT), tedy spekulovat na růst i na pokles dané komodity. Nejvyužívanější finanční nástroje pro obchodování kukuřice jsou tzv. Futures a CFD kontrakty. 
CFD trading nabízí možnost využití finanční páky pro násobné zhodnocení investice a také obchodování mini či mikro kontraktů, díky kterým není zapotřebí vysoký počáteční kapitál, tak jako u futures obchodování.

V případě, že váš broker disponuje přístupem na burzu, můžete krom Futures spekulovat přes tzv. ETF nebo využít nákupů a výpisů OPCÍ (opční trading). Opce na komodity nebo futures obchodování patří do rukou zkušených komoditních obchodníků! Při obchodování kukuřice skrze opce je zapotřebí sledovat open interest a likviditu. Ne všechny kontrakty splňují podmínky pro řádné vyplnění a pozor také na naceňování opcí před či po sklizni.

Akcioví investoři namísto spekulování na růst či pokles ceny kukuřice budou nakupovat podíly v různých akciových společnostech, které mají svůj byznys postaven na produkci (pěstování), zpracování či distribuci kukuřice. Investoři mají v oblibě také ETN či ETF, fondy, zaměřené na komodity, obsahující také kukuřici. Akciové společnosti, které se odvíjí od burzovní ceny kukuřice jsou např. Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Ltd (BG) nebo Green Plains (GPRE).

Futures kontrakty využívají tzv. commercials, především pak hedgers (producenti a zpracovatelé) k zajištění výhodné ceny pro budoucí nákup či prodej kukuřice. Hedgers (zajišťovatelé) se „zajišťují“ před výrazným propadem ceny nebo nečekaně vysokým růstem. Kukuřice je pro ně totiž zdrojem jejich příjmů, které by přebytek nebo nedostatek kukuřice významně ovlivnily a měl by dopad na celý kukuřičný byznys.
S Futures pracují také large traders (hedge fondy), kteří kontrolují velké množství peněz a o kterých díky COT reportu máme přehled.
CFD kontrakty jsou využívány ke spekulaci spíše retailem, kterému jde především o zisk ze správného odhadu budoucího cenového vývoje a nemá dostatečný kapitál pro futures trading. Retail zároveň nemá zpravidla zájem o fyzické dodání kukuřice.

Základy obchodování získáte v naší bezplatné Trade Škole

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Ebook